23.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День визволення України від нацистських загарбників Версия для печати Отправить на e-mail
Шановні користувачі! 28 жовтня – День визволення України від нацистських загарбників, який було встановлено Указом Президента України № 836 від 20.10.2009 р. з метою всенародного відзначення визволення України від нацистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні.

 

 

 


Список літератури:

Андрієць, В. А. Нацистський окупаційний режим на Полтавщині (система примусового утримання та знищення військовополонених та цивільного населення німецькою окупаційною владою): довідник / В. А. Андрієць, В. О. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2016. – 64 с.: 4 вкл. арк. фот. 

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941 – 1945 / Головна ред. колегія. – Київ : Книга Пам’яті України, 2000. – 944 с. : іл.

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій / В. В’ятрович [та ін.] ; під заг. ред. Я. Примаченко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с.: 8 вкл. арк. фот. та карт. – (Історія без цензури)

 

Війна і міф. Невідома Друга світова / В. В’ятрович [та ін.] ; гол. ред. С. С. Скляр ; заг. ред.: О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров; Український інститут національної пам’яті. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 269 с.: іл. – (1939–1945).

Гальчак, С. Д. Визволення від нацистських загарбників : 20 грудня 1943 р. – 28 березня 1944 р. / С. Д. Гальчак; Нац. акад. наук України; Ін-т історії України ; Держ. пед. Ун-т ім. М. Коцюбинського ; Держ. архів Вінницької області. – Вінниця : Книга-ВЕГА, 2005. – 412 с. : фото

Дубров Б.І. Солдатська слава / Б.І. Дубров; передм. І.О. Герасимова. – 3-тє вид., допов. і виправл. – Київ : Молодь, 1987. – 384 с.

Жигло, В. В. Архівні джерела з історії німецько-фашистської окупації Харківщини (за матеріалами Державного архіву Харківської області) / В.В. Жигло ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 47 с.

Жук, В. Н. Безсмертний подвиг : іст. нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиг її синів і дочок на фронтах в тилу / В. Н. Жук. – Полтава : АСМІ, 2005. – 178 с.

Жуковський, М.П. Нікопольсько-Криворізька операція Червоної Армії (жовтень 1943 р. - лютий 1944 р.) : стислий військово-історичний нарис / М.П. Жуковський; М-во культури України ; Нікопольська міська рада ; Нікопольський краєзнавчий музей. – Нікополь : Фельдман, 2014. – 120 с. : карти, табл., фот.. – До 70-річчя Визволення м. Нікополя від німецьких загарбників.

Черепков, В. Ф. Забвение сродни предательству / В. Ф. Черепков. – Киев : Рада, 2017. – 389, [1] с.: фот., факс.. - (Серия “Эхо войны”).

 

Завальнюк, О. М.. Україна в період Другої світової війни : навчальний посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 544 с.

Зек, Б. М. Визволення Ратнівщини: радянсько-німецькі бої в березні-липні 1944 р. / Б.М. Зек. – 2-е вид., випр. і допов.. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012. – 200 с. : табл., фот.

Історія великих страждань : нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині : дослідження, документи, свідчення / НАН України ; Ін-т історії України ; Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років”. – Київ, 2011. – 348 с. : іл. ел. опт. диск.

Київ 1941-1943: фотоальбом / упоряд. Д.В. Малаков. – Київ: Кий, 2000. – 265 с.: іл.

Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945: за документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації / НАН України, Інститут історії України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Служба безпеки України, Галузевий державний архів, МВС України, Галузевий державний архів; авт.- упоряд.: Т. В. Вронська [та ін.]. – Київ : Темпора, 2014. – 863 с.: іл

Київ у дні нацистської навали: за документами радянських спецслужб : до 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників: наукове вид./ ред. В.М. Литвин. – Київ; Львів, 2003. – 527 с.: іл.

Клюєнко Д. М. В боях за визволення України /Д. М. Клюєнко. – Київ: Політвидав України, 1984 – 176 с.

Левитас И.М. Книга памяти / сост. И.М. Левитас; Еврейский Совет Украины ; Киевское о-во еврейской культуры ; Фонд «Память Бабьево Яра». – Киев, 1999. – 300 с. : ил.

Литвин В. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945) / В. Литвин. – Київ: Лі-Терра. 2004. – 464 с. іл.

Малаков, Д. Київ 1939-1945. Post scriptum : фотоальбом / Д. Малаков. Київ: –Сидоренко, 2009. – 219 с. : фото + 1 л. Карта

Мельник, А. А. Криворожье : в пламени войны (1941-1944) : [монография] / А. А. Мельник. – Кривой Рог: Дионис, 2014. – 232 с. : ил., табл.

Нацистський “новий порядок” в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities: збірка фотографій та документів з фондів музею “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні”/ Український інститут вивчення Голокосту “Ткума”; голов. ред. І. Щупак. - Дніпропетровськ: Ткума, 2015. – 336 с. – Текст парал. укр., англ..

Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) : зб. наукових ст., док., матеріалів та спогадів / Міжнародна громадська орг.. “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”, Черкаський осередок ; Нац. спілка краєзнавців України, Черкаська обласна організація, Держ. архів Черкаської області, Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; упоряд. В. М. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 366 с. : 34 вкл. л. фот.

Орлова, Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія XX – початку XXI ст. ) / Т.В. Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 582 с.

Память сердца : документальные очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Хорьковской области. – Харьков. : Тимченко, 2009. – 455 с. : фото.

Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – 3-е вид., випр. і доп.. – Харків : Школа, 2010. – 623 с. + 20 л. Іл.

Подвиг на віки : Книга Пам’яті України – місто–герой Київ / ред. А.І. Тимчик. – Київ: Книга Пам’яті України, 2000. – 906 с.: іл.

Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Ін-т історії України; ред. кол.: Л. В. Легасова (кер. проекту) [и др.]. – Київ, 2017. – 311 с.: фот., фот. кольор.

 

Полуда, В. А. Становище військовополонених у нацистських таборах на території рейхскомісаріату “Україна” та в зоні німецької військової адміністрації, (1941–1945 рр.): автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01/ В. А. Полуда; М-во освіти і науки України. НДІ українознавства. – Київ, 2017. – 15 с.

Україна в Другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1997. – 382 с.

Україна в Другій світовій у документах: збірник німецьких архівних матеріалів (1941-1942). Т.2 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1998. – 384 с.

Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст. : історичні нариси : у 2 кн.. Кн. 1. – Київ : Наук. думка, 2011. – 731 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : історичні нариси: у 2 кн.. Кн. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; ред.: В. А. Смолій, П. Т. Тронько. – Київ : Наукова думка, 2011. – 944 с.

Україна в полум’ї війни. 1941 – 1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В.І . Горєлова та ін. .– Київ : Україна, 2005 . – 560 с.: іл.

Україна. Війна. Власна пам’ять : дослідження, документи, свідчення / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс ; ред. кол. В. А. Смолій [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 264 с.  : табл., фот.

Україна. Віхи історії: історична літ-ра / авт.-упоряд. В.В. Томазов. – Київ : Мистецтво, 2001. - 432 с.

Україна: хроніка XX століття : довідкове вид. : роки 1941-1943 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України ; ред. В М. Литвин. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 533 с.

Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1944-1945 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України ; ред. В.М. Литвин. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 279 с.

Україна у Великій війні: 1939-1945 : науково-популярне вид. / упоряд. : Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ: Емма, 2014. – 262 с.: карт., фот. + 1 вкл. л.

Українська дивізія “Галичина”. (Львівщина). Історія, спогади, світлини / Українська нац. армія, Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Української дивізії (“Галичина”), Центр незалежних іст. студій ; редкол. : І. Іваньков [та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838 с. : іл., фот.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)