23.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До 75-річчя з часу утворення Української Повстанської Армії Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «УПА – велич народного духу: до 75-річчя утворення Української Повстанської Армії»

Незалежна, суверенна держава – необхідна передумова нормального життя і розвитку нації. Бездержавний народ приречений на загибель. Тому боротьба за національне визволення, за здобуття власної, самостійної держави завжди священна. Український народ за весь час свого поневолення безперестанно боровся за відновлення незалежної Української держави. Особливо сильною й масовою українська національно-визвольна боротьба стала під час Другої світової війни та після її закінчення - у 1942-1954? роках. Вела цю боротьбу Українська Повстанська Армія.

За вільну Україну. Історія боротьби ОУН–УПА з нацистами (проект телеканалу ТСН) 

 

Бібліографічний список видань:

Борець-Чумак Ю. Рейд без зброї. УПА на Заході : Спогади / Ю. Борець-Чумак. – Лондон : Укр. видавнича спілка у Великій Британії, 1982. – 300 с.

В рядах УПА : збірка споминів колишніх вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини / ред. М. Дупляк. – Нью-Йорк : Накладом Товариства Вояків УПА в США і Канаді, 1999. – 604 с. : фот.

Воєнна округа УПА “Лисоня” 1943-1952 : документи і матеріали / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Служба безпеки України, Галузевий держ. архів ; ред. П. Сохань. – Київ ; Торонто : Вид-во “Літопис УПА”, 2012. – 848 с. – (Літопис УПА. Нова серія ; Т. 20).

Волинь, Полісся, Поділля : УПА та запілля 1944-1946 : документи і матеріали / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Держ. ком. України ; упоряд. О. Вовк. – Київ ; Торонто : [б. в.], 2006. – 1445 с. : фото. – (Літопис УПА. Нова серія ; Т. 8)

Волянюк С. Б. Створення та діяльність воєнної округи УПА “Лисоня” : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. Б. Волянюк ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства. – 2016. – 18 с.

Волянюк С. Омелян Польовий-“Остап” / С. Волянюк. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – 126 с. – (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 24)

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера: людина і міф / Г. Л. Гордасевич. – Київ : Піраміда, 2001. – 208 с. : іл.

Горліс-Горський Ю. Ю. “Ми ще повернемось!” : Спогади. Повість. Поезії. Документи. Ллистування / Ю. Ю. Горліс-Горський. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Держ. картограф. фабрика, 2012. – 432 с. : фот. – (Отаманія ХХ століття ; кн. 5).

“Грім” полковник УПА Микола Твердохліб : спогади і матеріали / упоряд. Р. Грицьків. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – 126 с. – (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 5).

Губка І. Дорогою боротьби (“Сіроманці” - курінь окремого призначення) [Текст] . Ч. 8 / І. М. Губка. – Львів : Афіша, 2011. – 572 с.

Губка І. М. Дорогою боротьби (переможні бої УПА). Ч. 2 / І. М. Губка. – Львів : "Афіша", 2005. – 630 с.

Гущак І. В. Марко Боєслав-сурмач УПА / І. В. Гущак. – Львів : Світ, 2002. – 88 с. : ил. – (Подвижники національної ідеї.)

Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки”, (1907–1950) : документи і матріали / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Держ. ком. архівів України ; упоряд. С. Богунов. – Київ ; Торонто : [б. в.], 2007. – 815 с. : фото. – (Літопис УПА : новая серія ; т. 10).

Здіорук О. І. Літопис УПА : Час, події, джерела / О. І. Здіорук ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : [б. в.], 2000. – 141 с.

І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час... : спогади друкарки Головного осередку пропаганди ОУН і УПА Дарії Малярчин-Шпиталь (“Дарки”) / ред., упоряд. С. Онуфрів. – Львів : Паіс, 2012. – 164 с.

Ільницький В. Провід ОУН Карпатського краю / В. Ільницький. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – 126 с. : карти, табл., фот. – (Літопис УПА. Події і люди ; Кн. 21)

Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах державного архіву СБУ. Вип.1. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944-1953) / С. А. Кокін ; Нац. акад. наук України. Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2000. – 214 с.

Кордан А. Один Набій з Набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / А. Кордан. – Торонто ; Львів : [б. в.], 2006. – 243 с. – (Б-ка Закерзоння ; т. 4. "Спогади").

Коретчук Я. Командири відділів ТВ 22 УПА “Чорний ліс” / Я. Коретчук, П. Ганцюк ; відп. ред. П. Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 110, 2 с. : фот. – (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 27).

Кульгавець Х. Радянські органи внутрішніх справ у протидії українському збройному підпіллю, (1944–1950 рр.) : монографія / Х. Кульгавець. – Львів : Вид. Бадікова Н. О., 2016. – 271 с.

Кучер В. І. Національно-визвольна боротьба за незалежну українську державу / В. І. Кучер ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 196 с.

Ленартович О. Ю. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни : монографія / О. Ю. Ленартович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. – 412 с.

Мороз В. Зиновій Тершаковець-“Федір” / В. Мороз. –Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – 126 с. – (Літопис УПА ; кн. 12).

Мороз В. Портрет Осипа Дяківа-“Горнового” / В. Мороз. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – 126 с. – (Літопис УПА ; кн. 11).

Мустеца В. І. Василь Кантемір-“Остап” / В. І. Мустеца. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – 126 с. : іл. – (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 25).

Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади. Історія в документах (1950-2016) / упоряд. : І. Гомзяк, Д. Проданик, Х. Котляр. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2016. – 900 с. – (Літопис УПА ; т. 52)

"Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. : зб. док. / Нац. акад. наук України, Ін-т нац. памяті у Львові ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. памяті у Львові. – Львів : "Піраміда", 2010. – 592 с.

Партизанськими дорогами з командиром “Залізняком” / голов. ред. Р. Зінкевич, упоряд., авт. вступ. слова І. Гнаткевич. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с. : табл., фот.

Партизанськими дорогами з командиром “Залізняком” / голов. ред. Р. Зінкевич, упоряд., авт. вступ. слова І. Гнаткевич. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с. : табл., фот.

Патриляк І. К. “Встань і борись! Слухай і вір...”: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 рр.) / І. К. Патриляк ; Центр дослідження визвольного руху. - Львів : Часопис, 2012. - 592 с.

Патриляк І. К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. / І. К. Патриляк ; Центр дослідження визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 512 с.

Патриляк І. К. Військова діяльність ОУН (Б) у 1940-1942 роках / І. К. Патриляк ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України. Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2004. – 598 с.

Патриляк І. К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора іст. наук: 07.00.01 - історія України / І. К. Патриляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. – 36 с.

Патриляк І. К. Легіони Українських Націоналістів (1941-1942) : історія виникнення та діяльності / І. К. Патриляк. – Київ : [б. в.], 1999. – 43 с.

Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Київ : Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

Плечій Г. І. З полум’я у вогонь...  / Г. І. Плечій. Пам’яті героїв УПА : сценарій : спогади / Д. О. Скільська. – Львів : Каменяр, 2012. – 84 с. : фот.

Посівнич М. Нарис життя Дарії Ребет-“Орлян” / М. Посівнич, В. Брелюс ; літ. ред. Л. Луньо. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – 110 с. : фот. – (Літопис УПА. Події і люди ; Кн. 26).

Проблема ОУН-УПА : попередня історична довідка / Ін-т історії України НАНУ ; ред. С. В. Кульчицький. – Київ : [б. в.], 2000. – 129 с.

Проданик Д. Микола Кричун “Черемшина” / Д. Проданик. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – 126 с. : фот. – (Літопис УПА. Події і люди ; Кн. 19).

Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака-“Ворона” / Д. Проданик. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – 125 с. : фото. – (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 15)

Романюк М. Петро Федун-“Полтава” – провідний ідеолог ОУН та УПА / М. Романюк. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – 126 с. – (Літопис УПА. Події і люди ; Кн. 6)

Семеновський В. М. Хліборобська династія Тиховодів : (штрихи до портрета Анатолія Тиховода, котрий полишає по собі добрий слід на землі) / В. Семеновський. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня ; Бердянськ : Ред. газ. “Південна зоря”, 2015. – 38 с.

Ситни М. Катам наперекор : поезії, проза спогади. Невмирущій у серцях свого народу – героїчній УПА / М. Ситник. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 447 с. + 1 л. портр.

Слободянюк  М. А. Антифашистський рух Опору в Україні (1939–1944 рр.) : історіографія проблеми : монографія / М. А. Слободянюк ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Герда, 2017. – 460 с.

Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : програма VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 75-й річниці УПА, (м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 року). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 11 с.

Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : програма VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 75-й річниці УПА, (м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 року). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 11 с.

Спогади ОУН-УПА : пережите із минулого комуно-більшовицьких репресій в Україні. Кн. 7 / ред. : В. Піско, М. Столяр. – Херсон : [б. в.], 2009. – 228 с. : фот. – (Сибірські ГУЛАГи - Херсонські степи)

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : збірник документів і матеріалів (1847–1914) / НАН України, Ін-т історії України, Центральний держ. іст. архів України (Київ) ; упоряд. Г. Боряк. – Київ : КЛІО, 2015. – 809, ХLII с. : іл.

Український націоналізм : антологія. Т. 1 / Організація Українських Націоналістів (революційна) ; упоряд. В. Рог. - 2-е вид. – Київ : Стебеляк О. М., 2010. – 384 с.

Український повстанський фольклор / Ін-т народознавства НАНУ ; упоряд. Г. Дем’ян. – Львів : Афіша, 2005. – 128 с.

Федорівський С. Нотатки повстанця / С. Федорівський. – Нью-Йорк : Прометей, 1962. – 201 с.

Шумук Д. За східним обрієм. Спомини : документи IX / Д. Шумук. – Передрук самвидавного твору з України. – Париж ; Балтимор : Смолоскип, 1974. – 448 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 16).

Щур Ю. Життя і боротьба Іларіона Курила-Кримчака / Ю. Щур. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2016. – 126 с. : табл., фот., факс. – (Літопис УПА. Серія , Події і люди ; Кн. 32)

Яневський Д. Б. Проект “Україна”. Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2012. – 284 с. : 4 л. карт.

Янів В. Шухевич - Чупринка – людина і символ : доповідь на жалібній Академії в Мюнхені 19 листопада 1950 р. / В. Янів ; Всегромадський комітет для влаштування жалібних урочистостей в честь сл. п. Головного Командира УПА Т. Чупринки. – Мюнхен : Молоде життя, 1950. – 16 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)