16.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Вітальня «Зустріч». «Життя і творчість Михайла Бойчука: до 80-річчя від дня репресії» Версия для печати Отправить на e-mail

23 травня в Бібліотеці відбулася вітальня «Зустріч» «Життя і творчість Михайла Бойчука: до 80-річчя від дня репресії» з Тамарою Бойко, старшим науковим співробітником Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Тамара Михайлівна розповіла про життєвий шлях основоположника українського монументалізму – Михайла Бойчука; послідовників його творчості та, взагалі, про історичний період, у який виникла і розвивалась його школа.

Під час заходу демонструвалися: документальний фільм «На цвинтарі розстріляних ілюзій» та книжкова виставка з фонду НІБУ «Розстріляне Відродження: художники – бойчукісти».


Бібліографічний список видань :

1. Антонович Д. Тимко Бойчук (1896–1922) / Д. Антонович. – Прага : Вид-во укр. молоді, 1929. – 14 с. – (Майстри укр. мистецтва). Шифр : 75 / А725

2. Бачинський Д. В. Українізація 1920-х– почат. 30-х років та інтелігенція : навч. посіб. / Д. В. Бачинський ; М‑во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – 175 с. Шифр : А 21203 / 9(с2) / Б322

3. Березюк Т. І. Бойчукізм / Т. І. Березюк // Енциклопедія Сучасної України Т. 3 : Біо – Бя / голов. ред. тому : Дзюба І. М., Жуковський А. І. , Романів О. М. та ін. ; НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; Координац. Бюро ЕСУ НАН України. – Київ, 2004. – С. 210 – 212 : іл. Шифр : М 844–3 / 9(с2)(03) / Е 644.

4. Білокінь С. І. Бойчук та його школа / авт.-упоряд. С. І. Білокінь. – Київ : Мистецтво, 2016. – 255 с. : іл.: фот. Шифр : В3942 / 75 / Б614 / РК, КУ

5. Білокінь С. І. Бойчук Михайло Львович / С. І. Білокінь // Енциклопедія Сучасної України Т. 3 : Біо – Бя / голов. ред. тому : Дзюба І. М., Жуковський А. І. , Романів О. М. та ін. ; НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; Координац. Бюро ЕСУ НАН України. – Київ, 2004. – С. 208–209 : іл. Шифр : М 844–3 / 9(с2)(03) / Е 644.

6. Голубнича А. І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 «Українознавство» / А. І. Голубнича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 16 с. Шифр : АР / 9(с2) / Г624 / КХ

7. Костюк С. П. «Назустріч», 1934 -1838 : системат. покажч. змісту. – Львів, 1999. – C. 94–95 , 108, 114. – [Позиції покажч. : Бойчук М. – № 1039 ; Налепінська‑Бойчук С. О. – №1142, 1187 ; Падалка І. – №1047, 1298–1301]. Шифр : А 7042 / 002 (01) / К 727/ ДБ

8. Кравченко Я. О. Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час / Я. О. Кравченко; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад.мистецтв. – Київ : Оранта, 2005. – 312 с. : іл. [Охрім Кравченко (1903–1985) – учень Школи М. Бойчука] Шифр :А28307 / 75 / К772 / КУ.

9. Лобановський Б. Б. Книга для читання з українського мистецтва / Б. Б. Лобановський ; ред. В. В. Костур. – Київ, 1978. – С. 56 – 57. – [про роботу майстерні УАМ Михайла Бойчука]. Шифр : 709 / Л 68.

10. Лобановський Б. Б. Українське мистецтво другої половини ХІХ–поч. ХХ ст. / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – Київ : Мистецтво, 1989. – 206 с. : іл. – (Нариси з історії укр. мистецтва). Шифр : 709 / Л 68

11. Лобановський Б. Б. Онуфрій Бізюков : нарис про життя і творчість / Б. Б. Лобановський ; ред. Ю. О. Іванченко. – Київ : Вид-во «Мистецтво», 1977. – 95 с. Шифр : 75 / Л 62 / ДЗ

12. Саєнко Н. О. Бойчук Тимофій (Тимко) Львович (1896–1922), живописець, монументаліст – брат і учень М. Бойчука / Н. О. Саєнко // Енциклопедія Сучасної України Т. 3 : Біо – Бя / голов. ред. тому : Дзюба І. М., Жуковський А. І. , Романів О. М. та ін. ; НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; Координац. бюро ЕСУ НАН України. – Київ, 2004. – С. 210 : іл. Шифр : М 844–3 / 9(с2)(03) / Е 644..

13. Сліпко-Москальців О. Михайло Бойчук. Українське малярство / О. Сліпко‑Москальців. – Харків : Рух, 1930. – 51 с. : мал.– (Автор зазнач. на С. 47). – (Текст укр., англ.).Шифр : 76 / С 47 / КХ

14. Соколюк Л. Графіка бойчукістів / Л. Соколюк. – Харків ; Нью-Йорк : Вид. часопису «Березіль», 2002. - 223 с. : іл. Шифр : В660 / 709 / С598 / КУ

15. Спецфонд 1937–1939 років : з колекції НХМУ : кат. / Нац. худож. музей України ; авт.-упоряд. Ю. Литвинець. – Київ : Фенікс, 2016. – 408 с. : іл. Шифр : В3869 / 75(03) / С718 / КХ, РК

16. Холостенко Є. Етапи зростання : основні моменти розвитку мистецтва Радянської України за 16 років / Євген Холостенко ; ред.. групи : Д. Грудина. – Київ : Держ. вид-во «Мистецтво», [1934]. – 64 c. Шифр : 709 / Х 737

17. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; худ. В. Седляр ; Нац. ун-т “Києво-Могилян. Акад.” – Київ : Дух і літера Оранта, 2009. – 551 с. : іл. Шифр : В1989 / Ш379 / КХ

Статті з періодичних та продовжуваних видань

18. Білокінь С. Втрати культурної спадщини України у міжвоєнні роки ХХ ст. / С. Білокінь // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 1. – С.104–109.

19. Білокінь С. Михайло Бойчук у листуванні / С. І. Білокінь // Соц. культура . – 1989. – № 7. – С. 4– 5 : іл.

20. Білокінь С. Смерть Миколи Касперовича / С. Білокінь // Розбудова держави. – 1992. – № 2. – С. 49–54.

21. Врона И. Стенные росписи на Украине 1919–1920 гг. // Искусство. – 1969. – № 10. – С. 35–39.

22. Ковальчук О. Педагогічні принципи М. Л. Бойчука / О. Ковальчук // Ант. –2003. № 10/12.– С.57–65.

23. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука: Сергій Колос, Євген Сагайдачний та Охрім Кравченко як виразники ідей бойчукізму в малярстві карпатського регіону др. пол. ХХ ст. / Я. Кравченко // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – 2009. – Спец. вип. VІІІ. – С. 5–67. – Бібліогр. : 15 назв.

24. Ляхоцький В. Історія та сьогодення Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / В. Ляхоцький, Ю. Полтавська // Київ. старовина. – 2008. – № 6. – С. 85–105.

25. Мистецька хроніка. – 1934. - № 3. – 1 лют. – С. 4. – [Повідомлення про участь у виставці С. О. Бойчук‑Налепінської].

26. Михайлов А. Ленинский план монументальной пропаганды и творческие проблемы монументального искусства / А. Михайлов // Искусство. – 1969. – № 10. – С. 6–16.

27. Мусієнко О. Олтар скорботи / автори ст. : Верба І., Юткін В., Сорока М. ; упоряд. та ред. Олекса Мусієнко // Київ. старовина. – 1995. - № 3. – С. 88–99. ; № 6. - С. 81–97. – (Фонд «Мартиролог Україна» : Касперович М. І., Котляревська М. Є., Липківський І. В.).

28. Мусієнко О. Олтар скорботи / автори ст. : Сорока М. ; упоряд. та ред. Олекса Мусієнко // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 125–141. – (Фонд «Мартиролог Україна» : Налепінська‑Бойчук С. О., Падалка І. І., Пустовійт Г. М., Рубан О. Я., Седляр В. Ф., Титов Г. К., Ткаченко А. С.).

29. Рудзицький А. Розстріляний “Кобзар” Василя Седляра / А. Рудзицький // Музейний провулок: журнал Національного художнього музею України / Нац. художній музей України. – Київ : Оранта, 2009. – № 2. – С. 56-65.

30. Соколюк Л. Шевченківська тема у творчості бойчукістів / Л. Соколюк // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 1. – С. 69–71 : іл.

31. Тимченко Т. Михайло Бойчук (1882-1937) / Т. Тимченко, М. Романенко, І. Голод // Ант . – 2003.№ 10/12. – С.117–119.

32. Титаренко Н. “Рибний запах білизни випраної московським милом”. Віра Дражевська, учениця М. Бойчука / Н. Титаренко // Музейний провулок. – 2005. № 1 – С. 40–42. – (Про художницю-бойчукістку Віру Дражевську-Дражко).

33. Філатова О. Відзначення 120-річчя від дня народження М. Бойчука / О. Філатова, В. Морозова // Ант . – 2003. – № 10/12. – С.18–24.

Вебліографія

34. Березюк Т. І. БОЙЧУКІ́ЗМ [Електрон. ресурс] / Т. І. Березюк. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36203

35. Кравченко Я. Бойчуковский неовизантизм в творчестве Софии Бодуэн де Куртенэ (к 130-летию со дня рождения) [Електрон. ресурс] / Ярослав Кравченко. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/ru/article/v-konce-dnya/boychukovskiy-neovizantizm 26 січ. 2017

36. Погодина Г. В Одессе под старой штукатуркой нашли уникальную фреску / Галина Погодина. – Режим доступу : http://kp.ua/life/564035-v-odesse-pod-staroi-shtukaturkoi-nashly-unykalnuui-fresku (17 января)

Укладач : А. І. Новицька 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)