23.03.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Чекає нас велика річ…». Богдан Сильвестрович Лепкий (1872-1941) Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 9 листопада у Виставковій залі експонується книжкова виставка «Чекає нас велика річ…» до 145-річчя від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872-1941), українського письменника, перекладача, літературознавця.

 

Видання Б. С. Лепкого:

   

М2226-1
Л483
Лепкий Б. Вибрані твори : в 2 т. Т. 1 / Б. Лепкий ; упоряд. Н. Білик, Н. Гавдида. – Вид. 2-е. – Київ : Смолоскип, 2011. – 606 с.

М2226-2
Л483
Лепкий Б. Вибрані твори : в 2 т. Т. 2 / Б. Лепкий ; упоряд. Н. Білик, Н. Гавдида. – Київ : Смолоскип, 2011. – 616 с.

До «Вибраних творів» видатного українського письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого ввійшли всі його поезії, віршовані драми, повість «Зломані крила», оповідання та новели, драми, прозові твори для дітей, а також спогади. Більшість цих творів опубліковано в Україні вперше.

   

М1417-1
Л483
Лепкий Б. С. Вибрані твори. Т. 1. Мотря. повість ; Сотниківна. Картина з часів Виговського / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Збруч, 2004. – 350 с.

Книгу знаного українського письменника Богдана Лепкого склали два його твори, об'єднані спільними темами державницької діяльності гетьманів, боротьби козацтва за волю українського народу.

   

М1417-2
Л483
Лепкий Б. С. Вибрані твори в 3-х томах. Т. 2. Мотря : іст. повість Т. 2. Орли : іст. оповідання з років 1734-1750 ; Крутіж : іст. повість ; оповідання / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 399 с.

Цим томом читачі продовжують ознайомлюватися із творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого.

 

   

М1417-3
Л483
Лепкий Б. С. Вибрані твори. Т. 3. Не вбивай. Батурин : іст. повісті / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Збруч, 2008. – 487 с.

Ознайомлюючи читачів з творчістю Богдана Лепкого, пропонується продовження його історичної епопеї про Гетьмана України Івана Мазепу. У цьому збірнику вміщені повісті "Не вбивай" і "Батурин".

 

 

 

А 24628

Л 483

Лепкий Б. С. Мазепа : Трилогія. Кн. 1. Не вбивай. Батурин : Іст. повісті / Б.С.Лепкий.– Дрогобич: Відродження, 2004. – 568 с., 16 іл.

У творах відбито складність, героїку і трагізм мазепинської доби напередодні фатальної для України Полтавської битви. Високий патріотизм і зрадництво, героїзм і нікчемність, людинолюбство і людиноненависництво – все це в органічному поєднанні з майже документаль­ним описом конкретних історичних осіб і подій не залишає байдужим нашого сучасника.

 

А14066

Л483

Лепкий Б. С. Мазепа : Трилогія. Кн. 2. Полтава : іст. повісті / Б. С. Лепкий. – Дрогобич : Відродження, 2005. 521 с. : 16 іл.

У книзі вміщено повісті, які склали другу книгу «Полтава» з історичної епопеї «Мазепа» класика української літератури Богдана Лепкого. Твір відбиває складність, героїку і трагізм мазепинської доби під час фатальної для України Полтавської битви.

 

А15865

Л483

Лепкий Б. С. Мазепа : Трилогія. Кн.3. Мотря : Іст. повість у 2-х т. / Б.С.Лепкий. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 496 с., 8 іл.

 У книзі вміщено повісті, які склали другу книгу «Полтава» з історичної епопеї «Мазепа» класика української літератури Богдана Лепкого. Повість «Мотря» приваблює високомистецьким зображенням непересічних історичних постатей та взаємин між ними, їх відповідей на виклики долі, їхнього ставлення до обовязку перед Україною.

 

 Б3310 / 8(с)
Л483
Лепкий Б. С. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Джура, 2004. – 184 с. : іл.

Книга про геніального українського народного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка належить перу Богдана Лепкого, чий багатий доробок на ниві української літератури після довгих десятиліть забуття знову повертається читачам України.

 

 


А984 / 8(с)
Л483
Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. Лепкий. – Київ : Україна, 1994. – 172 с. : іл.

Праця, написана у знаменний для історії України рік — 1919, не втратила посутнього наукового і мистецького значення навіть у 190-у річницю від дня народження Великого Кобзаря. У монографії авторові вдалося оптимально поєднати цікаву докладну розповідь про життя національного Генія з аналізом його творчості. Богдан Лепкий переконливо довів, що єдиними світлом, котре осявало його наукову, літературно-мистецьку і громадсько-політичну діяльність, була національна ідея, християнська віра і мистецька краса.

 

 

 

 

А25190
Л483
Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського : повість. Інсценізації Олекси Скалозуба, Богдана Мельничука / Б. Лепкий. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 280 с. : іл.

 

До збірника увійшли повість Богдана Лепкого "Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського" та дві її інсценізації, які здійснили Олекса Скалозуб і Богдан Мельничук; ці три твори опубліковані в одній книжці вперше.

 

 

 

9 (с2)
Л483
Лепкий Б. Чекає нас велика річ : з 10 образками / Б. Лепкий ; [упоряд. Я. Веселовський]. – Відень : Друк. Ад. Гольцгавзена, 1916. – 35, [4] с. : іл.

Богдан Лепкий коротко розповідає про діяльність українських гетьманів та зупиняється на постаті останнього кошового Петра Калнишевського. Йому він присвячує два вірші, також розміщені у книжці. Наприкінці видання - список усіх козацьких отаманів і гетьманів.

 

 

 

Б 5340

К – 903

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Богдан Лепкий «Мотря». Вибрані твори – Уклад., авт. передм. О. М. Савченко. – Київ : Шанс, 2008. – 400 с.

Неоднозначні погляди на тлумачення складних історичних подій, що відбувалися в Україні в XVII-XVIII ст. хвилюють не одне покоління нащадків. Уболівання гетьманів і козацтва за долю України та її державності, правдиво зображено в творах відомих знавців слова.

 

Видання про Б. С. Лепкого:

 

А9850 / 8(с)
Б612
Білик Н. Богдан Лепкий: життя і діяльність. / Н. Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження життя й діяльності Б. С. Лепкого через призму української національної ідеї. Головну увагу приділено змісту, формам і напрямкам цієї діяльності. Розглянуто процес становлення та еволюції національно-патріотичних поглядів діяча. Проаналізовано роль його письменницької, наукової, культурно-просвітньої та громадсько-політичної діяльності в українському національному відродженні, у піднесенні національної свідомості українського народу.

 

А28102 / 8(с)(01)

Л483

Богдан Лепкий: відомий і невідомий: (1872-1941) : бібліографічний покажчик / Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [та ін.] ; уклад. М. Пайонк [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 240 с. : 8 вкл. л. - (Родом з України ; вип. 8).

Цей посібник – данина памяті Б. Лепкому – Людині, яка майже все своє життя прожила за межами України, але цілком віддала його рідному народові, розвитку української літератури. Його мета – якнайповніше представити бібліографію про багатогранну діяльність поета, прозаїка, перекладача, критика та історика літератури, редактора, видавця, педагога, художника, мистецтвознавця, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка.

 

А33104 / 8(с)
Г 20
Гарачковська О. О. XX століття в українській поезії крізь призму сміху : монографія / О. О. Гарачковська. – Київ : Альфа-М, 2015. – 559 с.

У монографії на основі розлогого фактичного матеріалу вперше комплексно осмислено жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири й гумору ХХ століття, висвітлено теоретичні питання жанрової типології вітчизняної поетичної гумористики, основні етапи її становлення й розвитку.
Значна увага приділяється розкриттю сатиричної картини світу, проблеми митця й влади у творчості М. Вороного, О. Олеся, Б. Лепкого, П. Карманського, В. Сосюри, В. Симоненка, П. Глазового та інших поетів-сміхотворців у контексті антитоталітарного дискурсу.

 

А 11250

8 (с)

Журавлі повертаються… : з епістолярної спадщини Богдана Лепкого / Упоряд., авт. передм., прим. і коментарів В. Качкан. – Львів, 2001. – 920 с.

Вперше опубліковано понад 500 листів Богдана Лепкого до видатних письменників, вчених, громадсько-культурних і освітніх діячів за період 1895-1932 рр.; репродуковано майже 100 документів – світлин, листів, щоденникових записів.

   

В3415 / 78
П338
Пірус В. С. Стрілецька трійця : (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір’ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) / В. С. Пірус, В. В. Пірус ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2014. – 140 с. : фот.

 

8(с)
П438
Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. – Київ : Знання, 1993. – 61 с.

Доля щедро обдарувала Б. Лепкого. І він не змарнував свого таланту. Автор залишив багату творчу спадщину як поет, прозаїк, критик і літературознавець. Так сталося, що більш як півстоліття на українських землях ім’я і твори вірного сина були приречені на забуття. Ця книжка повертає читачеві Б. Лепкого  поета, прозаїка.

 

 

 

8(с)
С347
Сивіцький М. К. Богдан Лепкий : життя і творчість / М. К. Сивіцький. – Київ : Дніпро, 1993. – 372 с. : фот.

Ця книжка – одна з перших спроб на європейському континенті у післявоєнний період оглянути художню, наукову, громадську діяльність Богдана Лепкого.


 

А20506 / 8(с)
С792
Стельмащук С. У світі звуків і слова / C. Стельмащук. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2009. – 319 с. : іл.

Книжка починається з нарису про Богдана Лепкого. Всі інші – це спогади про більш чи менш відомих працівників на українській культурній ниві другої половини XX століття. 

 


 

 

Р654

Розсипані перли: Поети “Молодої Музи” П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький, С. Двердохліб, О. Луцький, М. Рудницький [Текст] : [збірник] / упоряд., авт. передм., авт. прим. М. М. Ільницький, упоряд. іл. матеріалу Х. І. Саноцька. - Київ : Дніпро, 1991. - 709, [1] с. : іл., портр.

Збірник складають поетичні твори П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, С. Чарнецького, С. Твердохліба, О. Луцького, М. Рудницького, які входили до літературної групи «Молода Муза», що існувала у Львові від 1907 р. і до початку першої світової війни. Об’єднавшись навколо журналу «Світ», митці шукали у творчості нових шляхів, засвоювали ідеї, мотиви, форми тогочасної світової літератури, вступали в нове русло загальноєвропейського культурного розвитку.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)