16.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Меженко (Іванов) Юрій Олексійович,книгознавець, бібліограф - до 125-річчя від дн.н. Версия для печати Отправить на e-mail

МЕЖЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

(1892–1969)
Книгознавець, бібліограф, історик культури, літературознавець.

(до 125-річчя від дня народження)

До вашої уваги! Виставка довідкових та бібліографічних видань: «Меженко (Іванов) Юрій Олексійович (1892-1969) – книгознавець, бібліограф, історик культури, літературознавець (до 125-річчя від дня народження)».

Експонується з 15.06.2017 у читальному залі (2 поверх).


МЕЖЕНКО (ІВАНОВ) ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Особливий інтерес і актуальність становить спадщина Юрія Олексійовича, що охоплює майже всі галузі бібліографознавства і якнайповніше відображає пошуки українською бібліографією власних шляхів розвитку.

З ім’ям Меженка пов’язане створення головних бібліотечно-бібліографічних установ в Україні: Всенародної бібліотеки України при УАН (нині Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського), Головної Книжкової палати, Українського наукового інституту книгознавства (УНІК).

Бібліографічна спадщина Ю.О. Меженка охоплює широке коло питань теорії, організації, методики та історії бібліографії. Її вивчення дає змогу виділити кілька напрямів, основним з яких є національна бібліографія. Саме він був одним із основоположників державної бібліографічної реєстрації документів. Ретроспективна національна бібліографія також була в центрі уваги Юрія Олексійовича: одним із перших у державному масштабі поставив завдання створення Репертуару українського друку.

Протягом 1911-1969 рр. він зібрав багату колекцію «Шевченкіани»: найрізноманітніші матеріали, пов’язані з життям і творчістю Т. Г.Шевченка. (Після смерті Юрія Олексійовича цю колекцію за його заповітом передано в дар Інститутові літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Колекція налічує понад 15 тис. одиниць. Велику цінність становлять прижиттєві видання творів Шевченка, різноманітні друковані, рукописні матеріали, присвячені Тарасові Григоровичу. В 1930 р. Меженко опублікував бібліографічний покажчик «Матеріали до Шевченкіани за роки 1917-1929».

Юрій Олексійович - автор багатьох праць з книгознавства, літературної та театральної критики, історії українського театру.

Бібліографічний список

Меженко Ю. А. Библиография периодических изданий России, 1901–1916 : предисл. к блоккарточ. кат. Гос. публ. б-ки. - Ленинград, 1939. – 12с.

 1. Меженко Ю. О. Бібліографія української книги, її завдання, обсяг і методи її створення / Ю. Меженко // Наук. зб. б-ки АН УРСР. - Київ, 1946. - Ч. 1. – С. 4-14.
 2. Меженко Ю. О. Бібліотечна техніка / Юр. Меженко (Іванов). – Київ : Держвидав, 1921. – 54 с.
 3. Меженко Ю. О. Головна книжкова палата / Ю. Меженко // Наше минуле. - 1919. - № 1-2. - С. 174-175.
 4. Меженко Ю. О. Децімальна міжнародна система та питання музикографії / Ю.Меженко // Музика. - 1923. - № 7. - С. 36-38.
 5. Меженко Ю. А. Из архивов русских книговедов : (переписка У. Г. Иваска и Лисовского, посвященная В. И. Межову) / Ю. А. Меженко // Книга: исслед. и материалы. - Москва, 1959. - Сб. 1. - С. 268-282.
 6. Меженко Ю. О. Завдання, обсяг та джерела роботи : (доп.) / Ю. Меженко // На шляху до створення репертуару української книжки : протокол наради, присвяч. складанню «Бібліографії української книги, 1798-1914 рр.», яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21-22 груд. 1945р. - Л.,1991. - С. 10-13.
 7. Меженко Ю. О. Книга / Ю. Меженко // УРЕ. - Київ, 1961. - Т. 6. - С. 498-500.
 8. Меженко Ю. О. Книговидавнича справа / Гнатюк Д. І., Меженко Ю. О., Рудь М. П. // УРЕ. - Київ, 1965. - Т. 17. - С. 530–535.
 9. Меженко Ю. А. Книгоиздательское дело / Гнатюк Д. И., Меженко Ю. А., Рудь М. П. // Украинская Советская Социалистическая Республика. - Київ, 1967. - С. 486-490.
 10. Меженко Ю. О. Книжкова продукція на Україні: в 1917-1922 рр. / Ю. Меженко // Книга. - 1923. - № 2. - С. 66-67.
 11. Меженко Ю. О. Книжковий знак / Ю. Меженко // УРЕ. - Київ, 1961. - Т. 6. - С. 505.
 12. Меженко Ю. О. «Кобзар» / Ю. Меженко, Ф. Сарана // УРЕ. - Київ, 1961. - Т. 6. - С. 511-512.
 13. Меженко Ю. О. Матеріали до реформи бібліотечної справи на Україні / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. - 1928. - № 1. - С. 86-102.
 14. Меженко Ю. О. Матеріали до «Шевченкіани» за роки 1917-1929 / Ю. Меженко // Життя й революція. - 1930. - № 3. - С. 183-192.
 15. Меженко Ю. О. Мацуєв Микола Іванович / Ю. Меженко // УРЕ. - Київ, 1962. - Т. 8. - С. 565.
 16. Меженко Ю. О. Міжнародня децімальна бібліографична клясіфікація : скороч. табл. з абетк. показч. і поясн. текст / Юр. Іванов Меженко ; Голов. книж. палата. - Київ, 1919. – 91 с.
 17. Меженко Ю. О. Любов Павлівна Ліницька / Ю. Меженко, В. Василько. – Київ : Держвидав образотвор. мистецтва і музич. л-ри, 1957. – 177 с.
 18. Меженко Ю. А. О портретах русских библиографов : (некоторые мысли собирателя) / Ю. Меженко // Книга : исслед. и материалы. - Москва, 1960. - Сб. 3. - С. 420-425.
 19. Меженко Ю. А. Опыт работы по составлению библиографии периодических изданий России. 1901-1916 гг. – Л. : Лениздат, 1943. – 52 с.
 20. Меженко Ю. О. Організація та теоретичні передумови українознавчого бібліографічного репертуару / Ю.Меженко // Книголюб. - 1927. - №3. - С. 1-10.
 21. Меженко Ю. О. Періодичні видання за 1919р. / Ю. Меженко // Книж. вісн. - 1919. - Кн. 2. – 12 с.
 22. Меженко Ю. О. Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. - 1926. - № 2. - С. 32-39.
 23. Меженко Ю. О. Перша Всеукраїнська виставка друку / Ю. Меженко // Книга. - 1923. - № 2. - С. 264.
 24. Меженко Ю. О. Плани побудови бібліотечної сітки / Ю. Меженко ; Губполітосвіта Київщини // Пролетар. освіта. - 1921. - № 3-4. - С. 62-63.
 25. Меженко Ю. А. Практическое руководство по библиотековедению / Г. Ковалевський, Ю. Меженко. - Пг. : Мысль, 1923. - 204с.
 26. Меженко Ю. О. Про стан мережі бібліотек наукових установ АН УРСР / Ю.Меженко // Журн. Б-ки АН УРСР. - 1946. - № 2. - С. 3-13.
 27. Меженко Ю. А. Русская техническая периодика, 1800 - 1916гг. : библиогр. указ. / Ю. А. Меженко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. - М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 300 с.
 28. Меженко Ю. О. Спогади про журнал «Бібліологічні вісті» / Ю. Меженко ; публ. Я. Шашкевича // Книжник. - 1992. - №1. - С. 24-25. - (Написані в серп. 1962р.)
 29. Меженко Ю. О. Теоретичні передумови організації української бібліографічної роботи / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. - 1926. - №4. - С. 48-57.
 30. Меженко Ю. О. Тризначні авторські Катерові таблиці, пристосовані для українських бібліотек / Ю. Меженко. – Харків : Рад. шк., 1932. – 65 с.
 31. Меженко Ю. О. Українська книжка часу великої революції / Ю. Меженко // Життя й революція. -1927. - № 20-11. - С. 107 – 121 ; № 12. - С. 307-322.
 32. Меженко Ю. О. Чужомовне письменство в українських перекладах : бібліогр. покажч. / уклад. : Ю. Меженко, М. Яшек // Життя й революція. - 1929. - № 4. - С. 191-202 ; № 5. - С. 163-173 ; № 6. - С. 147-158 ; № 7-8. - С. 232-255.
 33. Меженко Ю. О. Шевченко в чеській культурі / Ю. Меженко // Всесвіт. - 1963. - № 3. - С. 159–160.

ЛІТЕРАТУРА ПРО Ю. О. МЕЖЕНКА

 1. Закон про утворення Головної книжкової палати в м. Києві, ухвалений Радою народних міністрів української Народної Республіки 24 січ. 1919р. / ЦНБ АН України, Від. Рукописів ; Арх. УНІКУ. Фонд 18. Сх. 1 ; Шпілевич В. Матеріали до історіі обов’язкового примірника на Україні // Укр. бібліогр. - Вип. 1 : Методол. зб. - Київ, 1928. - С. 144.
 2. Беляева Л. Н. Библиография периодических изданий России, 1901-1916 / Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М.Никифоров. - Л., 1968.

Зі змісту: Меженко. - С. : ІІ; VI: Ю.

 1. Берков П. Н. О библиографических трудах по русской периодической печати / П.Н. Берков // Машкова М. В., Сокурова М. В. Общие библиографии русских периодических изданий, 1703-1954 гг. : аннот. указ. - Л., 1956.

Зі змісту: Меженко Ю. – С. 22-24.

 1. Берков П. Н. История советского библиофильства, (1917-1967) / П. Н. Берков. - М., 1971.

Зі змісту: Меженко Ю. - С. 135-136; 140; 148-149; 174; 208-209; 236.

 1. Библиография : общий курс : учеб. для студ. ин-тов культуры. - М., 1969.

Зі змісту: С. 365;419: Ю.А. Меженко.

 1. Бібліографічна комісія Української Академії наук //Літопис укр. друку. - 1927.- №15.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 301.

 1. Вовченко І. О. Питання теорії і методики бібліографії на сторінках книгознавчої преси УРСР 20-х років : лекція для студ.-заочників / І. О. Вовченко. - Харків, 1971.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 3-4; 6-8; 11;15; 20.

 1. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України - важливе завдання української бібліографії / І. О. Вовченко // Бібліотекознавство та бібліографія. - 1992. - Вип. 31. - С. 94-101.
 2. Вовченко И. А. На заре украинского советского книговедення (20 гг.) / И. А.Вовченко, И. Я. Каганов // Книга. - М., 1972. - Вып. 23. - С. 142-160.
 3. Годкевич М. Организация библиографической роботы на Украине // Библио-графия в СССР и книжне палаты. - Харьков, 1928.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 95-96; 115-116; 126-127; 134.

 1. Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія. - Київ, 1971.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 15; 17; 19; 22; 75; 78; «Імен. допоміж. покажч.».

 1. Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії: (з архівних матеріалів про Ю. О. Меженка) // З історії книги і бібліографії. - Київ, 1990. - С. 52-62.
 2. Довгань К. За марксистське книгознавство / К. Довгань // Критика. - 1930. - № 7-8.

Зі змісту: Меженко Ю. - С. 26; 29; 40.

 1. Довгань К. Класова боротьба на книгознавчо-бібліографічному фронті / К. Довгань // Критика. - 1931. - № 7-8.

Зі змісту: Меженко Ю. - С. 48;49;61;62;64;71;73;78;79;82;85.

 1. Жадько В. Український некрополь : іст. наук. довід. – Київ, 2005.

Зі змісту: Меженко Ю. – С.235.

 1. Золотарьов М. Класова боротьба на книгознавчому фронті / М. Золотарьов // Життя й революція. – 1931. - №10.

Зі змісту: Меженко Ю. - С. 93-93; 98; 99.

 1. История Государственной публичной библиотеки им. М. Е.Салтикова-Щедрина. - Л., 1963.

Зі змісту: Меженко Ю. А. - С. 251; 255; 290; 300; 396; 415.

 1. “І тільки незмінна книга!” : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка ( 1892-1969) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України; уклад., відп. ред. Н. В. Стрішенець. - Київ, 2013. - 120 с.
 2. Історія України : бібліограф. покажч. 1992р. / М-во культури України, Держ. іст. б-ка України. – Київ ; Львів, 1994.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 197.

 1. Історія України : бібліогр. покажч. 1993р. / М-во культури України, Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : М. Лук’яненко, І. Бутовська, Т. Приліпко та ін. - Київ; Львів, 1997.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 189.

 1. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за IV квартал 1995 року / М-во культури України, Держ. іст. б-ка України ; Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури ; набір матеріалу : М. А. Лук’яненко, І. І. Баренфельд, А. Г. Кондрашова, О. А. Кисельова. - Київ, 1995.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 120.

 1. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 рік / М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко. - Київ, 2000.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 221.

 1. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2000 рік. - Ч. 2 / М-во культури і мистецтв України, Держ іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, О. Політова, О. Кисельова. - Київ, 2004.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 74.

 1. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2008 рік / М-во культури України, ДЗ «Національна іст. б-ка України» ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2011.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 86.

 1. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко, О. В. Литвин; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2015.

Зі змісту: Ю.О. Меженко. – С. 420.

 1. Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2014 р / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2016.

Зі змісту: Ю.О. Меженко. - С. 454.

 1. Ківшар Т. Видатний просвітянин [Меженко Ю.] / Т. Ківшар // Київ. старовина. - 1992. - № 4. - С. 96-101.
 2. Ковалевський Ю. Бібліографія та Український бібліографічний інститут / Ю.Ковалевський // Книгарь. - 1919. - № 22. - С. 1433-1442.
 3. Королевич Н. Ф. Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929-1941) / Н.Ф.Королевич // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1978. - Вип. 18.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 85-86.

 1. Королевич Н. Ф. Фундатор державної бібліографії на Україні / Н. Ф. Королевич // Книжник. - 1992.- № 3. - С. 31-32.
 2. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко, (1892-1969) / Н.Ф.Королевич ; М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ, 1993. – 60 с.
 3. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття / Н. Ф. Королевич. - Київ, 1998.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 9-47.

 1. Литвин Т. З листування Юра Меженка та Івана Крипякевича / Т. Литвин // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2013. – Вип. 5 - С. 435-455.
 2. Меженко Юрий Алексеевич // Книговедение : энциклопед. слов. - М., 1982. - С. 345.
 3. Меженко Юрій // Енциклопедія українознавства. – Париж ; Нью-Йорк, 1963. - Т. 2. - С. 1511.
 4. Меженко Юрій Олексійович // УРЕ. - Київ, 1962. - Т. 9. - С. 23-24.
 5. Наука и научные работники СССР. - Т. 6 : Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда : справ. - Л., 1928.

Зі змісту: Меженко Ю. А. - С. 251; 702; 703.

 1. Проти буржуазних теорій в книгознавстві. - Київ, 1933.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 2; 5; 23-78; 82; 114; 118; 139; 141;192; 193;195.

 1. Рева Н. М. Библиография в журнале «Життя й революція» (1925-1934гг.) / Н. М. Рева // Сов. библиогр. - 1969. - № 6.

Зі змісту: Ю. Меженко. – С. 37-38.

 1. Сарана Ф. К. Меженко Ю .О. /Ф. К. Сарана // Шевченків. словник. - Київ, 1978. - Т. 1. - С. 389.
 2. Сарана Ф. К. 75-річчя з дня народження Ю. О. Меженка / Ф. К. Сарана // Укр. іст. журн. - 1967. - № 6. - С. 135-136.
 3. Cарана Ф. К. Стан і завдання бібліографічної Шевченкіани Ф. К. Сарана // Зб. пр. 9-ої наук. Шевченків. конф. - Київ, 1961.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 214; 216.

 1. Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо : [укр. книгознавець, бібліотекознавець і бібліограф Ю. Меженко ( 1892–1969 рр.)] / Є. Скляренко // Вісн. Книжк. палати. – 2012. - № 6. - С. 33–36.
 2. Скляренко Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана / Є. Скляренко // Вісн. Книжк. палати. – 2012. - № 3. – С.42- 43.
 3. Сороковська С. В. Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка / С.В.Сороковська // Бібліотекознавство та бібліографія. - 1969. - Вип. 6. - С. 151-157.
 4. Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І Вернадського. - Київ, 1997. – 144 с.
 5. Стрішенець Н. Взірець справжнього професіонала : [Меженко Ю.] / Н. Стрішенець // Укр. культура. - 1992. - № 6. - С. 10-11.
 6. Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студ. ін-тів культури. - Київ, 1980.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 6-7; 23; 32-33; 37-38; 41.

 1. Шумило М. Дело всей жизни / М. Шумило // В мире книг. - 1962. - № 10. - С. 45.
 2. Юрій Олексійович Меженко: (некролог) // Рад. літературознавство. – 1969. – № 12. - С. 90.
 3. Ясинський М. Бібліографія на Радянській Україні, 1927р. / М. Ясинський // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. - 1929. - № 3.

Зі змісту: Меженко Ю. О. - С. 71;76;78;79.

 1. Ясинський М. Українська книжка як поняття / М. Ясинський // Бібл. журн. - 1925. - № 8-10.

Зі змісту: Ю. О. Меженко. – С. 18.

Укладач: Оксана Чугіна

Науковий редактор: Галина Єфіменко

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)