18.02.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 12.09.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 12.09.2017 р.

А36477

2

Б125

Бабинський А. Історія УГКЦ за 90 хвилин / Анатолій Бабинський. - Львів : Свічадо, 2017. - 143 с. : іл., карт., фот.

У виданні стисло та інформативно описані основні віхи історії постання, розвитку та сьогодення УГКЦ. Популярний виклад матеріалу, ілюстрації, схема та мапи дозволять сформувати узагальнення, але не поверхневе уявлення доволі складної історії, яку судилося переживати УГКЦ.

Для широкого кола зацікавлених.

А36449

08

К382

Київський альманах бібліофіла 2017 / ред., упоряд. Ю. А. Воронцов, ред. кол. А. П. Кончаковський, В. В. Ковалинський. - Київ : Особистості, 2017. - 527 с. : іл.

«Київський альманах бібліофіла» розповідає про книги і книжників минулого й сучасності, бібліотеки і бібліофілів, про пошуки й знахідки у світі книги та бібліофілії, про справи минулі і сучасне життя книголюбів.

Цей збірник про книжкову культуру нашої Батьківщини, про людей, які збирають, вивчають та зберігають твори друкованого слова, присвячено двадцятип’ятиріччю від дня заснування бібліофільського клубу «Субота у Бегемота».

Сподіваємось, що альманах допоможе створювати нові, відновлювати втрачені, зміцнювати існуючі зв’язки між добрими людьми, закоханими в книгу, і всім охочим дасть можливість долучитися до духовних багатств, якими славиться наша квітуча земля.

А36457

9(с2)

К891

Кузнєцов С. Героям Слава! Київські пам’ятники героям радянської доби та сучасності = Героям слава! Киевские памятники героям советской эпохи и современности / Сергій Кузнєцов. - Кам’янець-Подільський : Друк. Рута, 2017. - 52, 48 с. : іл. – Текст укр., рос. – Кн.-переверт.

Книга присвячена пам’ятникам героям бойових дій в різні часи становлення України : від подій революції 1917 року до сьогодення. Кожний час мав своїх героїв, яких ми собі ліпили, а потім відливали з металу та вибивали з граніту. І лише за відстанню часу, ми можемо стверджувати, хто з них для нас був справжніми героями…

В4035

901.8

М658

Мисько Ю. М. Медальєрика і фалеристика Буковини (кінець XVIII– 40-ві роки ХХ ст.) : істор.-краєзнав. нариси / Юрій Михайлович Мисько, С. В. Пивоваров. - Чернівці : Друк Арт, 2017. - 183 с. : іл., фот. – Бібліогр. : с. 178-180 (58 назв).

У науково-популярному виданні розглядається минуле Буковинського краю через призму меморіальних настільних, нагородних медалей, значків і відзнак різних формувань, товариств і організацій, які діяли в регіоні з кінця XVIII ст. до 40-х років ХХ ст. Акцентується увага на пам’ятках медальєрного мистецтва й об’єктах фалеристики як цінних історичних джерелах для висвітлення недостатньо вивчених і невідомих сторінках з історії Буковини. У роботі описані і класифіковані виявлені авторами екземпляри настільних медалей, нагород і значків, так чи інакше пов’язаних з подіями у краї в період його входження до складу Австро-Угорської імперії та королівської Румунії.

Для істориків, краєзнавців, учителів, колекціонерів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історії свого краю.

А36474

72

О-754

Особливості моніторингу пам’яток архітектури : [зб. наук.-метод. праць] / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник ; відп. ред. Л. П. Михайлина. - Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник, 2017. - 87 с. : іл., схем., фот.

Збірник науково-методичних праць презентує розробки провідних українських фахівців, які мають великий досвід дослідження, збереження та відновлення архітектурних пам’яток. Висвітлюються архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні, археологічні, біологічні, гідрогеологічні аспекти їх науково-реставраційних досліджень. Матеріали збірника підготовлено на основі доповідей, виголошених під час роботи семінару ІССЬЮМ “Особливості моніторингу нерухомих пам’яток історії і культури: архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні та гідрогеологічні дослідження”, що відбувся у Національному Києво- Печерському історико-культурному заповіднику 6 жовтня 2016 року.

Збірник розраховано як на фахових спеціалістів, так і на широкий загал.

А36486

4(01)

С484

Слов’янознавство в Харківському університеті (1991– 2016) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ ; Центр болгаристики та балканських дослідж. ім. Марина Дринова ; уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 95 с.

Пропоноване видання є продовженням бібліографічного покажчика з історії слов’янознавства в Харківському університеті за період з 1805 по 1917 рр. і з 1917 по 1989 рр., який вийшов у 1988– 1990 роках.

Цей покажчик містить роботи з історії, культури, літератури, мовознавства зарубіжних слов’янських країн за період 1991–2016 років.

Покажчик призначений науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією зарубіжних слов’янських країн і народів, а також міжслов’янськими відносинами.

А36480

8(с)

Ч43

Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Закарпат. облдержадмін., Упр. культури, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. О. Д. Гаврош [та ін.]. - Ужгород : Рік-У, 2017. - 417 с.

Збірник матеріалів «Іван Чендей у колі сучасників», підготований до 95-річчя від дня народження українського письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, - спроба показати не тільки постать митця, але й епоху, в якій він жив і творив. Адже під однією обкладинкою зібрано публіцистичну спадщину письменника, який чимало писав про видатних сучасників; спогади, статті, есе, художні твори літературознавців, колег по перу, журналістів, друзів, рідних, які особисто знали митця; аналіз його епістолярної спадщини та доповнення бібліографічного покажчика про життя і творчість Івана Чендея.

Видання адресоване широкому колу читачів, передусім літературознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам.

А36488

4

Ш957

Шульга А. В. Топонимы городов, происхождение и эволюция рода Ра / Андрей Владимирович Шульга. - Черкаси : Пономаренко, 2017. - 225 с. : ил.

Справжня науково-популярна книга призначена для широкого кола читачів, є по справжньому шоковою, оскільки повністю ламає нав'язані помилкові моделі сприйняття дійсності, які позбавляють слов'янські народи потенціалу розвитку.

Після шоку прийде осмислення, а потім, можливо, з'явиться точка опори ...

В ході публікації показана цілісна картина еволюції основного етнічного потоку, що сформував сучасні, переважно слов'янські народи (рід Ра).

На прикладі наступності владних еліт показаний загальний базис для різних цивілізаційних формацій (Русскій мір, Англо-саксонський світ, Юдейський світ ...), що само по собі сприяє подоланню наявних системних протиріч.

Аналіз топонімів наочно демонструє, що практично всі великі населені пункти Росії і України сягають за часом свого виникнення, в більшості випадків, до неоліту, мезоліту ..., тотальне приписування виникнення населених пунктів до діяльності християнських князів є штучною і помилковою моделлю.

Аналіз епосу і еволюції етнічних потоків, однозначно констатує першість основних гілок нашого народу, в створенні найдавніших цивілізаційних центрів.

Вищевказана публікація знімає з дискусії питання формування «індоєвропейської» мовної спільноти, яка сформована, перш за все, на базі протослов’янскої мовної спільноти.

Викладений матеріал, дає розуміння виду протослов’янскої мови та ареалу його поширення.

В цілому справжня публікація є базисом для національного відродження слов'янських народів.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)