23.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До 160-річчя від дня народження Дмитра Івановича Багалія Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку, присвячену 160-річчю від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857-1932), українського історика, філософа та громадського діяча.

  

М497-1 / 9(с2)
Б14
Багалій Д. І. Вибрані праці : У 6-и т.. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Харків : ХГІ "НУА" : Золоті сторінки, 1999. – 599 с.

М497-3-1 / 37
Б14
Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т.. Т. 3 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 1 : (1802-1815 гг.) / Д. І. Багалій ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Харківський гуманітарний ун-т “Народна українська академія”, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Харків : НУА, 2004. – 1152 с.

 

А9658 / 9(с2)
Б14
Багалій Д. І. Автобіографія. 50 літ на стороні української культури / Д. І. Багалій. - Харків : Прапор, 2002. – 190 с.

 

9/С1/
Б14
Багалій Д. І. Замітки до історії Слобожанщини / Д. І. Багалій. – S.l., S.a.. – 176 с.9(с2)
Б14
Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запоріжжя і Новоросійського Краю) і перші початки її культурного розвитку / Д. І. Багалій. – Харків : Вид-во Союз Харківського Кредитового Союзу Кооперативів, 1920. – 112 с. : карты.

 

9(с2)
Б14

Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Харків : Союз, 1918. – 308 с., 1 л. карти

 9(с2)
Б14
Багалій Д. І. Історія Слободської України / Д. І. Багалій. – Харків : Дельта, 1993. – 256 с.

 

9(с)2

Б 14

Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Акад. наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)

 

9(с2)
Б14
Багалей Д. И. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Харьков : [б. в.], 1993. – 51 с.

 

М1083-1 / 9(с2)
Б14
Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655- 1905) : Историческая монографія : в 2 т. Т. 1 XVII-XVIII века / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд.  – Харьков : [б. и.], 2004 . – 570 с. : ил.


 

М1083-2 / 9(с2)
Б14
Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655- 1905) : ист. монографія :в 2-х т. Т. 2. XIX-начало XX века / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. – Харьков : [б. и.], 2004 . – 976 с. : ил.

 

9(с)1
Б14
Багалей Д. И. История Северной земли до половины XIV ст. : [ист. моногр.] / Д. И. Багалей. – Київ : Унив. тип., 1882. – 11, 310, 11 с.

 

9(с)1
Б14
Багалей Д. И. Колонизация Новоросийского края и первые шаги его по пути культуры : ист. этюд / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1889. - 115 с.

 

901.2
Б14
Багалей Д. И. Костомаровские дни в гор. Воронеже, (27-29-го марта 1911 года) / Д. И. Багалей. – Харків : Тип. Печатное дело, 1911. – 12 с.

 

37
Б 14
Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первых сто лет его существования (1805-1905) / Д. И. Багалей, Н. В. Сумцов. – Харків : Тип. А. Дарре, 1906. – 329 с.

 

9(с2)44
Б14
Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства / Д. И. Багалей. – Харків, 1886. – 358 с.

   9(с2)
Б14
Багалей Д. И. Очерки из русской истории . Т. 1 : Статьи по истории просвещения / Д. И. Багалей. – Харків, 1911. – ІІІ, 624 с.
 

Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Акад. наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)

 

9(с2)
Б14
Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Т. 2 : Монографии и статьи по истории Слободской Украины / Д. И. Багалей. – Харікв : Тип. и Литогр. М. Зильберберг, 1913. – 374 с.

 

8(с)
Б14
Багалій Д. І. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївці : іст.-літ. розвідка / Д. І. Багалій. – Харків : Держвидав України, 1925. – 93 с.

 

8(с)
Б14
Багалій Д. І. Т. Г. Шевченко – поет пригноблених мас / Д. І. Багалій. – Харків : ДВОУ літ. мистецтво, 1931. - 93 с.

 


Б14
Багалей Д. И. Украинский странствующий философ Г. С. Сковорода / Д. И. Багалей. – Харків, 1923. – 65 с.

 


Б14

Багалій Д. І. Український мандрівний філософ. Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. – Харків, 1926. – 397 с.

 

А18122 / 37
А861
Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421 с.

 

А18287 / 02
Б14

Багаліївський збірник : академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України : наукові статті та матеріали / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наукова б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О.П. Куніч. – Харків : Сага, 2008. – 307 с. : 1л. іл.

 

М988-1 / 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії України : в 5 т. Т. 1. А-В / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2003. – 688 с. : ил. – 159 с.

 

Б5074 / 37(03)
Е644

Енциклопедія освіти / Акад. педагог.наук України ; ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036 с. :[про Д. Багалія на с. 38]

 

901.2

П 841

Профессор Дмитрий Иванович Балагей : к 30-летней годовщине его учено-пед. деятельности. 1880 – 1910 гг.. – Харьков : Печатное дело, 1906. – 30 с.

  АР / 901.2
С771
Стариков Г. М. Епістолярна спадщина Д. І. Багалія як джерело до вивчення наукового та громадського життя в Україні кінця XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Г. М. Стариков ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2012. – 20 с.

 

АР / 901.2
Ш569
Шийко А. А. Архівно-археографічна діяльність Д. І. Багалія : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата іст. наук / А. А. Шийко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 16 с.

 

Пр205/62

Юбілей академіка Дмитра Івановича Багалія, 1857 – 1927  / Всеукраїнська акад. наук ; упоряд. М. Левченко. – Київ : [б. в.], 1929. – Xарків, 216 с. – (Збірник історико-філологічного відділу ; № 62).

 

А26049 / 001
Ю839
Юрчук В. І. П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури : монографія / В. І. Юрчук. – Київ : Персонал, 2012. – 224 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)