16.12.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:12.12.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 12.12.2017 р.


А36972

2

А18

Авад М. (отець). Життя святого Шарбеля / о. Мансор Авад. - 5-е вид. - Львів : Реліг. вид-во «Добра книжка», 2017. - 43 с. : фот. – (З книги отця Мансора Авада «Три світочі Сходу»).

Книжка «Життя святого Шарбеля» допоможе кожному християнинові на прикладі життя цього великого святого зі Сходу зростати у Божій Мудрості та Любові та пізнавати живу, правдиву віру…

А36902

02

Б594

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; відп. ред. О. З. Клименко. - Київ : НБУВ, 2017. - 639 с.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (3-5 жовтня 2017 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як важливого чинника прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України, місця і ролі наукових бібліотек у соціокомунікативних процесах сучасності.

Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлені теоретичні та прикладні аспекти реалізації стратегічно важливих завдань та локальних проектів розвитку наукових бібліотек, зокрема на основі поглиблення інтеграційних процесів бібліотек із закладами науки, освіти та культури; розглянуті питання наукового, методичного та технологічного забезпечення формування і розбудови електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, атрибуції та експертизи рукописної та книжкової спадщини, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, упровадження міжнародних стандартів, збереження бібліотечних фондів. Представлено результати науково-історичних розвідок, аналізу сучасних тенденцій та перспектив розвитку національної бібліографії та біографіки.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

М2759-2

76

Г174

Галькевич Т. А. Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. : у 3 вип. Вип. 2 : Український друкований плакат 1965–1985 років / Тетяна Анатоліївна Галькевич, О. М. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 920 с. : іл.

Каталог «Український друкований плакат 1965–1985 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є наступним етапом роботи над продовжуваним виданням «Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» у трьох випусках. У каталозі міститься бібліографічна інформація про український друкований плакат зазначеного періоду (6572 назви), а також ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають іменний покажчик, покажчик імен художників плаката.

Для мистецтвознавців, художників, культурологів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться даною тематикою.

А36952

016(01)

Д355

Деполович Лідія Платонівна, (1869–1943) : біобібліогр. покажч. / Нац. спілка краєзнавців України, Чернігів. обл. орг., Куликівський осередок ; уклад. : Н. М. Халімон, С. М. Спутай ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; бібліогр. ред. О. М. Устіннікова ; техн. ред. О. М. Єрмоленко. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 31 с. : табл. - (Сер. : «Відомі особистості Куликівщини» ; Вип. 1).

У біобібліографічному покажчику вміщена біографія Л. П. Деполович, педагога першої половини ХХ століття з Чернігівщини, автора різноманітних видань букварів, методик з навчання грамоти та зібрана інформація про її підручники, методичні посібники, документи, публікації про Л. П. Деполович.

Видання розраховане на бібліотекарів, істориків, краєзнавців.

А36922

004(03)

Е502

Електронна освіта : термінол. слов. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. В. С. Бакіров. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 163 с.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти.

Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

А36950

708

З-143

Загородній А. Г. Історичні символи Львівської політехніки. Пам’ятні монети, медалі, значки та шеврони : кат. / Анатолій Григорович Загородній. - 2-е вид., допов. та доопрац. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 150 с. : фот. – (До 200-річчя Нац. ун-ту «Львівська політехніка»).

Каталог містить зображення та описи пам’ятних монет, медалей, значків та шевронів, які стали історичними символами Львівської політехніки.

Для науковців, колекціонерів і всіх, хто цікавиться історією Львівської політехніки.

А36949

78(03)

З-247

Залуцький О. В. Музичні товариства Буковини : довід. Чернів. обл. від-ня Нац. всеукр. муз. спілки : (до 25-річчя від дня заснування) / Олександр Васильович Залуцький. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 303 с. : іл.

Довідник, присвячений 25-річчю від дня заснування Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, містить коротку інформацію про історію виникнення і функціонування музичних товариств Буковини (середина ХІХ– початок ХХІ ст.), стислу характеристику діяльності членів осередку, керівників облвідділення, галузевих асоціацій, творчих діячів Секретаріату НВМС за роки незалежності України.

Книга розрахована на фахівців у галузі музикознавства, мистецтвознавства, сфери культури, засобів масової інформації, музеїв, бібліотек, архівів, дослідників, науковців, краєзнавців, учнівську, студентську молодь, учителів і викладачів музичного мистецтва загальноосвітніх і музичних шкіл, середніх спеціальних і вищих мистецьких навчальних закладів різних рівнів акредитації, широкого кола шанувальників історії музичного і вокально-хорового мистецтва буковинського краю.

А36455

34

Ц58

Цивільний кодекс Галичини. 1797 / пер. з нім. Мар’яни Мартинюк, Олени Павлишинець ; ред. Я. Довган ; вступ Валентини Васильєвої ; передм. : Крістіан Нешвара. - Івано-Франківськ : Моріс Ґруп, 2017. - 271 с. – Пер. з вид.: Bürgerliches Gesetzbuch für Galizien, Erster Theil. Gedruckt bey Joseph Hraschanzky k. k. deutsch und hebräischen Hofbuchdruker und Buchhändler, 1797.

Цивільний кодекс для Галичини (та Буковини) 1797 є першою в історії кодифікацією приватного права в сенсі сучасного логіко-правового вчення. Цим документом закладено основу для наступних праць з кодифікації, що призвело до появи Загального Цивільного кодексу німецьких наслідних земель Австрійської монархії. Це українське видання кодексу є вагомим зверненням до історичного досвіду кодифікації на українських землях.

А36945

9(с2)(01)

Ч-484

Черкащина у вогні революції 1917-1921 років : бібліогр. покажч. / Черкас. облдержадмін. ; Департамент культури та взаємозв`язків з громадськістю ; Черкас. обл. рада ; Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України, Черкас. обл. орг. ; уклад. : Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; наук. ред. В. М. Мельниченко ; відп. за вип.. Л. П. Калкаєва. - Черкаси, 2017. - 75 с.

Бібліографічний покажчик висвітлює події, що відбувалися на Черкащині в добу Української революції 1917-1921 рр., участь черкащан та їх військову звитягу в боротьбі за утвердження української державності.

Видання розраховане на широке коло користувачів – істориків, краєзнавців, викладачів, учителів, студентів, учнів та всіх, хто займається вивченням минувшини рідного краю.

Б9558

91

Ш379

Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Миколайович Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; Укр. геогр. т-во, Полтав. від-ня. - Полтава : АСМІ, 2017. - 483 с. : мал., табл. – Бібліогр. : с. 350-387 (633 назви).

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних результатів вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні. В результаті дослідження цілісно проаналізовано формування, типи та особливості функціонування наукових шкіл; вивчено концептуальні підходи дослідження проблеми наукових шкіл у суспільній географії; визначено чинники, розроблено періодизацію та проаналізовано ґенезу їх становлення. Реалізовано наукометричне дослідження функціональних виявів діяльності наукових шкіл завдяки аналізові дисертаційного фонду 1936-2015 рр.

Видання адресоване фахівцям у галузі суспільної географії, викладачам, аспірантам, студентам та усім, хто цікавиться питаннями розвитку географічної науки в Україні.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)