20.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Микола Павлович Дашкевич Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 15 серпня у Виставковій залі експонується книжкова виставка до 165-річчя від дня народження Миколи Павловича Дашкевича (1852-1908), українського літературознавця, історика, фольклориста.

 

Народився 16 серпня 1852 р. в с. Бежів на Житомирщині в родині священика. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, де його викладачами були В. Антонович та І. Цвєтаєв. Був залишений стипендіатом для підготовки до професорського звання. Молодий учений захопився дослідженням середньовічного фольклору, історії вітчизняної та всесвітньої літератури. За працю «Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям» йому було присуджено золоту університетську медаль. У 25 років М. Дашкевич блискуче захистив дисертацію, здобувши звання магістра. В цей час він працював над історією України-Руси княжої доби та періоду Литовського Великого князівства. Він уперше науково дослідив питання про болоховців (населення, що мешкало у східній частині Волині). На думку М. Дашкевича, яку поділяли В. Антонович, а пізніше М. Грушевський, болоховці — це українське населення з домішкою тюркського елементу, що жило у верхів’ях річок Случ та Горинь, мало певну автономію, своїх «князів». Учений зробив спробу пов’язати з болоховцями виникнення козацтва й анти князівського руху, що розгорнувся у ХІП ст. після появи монголо-татарів.

1884 р. М. Дашкевича було затверджено екстраординарним професором Київського університету (кафедра історії західноєвропейської літератури). В цей час він створює праці з історії української, російської і світової літератури (зокрема, присвячені творчості М. Гоголя, І. Котляревського, А. Метлинського, О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, У. Шекспіра, Дж. Байрона), що дістали схвальний відгук І, Франка. Упродовж багатьох років очолював історичне товариство Нестора Літописця у Києві.

1905 р. його було обрано дійсним членом, а 1907 р. — академіком Петербурзької Академії наук. Він відвідав деякі західноєвропейські університети, де вів дослідницьку й викладацьку роботу.

На жаль, через хворобу дослідникові не вдалося здійснити всіх своїх задумів. За його життя не було видано працю «З історії Південної Русі», велику монографію про М. Лєрмонтова. Однак ідеї культурно-історичної школи та порівняльно-історичного методу в літературі, які він обстоював, знайшли продовження у творчості його учнів М. Грушевського та І. Огієнка.

Помер 2 лютого 1908 р. в Києві. Похований в с. Бежеві.

 

8(с)

Д 21

Дашкевич Н. П. Вопрос о литературном источнике украинской оперы И. П. Котляревского «Москаль-чаривник» / Н. Дашкевича – Киев : Тип. Корчак-Новицького, 1893. – 32 с.

 

   

809.1

Д 21

Дашкевич Н. П. Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по исследованиям последнего тридцатилетия / Н. Дашкевич. –  Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1904. – 52 с.

   

9(с2)

Д 21

Дашкевич Н. П. Данные для древне-русской истории в Monumenta Poloniae historica t. IV. Lwow, 1884. – Киев : [б. м : б. и.], 1884. – 189 – 206 с.

 

9 (с)

И 90

Дашкевич Н. П. 25-летие Исторического общества Нестора Летописца : речь, произнесенная в торжественном заседании 14 января 1898 г. и историческая записка, составленная по поручению Совета Исторического Общества Нестора-летописца поч. чл. О-ва Н.П. Дашкевичем. – Киев  : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – 99 с. : 1 портр.


 

9(с)1
Д21
Дашкевич Н. П. Еще разыскания и вопросы о Болохове и Болоховцах  / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. ун-т св. Владимира, 1899. - 63 с.


 

9(с)12
Д21
Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям / Н. П. Дашкевич. – Київ : Тип. Ун-та, 1873. – 159 с.

Завдання цієї праці - вказати і пояснити за допомогою порівняльно-історичного вивчення російських і іноземних джерел «чудові явища» князювання Данила Галицького (1201 - 1264), якими визначається історичне значення цього князювання.


   

9(с)1
Д21

Дашкевич Н. Материалы для русской истории / Н. Дашкевич. – [б. м. : б. в.], 1888. – 20 с.

 

809

Д 217

Дашкевич Н. П. Мировая скорбь, мрачное мировозрение и пессимизм в западно-европейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской : речь, произнесенная на торжественном акте Университета Св. Владимира 17 января 1895 г. / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1895. – 37 с.


 

8(с)=91.73

Д 21

Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы XIX столетия"  / Н. П. Дашкевич. – СПб. : Акад. наук, 1888. – 265 с.


  

801
Д21
Дашкевич Н. П. Постепенное развитие науки истории литератур и современные ее задачи : вступительная лекция в курс истории / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. Университетская, 1877. – 37 с.


   

8(с)
Д21
Дашкевич Н. П. А. С. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени . Вып. 1 / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1900. – 173 с.

 

809.1

Д 21

Дашкевич Н. П. Романтика круглого стола в литературах и жизни Запада. Перелом в западно-европейской этике в ХІІ-ХІІІ вв. Средневековая романтика в Италии  / Н. П. Дашкевич. – Киев : [б. в.], 1890. – VІІІ, 326, 14 с.


 

8(и)
Д217
Дашкевич Н. П. Рыцарский эпос в Италии / Н. П. Дашкевич. – Киев : [б. в.], 1890. – 238 с.


 

809
Д217
Дашкевич Н. П. Сказание о св. Грале : из истории средневековго романтизма / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. Университетская, 1877. – ХІІ, 216, ІІІ с.


 

8(с)

Д 21

 

Дашкевич Н. П. Статьи по новой русской литературе / Н. П. Дашкевич. - Петроград : Тип. Императорской АН, 1914. - 696 с.

 


   

8(с)=91.71

П 15

Памяти Гоголя : научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца / под ред. Н.П. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [680] с., разд. паг. : ил.
   

809

Е 69

Eranos : сборник статей по литературе и истории в честь заслуженного профессора императорского университета Св. Владимира Николая Павловича Дашкевича. - Киев : Тип. Университета Св. Владимира, 1906. - V, 437 с. : портр.


 

03

Э 88

Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь. Давенпорт—Десмин / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; ред. И. Е. Андреевский. – СПб. : [б. в.]. - 1893. – Т. 10. – 482 с. : С.164-165.


 

Б 5065 / 37

І 90

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834 - 2004 рр.) / ред. : Г. Д. Казьмирчук. - Київ : ПРАЙМ-М, 2004. - 354 с. : С.190. 

37

К 388

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка : Фотоальбом / ред. В. В. Скопенко, упоряд. В. Ф. Колесник. - Київ : [б. в.], 2004. - 224 с. – С.170.


 

М119-1/9(с2)

Н 301

Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х т. / редкол. : Г.В.Боряк [та ін.] – Київ : ЄВРОІМІДЖ, 2002. – Т.1. – 896 с. : С. 528-529. 

М 216-12/002(03)

У 453

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М. М. Романюка ; наук. консультант Я. Р. Дашкевич. – Львів, 2005. – Вип. 12. – 616 с.

 


 

Чуткий А.  Заповіт М. П. Дашкевича : спроба ідентифікації особистості. / А. Чуткий // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури // наук. кер. В. Ульяновський ; ред кол. Г.В. Боряк [та ін.] // Київ. – 1999. – Випуск 3. – С.254-265


 

Б 5247/9(с2)

Ч 952

Чуткий А. Микола Павлович Дашкевич (1852-1908) /

А. Чуткий. – Київ : Темпора, 2008. – 528 с. 

 

ПР 4095/1

Чуткий А. Професорський склад університету св. Володимира : нова мікро-соціальна група другої половини ХІХ-початку ХХ ст. / А. Чуткий // Часопис української історії : зб. наук. ст. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 9 – 13

 

 


 


   

05

Чуткий А. Релігійний контекст у науковій діяльності та приватному житті М. П. Дашкевича / А. Чуткий // Київська старовина / редкол. : П.П. Толочко [ та ін.]. – Київ : АртЕк, 2001 – №2. – С. 127-137.

 


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)