23.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День Державного Прапора України Версия для печати Отправить на e-mail

День Державного Прапора України

Книжкова виставка експонується з 20 cерпня 2017 року в залі каталогів Бібліотеки.

Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України.


Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих.

День Державного Прапора України

23 серпня 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України». Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. Відповідно до цього Указу Кабінет Міністрів України, обласні, міські державні адміністрації забезпечують здійснення комплексу заходів щодо святкування Дня Державного Прапора України.

Експозицію підготовлено бібліографами відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи і розгорнуто в залі каталогів.


Бібліографічний список

1. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ, 1997.- С.9.

2. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. текст. – Київ, 2015. – С. 10.

3. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : у 2 кн. / авт.-упоряд. : С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2004. - Кн. 1. – С. 9 : Ст. 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

4. Про День Державного Прапора України : Указ Президента України № 987/2004 від 23 серп. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2332. – С. 42.

5. Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України : постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 . – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

6. Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Український парламентаризм : історія і сучасність. – 1998. – Вип. 23-24. – С. 90–102.

7. Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк ; редкол. : Л. В. Войтович, А. Б. Гречило, В. П. Грицеляк та ін. ; Наук. т-во імені Шевченка. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2013. – 127 с. : іл., карт.

8. Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років : конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 с.

9. Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

Зі змісту : С. 159 : Державний Прапор України.

10. Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009.

Зі змісту : С. 154 – 155 : Державна символіка.

11. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ, 1995.

Зі змісту : С. 666 : 1991, 4 вересня – над будинком Верховної Ради України піднято прапор.

12. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах : енциклопедія. українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

Зі змісту : С. 8, 50 : Державний Прапор України.

13. Гай-Нижник П. Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність у ХХ ст. (про Державний Прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) / П. Гай-Нижник // Музеї України. – 2014. – 3 січ.

14. Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

Зі змісту : С. 349 : Прапор.

15. Государственные символы Украины, символы Автономной Республики Крым : док., метод. рек., ст. / сост. Л. В. Боброва. – Симферополь, 2012. – Текст рос., укр.

Зі змісту : Савчук Ю. Про Державний Прапор України. – С. 71-74.

16. Гречило А. До питання про Національний Прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

17. Гречило А. Національний Прапор / А. Гречило // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

18. Гречило А. Питання про порядок кольорів на українському прапорі у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Знак. - 2006. - Ч. 40. – С. 10-11.

19. Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. ССLII. – С. 114-142.

20. Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988 – 1991 роки : на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с. : іл.

21. Державний Прапор // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

22. Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті : Традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С . 30.

23. Державний прапор України : довідка // Новий довід. : Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

24. Довідник з історії України : в 3 т. Т. 2 : (К-П) / упоряд. : К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

Зі змісту : С. 420-421: Прапор України.

25. Енциклопедія історія України / редкол. : В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

Т. 8 : “Па-Прик”. – 2011.

Зі змісту : С. 488 – 490 : Прапор Державний України.

26. Енциклопедія українознавства : для школярів і студ. : історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 2001.

Зі змісту : С. 335 : Прапор.

27. Знайомтесь, Україна : атлас / уклад. : Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

Зі змісту : С. 18 – 19 : Адміністративно-територіальний устрій України, карта.

28. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд. : О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

Зі змісту : С. 163 : Прапор України.

29. Історія еволюції Державного Прапора України. Інфографіка [Електронний ресурс]. http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1874314-istoriya_evolyutsiii_dergavnogo_prapora_ukraiini_infografika_2084779.html

30. Історія української Конституції / Укр. правн. фундація ; упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

31. Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін. – Київ, 1996. – 376 с.

32. Клейноди України : (з історії держ. і нац. символіки) : к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

Зі змісту : Лист. № 20 : Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий;

Лист. № 30 : Проекти державних відзнак (за М. Битинським) : Прапори.

33. Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

Зі змісту : С. 9 – 17 : Прапор України.

34. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007-2013 роки / за ред. І. Б. Коліушка ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 165 с.

35. Конституційне право України : слов.-довід. / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

36. Конституція незалежної України: у 3 кн. Кн. 1 : документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков. – Київ : Вид-во «Право», Укр. правн. фундація, 1995.– 381 с.

37. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

38. Котляр А. Синій – чисте небо, жовтий – колір полів // Дзеркало тижня. – 2003. – № 43 (8-14 лист.).

39. Котляр А. Поки не ухвалено закон // Дзеркало тижня. – 2004. – № 23 (12-18 червня).

40. Литвин В. М. Україна : хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

Зі змісту : С. 18, 19 : Фото прапора України;

С. 21 : Підняття прапора України.

41. Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза. – Київ, 2015.

Зі змісту : С. 283 : 24.07.1990 – Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міськради.

42. Мулевич О. Державний Прапор України // Дзеркало тижня. – 2006. – № 46 (2-8 грудня).

43. Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

44. Підкова І. Україна 1991-1996 : хроніка подій / Ігор Підкова. – Львів, 2001. – С. 9.

45. Прапор // Енциклопедія українознавства : словник. ч. : у 11 т. Т. 6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308 – 2311.

46. Проект Конституції України : стан, проблеми, перспективи / авт. : А. Білоус, М. Карижський, О. Кордун та ін. – Київ : Заповіт, 1996. – 59 с.

47. Рус М. Наш прапор : [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 22.

48. Савельєв О. М. Історія України : довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

Зі змісту : С. 311 : “Прийнято Державну символіку України”.

49. Сергійчук В. І. Національна символіка України : наук.-художня книжка / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с. (С. 31-86 : Прапори).

50. Символіка Білоцерківщини : історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква : Вид-во О. В. Пшонківського, 2004. – [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

51. Стрижак А. А. Установча влада : основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. видання. – Київ : Логос, 2013. – 132 с.

52. Супруненко В. П. Ми – українці : енциклопедія українознавства : у 2 кн. Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999.

Зі змісту : С. 19-21 : Трисуття : (прапор).

53. Сухомозький М. Україна у світі : енциклопед. довід. / Микола Сухомозький, Надія Аврамчук. – Київ, 2007. – С. 18.

54. Сучасні символи та атрибути державності України: довід. : в 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн. 1 : Державний Прапор України. – Київ, 2008. – С. 45–47.

55. Україна // Політико-адміністративний атлас України. – Київ, 2006.

Зі змісту : С. 94 : Прапор.

56. Україна в словах : мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004.

Зі змісту : С. 76 – 77 : Прапор.

57. Україна – наш дім // Україна : дит. енцикл. – Xарків, 2006.

Зі змісту : С. 76 : Прапор України.

58. Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків, 2006.

Зі змісту : С. 73 : Державний флаг незалежної України.

59. Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991 – 1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005.

Зі змісту : С. 56: Державний Прапор України.

60. Українське козацтво : мала енцикл. – 2-е вид., доповн. і переробл. / Наук.-дослід. ін-т козацтва при Запоріз. нац. ун-ті. – Київ ; Запоріжжя , 2006.

Зі змісту : С. 484 – 485 : Прапор.

61. Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

Зі змісту : С. 10 : Походження та значення блакитно-жовтих барв;

С. 14 : Прапор України.

62. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол. : С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001.

Зі змісту : С. 570 : Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р. : (фотоіл.).

63. Чмир М. «Командні хоругви» Галицької Армії (серпень 1919 р.) // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 8-9.

64. Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011.

Зі змісту : С. 197 : Державний Прапор України.

65. Ярещенко А. П. Земле, моя всеплодющая мати… : нариси з історії укр. культури / А. П. Ярещенко. – Харків, 2010.

Зі змісту : С. 65-69 : Про Державний Прапор України.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)