19.02.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Моя батьківщина там, де моя бібліотека. Е. Роттердамський" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Моя батьківщина там, де моя бібліотека» до Всеукраїнського дня бібліотек.

 Бібліографічний список видань:

 1. Барвінок В. Загальний огляд стародруків Київських бібліотек / В. Барвінок. – Київ : [б. в.], 1924. – 20 с.
 2. Бібліографічна діяльність бібліотек України для дітей. 1960-1974 рр. / Н. О. Гажаман ; Міністерство культури і туризму України, Національна бібліотека України для дітей. – Київ : [б. в.], 2007. – 35 с.
 3. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: збірник статей / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України ; ред. О. С. Онищенко. – Київ : [б. в.], 2007. – 250 с.
 4. В майбутнє-разом з бібліотекою: роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону: матеріали конференції / Кіровоградська обласна державна адміністрація, Управління культури і туризму, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського ; упоряд. О. В. Ткаченко. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 156 с. : фот.
 5. Вергунов В. А. Наукова діяльність бібліотек: чи може вона зашкодити інформатизації та культурі України? / В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2009. – 59 с.
 6. Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12-14 жовтня 2011 р. / М-во культури України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : ІРІС, 2011. – 368 с.
 7. Всеукраїнський день бібліотек: новий формат: методичні рекомендації Української бібліотечної асоціації / Українська бібліотечна асоціація ; уклад. Н. Ф. Попова. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 51 с.
 8. Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975–2015): бібліографічний покажчик / М-во культури України, Державна бібліотека України для юнацтва ; уклад. С. Настенко ; ред. В. Кучерява. – Київ : [б. в.], 2015. – 85 с
 9. Діалог культур: інформ. довід. з досвіду роботи б-к Артем. міськ. ЦБС / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Артем. міськ. ЦБС; уклад. Н. П. Супрунець, О.О. Харіна.   Матеріали з історії бібліотек українських монастирів у працях В. І. Межова, В. С. Іконникова, А. В. Мез’єр : бібліографічний список / М-во культури України, Державна історична бібліотека України ; упоряд. А. Л. Попілова. – Київ : [б. в.], 1993. – 17 с.
 10. Діалог культур: інформ. довід. з досвіду роботи б-к Артем. міськ. ЦБС / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Артем. міськ. ЦБС; уклад. Н. П. Супрунець, О.О. Харіна. – Донецьк: Сх. вид. дім, 2010. – 10 с.
 11. Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-обслуговування: Практичний посібник / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2004. –  93 с.
 12. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2011. – 248 с.
 13. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2011. – 248 с.
 14. З історії бібліотек краю : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ; уклад. Л. А. Костильова. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 247 с.
 15. Законодавство-бібліотекам України: довідкове видання. Вип.1 . Загальні засади діяльності бібліотек. Ч.2 / Міністерство культури і мистецтв України, Національна парламентська бібліотека України ; ред. О. Олександрова. – Київ : [б. в.], 2001. –  228 с.
 16. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.) : науково-інформаційний систематичний покажчик / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; уклад. Р. Л. Красій. – Київ : [б. в.], 2008. – 277 с. : табл.
 17. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007-2008 рр.) : Систематичний покажчик / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; ред. Н. В. Стрішенець. –  Київ : [б. в.], 2009. – 292 с.
 18. Зберігаючи традиції, шукаємо нове: (інформаційна довідка з досвіду роботи бібліотек Краматорської міської ЦБС щодо використання інновац. форм мас. роботи) / Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської ; ред. О. Г. Полева. – Донецьк : [б. в.], 2003. – 16 с.
 19. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій: монографія / О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2011. – 224 с.
 20. Інформатизація бібліотек (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали) : Довідкове видання / Міністерство культури і туризму України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". – Київ: [б. в.], 2007. – 127 с.
 21. Інформаційно-бібліотечне обслуговування особливих категорій користувачів: люди з обмеженими можливостями здоров’я, внутрішньо переміщені особи, учасника антитерористичної операції (АТО): інформаційно-бібліографічні матеріали / Полтавська обласна державна адміністрація, Управління культури, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського ; уклад. С. М. Захарченко ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : [б. в.], 2016. – 33 с. : фот.
 22. Історія розвитку бібліотек України для дітей (1941-1959 рр. ) / Міністерство культури і мистецтв України, Національна бібліотека України для дітей ; Ред. М. С. Слободяник. – Київ : [б. в.], 2005. – 88 с.
 23. Історія розвитку бібліотек України для дітей (1960-1974 рр. ) / Міністерство культури і туризму України, Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; ред. М. С. Слободяник. – Київ : [б. в.], 2007. – 74 с.
 24. Короленківські читання 2015. “Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку”: матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / Міністерство культури України, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури, ВГО “Українська бібліотечна асоціація”, Харківське обласне відділення ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова. – Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2016. – 181 с.
 25. Короленківські читання 2015. “Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку” : матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Міністерство культури України, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури, Харківське обласне відділення (Філія), ВГО “Українська бібліотечна асоціація” ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова. –  Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2016. – 237 с.
 26. Краєзнавство як шлях до формування позитивного іміджу бібліотек регіону (З досвіду роботи книгозбірень Овруччини) / Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича, Житомирська обласна рада ; Відп. за вип. В. Ф. Трохименко. –  Житомир : [б. в.], 2009. – 19 с.
 27. Краєзнавча діяльність бібліотек Житомирщини: збереження традицій, пошук нового: інформаційно-аналітичний огляд / Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича, Житомирська обласна рада, Науково-методичний відділ ; ред. Г. Й. Врублевська. –  Житомир : [б. в.], 2013. – 22 с.
 28. Краєзнавча діяльність бібліотек Чернігівщини : обласна науково-практична конференція до 25-ї річниці незалежності України, 17-18 серпня 2016 р. : збірник матеріалів / Чернігівська обласна державна адміністрація, Департамент культури і туризму, національностей та релігій, Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Національна спілка краєзнавців, Чернігівська обласна організація, Українська бібліотечна асоціація, Чернігівське обласне відділення ; [упоряд.: П. В. Грищенко, І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 147 с.
 29. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 1996-2000 р.р.: бібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Державна історична бібліотека України ; Ред. В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, З. Х. Мусіна, Т. С. Кудласевич, відп. за вип. А. М. Комська. – Київ : [б. в.], 2002. – 118 с.
 30. Матеріали з історії бібліотек українських монастирів у працях В. І. Межова, В. С. Іконникова, А. В. Мез’єр : бібліографічний список / М-во культури України, Державна історична бібліотека України ; упоряд. А. Л. Попілова. – Київ : [б. в.], 1993. – 17 с.
 31. Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи : матеріали регіональної науково-практичної конференції, 2 листопада 2004 р. До 100-річчя відділу бібліотекознавства / Міністерство освіти і науки України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2005. – 145 с.
 32. Методична діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та проблеми (Аналітичний огляд 2000-2003 р.р.) / М-во культури і мистецтв України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. Г. Д. Ковальчук. – Хорків : ХДНБ, 2003. – 24 с.
 33. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України ; ред. кол.: В. І. Попик [та ін.]. – Київ : НВЦ НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. – 544 с.
 34. Молодь в українському суспільстві: бібліогр. покажч. – Вип. 15 / уклад. Ю.Круть; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2014. – 73 с.
 35. Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / уклад. Л. Любаренко [та ін.]. – Київ: [б. в.], 2014. –  264 с.
 36. Погребняк Г. І. Організаційно-методична діяльність бібліотек України для дітей (1946-1976 рр. ) / Г. І. Погребняк ; Міністерство культури і туризму України, Національна бібліотека України для дітей. – Київ : [б. в.], 2005. – 61 с.
 37. Поінформована громада – демократична країна : історії успіху бібліотек Хмельниччини за програмою “Бібліоміст” / Хмельницька облдержадміністрація, Управління культури, національностей, релігій та туризму, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського, Українська бібліотечна асоціація, Хмельницьке обласне відділення ; уклад.: В. В. Шейчук, А. М. Гуменюк. – Хмельницький : Заколодний М. І., 2015. – 68 с.
 38. Публічні : Інформаційні послуги. Зарубіжний досвід (Дайджест) / М-во культури і мистецтв України, Національна парламентська бібліотека України; ред. О. Шимон. – Київ : [б. в.], 2004. – 44 с.
 39. Публічні бібліотеки Києва: довідник / Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації, Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва ; ред. Л. І. Ковальчук. – Київ : Журналіст України, 2004. – 95 с. + 8 арк. кольор. іл.
 40. Публічні бібліотеки України, як місце доступу громадян до інформаційних технологій та інтернету : матеріали досліджень / Українська бібліотечна асоціація ; упоряд.: В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – Київ : Міленіум, 2008. – 121, 1 с. : табл.
 41. Публічні бібліотеки: сучасні принципи буття в умовах оновленого суспільства: з досвіду роботи публічних бібліотек Східної України / Міністерство культури і туризму України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. Г. Д. Ковальчук. – Харків : ХДНБ, 2007. – 20 с.
 42. Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст. ) / П. І. Рогова ; Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ: Четверта хвиля, 2009. – 271 с.
 43. Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек. – [Київ] : [б. в.], [2013]. - 80 с. : іл.
 44. Сонце світить усім : інформаційна довідка з досвіду роботи бібліотек Дзержинської міської ЦБС для дорослих з користувачами з особливими потребами / Донецька обласна державна адміністрація, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської, Дзержинська міська ЦНБ для дорослих ; уклад. І. А. Пилипенко. – Донецьк : Східний вид. дім, 2010. – 15 с.
 45. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / Я. О. Хіміч ; УБА, НАКККіМ, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.
 46. Шлях крізь століття: З історії державних бібліотек Луганщини / Управління культури та туризму Луганської облдержадміністрації, Луганська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького, Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії ; упоряд. Л. М. Сорокіна. – Луганськ : Книжковий світ, 2002. – 24 с.
 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)