23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Іван Мазепа – будівничий української культури" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 25 липня експонується книжкова виставка "Іван Мазепа – будівничий української культури" до 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом Лівобережної України.

[Для зручності перегляду фотоматеріалу радимо користуватись стандартними комбінаціями клавіш для збільшення та зменшення шрифту:

Натисніть клавішу “Ctrl” та натискайте клавішу “+” для збільшення масштабу.

Натисніть клавішу “Ctrl” та натискайте клавішу “-” для зменшення масштабу.]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Джерело: Градова А. Гетьмани України : історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків : Аргумент Принт, 2015. – 352 с. : 8 вкл. л. іл. портр. – (Загадки минулого))

   

Прапор з гербом гетьмана Івана Мазепи та стародубського полковника Михайла Миклашевського (1690 –1696). Пам’ятка зберігається у Національному музеї воєнної історії Швеції. (Джерело: Україна-Швеція : на перехрестях історії (XVII-XVIII століття) : каталог міжнародної виставки / М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України ; уклад. Ю. Савчук. – Київ : Такі справи, 2008. – 221 с.)

 

Бібліографічний список видань :

Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять : матеріали міжнарної наук. конф. / Нац. ун-т Києво-Могилянська академія ; ред. В. Брюховецький. – Київ : Темпора, 2008. – 486 с.

Іван Мазепа: Матеріали до навчально-виховних занять : матеріали до навчально-виховних занять / упоряд. В. Островський. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 150 с.

Акимович Є. Гетьман Іван Мазепа та його час : нариси укр. культури : Кн. 5 / Є. Акимович. – Одеса : Чорномор’я, 2008. – 239 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Ч. 3 : От избрания Мазепы до уничтожения Гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. – 3-е изд. – М. : В. Логинов, 1842. – 239, 99 с.

Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа / І. А. Коляда [та ін.]. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2012. – 472 с.

Борщак І. М. Р. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана : авториз. пер. з фр. / І. М. Р. Борщак. – Київ: Свенас, 1991. – 133, [2] с.

Борщак І. М. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана : авториз. пер. з фр. / І. М. Борщак. – Львів : Червона калина, 1933. – IX, 180 с.

Будзиновський В. Гетьман Мазепа / В. Будзиновський. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1909. - 47 с.

Волосков В. Ф. Останнє кохання Івана Мазепи / В. Ф. Волосков. – Полтава : Рік, 2009. – 111 с.

Гетьман : біографія (Автобіографія). Т. 1. Шляхи. – Київ : Темпора, 2009. – 270 с.

Готвальд, В. Мазепа / В. Готвальд. – М. : Дело, 1912. – 96 с.

Градова А. Гетьмани України : історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків : Аргумент Принт, 2015. – 352 с. : 8 вкл. л. іл. портр. – (Загадки минулого)

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський  іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 1142 с.

Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Будинок друку, 2012. – 384 с.

Ковалевська О. О. Збірник "Мазепа" : реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років / О. О. Ковалевська ; НАН України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН У США, Ін-т історії України. – Київ: Темпора, 2011. – 173 с.

Коновалова М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : монографія / М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 158 с.

Костомаров Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – 335 с.

Костомаров Н. И. Мазепинцы / Н. И. Костомаров. – Київ : Киевская Русь, 2011. – 92 с.

Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 238 с. : іл.

Мазепіана. Незавершений проект Сергія Якутовича. Ч. 1 / ред. О. Лайко. – Київ : Дуліби, 2005. – 120 с.

Мазепа І. Листи Івана Мазепи. Т.2 : 1691–1700 / І. Мазепа ; НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. В. Станіславський. – Київ, 2010. – 752 с.

Мазепа І. През шаблю маєм права : твори / І. Мазепа. – Біла Церква : Альманах, 2004. – 112 с. : ил., портр.

Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ, 2007. – 159 с. + 28 л. фото.

Марченко О. І. Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України / О. І. Марченко. – Київ, 1999. – 10 с.

Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ, 2007. – 69 с. – (Великі Українці).

Павленко, С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 416 с. : іл. – (Особистість і доба)

Павленко С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи : (кінець XVII – початок XX століть) / С. О. Павленко. – Чернігів : Русь, 2010. – 143 с.

Павленко С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 246 с. : іл.

Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. - Київ : Києво-Могилянська акад., 2005. – 304 с.

Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – 2-е вид. – Киев : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2008. – 267 с. : іл.

Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : моногр. / В. М. Голобін ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 179 с. – (Укр. нац.. ідея. Дослідження, переклади, публікації. ; Вип. XII).

Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого барокко / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз. – Київ : Просвіта, 2006. – 551 с.

Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : фото

Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / О. В. Сіткарьова. – Київ, 2005. – 196 с.
34. Сергийчук, В. Кого предал гетман Мазепа / В. Сергийчук. - Київ : Просвіта, 2006. - 159 с. + 1 л. портр.

Травкіна, О. Мазепина брама. Царські срібні ворота іконостасу колишнього кафедрального Борисоглібського собору м. Чернігова / О. Травкіна. – Чернігів, 2007. – 34 с. : іл.

Україна-Швеція : на перехрестях історії (XVII-XVIII століття) : каталог міжнародної виставки / М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України ; уклад. Ю. Савчук. – Київ : Такі справи, 2008. – 221 с.

Універсали Івана Мазепи : (1687–1709) : Ч. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; упоряд. І. Бутич. – Київ : Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 2006. – 798 с. – (Універсали укр. гетьманів).

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. – 327 с.

Шевчук В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2011. – 464 с. Ямчук П. М. Бароковий універсум Мазепи : культурний аспект / П. М. Ямчук. – Умань : АЛМІ, 2005. – 104 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)