18.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
2017 - Рік розвитку туризму Версия для печати Отправить на e-mail
Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку "2017 - Рік Розвитку туризму".
До експозиції книжкової виставки з фонду Національної історичної бібліотеки України увійшли нормативно-правові документи, що регулюють розвиток туристичної галузі, підручники й посібники з туристичного краєзнавства та історії туризму, атласи, путівники по регіонах, областях України. На виставці користувачі знайдуть інформацію про кількість і стан туристичних об’єктів країни, «відвідають» печери, повні скарбів, відкриють тайни палаців й зануряться у славне минуле древніх фортець і замків. Унікальні фотоілюстрації зроблять уявну подорож неповторно яскравою.
Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України, ознайомитися з виставкою.

2017 - Рік Розвитку Туризму

Преамбула

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй затвердила визначення 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму. У резолюції, що прийнято 4 грудня 2016 р., визнається важливість міжнародного туризму, а також висловлюється надія, що оголошення 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму сприятиме кращому взаєморозумінню між народами в усьому світі, внаслідок чого буде підвищено поінформованість про велику спадщину різних цивілізацій і в забезпеченні кращого розуміння цінностей, притаманних різним культурам, сприяючи тим самим зміцненню миру в усьому світі.

Україна – золотий центр Європи – має багату, унікальну національну культуру, що є історичним надбанням світового значення.

Туризм відіграє все більш вагому роль в економічному і культурному житті нашої країни. Історична спадщина і культурна самобутність, різноманітність національного життя є однією найважливіших складових туристичного потенціалу України. Сфера цієї діяльності унікальна, адже вона сприяє міжнародному обміну досвідом та надбаннями, єднанню людей.

Україна для розвитку туризму має чудові географічні, кліматичні та історико-культурні умови. Саме туристична діяльність надає можливість краще пізнавати нашу прекрасну землю, по-новому відкривати для себе пам’ятки історії і сучасності різних куточків країни, цікаво проводити дозвілля, повноцінно відпочивати та оздоровлюватися.

Розвитку індустрії туризму в Україні приділяється сьогодні велика увага. Йдеться про комплексний розвиток міст-курортів, будівництво нових готелів, створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту, формування позитивного іміджу України. Надзвичайно важливим є максимальне розширення внутрішнього ринку якісних послуг, забезпечення можливостей відпочинку для громадян нашої держави, створення цілісної системи туризму і курортів.

Одних приваблює до себе краса гір, інших – лагідність моря і тепло золотих пляжів; одні захоплюються пам’ятками старовини, що залишили свій слід в історії, інші – надають перевагу розважальним закладам чи спортивним салонам. Проте, якою б не була сфера інтересів того чи іншого туриста, українська земля здатна виконати найвибагливіші побажання наших гостей. Наша Вітчизна варта того, щоб глибше відкрити перед світом свої унікальні природні багатства, барвисту палітру своєї історії, культури, народних звичаїв і традицій.

Чарівна країна під назвою Україна, не залишить байдужим жодного туриста.

До експозиції книжкової виставки з фонду Національної історичної бібліотеки України увійшли нормативно-правові документи, що регулюють розвиток туристичної галузі, підручники й посібники з туристичного краєзнавства та історії туризму, атласи, путівники по регіонах, областях України. На виставці користувачі знайдуть інформацію про кількість і стан туристичних об’єктів країни, «відвідають» печери, повні скарбів, відкриють тайни палаців й зануряться у славне минуле древніх фортець і замків. Унікальні фотоілюстрації зроблять уявну подорож неповторно яскравою.

Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України, ознайомитися з виставкою.


Каталог виставки

Офіційні документи

1. Закон України про туризм : за станом на 20 січ. 2003 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламент. вид-во, 2003. – 19 с.

2. Україна. Верховна Рада. Відомості : офіційне вид. / Верховна Рада України. – 2004. - № 13 (26 бер.). – С. 434-480.

3. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) : постанова від 21 січ. 2009 р. №25 // Офіц. вісн. України. – 2009. - № 5. – Ст. 129.

4. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розбудови придорожньої та туристичної інфраструктури за основними напрямками руху учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу :розпорядження від 20 трав. 2009 р. № 580-р // Офіц. вісн. України. – 2009. - №42. – Ст. 1412.

5. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : постанова від 29 лип. 2009 р. № 803 // Офіц. вісн. України.–2009. - № 58. – Ст. 2041.

6. Україна. Міністерство культури і туризму. Про внесення зміни до Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг :наказ від 19.10.2009 №46 // Офіц. вісн. України. – 2009. - №89. – Ст. 3028.

7. Нормативно-правові акти України з питань туризму : зб. законодав. та нормат. актів (станом на 1 червня 2004 року) / упоряд. М. І. Камлик. – Київ : Атіка, 2004. – 463с.

Загальний розділ

8. Абрамов В. В. Історія туризму : підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків :Форт, 2010. – 285 с.

9. Архипец Е. Украина – край туризма. Туристские маршруты и базы / Е. А. Архипец. – Киев : Здоров'я, 1967. – 280 с. : ил.

10. Власов В. Визначні пам’ятки України / В. Власов, О. Данилевська. – Київ : Махаон-Україна, 2009. - 149 с. - (Події і люди укр. історії).

11. Гоблик В. В. Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття :монографія / Владислав Володимирович Гоблик ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра-Поліграфцентр, 2009. – 231 с.

12. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні : навч. посіб. / Л. І. Гонтаржевська ; Донец. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк : [Б. в.], 2008. – 179 с.

13. Дмитрук С. В. Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.06 / Світлана Вікторівна Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 20 с.

14. Заремба С. З. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури : іст. нарис / С. З. Заремба. – Київ : Логос, 1998. - 241 с. : фото.

15. Ивченко А. С. Вся Украина : путеводитель / Андрей Сергеевич Ивченко. – Киев :Картография, 2008. – 655 с. : ил.

16. Ивченко А. С. Украина. Восток : путеводитель / Андрей Сергеевич Ивченко. – Киев :Картография, 2010. – 106 с. : 133 ил.

17. Ивченко А. С. Украина. Юг : путеводитель / Андрей Сергеевич Ивченко. – Киев :Картография, 2009. – 119 с. : 164 ил.

18. Ивченко А. С. Украина : крепости, замки, дворцы…/ А. С. Ивченко, А. А. Пархоменко. – Киев : ГНПП «Картографія», 2011. – 600 с. : ил.

19. Івченко А. С. Вся Україна : путівник / А. С. Івченко. – Київ : Картографія, 2010. – 655 с. : іл.

20. Івченко А. С. Україна. Захід : путівник / Андрій Сергійович Івченко. – Київ :Картографія, 2009. – 227 с. : 37 іл.

21. Івченко А. С. Україна. Північ : путівник / Андрій Сергійович Івченко. – Київ :Картографія, 2009. – 119с. : 194 іл.

22. Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, палаци… : путівник / А. С. Івченко, О. А. Пархоменко. – Київ : Картографія, 2010. – 598 с. : іл.

23. Івченко А. С. Україна. Центр : путівник / Андрій Сергійович Івченко. – Київ :Картографія, 2009. – 142 с.: 217 іл.

24. Історико-краєзнавчі екскурсійні маршрути : мальовничі куточки Києва та його околиць. – Вип. 3. – Київ, 2003. – 9 л. вклад.

25. Історико-культурна спадщина України : проблеми дослідж. та збереження / НАН України, Ін-т історії України; Ін-т туризму ФПУ; ред. В. О. Горбик. – Київ , 1998. – 399 с.

26. Карманный справочник туриста / Ю. А. Штюрмер. – 2-е изд., с изм. и доп. – Москва :Профиздат, 1982. – 224 с.

27. Каширіна О. Ю. Західна Україна : екстрим, мандрівки, відпочинок / відп. за вип. О. Ю. Каширіна. – Харків : АССА, 2012. – 224 с. : фото. – (Відпочивай активно!).

28. Леонов Л. И. Маршрутами отдыха : путеводитель / Л. И. Леонов. – Донецк :Донбасс, 1979. – 56 с. : 16 л. ил.

29. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. О. Любіцева. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 436с. : іл., картосхеми.

30. Международные спортивные объединения и туристские организации : справочник /сост. А. О. Романов. – Москва : Физкультура и Спорт, 1973. – 328 с.

31. Наметові табори України : метод. посіб. / Є. В. Анохін, Я. О. Ронь, В. А. Бобиренко та ін. – Суми : Університет. кн., 2010. – 77 с. : фото, іл.

32. Палков Т. Західна Україна : путівник. Ч. 1 : Волинська. Рівненська. Тернопільська. Хмельницька області / Тарас Палков. - Львів : Ладекс, 2010. - 112 с. : фото. - (TERRA INCOGNITA).

33. Памятники национального культурного наследия Украины “Неизведанная Украина” :автомобильно-турист. атлас / сост. : А. Глазовой, Ю. Ференцева. - Киев : Балтия-Друк, 2012. - 288 с. : карты, фото.

34. Пам’ятки історії та культури України : дослідження та збереження. Зошит 1 / Ін-т історії України НАНУ; Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; ред. В. О. Горбик. - Київ, 2005. - 256 с.

35. Пам’ятки історії та культури України : каталог-довідник. Зошит 2 : каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури; ред. В. О. Горбик. – Київ, 2010. - 277 с.

36. Пам’ятки історії та культури України: каталог-довід. Зошит 3 : Каталог-довід. пам’яток історії та культури України: м. Севастополь / Ін-т історії України НАНУ; ред. В. А. Смолій. – Київ, 2008. - 77 с.

37. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Євгенія Вікторівна Панкова ; М-во культури і мистецтв України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 351 с.

38. Панченко Т. Ф. Туристичне середовище : архітектура, природа, інфраструктура / Т. Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 175 с. : табл., фото, карти.

39. Перлини української культури [електрон. ресурс] = Pearls of the Ukrainian culture, Ч. 1 :Музеї, заповідники, пам’ятки історії, архітектури : культур. спадщина України / Л. М. Новохатько ; М-во культури і мистецтв України. - Електрон. текстові дан. - Б.м. : Б. в., 2002. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Загол. з контейнера.

40. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. – Київ : Знання,2006. – 575с.

41. По Украине : турист. схема. – Москва : ГУГК, 1981. – 12 с. : ил.

42. Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. О. Горбик. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 255 с.

43. Проведення багатоденних туристичних походів та поради їх учасникам : навч.-метод. посіб. для студ. пед. закладів освіти / Ведмідь В. Д., Шошура Н. Д., Криводуд Т. Є., Кулик Н. А. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2005. – 46 с.

44. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи : зб. наук. ст. / Федерація профспілок України, Укр. ін-т туризму. – Київ : ІВЦ «Слов’ян. діалог», 1995. – 243 с.

45. Розвиток туризму в Україні та світі : бібліогр. покажчик / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад. А. Габер ; відп. ред. М. В. Альба. - Івано-Франківськ : Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка, 2007. - 55 с.

46. Рудий Г. Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Україні: (за матеріалами укр. періодики 1917-1941 рр.) / Г. Я. Рудий ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2011. - 201 с.

47. Рутинський М. Й. Географія туризму України : навч.-метод. посіб. / М. Й. Рутинський. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 159 с.

48. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – 431 с.

49. Сапунов А. Украина для вольного путешественника / Андрей Сапунов. – Киев, 2002. – 120 с.

50. Сучасна філософія відпочинку : [офіц. кат. міжнар. вист. та конф., Київ, 11-14 берез. 1995 р.].–Київ, 1995. – 127 с.

51. Туризм і охорона культурної спадщини : укр. та пол. досвід : моногр. / Укр. акад. держ. управління при Президентові України, Центр дослідж. адм. реформи ; [авт. кол. : В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Грибан та ін.].–Київ : "К.І.С.", 2003. – 175 с.

52. Туризм у ХХІ столітті : глобал. тенденції і регіон. особливості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовт. 2001 р.) / М-во освіти і науки України; Держ. турист. адмін. України ; Київ. ун-т туризму, економіки і права ; ред. В. І. Цибух. – Київ : Знання України, 2002.–559с.

53. Туристичні послуги в Україні від "А" до "Я". – Вип. 7 / авт.-упоряд. Вадим Болгов. – Київ, 2004. – 142 с.

54. Туристские маршруты / сост. В. С. Волков, К. Е. Шапакина. – Москва : Профиздат, 1985. – 144 с.

55. Тычина А. Г. Украина. Запад. Восток : достопримечательности, музеи, экскурсии, фестивали, отели, рестораны, кафе : путеводитель / Андрей Геннадьевич Тычина ; худож.-оформ. Л. П. Вировец. – Харьков : Фолио, 2016. - 251 с. : цв. ил.

56. Уваров В.Д. Международные туристские организации : справочник / В. Д. Уваров, К. Г. Борисов. – Москва : Междунар. отношения, 1990. – 288 с.

57. Удовік С. Україна вітає! АР Крим, області і міста, які прийматимуть "ЧЄ-2012" :путівник / С. Удовік. – Київ : Ваклер, 2008. – 64 с.

58. Украина туристская : фотопутеводитель-справ. / [сост. С. С. Парловский ; фото Р. И. Якименко, И. А. Кропивницкого, В. В. Болясного и др.]. – Киев :Мистецтво, 1986. – 447 с. : ил.

59. Україна : путівник / упоряд. : О. Зінкевич, В. Гула. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 1995. – 480 с. : іл.

60. Україна : путівник : 500 куточків, які варто відвідати / уклад. Ю. С. Воронцова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 416 с.

61. Україна для шукачів пригод = Ukraine for Adventurers : альбом-путівник укр. та англ. мовами / авт. кол. : С. Блощаневич, О. Гайворонський, С. Зінчук та ін. – 2-е вид. перероб., доп. – Київ : Дуліби, 2015. – 267 с. : іл.

62. Україна і світ у часовому вимірі : 2008 рік / М-во освіти і науки України. Донбас. нац. акад. будівництва і архітектури; Рос. ун-т дружби народів ; уклад. І. Є. Намакштанська. – Донецьк : Вебер, 2008. – 338 с.

63. Україна туристична. Регіони, райони та міста. Провідні підприємства. Особистості. – Кн. 4 / авт.-упоряд. : В. В. Болгов, І. В. Болгов. – Київ :Укр. видав. консорціум, 2009. – 247 с. :іл.

64. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання / О. М. Уривалкін ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 157 с. – Бібліогр. : с. 156-157.

65. Шаров І. Ф. 100 визначних місць України / Ігор Федорович Шаров. - Київ : "Преса України", 2003. - 512 с. : іл.


Туристичні регіони України

66. Андрєєва Г. К. Від Харкова до Полтави : путівник / Галина Костянтинівна Андрєєва, Віталій Васильович Олійник. – Харків : Прапор, 1972. – 67 с. : іл.

67. Билык А. Влюбись в Одессу : путеводитель / А. Билык, Л. Саенко. – Киев :Картографія, 2013. – 87 с. : ил.

68. Билык А. Влюбись в Херсонский край : путеводитель / А. Билык, Д. Зайцев, Л. Саенко. – Киев : Картографія, 2015. – 87 с. : ил.

69. Борис І. В. Туристськими стежками Семенівщини / І. В. Борис. – Глобине :«Поліграфсервіс», 2007. – 47 с. : фото.

70. Бражник А. В. Туристские маршруты Крыма : путеводитель / А. В. Бражник, Э. С. Шемраев. – Симферополь : Таврия, 1989. – 234 с. : ил.

71. Буковина : загальне краєзнавство = Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde /пер. з нім. Ф. С. Андрійця, А. Т. Квасецького ; Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернів. нац. ун-ті ім. Юрія Федьковича ; ред. І. Г. Чеховський. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 487с. : фото. – (Іст. б-ка "Зеленої Буковини").

72. 83 святині Тернопілля : путівник / Ірина Пустиннікова. – Київ : Грані-Т, 2010. – 70с. :іл.

73. Ватченко А. Ф. Днепропетровск : путеводитель-справ. / А. Ф. Ватченко, Г. И. Шевченко. – Днепропетрвск : Промінь, 1970. – 208 с. : ил.

74. Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; упоряд. О. Кізян. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. – 265 с.

75. Гайда Ю. Леви Львова / Юрій Гайда. – Львів : Галерея «Равлик», 2011. – 384 с. :іл.

76. Гафияк Н. И. На Говерлу : путеводитель / Н. И. Гафияк, Р. П. Красий. – Ужгород :Карпати, 1980. – 46 с. : ил.

77. Гилецкий И. Украинские Карпаты. Пешеходные маршруты : путеводитель / Иосиф Гилецкий. – Львов : Ладекс, 2009. – 95 с. : ил.

78. Грабовецький В. В. Івано-Франківськ в пам’ятниках історії та культури / В. В. Грабовецький, Б. М. Гаврилів, Г. В. Карась ; Івано-Франків. міськрада, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 130 с. : 20 л. іл.

79. Два береги Збруча : путівник / [упоряд. Олена Крушинська]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 103 с. : іл.

80. Двадцять дев'ять зупинок від Хмільника до Хмельницького / упоряд. Д. Малаков. – Київ : Грані-Т, 2009. – 111 с.

81. Дем’янчук Г. С. Високі береги Смотрича : путівник по турист. маршруту / Г. С. Дем’янчук. – Львів : Каменяр, 1978. – 70 с. : іл.

82. Денисюк В. Волинь. Події. Факти. Цифри : турист. маршрути / В. Денисюк. - 3-тє вид. – Луцьк : Надстир'я, 2003. – 110 с. : іл.

83. Донбас : путеводитель = Guidebook Donbass / Н. Е. Зикрач, А. Г. Непомнящая. – Донецк : Изд-во “ЛЮКС-ПРИНТ”, 2012. – 107 с. : ил. – Текст рус. и англ. языках.

84. Донецкая область : путеводитель / сост. А. К. Скибенко. – Донецк : Изд-во «Вебер», Донец. отд-ние, 2008. – 268 с. : ил.

85. Доценко Т. Київ. Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов. – Київ : Київ. дім, 1998. – 57 с. : іл. - Текст укр., англ.

86. Друкман Э. Л. По Черемошу и Пруту : путеводитель / Э. Л. Друкман. – Ужгород :Карпати, 1985. – 79 с. : ил.

87. Дятлов В. Киево-Печерская Лавра : справочник-путеводитель / Владислав Дятлов. – Киев : Тип. Києво-Печерської Лаври, 2008. – 448 с.

88. Жемчужины Крыма : путеводитель. – Киев : Горобец, 2010. – 56 с. : ил.

89. Житомирщина : іст. нарис : навч. посіб. з іст. краєзнавства / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; авт. кол. : М. К. Новик, А. Б. Войтенко, О. М. Іващенко та ін. - 2-ге вид., випр. та доп. – Житомир : Полісся, 2008. – 267 с.

90. Замки і палаци Тернопілля : історико-архітектурні пам’ятки замкового мистецтва :Тернопільська область / авт. проекту. О. Іванов. - Тернопіль : Наш Світ, 2003. - 33 с. : іл. - (Історія - Культура - Туризм). - (Наш Світ. Путівник).

91. Замки і палаци Тернопілля = The Castles & Palaces Ternopillya : [турист. буклет]. - [Тернопіль] : Мандрівник, 2015. - 48 с. : іл., 1карта.

92. Заповідні куточки Кіровоградської землі / Т. Л. Андрієнко ; Кіровоград. облдержадмін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Кіровоград. : Імекс ЛТД, 2008. – 244 с.

93. Заповідні перлини Хмельниччини / Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Хмельниц. обл. ; Міжвід. комплекс. лабораторія наук. основ заповід. справи НАН України та Мінприроди України ; ред. Т. Л. Андрієнко. – Хмельницький : ПАВФ “Інтрада”, 2006. – 220 с. :фото, іл.

94. Запорожская область. Персональный гид : путеводитель / авт. сост. М. Мордовской. - Запорожье : Дикое Поле, 2012. - 272 с. : фот.

95. Золоте сузір’я Київщини : путівник / авт.-упоряд. : С. В. Васильонок ; Київ. обл. тур. агенція. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 262 с. : 30 с. іл. – (Київщина турист.).–Текст укр., рос. мовами.

96. Ивченко А. С. Крым – полуостров трех морей : путеводитель / Андрей Сергеевич Ивченко. – Киев : Картография, 2009. – 131 с. : ил.

97. Ивченко А. С. Львов – перекресток Европы : путеводитель / Андрей Сергеевич Ивченко. – Киев : Картография, 2007. – 79 с.

98. Івано-Франківськ : турист. путівник = Ivano-Frankivsk : tourist guide / упоряд. М. Джичка. - Київ : АДЕФ-Україна, 2013. - 48 с. : фот. – Текст укр., англ. мовами.

99. Івченко А. С. Закохайся у Львів : путівник / Андрій Сергійович Івченко. - Київ :Картографія, 2015. - 80 с. : карт., фот. - (Travel Guide).

100. Кацнельсон І. Ю. Кличуть простори наддніпрянські : путівник по турист. маршрутах Дніпропетровщини / І. Ю. Кацнельсон. – Київ : Здоров’я, 1967. – 84 с. : іл.

101. Каширина О. Ю. Крым : туризм, экскурсии, развлечения / ред. О. Ю. Каширина. – Харьков : АССА, 2012. – 240 с. : фото. – (Отдыхай активно!).

102. Киев: атлас туриста. – Москва : ГУГК, 1987. – 167 с. : ил.

103. Киев-Канев : фоторассказ об одном из привлекат. турист. маршрутов Украины – по Днепру / авт. текста Е. Я. Архипец. – Киев : Мистецтво, 1970. – 241 с. : ил.

104. Києво-Печерська лавра - пам’ятка історії та культури України / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; ред. С. Кролевець. - Київ, 2006. - 426с. : фото + 5 л. цв. фото.

105. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. - Київ, 2005. - 219 с. - (Зб. наук. пр. ; Вип. 14).

106. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : зб. наук. пр. /Нац. Києво-Печер. іст.-культур. Заповідник ; ред. М. Є. Громова. – Київ, 2009. - 215 с. - (Лаврський альманах ; Вип. 24).

107. Київ : історія, архітектура, традиції : [пер. з рос.] / уклад. : О. Друг, Ю. Ференцева. - Київ : Балтія Друк, 2016. - 104 с. : іл., фот. кольор.

108. Київ : турист. путівник / М. Б. Кальницький. – Львів : Центр Європи, 2001. - 710 с. :іл.

109. Київщина туристична : путівник / упоряд. : Н. Бурець–Струк, О. Матвійчук, М. Морозенко. – Київ : Світ успіху, 2009. – 463 с. : іл.

110. Кіровоград туристичний : картосхема центральної частини міста / ред. : Л. А. Гайда, О. В. Кривко. - [Кіровоград] : Сибірцев Є. М., [2012]. - 1 л.; 478×674.

111. Костриця М. М. Житомирщина туристична : краєзнав. нариси / М. М. Костриця, М. Ю. Костриця ; Нац. спілка краєзнавців ; Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині ; Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : Полісся, 2009. – 559с. : іл.

112. Краматорск – индустриальная жемчужина Северного Донбасса : путеводитель / В. Ф. Коцаренко, В. І. Крихтенко ; Центр. гор. публ. б-ка им. М. Горького, Краматор. гор. обществ. орг. “Клуб Краевед”. - Донецк : Дмитренко, 2012. - 79 с. : ил.

113. Крым : атлас туриста. – Москва : ГУГК, 1987. – 128 с. : ил.

114. Крым : маршруты выходного дня : путеводитель / [В. П. Душевский, Ю. И. Шутов, К. И. Макаров и др.; сост. А. С. Щеглова]. – Симферополь : Таврия, 1980. – 205с. : ил.

115. Крым : по туристским тропам : фотоальбом / фото Г. И. Зеленина, С. В. Золотарёва, И. А. Кропивницкого и др. – Киев : Мистецтво, 1972. – 125 с. : ил. – Текст рус., нем., фр. яз.

116. Кушніренко І. К. Гуляйпілля туристичне : путівник-довідник / Іван Кирилович Кушніренко, В. І. Жилінський. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. - 238 с. : іл.

117. Лавренюк В. А. Тернопільщина туристська : путівник / В. А. Лавренюк, В. О. Радзієвський. – Львів : Каменяр, 1983. – 126 с. : іл.

118. Лазарук В. А. Волинь туристська : путівник / В. А. Лазарук, О. Ф. Ошуркевич, В. В. П’ясецький. – Львів : Каменяр, 1975. – 122 с. : іл.

119. Львів : турист. путівник / авт. тексту А. М. Козицький ; фото : С. І. Антончик, В. Дубас, В. М. Жакун та ін. – Львів : Афіша, 2005. – 150 с. : іл.

120. Любенко А. В. ВелоКрым. 30 лучших маршрутов : кросс-кантри, олл-маунтин, даунхилл / А. В. Любенко. – Харьков : АССА, 2012. – 216 с. : фото.

121. Мандруємо запорізькими просторами : путівник-довідник / Упр. культури і туризму Запоріз. облдержадмін., Запоріз. обл. турист-інформ. центр ; упоряд. С. Білівненко. - Запоріжжя : Тандем, 2008. - 62 с. : іл.

122. Мій рідний край, моя земля Прилуцька / упоряд. Г. М. Горіла. – 2-ге вид., доп. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 171 с.

123. Мокрицький Г. П. Цікава Житомирщина : ілюстрована туристична енциклопедія (чотири тисячі пам’ятників, будівель, парків та інших цікавих і визначних місць області ) : у 4 т. Т. 1 / Георгій Павлович Мокрицький. - 2-е вид. - Житомир : Волинь, 2012. – 324 с. : іл.

124. Мокрицький Г. П. Цікава Житомирщина : ілюстрована туристична енциклопедія :4000 пам’ятників, будівель, парків та інших цікавих і визначних місць області : у 4 т. Т. 2 :Райони області : Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький : 1281 об’єкт, 791 фотознімок : №№1022—2301 / Георгій Павлович Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2014. - 384 с. : іл., схеми.

125. Мошак М. І. Маківська здравниця : іст. нариси та подорожі турист. маршрутами Поділля / М. І. Мошак, Ю. О. Лисюк. – Камянець-Подільський : Медобори, 2006. – 103 с. : іл.

126. Нераденко Т. М. Золота підкова Черкащини : туристсько-краєзнав. подорож Черкащиною для учнівської молоді України / Тетяна Миколаївна Нераденко. - Черкаси :Брама-Україна, 2006. - 108 с. : іл.

127. Никифоров А. И. Деснянские озера : путеводитель / А. И. Никифоров. – Киев :Здоров’я, 1970. – 204 с.

128. От Карпат до Черного моря / авт. текста Е.У. Аксельруд. – Москва : Профиздат, 1968. – 12 с. : ил.

129. Палков Т. Закарпаття туристичне : путівник / Тарас Палков. – [Львів] : Ладекс, 2012. – 112 с. : іл. – (Сер. «Terra Incognita»).

130. Палков Т. Закарпатье туристическое : путеводитель / Тарас Палков. - Львов :Ладекс, 2012. - 112 с. : фот. - (TERRA INCOGNITA)

131. Палков Т. Замки Карпат. История и легенды : путеводитель / Тарас Палков. – Львов : Ладекс, 2009. – 63 с.

132. Палков Т. Замки Карпат. Історія та легенди : Путівник / Тарас Палков. - Львів :Ладекс, 2009. - 63 с.

133. Палков Т. Замки Львівщини. Історія та легенди: путівник /Тарас Палков. – Львів :[Б. в.], 2007. – 64 с. : фото.

134. Палков Т. Замки Поділля. Хотин. Історія та легенди : путівник / Тарас Палков. - Львів : Ладекс, 2010. - 39 с. : фото.

135. Палков Т. Львів : путівник / Тарас Палков. – Львів, 2011. – 95 с.

136. Палков Т. Маршрути Львівщиною на вихідні : путівник. Ч. 1 : Північ / Тарас Палков. – Львів : Ладекс, 2009. – 143 с.

137. Палков Т. Українські Карпати. Автомобільні маршрути : путівник / Тарас Палков. – Львів : Ладекс, 2009. – 64 с. : іл., карти.

138. Палков Т. Черкаська область : путівник / Тарас Палков. - Львів : Ладекс, 2012. - 64 с. : фот. - (TERRA INCOGNITA).

139. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури міста Житомира і Житомирського району. Вип. 6 / Житомир. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; ред. О. М. Іващенко. – Житомир : Полісся, 2006. - 306 с.

140. Пам’ятки історії міста Глухова та населених пунктів Глухівського району :матеріали з підготовки "Зводу пам’яток історії та культури України" по Сумській області / Упр. культури і туризму Сум. облдержадмін. - 1-е вид. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2007. - 153 с.

141. Пам’ятки національного значення. Дніпропетровська область / Дніпропетров. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Дніпропетров. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; авт.- упоряд. : Л. М. Голубчик, Т. А. Тесленко. - Дніпропетровськ, 2012. - 40 с. : іл.

142. Петрусь В.В. Край наш – Хустщина : турист. путівник. – Ужгород : ВАТ "Патент", Б. р. – 33с. : іл.

143. По Поділлю і Гуцульщині: турист. маршрут : фотонарис / авт. тексту В. П. Старичков. – Львів : Каменяр, 1975. – 22 с. : іл.

144. По рідному краю : турист. маршрути по Ровенщині. – Львів : Каменяр, 1967. – 56 с. : іл.

145. Полтава = Poltava : туристичний нарис / авт. упор. : В. С. Бабенко, С. В. Говоров. - Полтава : Говоров С. В., 2015. - 112 с. : іл., фото.

146. Радзієвський В.О. Кременецькі гори : путівник по турист. маршруту / В. О. Радзієвський. – Львів : Каменяр, 1976. – 112 с. : іл.

147. Радзієвський В. О. Підземний дивосвіт Тернопілля : путівник / Володимир Олександрович Радзієвський. - [Тернопіль], [2011]. - 48 с.

148. Реалізація державної політики у галузі культури : аналіт. звіт МКТ України за 2009 рік / М-во культури і туризму України ; [упоряд. : О. А. Гриценко, В. В. Солодовник, О. О. Різник та ін.]. – Київ, 2010. – 103 с.

149. Розсоха Л. Козацькі місця на Миргородщині : іст.-краєзнав. довід. / Людмила Розсоха. – Миргород : Вид-во "Миргород", 2007. – 56 с.

150. Руденко Р. Г. Харківщина в історичному часі та туристичному просторі України :препринт / Р. Г. Руденко, О. Г. Зима, О. О. Авраменко. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 23 с.

151. С рюкзаком по Донбассу : путеводитель / М. З. Альтер, Л. В. Хирный, Л. З. Коварский, Л. И. Леонов. – Донецк : Донбасс, 1980. – 99 с. : ил.

152. Зі змісту : Розвиток туризму і курортів. – С. 80-89.

153. Сербін Г. П. Ровенщина туристська : путівник / Г. П. Сербін. – Львів : Каменяр, 1980. – 166 с. : іл.

154. Сім мандрівок Полтавщиною / авт. тексту Д. Антонюк. – Київ : Грані-Т, 2009. – 85, [2] с. : іл.

155. Сім чудес міста Полтави = Seven Wonders of Poltava / [авт. кол. : В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун ; пер. англ. А. Маєвська] ; Полтав. міськрада, Виконком., Упр. культури. - 3-є вид., доп. - Полтава : Говоров С. В., 2016. – 55 с. : іл., фот. кольор. - (Полтава туристична).

156. Смирнов І. В. Туристські маршрути Київщини : [путівник] / Смирнов І. В. – Київ :Реклама, 1972. – 111 с. : іл., карт.

157. Смірнов І. В. Дніпро кличе / Ігор Васильович Смірнов. – Дніпропетровськ :Промінь, 1972. – 12 с. : іл.

158. Солоха В. Д. Туристские базы Крыма : справ. / В. Д. Солоха. – Симферополь :Таврия, 1977. – 112 с. : ил.

159. Степанів В. С. Мандруйте по Дніпру та його притоках : путівник-довід. /В. С. Степанів, І. В. Смирнов. – Київ : Здоров’я, 1982. – 159 с. : іл.

160. Стефанюк В. С. Подорожі по Криму : [путівник] / В. С. Стефанюк. - Сімферополь :Таврія, 2011. – 240 с. : 16 вкл. л.

161. Тимчишин Я. Д. У Сколівські бескиди [Українські Карпати] / Я. Д. Тимчишин. – Львів : Каменяр, 1975. – 63 с. : іл.

162. Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Людмила Томілович ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, НДІ пам’яткоохоронних досліджень. - Київ, 2011. - 220 с.

163. Туризм на Харківщині. Природно-рекреаційні ресурси та історико-культурний потенціал регіону : бібліограф. путівник / Харків. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Харків. обл. наук. б-ка ; уклад. Г. М. Єрофєєва. – Харків : ХОУНБ, 2008. - 203 с. : табл., фото.

164. Туристична карта-схема Івано-Франківської області : путеводитель. - [б. м.], [2011]. - 1 л. в 6 р. скл. : карта.

165. Харьков : путеводитель / [С. Посохов, О. Денисенко, И. Байда и др.]. – Харьков :Золотые страницы, 2004. – 176 с.

166. Харьковщина. Четыре удивительных маршрута : путеводитель / авт. экскурс. маршрутов В. Иващенко. - 2-е изд., перераб. – Харьков : Золотые страницы, 2012. - 128 с.

167. Чорнухинщина туристична : путівник / Т. В. Гринь. – Чорнухи, 2008. – 34 с. : іл.

168. Щедрі села Київщини запрошують на гостини! : кат. / авт.-упоряд. С. В. Васильонок. – Київ : Вид-во Європей. ун-ту, 2008. – 45 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)