19.04.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Українська Народна Республіка (УНР). 100 років з часу проголошення (1917) Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 17 листопада в читальному залі Бібліотеки експонується книжкова виставка «Українська Народна Республіка (УНР). 100 років з часу  проголошення (1917)».

 

Б1066 / 9(с2)(01)

В357

Верстюк В. Ф. (1949 р. н.). Діячі Української Центральної Ради : бібліограф. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ : [б. в.], 1998. – 254 с.

У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів. Уміщено списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917 – 1918 рр. та бібліографію.


 

9 (с2)

Г- 911

Грушевський М. С. Якої автономії і федерації хоче Україна / М. С. Грушевський. – Відень : Союз визволення України. – 1917. – 22 с.

 

Праця присвячена теоретико-ідеологічним питаннням Української революції.
 

М 837–1

9(с2)

Д 362

Державні, політичні та громадські діячі України : політичні портрети / В. І.Астахова, К. В.Астахова, Є. О. Бондарєв та ін. : за заг. ред. М. І.Панова. – Київ : Ін Юре, 2002. – 476 с.

У бібліографічному збірнику вміщено понад сто шічдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України.  

   

Б985 / 9(с2)

Е885

Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналїї / АН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. Ін-т української мови ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. – Київ, 1993. – 807 с.

В довіднику приводяться найбільш вживані терміни та поняття з проблеми етнонаціонального розвитку України з відповідним тлумаченням та поясненням.  

В1128 / 9(с2)(03)

И-907

История Украины : универс. иллюстрирован. справ. / В. К. Губарев. – Донецк : Бао, 2008. – 573 с. : рис.А15499 / 9(с2)

К563

Коваль Р. М. Багряні жнива Української революції [Текст] : 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань. Воєнно-історичні нариси / Р. М. Коваль. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Діокор, 2006. – 401 с.

Пропонована книга є збіркою драматичних історій та нарисів про учасників збройної боротьби за Українську державу, які воювали у складі Армії УНР, Української галицької армії, Українських січових стрільців і повстансько-партизанських загонів Правобережної і Лівобережної України.

Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. Кн. 1 / редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2011.
Кн. 1 / [В.Ф. Верстюк (кер.) та ін.]. – 2011. – 390 с.

Нариси історії української революції 1917–1921 років : у 2 кн. Кн. 2 / редкол. : В. А. Смолій (голова), та ін. НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2012. – 464 с.

У книгах розповідається про особливий період у модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в XX ст. українські державотворчі проекти: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченням Української революції.

 

 

А20962 / 9(~)5

П504

Політична історія XX ст. : навчально-метод. посіб. / В. Ф. Салабай ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2002. – 153 с.

У посібнику висвітлюються політичні процеси світового розвитку на різних історичних відрізках ХХ століття, їхня логіка і причинний зв’язок, розкриваються характер і суть основних політичних аспектів міждержавних взаємин, еволюція ідей і політичних партій, аналізується зміст новітніх тенденцій суспільно-політичного розвитку.


 

А 3292

9(с2)

У-453

Українське державотворення : невитребуний поненціал : словник–довідник / за ред. О. М. Мироненка. – Київ, Либідь, 1997. – 560 с.

У словнику-довіднику на основі архівних документів, які протягом тривалого часу перебували у спецсховищах, висвітлюється складний і суперечливий процес визрівання національно-державницької ідеї, чималий позитивний і негативний досвід наших пращурів у спробах формування власної держави – від Київської Русі до здобуття Україною незалежності.

 

В1196 / 9(с2)(03)

У-45

Україна : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с.

Енциклопедія містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни.

 

М348-2 / 9(с2)

У453

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали : у 2-х томах. Т. 2 . 10 грудня 1917 р.- 29 квітня 1918 р. / Нац. акад наук України, Ін-т України, Держ. архів вищих органів влади і упр. України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 1997. – 418 с. – (Пам’ятки історії України. Джерела новітньої історії)

У збірнику подаються протоколи засідань VIII та ІХ сесій Української Центральної ради та Малої ради, протоколи Генерального секретаріату. Публікуються IV Універсал, текст Брестського мирного договору, закони УНР, декларації, звернення, циркуляри.

 

А35155 / 9(с2)

Ч-452

Червінський В. І.  Історія України. Джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. – 3-є вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 896 с. : іл., карти, фот.

У виданні вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 

Б 4061 / 9(с2)

Ч-60

Чикаленко Євген. Щоденник. 1919-1920 / Укр. акад. наук у США, Ін-т історії України ; ред. : В. Ф. Верстюк, М. Д. Антонович. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 640 с.

Книга є частиною щоденника Є. Чикаленка, який він вів з 1907 по 1929 рік, де відтворюється та коментуються події другої половини Української революції 1917–1921 років, пов’язані з її спадом та поразкою визвольних змагань.

 

М 395-6

34 (03)

Ю701

Юридична енциклопедія : В 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Київ : Українська енциклопедія, 1998.

Юридична енциклопеція – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Заключний, шостий, том містить 1525 статей, 16 карт та ілюстративний матеріал. До тому включено «Доповнення» – комплекс статей (335 термінів), які з різних причин не увійшли до попередніх томів ЮЕ (на літери А–С).

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)