20.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Грамотність – запорука розвитку суспільства: історія та сьогодення" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку «Грамотність – запорука розвитку суспільства: історія та сьогодення» до Міжнародного дня грамотності.

Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності, намагаючись саме в такий спосіб привернути увагу суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб збудити його інтерес і досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності — однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції в 1946 році. Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня, дату урочистого відкриття конференції, Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.

Виставка демонструє важливість грамотності  для кожної людини та суспільства в цілому в історичному значенні.

 9(с2Киев)
А465
Александровский В. Народный дом Киевского общества грамотности в г. Киеве : Краткий очерк истории сооружения народного дома / В. Александровский. – Киев : Тип. Кушнерев, 1902. - 48 с.
   

31:37Р
К11

К вопросу о влиянии занятия, экономического положения и грамотности сельского населения на некоторые стороны начального образования : по данным личной переписи учащихся в Земских школах Александрийского уезда в 1898 г. / Александрийское уездное Земское Управление, Статистический отдел. – Александрия : Тип. Ф. Х. Райхельсона, 1899. – 29 с.

   

Максименко Д. П. Очерк деятельности Харьковского Городского Общественного Управления по начальному народному образованию. 1871–1901 г.г. / Д. П. Максименко. – Харків :Изд. Харьковской Городской Управы, 1903

Електронна копія

 

 

    Т568
Томсон А. И. Реформа в ущерб грамотности и правописанию / А. И. Томсон. – Одесса : Тип. Экономическая, 1904. – 36 с.
   

Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа / Б. Грінченко. – Київ, 1906

Електронна копія

 

 

   

Гринченко Борис Дмитриевич На беспросветном пути : об украинской школе / Гринченко Борис Дмитриевич. – Київ : Вік, 1907

Електронна копія

 

 

   

Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства Народного Просвещения  справочное издание / Лаурсон А. М. – : Тип. М. Стасюлевича, 1911

Електронна копія Ч. 1

Електронна копія Ч. 2

   

Отчет Уманской Уездной Земской Управы по школьному и внешкольному образованию за 1912 год . – Умань :Тип. “Порядок” М. А. Тарадаша, 1913

Електронна копія

 

 

 

А4092 / 901.5
В536
Висоцький С. О. Київська писемна школа X - XII ст. : до історії української писемності / С. О. Висоцький ; Кабінет міністрів України, Київське наукове т-во ім. П. Могили, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів ; Нью-Йорк : Вид-во Коця, 1998. – 247 с.


   

А9251 / 37
К612
Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) / Т. В. Коломієць ; Харківський ун-т внутрішніх справ. – Харків : [б. в.], 1998. – 190 с.

 

А6381 / 4
У454

Український правопис  / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, Ін-т укр. мови НАНУ ; ред. О. А. Дітель. – Київ : [б. в.], 2000. – 240 с.
   

Б6804 / 37
О-723

Освіта України. Нормативно-правові документи / М-во освіти і науки України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Міленіум, 2001. – 472 с. – (II Всеукраїнський з’їзд працівників освіти).

 

А7624 / 4
Б872
Брайчевський М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2003. – 152 с.


   

Т419
Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.. Кн.2 / Є. Тимченко ; Нац. акад.. наук України, Укр. акад. наук у США. – Київ ; Нью-Йорк : Літопис-ХХ, 2003. – 512 с. – (Серія словників. Пам’ятники української мови)

 

А17764 / 37
К795
Кремень В. Розвиток освіти України в контексті загальноцивілізаційних змін / В. Кремень. – Луцьк : Вежа, 2007. – 44 с.


   

А21960 / 4
П12
Павленко Л. П. Історична граматика української мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. П. Павленко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. - 205 с. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).

   

В2532 / 4
Г76

Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / В. І. Критська [и др.] ; ред. Н. Ф. Клименко ; НАН України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 759 с.

А32497 / 9(4)Сл
С484

Слов’янська культура та писемність : минуле і сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 24–25 травня / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський славістичний ун-т, Закарпатська філія ; ред. Ю. М. Алєксєєв. – Ужгород : [Закарпаття], 2012. – 444 с.


   

М2826-1 / 2
І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія : у 2 т. Т. 1 / В. І. Лубський [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447 с.

   

М2826-2 / 2
І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія : у 2 т. Т. 2 / В. І. Лубський [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 335 с.

 

А36103 / 37
Б772
Бойко О. М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках : монографія / О. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 250 с. : іл., табл.

   

В3845 / 4
У45

Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : матеріали 5-ї і 6-ї науково-практичних конф., 10 листопада 2014 р., 9 листопада 2015 р. : до Дня української писемності та мови / Київська міська держадміністрація, Департамент культури, Музей книги і друкарства України ; ред. рад. : В. Г. Бочковська (голова), Л. В. Хауха, Д. О. Палій. – Київ : Музей книги і друкарства України, 2016. – 281 с. : іл., табл.

   

Б9373 / 37
Ш39
Шейбе Сінді. Медіа грамотність. Критичне мислення у мультимедійному світі : підручник для вчителя / С. Шейбе, Ф. Рогоу. – Вид. 2-е, стереотип. – Київ : Акад. укр. преси, 2017. – 319 с. : іл., табл., фот.

Колекція електронних видань «Історія освіти та науки в Україні»  розділу «Історична спадщина України»

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)