23.09.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 30.05.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 30.05.2017 р.

Б9369

4

А433

Активні ресурси сучасної української номінації : ідеогр. словник нової лексики / Є. А. Карпіловська [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : КММ, 2013. - 414 с.

Пропонована праця - перший в українській лексикографії ідеографічний словник нової лексики. Він подає близько 4 тис. слів і словосполук, що з’явилися в українській мові за роки незалежності і виражають спільне поняття. Їх об’єднано у поняттєві поля - статті словника. Кількість нових найменувань у полі, їхнє розмаїття доводять важливість певного поняття для свідомості сучасних українців, а також активність певних мовних засобів його втілення. У словнику описано формальні, змістові та функційні властивості нових слів і словосполук, їхню роль у сучасній мовній практиці, унаочнено тенденції внормування у мові нових назв і суджень.

Джерельну базу словника становлять тексти українських ЗМІ, як друкованих, так і електронних, української художньої, наукової, науково-популярної та навчально-довідкової літератури, мовна практика Інтернету, записи теле- і радіомовлення за період 1991-2013 рр.

Для науковців, викладачів, журналістів, редакторів і всіх, хто працює з українським словом і цікавиться проблемами розвитку й культури сучасної української мови.

А35888

9(с2)

Г179

Галя Галян – етнограф, культуролог, музейник : біобібліогр. покажч. / Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського ; уклад. В. О. Мокляк ; вступ. ст. В. М. Ханко ; відп. ред. О. Б. Супруненко. - Київ ; Полтава, 2017. - 19 с.

Біобібліографічний покажчик містить реєстр наукових праць відомого полтавського музейника, етнографа і культуролога, автора ряду музейних експозицій і численних виставок Галини Іванівни Галян.

Видання призначене для істориків, етнографів, музейних працівників, викладачів, студентів і краєзнавців.

А35931

001

Д224

25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; упоряд., ред. кол. О. М. Майборода (кер.) [та ін.] ; редкол. : О. О. Рафальський (голова) [та ін.]. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. – 548 с.

У книзі висвітлюється історія становлення та розвитку двадцятип’ятирічного творчого пошуку колективу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, нині провідної академічної установи країни в галузі політичних наук.

Подано біобібліографію фундаторів Інституту, його двох перших директорів - академіка НАН України І. Ф. Кураса і академіка НАН України Ю. А. Левенця, бібліографічний покажчик праць науковців, опублікованих ними за час їхньої роботи в Інституті.

Адресована суспільствознавцям та всім, хто цікавиться політичними науками.

А35886

9(с2)

Д644

Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район / Чернігів. район. централіз. бібл. система, Чернігів. центр. район. б-ка, ; Чернігів. район. орг. краєзнавців ; відп. за вип. Ф. М. Носенко ; упоряд. О. П. Колесник ; ред. О. І. Іваненко. - Чернігів, 2016. - 287 с. : іл.

У книзі висвітлений вклад Чернігівського району в ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. Наведені спогади учасників цих подій. Це перша спроба зібрати й систематизувати інформацію про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та переселенців в межах Чернігівського району. Зібрані та впорядковані бібліотекарями спільно з краєзнавцями району та активами сільських громад матеріали увійшли до видання, присвяченого 30-й річниці трагедії.

Посібник стане у нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам вузів.

А35945

9(с2)(01)

Д797

Дубровиччина: історія і сьогодення : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Малишева, Т. В. Матушевська ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 204 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений м. Дубровиця та Дубровицькому району.

У виданні представлені відомості про документи, в яких відображаються основні аспекти історичного, економічного, політичного та культурного розвитку Дубровиччини з найдавніших днів до сьогодення, а також матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних з Дубровицьким краєм.

Видання містить допоміжні покажчики - іменний та географічний.

Покажчик розрахований на краєзнавців, викладачів, студентів, учнів, всіх, хто вивчає, досліджує Рівненщину, популяризує знання про рідний край, та всіх зацікавлених історією Дубровицького краю.

Б9359

58

К563

Коваль Э. З. Пенициллии : руководство по идентификации 132 видов (редуцентов, деструкторов, патогенов, продуцентов) / Элеонора Захаровна Коваль, А. В. Руденко, Н. М. Волощук ; М-во культуры Украины, Нац. научно-исслед. реставрац. центр Украины. - Киев : ННИРЦУ, 2016. - 407 с. : схем., табл., фот.

Наводиться вичерпна інформація, необхідна для встановлення 132 видів роду Penicillium Link, одного з найбільш часто зустрічається в навколишньому середовищі і що становить не менше 30% мікобіоти за критеріями достатку і чисельності видів незалежно від екосистеми проживання, що повністю відповідає головному постулату екології, - «все є всюди і тільки підкоряється закону природного відбору»(EIE).

Таксономічний аналіз складений на основі класичної системи роду, використаної в монографії К. Raper, Ch. Thom, 1949, з урахуванням результатів досліджень методом поліфазний таксономії, запропонованим J. Frisvad, R. Samson, 2004, що дозволяє розподілити вивчені види по 5-ти секціях - Monoverticillata Raper et Thom, Divaricata Pidoplitschko apud Raper et Thom, Biverticillata-symmetrica Raper et Thom, Asymmetriea Raper et Thom, Terverticillata Frisvad et Samson, а кожну секцію - за серіями згідно уточнених критеріїв.

Загальноприйняті авторські діагнози кожного виду доповнені сучасними відомостями щодо їх фізіолого-біохімічних особливостей, продуктів метаболізму з акцентом на синтез ферментів, антибіотиків і токсинів, субстратную приуроченість, деструктивні властивості і прояв полівекторних патогенності, в тому числі по відношенню до людини і тварин. Особлива увага приділяється встановленню та аналізу метаболізму видів, що представляють економічну і санітарну значимість, які виявляються в різних екосистемах: грунті, воді, повітрі, приміщеннях різного призначення, а також в умовах мегаполісів і навіть орбітальних станцій.

Кожен вид ілюстрований оригінальними малюнками, а деякі додатково кольоровими фотографіями колоній на поживних середовищах і на пошкоджених ними субстратах.

Призначається для мікологів, мікробіологів, фітопатологів, технологів харчової та легкої промисловості, фармакологів, медиків, екологів, співробітників лабораторій санітарного контролю, а також для студентів біологічних, сільськогосподарських і медичних навчальних закладів.

А35879

792

К93

Лесь Курбас, 1906–2016 рр. : бібліогр. довід. / Публ. б-ка імені Лесі Українки для дорослих міста Києва, Від. мистецтв ; упоряд. Л. Криворучко ; уклад. : В. Шкарабан, М. Іванова. - Київ : Фенікс, 2016. - 224 с. : 4 вкл. арк. фот.

Видання подає вичерпну бібліографію публікацій спадщини Леся Курбаса і матеріалів про його театральну і кінорежисерську, акторську, педагогічну і літературну діяльність на сторінках книжкових видань і газетно-журнальної періодики за 110 років. Складається з двох частин: прижиттєвої бібліографії та публікацій і книжкових видань 1961-2016 років.

Довідник адресовано мистецтвознавцям, режисерам, акторам, сценографам, викладачам і студентам мистецьких вузів, працівникам музеїв, видавництв, редакцій, усім, хто вивчає українську культуру.

А35916

9(с2)(01)

Л285

Лауреати регіональної краєзнавчої премії “За відродження Волині” : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Нац. спілка краєзнавців України, Рівнен. обл. орг. ; уклад. Н. М. Кожан. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 162 с. - (Сер. : «Дослідники Рівненського краю»).

У покажчику акумульовані відомості про наукові доробки рівненських краєзнавців, у яких розкривається історичне минуле краю, його літературний поступ, мистецькі досягнення тощо.

У покажчику вміщено біографію лауреатів, бібліографічні відомості про їхні краєзнавчі праці (книги, статті із збірників, альманахів, періодичних видань) та літературу про життя й діяльність.

Видання адресований всім, хто цікавиться краєзнавством, вивчає та досліджує Рівненщину, популяризує знання про рідний край.

В3973

9(с2)

Н355

Национальный Реестр Рекордов Украины 2014 : сб. рекордов / С. Н. Згонник. - Киев : Нац. Реестр Рекордов, 2013. - 119, [1] с. : ил., фот. - Загл. обл. : Национальный Реестр Рекордов Украины 2014. Многое считалось невозможным, пока не было сделано.

Збірник рекордів містить інформацію про досягнення, рекорди українських громадян і українських компаній у всіх галузях людської діяльності: культурі, освіті, господарстві, спорті та інші цікаві факти.

Книга розрахована на широке коло читачів.

А35934

8(с)

П35

Письменник, журналіст, дослідник. Життя і творчість Петра Андрійовича Нестеренка : біобібліогр. покажч. / уклад. О. П. Неженець. - Суми : Джерело, 2014. - 144 с. : іл.

У біобібліографічному покажчику йдеться про життєвий і творчий шиях відомого українського письменника, журналіста, дослідника Петра Андрійовича Нестеренка. В ньому подано автобіографічну інформацію про основні віхи життя і діяльності, про книги, публікації в колективних збірниках і альманахах, а також рецензії, відгуки в періодичних виданнях і книгах, інтерв’ю, висловлювання про П. А. Нестеренка та його творчість наших сучасників.

Книга адресована літературознавцям, викладачам та вчителям, учням і студентам, працівникам бібліотек, а також усім, хто цікавиться сучасною українською літературою.

А35944

9(с2)(03)

П528

Полтава – місто, в якому хочеться жити : інформаційно-презентац. путівник = Poltava is the city you want to live : informational travel guide / авт.-упоряд. тексту В. Павлов. - Полтава : Говоров С. В., 2016. - 96 с. : фот.

Інформаційно-презентаційний путівник «Полтава - місто, в якому хочеться жити» стане Вам в нагоді під час знайомства з містом Полтава. Окрім історичної ретроспективи розвитку стародавнього міста на річці Ворсклі, путівник містить інформацію про видатних полтавців, мережу закладів культури, освіти, спорту, туристичної інфраструктури, зокрема, закладів тимчасового проживання тощо. Путівник має численні ілюстрації, карти, довідковий матеріал, що робить знайомство з Полтавою зручним і змістовним.

Путівник, розрахований на широке коло читачів, видано за ініціативи Управління культури виконкому Полтавської міської ради в рамках заходів Міської програми «Полтава туристична».

А35924

4

П563

Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Данилович Пономарів. - 2-е вид. - Київ : Либідь, 2017. - 359 с.

У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні.

Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

А35925

4

С402

Сірка Й. Короткий словник говірки села Ублі / Йосиф Сірка, Анатолій Баушенко. - Львів : Галиц. видавн. спілка, 2017. - 93 с. : фот.

Над словником ублянської говірки ще у 80-х роках почав працювати А. Баушенко (1936-1980). 1999 р. була невдала спроба видати «Короткий словник говірки села Ублі» (Й. Сірка, Ю. Муличак, А. Баушенко), на жаль, з друку вийшла праця повна різних помилок. Це було причиною її не- розповсюдження. Після 16-ти років автори знайшли час, щоб видати виправлену версію. Сподіваємось, що цим почином помножаться зусилля науковців, які досліджували унікальну ублянську українську говірку.

А35915

9(с2)(01)

С449

Ігор Скочиляс : біобібліогр. покажч. = Ihor Skochylias : a bio-bibliography / Укр. катол ун-т, Гуманітар. ф-т ; упоряд. І. Альмес. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2017. - 89 с. + 10 вкл. арк. фот. кольор.

Біобібліографічний покажчик відображає багатоманітну палітру академічної діяльності впродовж 1989-2016 рр. Ігоря Скочиляса - доктора історичних наук, старшого наукового співробітника НАН України, професора кафедри нової та новітньої історії України і проректора з наукової роботи Українського католицького університету, одного з провідних дослідників домодерної релігійної культури в Україні й еклезіальної традиції східного християнства, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)