19.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День українського козацтва Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі книжкову виставку до Дня українського козацтва!


 

А13111 / 9(с2)

А725

Антович В. Б. Коротка історія Козаччини : историческая литература / В. Б. Антович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.

 

До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В.Б. Антоновича: популярний лекційний курс «Коротка історія Козаччини» та маловідоме наукове дослідження «Останні часи Козаччини на Правобережжі». Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва – це і є справжня історія нашого краю.

А14372 / 9(с2)

В525

Вирський Д. С. "Дискурс про козаків" : характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI-середини XVII ст. / Д. С. Вирський ; Національна академія наук України. Інститут історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 110 с.

 

Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI – середини XVII ст. Добірку склали фрагменти з праць Я. А. Красінського, С.Оржельського, Р. Гейденстейна, Й. Бєльського, Б. Папроцького, С. Любеньського, Ш. Старовольського, П. Пясецького , А. М. Фредра. Уривки подаються мовою оригіналу та в українському перекладі (до оригінальних текстів додані і класичні польські та російські переклади – традиційно вживані в історіографії), їх також супроводжує коротка нота про автора та твір, з якого вони походять.

  

А9566 / 9(с2)

Г61

Голобудський В. О. Гомін, гомін по дібров : історичні розповіді про запорізьких козаків / В. О. Голобудський. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 207 с. : іл.

 

Близько п’яти выкыв тому на Придніпров’ї, де шуміли грізні пороги, виникла Запорізька Січ. Про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу йдеться у книзі відомого українського історика, професора В.Голобуцького.

А4146 / 9(с2)

Г658

Гончарук Т. Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина XVI ст. 1794 рік. : Популярний нарис та додані документи з друкованих джерел / Т. Гончарук ; Управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної . – Одеса : [б. в.], 1998. - 65 с. : іл.

 

Книги О. Болдирева «Одесі – 600» та Т. Гончарука «История Хаджибея (Одессы). 1415-1795 гг.» змінюють громадську думку стосовно початків історії Одеси. Сьогодні небагато знайдеться науковців, котрі б стверджували, що наше місто засноване 202 роки тому. Вже створений і працює громадський комітет з підготовки відзначення в 2015 році 600 –річчя першої письмової згадки про Хаджибей-Одесу. Книга стане хоч і невеликим, але необхідним внеском у висвітлення невідомих для широкої громадськості сторінок минувшини.

А6898 / 9(с2)

Г70

Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації : стосунки з Москвою і Варшавою, 1654-1665 рр. / В. М. Горобець ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАНУ. – Київ : [б. в.], 2001. – 533 с.

 

У монографії досліджується проблема розвитку політичних відносин керівництва Війська Запорозького з офіційними Москвою та Варшавою в контексті пошуку ним способів легітимації політико-соціального статусу козацтва як повноправного народу політичного. Особлива увага звертається на реконструкцію структури міжнародних взаємин Центрально-Східної Європи другої половини XVII ст.; з’ясовується характер її впливу на зміст стосунків Гетьманату з російською та польською правлячими елітами.

В1027 / 9(с2)

Г61

Головешко Л. М. Україна-козацька держава : історія українського козацтва / Л. М. Головешко. – Маріуполь : Друк. "Новий світ", 2005. – 259 с.

 

Дане видання є посібником для підготовки і проведення занять і тематичних вечорів, присвячених історіє козацтва України.

А11358 / 9(с2)

Д17

Дан О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648–1676 рр.) / О. Ю. Дан ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2004. – 288 с.

 

Книга присвячена історичному розвитку східної частини Поділля – Брацлавщини в період визвольних змагань українського народу. Подано характеристику теріторіальних меж Брацлавського, Кальницького, Уманського полків, показано процес проникнення князівських родин, польської шляхти на Брацлавщину, подано характеристику основних шляхетських родин, які мали тут землеволодіння. Окремо розглянуті долі козацьких ватажків, героїчні битви та подальша доля брацлавського козацтва.

А15509 / 9(с2)

З-158

Задунайський В. В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX-на початку XXI ст. / В. В. Задунайський ; Донецький національний університет. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 322 с. : фото.

 

У монографії досліджено основний зміст бойового мистецтва та військової спадщини українських козаків на зламі XIX – XX століть і сроби їх відродження за новітніх часів. Співставлено досягнення українських козаків та європейських віськових формувань у бойовому та військовому вишколі. Проаналізовано перспективи сучасного українського козацького руху.


В1774 / 9(с2)

М15

Макогон А. Степові орли або колиска українського козацтва / А. Макогон, Г. Волошина. – [Б. м. : б. в.], 2007. – 158 с.

 

Книга знайомить читача з минулим, бо в минулому зберігаються цінності і скарби нашої вітчизняної історії, і не лише у знахідках археологів, а й у природі, будівлях, спогадах, переказах і легендах. Читачі з вдячністю з нею ознайомляться і ще з більшою повагою будуть ставитися до свого минулого, дбатимуть про краще майбутнє рідного краю.

А3653 / 9(с2)

М702

Мицик Ю. А. Козацький край : нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст. / Ю. А. Мицик. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1997. – 176 с.

 

Книга присвячена актуальним проблемам історії запорозького козацтва, пов’язаної з територією Дніпропетровської області. Автор порушив цілий комплекс питань щодо виникнення козацтва, наблизившись аж до періоду ліквідації Січі у 1775 р., описав традиції в діяльності козацьких військ тощо. Велику увагу автор приділяє історії виникнення Дніпропетровська, інших населених пунктів.

Б4152 / 9(с2)

П398

Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.

 

Сергій Плохій у своїй монографії аналізує участь козаків у релігійній боротьбі кінця ХVI– середини XVII століття та вплив релігії на самоусвідомлення цього молодого суспільного прошарку. Автор розглядає засадничий для формування української ідентичності сюжет у контексті загальноевропейських процесів: контрреформації та конфесіялізації громадського й політичного життя, а також ствердження абсолютизму. Книжка є істотним внеском в дослідженя не лише релігійної свідомості, але й політичної культури та ідеології ранньомодерної доби.

А13868 / 9(с2)

Р485

Ржепецький Л. Читанка козацька : навчально-просвітницьке видання / Л. Ржепецький. – Миколаїв : Іліон, 2004. – 80 с.

Видання складено як пізнавальна книжечка з історії українського козацтва. Для полегшення засвоєння матеріалу, укладено за українською абеткою.

А19181 / 9(с2)

С599

Сокульський А. Л. Козацька Хортиця: історико-культурне значення в процесі виникнення і становлення запорозького козацтва : монографія / А. Л. Сокульський ; Класичний приватний університет Національний заповідник “Хортиця”. – Запорожье : Классический приватний ун-т, 2008. – 762 с.

 

У монографії по-новому висвітлено маловідомі й відомі факти щодо природи, історії і культури о. Хортиця – колиски запорозького козацтва. Охарактеризовано пам’ятки о. Хортиця і його довкілля, у т.ч. доби раннього козацтва, виявлено геополітичні особливості українського пограниччя. Враховуючи складність і актуальність порушених проблем, автор неупереджено і зважено оперує фактами та їх оцінками, прагнучи об’єктивно показати історію виникнення та розвитку ранього козацтва на Запорожжі.

С917

Сушинський Б. Шлях України: нація і національна ідея / Б. І. Сушинський. –Львів : Добра справа, 2004. – 189 с. : іл.

 

Перу Б. Сушинського належать понад п’ятдесят книжок та понад тисячу публікацій у пресі; він давно відомий як історик та ідеолог українського козацтва і європейського лицарства. Есе, що становлять основу цього видання, опубліковані були у пресі та виголошені Богданом Сушинським, – мабуть, одним з кращих ораторів сучасності, – з трибун велелюдних зібрань. Чимало з його «Духовних заповідей» стали крилатими і повчальними, їх цитують у публікаціях та публічних виступах.

Б4151 / 9(с2)

Я471

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – 2-е вид. перероблене та розширене. – Київ : Критика, 2005. – 584 с.  

 

Порівняно з першою версією, опублікованою 1997 року у київському видавництві «Генеза» як «Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття», дослідниця значно розширила свою синтезу змістово, особливо сюжетами про світ уявлень та ідей XVI-XVII  століття, що є першочерговою сферою її наукових зацікавлень, та щедро оздобила свою книгу ілюстративним матеріалом.

В1063 / 74

В552

Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського / Ред. Л. Сушко. – Київ : Родовід, 2001. – 200 с.

 

Збірка зразків вишивки XVII-XVIII ст. в ЧІМ налічує 286 одиниць. З них 239 – це окрайки або фрагменти окрайок з простирадл та скатерок, втавки до наволок. У збірці є 10 речей, що донесли до нашого часу і орнамент, і форму. У каталозі вишивки розділено на три групи – за кольоровим вирішенням та матеріалом виконання творів. У межах кожної групи витримується хронологічний порядок їх розміщення, нумерація – наскрізна.

А3533 / 9(с2)

З-413

Збережемо тую славу : громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-80-х рр. XX ст.: збірник документів та матеріалів / НАН України ; упоряд. О. Г. Бажан. – Київ : Рідний край, 1997. – 474 с.

 

До збірника включені документи та матеріали, які висвітлюють діяльність вищих органів державної влади та управління, громадських організацій, окремих дослідників рідного краю за увічнення історії українського козацтва.

М2249-1 / 9(с2)

І-907

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 1 / НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний інститут козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 800 с.

 

До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

М2249-2 / 9(с2)

І-907

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 2 / НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний інститут козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. – 2-е вид. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 724 с.

 

У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

 

А11689 / 9(с2)

І-907

Історичні витоки козацького роду в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.3 . Козацтво на Поділлі / Міністерство культури і мистецтв України, Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. ; Ред. Г. М. Авраменко. – Вінниця : [б. в.], 2004. – 60 с.

 

А3597-2 / 9(с2)(01)

К59

Козацтво Донецького краю. Вип. 2. Сучасні козацькі формування на Донеччині / Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської ; уклад. Т. М. Дрьомова. – Донецьк : Донецький Схід. вид. дім, 2005. – 51 с.


В1046 / 9(с2)

Л659

Лицарі козацької слави / Ред. Н. М. Космина. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 13 с.

 

Фотоальбом виданий до 14-Ї річниці Незалежності України.

А13866 / 9(с2)

Н404

Невмируща козацька слава Черкащини : методичні рекомендації до 510-річниці українського козацтва / Управління культури черкаської облдержадміністрації, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка ; Ред. Г. С. Круглякова. – Черкаси : Черкаська ОУНБ, 2002. – 15 с.

 

Історія Черкащини Середнього Подніпров’я – це історія України в мініатюрі. Досконале її вивчення, популяризація – це свята справа кожного. У підготовці до відзначення 510-ї річниці українського козацтва велика роль належить бібліотекам, які мають ознайомити найширше коло користувачів із матеріалами, присвяченими козацтву.

А13375 / 9(с2)(01)

Т509

"Тої слави козацької повік не забудем..." / Міністерство культури і мистецтв України, Національна парламентська бібліотека України ; Ред. В. Є. Зленко. – Київ : "Київська правда", 2004. - 296 с.

 

Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить інформацію про якнайдавніші й нові фундаментальні наукові та дослідницькі роботи, щоденникові записи, різні документальні нотатки та знахідки, белетристичні есеї, численні публікації, розвідки та повідомлення з історії першовитоків і сьогодення українського козацтва.


Г13 / 9(с2)

У45

Україна – козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. В. Недяк. – Київ : "Емма", 2004. – 1216 с. : іл., карты.

 

Історія і культура українського козацтва у фотосвітлинах з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, клейнодів, зброї та одягу, з творів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, історичних ланшафтів, з пам’яток архітектури та інших українських козацьких старожитностей.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)