15.12.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 10.10.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 10.10.2017 р.

В4049

72

А878

Архітектурні пам’ятки України = Architectural monuments of Ukraine / ред. кол. Г. Б. Мунін [та ін.]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 303 с. : фот. - (Сер. : «Культурно-історична спадщина України»).

Видання ілюструє найвідоміші архітектурні пам'ятки України. У стислій формі представлено історію та культурну цінність архітектурних пам'яток, а також цікаві події, пов’язані з ними.

Б9493

902.1

З-144

Загреба М. Монети України, 1992–2016 : каталог / Максим Загреба. - 12-е вид., перероб. та допов. - Київ : Логос, 2017. - 320 с. : іл. - (Б-ка журн. “Нумізматика і фалеристика”).

Каталог містить зображення, технічні параметри та ринкові ціни на монети України 1992—2016 рр. карбування у трьох станах збереження. Каталог доповнено монетами, що вийшли за останню чверть 2012-2016 рр., та різновидами монет, які було виявлено за час, що минув з виходу одинадцятого видання. Різновиди обігових монет штемпельного характеру зведено у таблиці.

Ювілейні та пам’ятні монети, монети із срібла та золота; сувенірна продукція Монетного двору НБУ: плати, жетони, медалі тощо.

До каталогу також включено паперові грошові знаки України (1991-2016 рр.).

А36612

37(01)

К822

Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту, (1874–1924 рр.) : біобібліогр. слов. / Віталій Крижанівський. - Глухів ; Кропивницький, 2017. - 95 с.

Біобібліографічний словник містить 84 статті, що відображають віхі життя, педагогічної, громадської діяльності та наукового доробку викладачів Глухівського інституту від започаткувавші установи — 1874 р. до її ліквідації - 1924 року.

Словник розрахований на суспільствознавців, викладачів вишів, учителів, студентів, працівників архівів та музеїв, усіх, хто цікавиться історією краю.

В4048

9(с2)

Л937

Люди Победы! Будем жить! : [фотоальбом] / Тереканал “ИНТЕР” ; глав. ред. А. Никитин [и др.]. - Киев : Киевский дом книги, 2017. - 211 с. : фот.

Фотоальбом «Люди Победы. Будем жить! »- результат багатомісячної роботи творчої команди «ІНТЕРА». Це вже друге видання, присвячене ветеранам Великої Вітчизняної війни. В жовтні 2015 року, до 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських вторгнень, був виданий перший том книги "Люди Победы", його герої стали нашим героєм сучасників - ветеранів з Києва та Київської області. Проект мав великий резонанс, його команда отримала безліч вдячних відгуків та побажань продовжити роботу. Географія другої книги розширилась - наша творча група об'їздила практично всі регіони країни, щоб знайти нових унікальних героїв і зберегти їх історію, зберегти правду про війну та Перемогу.

А15473-16

001

Н354

Національна академія наук України :Анот. кат. книжк. вид. 2016 / НАН України ; упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - Київ : Академперіодика, 2017. - 432, 2 с.

Подано інформацію про неперіодичні збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2016 року.

А36616

5

Н353

Национальные парки и другие объекты ПЗФ Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима, (2006–2017) : материалы независимого расследования / В. Е. Борейко [и др.] ; Киев. эколого-культ. центр. - Киев : Логос, 2017. - 127 с. - (Сер. : “Охрана дикой природы” ; Вып. 77).

У книзі наведено аналіз порушень заповідного режиму в національних парках, регіональних ландшафтних парках, заказниках, заповідниках та інших об'єктах ПЗФ. Обговорено питання поліпшення охорони об'єктів ПЗФ.

А36606

9(с)2

П441

Подгорный Е. Г. Деньги Союза Советских Социалистических Республик, Дальневосточной Республики и Закавказской СФСР / Евгений Георгиевич Подгорный. - Чернигов : Лозовой В. М., 2017. - 463 с.

Другу книгу величезного каталога монет ХХ-початку XXI ст., цього разу СРСР та Далекосхідної республіки і Закавказької РФСР, які у нього входили, автор зробив не тільки суто нумізматичним довідником, але і просто наповненим дуже цікавою інформацією джерелом. Про окремі речі читачі просто не знають і не могли знати раніше. Цьому сприяє тематика випуску щорічних ювілейних та пам'ятних монет та символіка, якою наповнені ці номінально лише знаки платежу (включаючи паперові, тут є все необхідне і для боністів).

А36607

9(с2)(01)

П48

Покажчик праць з історії України Сергія Олеговича Павленка, (2006–2016 рр.) : [бібліогр. довід.] / авт.-упоряд. А. С. Клепак ; ред. В. О. Мідько. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 23 с.

У бібліографічному довіднику зібрана інформація про всі книги, статті, підготовлені до друку істориком та журналістом С. О.Павленком у 2006- 2016 рр. Видання розраховане на бібліотекарів, істориків, краєзнавців.

А36618

01(01)

П841

Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович : бібліогр. покажч. праць до 50-річчя від дня народж. / Укр. фонд культури ; [авт. передм. Д. Будков]. - Київ : Укр. фонд культури, 2017. - 75 с. : фот.

До науково-довідкового видання ввійшли біографічний нарис про відомого дослідника проблем дипломатичної та воєнно-політичної історії, інформаційно-гуманітарної безпеки, організатора наукової діяльності, доктора історичних наук, професора Вєдєнєєва Дмитра Валерійовича, бібліографія його наукових, науково-педагогічних та публіцистичних праць 1989-2017 років.

А36596

796

П853

Прухницький В. Олімпійські ігри на марках Підпільної пошти України / Василь Прухницький . - Львів : ЗУКЦ, 2017. - 45 с. : іл.

Олімпійські випуски Підпільної Пошти України, маючи чимале національно-патріотичне забарвлення, як пропагандивний засіб духовного відродження національної свідомості, залишаються цікавими та бажаними для найприскіпливіших філателістів, які колекціонують марки даної тематики.

А36617

01(01)

Т338

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. : (2007-2016) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова ; відп. ред. А. В. Скорохватова. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 192 с.

Бібліографічний покажчик „Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства”, який створений на основі однойменної електронної бази даних Національної історичної бібліотеки України, містить інформацію про опубліковані в 2007-2016 рр. книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що за своїм змістом відповідають проблематиці даного посібника.

М1798-8-5-16

34

У45

Верховна Рада України восьмого скликання. П’ята сесія. Т. 16 : Зб. стеногр. бюл., 4 жовтня– 1 листопада 2016 року. №13–26 / Верховна Рада України ; ред. кол. П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2017. - 759 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 13-26) пленарних засідань Верховної Ради України п’ятої сесії восьмого скликання за 4 жовтня — 1 листопада 2016 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

М1798-8-5-17

34

У45

Верховна Рада України восьмого скликання. П’ята сесія. Т. 17 : Зб. стеногр. бюл., 2 листопада– 7 грудня 2016 року. №27–39 / Верховна Рада України ; ред. кол. П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламентське вид-во, 2017. - 679 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 27-39) пленарних засідань Верховної Ради України п’ятої сесії восьмого скликання за 2 листопада — 7 грудня 2016 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

А36608

9(с2)

Ч-847

Чудотворні ікони Чернігівщини = Wonder-Working icons of Chernihiv region / авт. тексту О. І. Травкіна ; Нац. архітектур.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”. - Чернігів : Лозовий В. М., 2017. - 31 с. : 8 вкл. л. іл.

У нарисі розповідається про списки чудотворних ікон Чернігівщини із зібрання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)