23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
нові надходження до відділу обслуговування користувачів 31.10.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

 


А36714

9(с2)
К887
Кудлай О
. Б. Формування вищих органів управління у сфері військового будівництва УНР, (червень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Б. Кудлай ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 181 с.

У роботі висвітлено процес створення міністерства військових справ доби Української Центральної Ради, досліджено складання його внутрішньої структури. Окреслено основні напрямки діяльності інституції та її головних підрозділів, а також простежено еволюцію політики українського проводу у військовій сфері.

 

 

Зміст

 

 

А36720

37
Я452
Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці ХІХна початку ХХ століття: монографія / С. І. Якименко, В. В. Паскаленко. - Київ : Слово, 2017. - 223 с. : табл. - (Історичними стежинами : педагогічна серія).

У монографії здійснено цілісний аналіз науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності В.В. Рюміна в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкрито провідні чинники його формування як особистості, педагога, науковця, просвітника та громадського діяча, проаналізовано зміст його педагогічної діяльності, виокремлено її провідні напрями, схарактеризовано видавничу та публіцистичну роботу науковця та його внесок у підготовку та видання шкільних підручників, розкрито маловідомі сторінки життя і діяльності педагога.

 

Зміст

 

 

А36722

63
Щ304
Щебетюк Н. Б.
Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст.: монографія / Н. Б. Щебетюк ; НААН України. Національна наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. - Каменец-Подольский : Друкарня Рута, 2017. - 379 с. : схем., табл., фот. - (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії : історико-бібліографічна серія ; кн. 98).

У монографії висвітлено особливості формування системи наукового забезпечення розвитку сільського господарства в Україні наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. на тлі політичних, соціально-економічних і теоретико-методологічних наук, здобутки науково-дослідних установ і вчених-аграріїв упродовж 30-х рр. ХХ ст.

 

 

Зміст

 

 

А36712

9(с2)
У453

Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році: [документи і матеріали] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Українське історичне т-тво. Одеський осередок ; упоряд., авт. передм. Т. Вінцковський. - Одеса : Бондаренко М. О., 2017. - 116 с.

Пропоноване видання виконане в межах святкування 100-річчя з часу початку Української революції 1917-1921 рр. У книзі зібрані матеріали і документи, які відбивають підготовку, хід та окремі результати Херсонських українських губернських з’їздів, котрі пройшли у 1917р. в Одесі. Тексти відтворені на основі газетних публікацій та окремих архівних документів, забезпечені стислими коментарями й іменним покажчиком.

 

 

Зміст

 

 

А36699

9(с2)
Г952
Гуржій О. І.
Дворянство Лівобережної України кінця XVIII - початку ХХ ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії / О. І. Гуржій, Ю. А. Русанов ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 171 с. : табл.

У книзі висвітлено процес формування лівобережного дворянства, його законодавче оформлення на імперському та місцевому рівнях. На основі архівних матеріалів і опублікованих документів охарактеризовано особливості нобілітації козацької старшини регіону. Проаналізовано місце і роль інституту дворянських предводителів в структурі органів українського управління. Досліджено персональний склад губернських предводителів і їхню адміністративну діяльність.

 

Зміст

 

 

Б9506

9(с2)
Р338
Реєнт  О. П.
Нариси життя Літинщини, 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність: [нариси] / О. П. Реєнт, В. П. Рекрут ; наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України. Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 297 с. : портр.

У нарисах з історії Літинщини за різних політичних режимів 1917-1921 рр. висвітлено перебіг революційних подій та повсякденне життя населення краю. Простежено суспільно-політичні й соціально-економічні зміни у часи Української Центральної Ради, гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР, більшовицької влади. Показано настрої та очікування мешканців, громадське життя різних соціальних верств населення. Окрему увагу приділено розвитку національно-культурної та освітньої сфери Літинщини, участі у цих процесах кооперативних  і земських організацій.

 

Зміст

 

 

А36718

901.2
Г657
Гончар О
. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи: [монографія] / О. Гончар ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2017. - 274 с. : іл.

 У монографії розглядається постать Миколи Костомарова як українського історика, письменника і громадського діяча. Здійснено аналіз сучасної української історіографії, яка висвітлює наукову, публіцистичну та громадську діяльність вченого з огляду на його україноцентричну позицію. Значну увагу приділено міждисциплінарному дискурсу вітчизняного костомаровознавства. Висвітлено погляди Миколи Костомарова на ключові питання української історії та культури. Наукова творчість вченого розглядається у світлі джерел особового походження.

 

Зміст

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)