18.02.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До 135-річчя від дня народження Д.І.Донцова Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 27 січня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Дмитро Донцов як духовний будівничий України на тлі державної незалежності», до 135-річчя від дня народження Дмитра Івановича Донцова (1883-1973), українського літературного критика, публіциста, філософа, політичного діяча.

 
 
 

 

 

М2261-1 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 1. Політична аналітика (1912-1918 рр.) / Д. Донцов ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2011. – 328 с.

До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883-1973) ввійшли статті на політичні теми, написані у ранній період творчості автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як «Сучасне політичне положення нації і наші завдання», «З приводу однієї єреси», «Енґельс, Маркс, Лассаль про «неісторичні» нації», «Міжнародне положення України і Росія» та «Українська державна думка і Европа», до книги увійшли статті з часописів «Дзвін» (Київ), «Украинская жизнь» (Москва), «Українська хата» (Київ), «Шляхи» (Львів). Загалом твори цього періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціял-демократизму до національного волюнтаризму і консерватизму. Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української політичної думки.

Спадщина Д.Донцова 1910-1920 рр. майже не перевидавалася і є знаною найменше. Редактори видання вдалися до узгодження особливостей мови і стилістики автора з нормами сучасного українського мовлення і правопису, застосувавши при цьому традиційні принципи українського правопису.

 

М2261-2 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 2. Культурологічна та історіософська есеїстика, (1911-1939 рр.) / Д. Донцов. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2012. –364 с.

Другий том вибраних творів Д.Донцова становлять статті й есеї на культурологічні та історіософські теми за 1911-1939 рр. Цей період охоплює три етапи світоглядної еволюції автора від соціял-демократизму через консерватизм до вольового націоналізму, тому у творах відбиті різні його зацікавлення, вартощі і способи трактування історії, політики й культури. Окрім етапних брошур – «Модерне москвофільство» (1913), «Історія розвитку української державної ідеї» (1917), « Похід Карла ХІІ на Україну» (1918), «Мазепа і мазепинство» (1918), «Культура примітивізму» (1919), – до книги ввійшли твори, що друкувалися у журналах «Наш голос»(Львів), «Дзвін» (Київ), «Шляхи»(Львів), «Червона калина» (Львів), «Літературно-науковий вісник» і «Вісник» (обидва – Львів).

 

М2261-6 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 6. Політична аналітика (1933–1939 рр.) / Д. Донцов ; упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2014. – 379 с.

 До шостого тому увійшли статті й есеї  Д. Донцова на політичну тематику, які друкувалися протягом 1933-1939 рр. В журналі «Вісник». Загалом вони подають широку картину ідейних інтерпретацій та оцінок головним ідеологом українського вольового націоналізму політичних подій в Україні й Європі у надскладний період їхньої історії. Це був вершинний етап творчості автора, тому публіцистична гострота, принципова критичність, стилістична вправність явлені у цих публікаціях в належній повноті.

 

М2261-7 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 7. Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923–1939 рр.) / Д. Донцов ; упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. – 420 с.

До тому увійшли твори різного жанру, але близькі за проблематикою і концептуалістикою. Передусім їх об’єднує історична тематика, на матеріялі якої видатний ідеолог розгортав свої націософські теорії. Відтак том склали класичний трактат «Націоналізм» (1926), праці із серії «Книгозбірня Вістниками»: «Кардинал Мерсье: слуга Бога і нації» (1935), «Де шукати наших історичних традицій?»; історіософські есеї із календаря-альманаху «Дніпро» (Львів) за період 1923-1930 рр. Та ідеологічна есеїстика із журналів «Літературно-Науковий вістник» і «Вістник» (1931-1939 рр.).

 

М2261-9 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 9. Ідеологічна і культурологічна есеїстика, (1948–1957 рр.) / Д. Донцов ; відп. ред., упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич ; Львів : "Відродження", 2015. – 366 с.

Том склали книжки післявоєнного періоду творчости Д. Донцова: «За який такий провід?» (1948), «Московська отрута»(1955), «Туга за героїчним» (1953), «За яку революцію?» (1957) та окремі есеї, написані у 1940-1950 рр., які згодом увійшли до збірки «Хрестом і мечем» (1967). Загалом цей масив ідеологічної та культурологічної есеїстики представляє в головних проблемах ідейне завзяття автора того часу, коли він багато полемізував, боровся пером проти підступних викривлень та фальшувань визвольних концепцій українського націоналізму. Особливості мови і стилю Д. Донцова узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

   

 

М2261-10 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 10. Твори різних періодів / Д. Донцов ; [відп. ред., упоряд., авт. передм. О. Баган]. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2016. – 378, [1] с.

До 10-го тому увійшли твори Д. Донцова з усіх головних періодів його творчості: статті, есеї, рецензії з часописів «Праця», «Наш голос» (Львів), «Украинская жизнь» (Москва), «Літературно-науковий вістник», «Вістник» (Львів), «Державна нація» (Прага), «Вісник» (Нью-Йорк), «Клич нації» (Філадельфія), альманаху «Гомін України» (Торонто). У такому форматі книга ще раз відбиває світоглядну еволюцію автора, яку він пройшов разом із трансформаціями буремної епохи. Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, риси незросійщеного українського правопису.

 

А14700 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Де шукати наших історичних традицій; Дух нашої давнини  / Д. І. Донцов. – Київ : МАУП, 2005. – 568 с.

Дві праці Дмитра Донцова – мислителя ХХ ст., написані у 1938-1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась історична доля України; автор окреслює  ідеал нової суспільності, ставить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу, формувати еліту високої національної свідомості, державницького мислення, яка прагне безоглядно служити своєму народові.

   

А23810 / 9(с1)

Д678

Донцов Д.І. Дух Росії  : науково-популярне видання / Д. Донцов. – Київ : [б. в.], 2011. – 136 с.

Одна з останніх праць Дмитра Донцова була своєрідним підсумком його багаторічної творчості. Тут зібрані ключові думки й оцінки автора про Росію як цивілізацію, про ідеологічні і культурні основи російської нації. На цю тему Донцов писав майже усе життя, розглядаючи загадки російського імперського Сфінкса, який став реальною загрозою для багатьох народів і країн Європи і Євразії.

 

А35708 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Дух нашої давнини / Д. Донцов ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. Київ : Просвіта, 2016. – 264 с. : іл.

У фундаментальній праці Дмитра Донцова, яку він написав у 1944 році, наскрізною думкою є : вчинки та відплата за них… Євангелічна сентенція про чин і покуту, про покару народу за гріхи своїх поводирів ніби екстраполюється на історичне тло України, тому занепад, захланність нації зумовлені не лише зовнішніми чинниками, а передовсім духовністю чи аморальністю провідної верстви… Аналізуючи період козаччини, Донцов робить висновок про причину занепаду нації, що вплинуло на якісний склад провідної верстви.


 

А8378 / 1ф

Д678

Донцов Д.І. Єдине, що є на потребу / Д. І. Донцов ; Молодіжний націоналістичний конгрес, Фундація юрія Борця. – Київ : Діокор, 2002. – 64 с.

Збірка статей провідного ідеолога українського націоналізму доктора Дмитра Донцова. Праці написані в різний час, але обєднані тематично. Адресовані насамперед молодому українському читачеві, зокрема студентству, керівництву і членству молодіжних патріотичних організацій.

 

А35047 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Культурологія / Д. І. Донцов. – Харків : Бібколектор, 2016. – 605 с.

Дмитро Донцов (1883–1973) – видатний український мислитель і публіцист XX сторіччя. Через заборону його імені ми тривалий час не мали змоги запізнатися з його творами. А тим часом думки і погляди Д. Донцова мали велетенський вплив на сучасників, особливо на молодь, і відіграли визначну роль за доби національно-визвольної боротьби за незалежність України. Багато його думок не втратили злободенності і залишаються актуальними й тепер.

До видання «Культурологія» увійшли твори Дмитра Донцова, які великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей в Україні.

 

А28738 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Модерне москвофільство... / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 72 с.

Чергова серія «Підривна література» із проекту «Бібліотека газети «День» Україна Incognita» –ідейне та тематичне продовження видання «Бронебійна публіцистика». Це – відкриття для українців світу думок, інтелектуальних, філософських та політичних здобутків наших знаменитих – а також і менш відомих – співвітчизників.
 

9(с2)

Д 678

Донцов Д.І. Московська отрута  / Д. Донцов. – Торонто ; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. – 292 с.

 

А15728 / 1Ф

Д678

Донцов Д.І. Націоналізм / Д. Донцов. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. 236 с.

Головний твір видатного українського мислителя, ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. В творі автор визначає причини занепаду української державницької думки та окреслює шляхи досягнення національного ідеалу.

   

А21964 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Націоналізм / Д. Донцов. Львів : Вид-во Т. Сороки, 2009. – 306 с.

Наріжний камінь ідеологічної доктрини націоналізму – праця Дмитра Донцова «Націоналізм» перевидається в третьому тисячолітті  в знак уваги до живучості ідей і принципів організації української Нації в новітніх часах.

 

А11549 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Рік 1918, Київ / Д. І. Донцов. – Київ : Темпора, 2002. – 208 с. : іл.

Київський щоденник Дмитра Донцова – живе і безпосереднє свідчення учасника подій одного з найцікавіших періодів української історії – Української Держави Гетьмана П. Скоропадського. Д.Донцов, який тоді очолював Українську Телеграфну Агенцію і спілкувався з багатьма політичними, громадським та культурними діячами України того часу, в своїх коротких нотатках, писаних не для широкого загалу, подає надзвичайно глибоку і змістовну характеристику життя Києва в 1918 році.


 

А33646 / 9(с2)

Д678

Донцов Д.І. Росія чи Європа? / Д. І. Донцов. – Київ : Просвіта, 2015. – 40 с.

 

А28920 / 2

Д678

Донцов Д.І. Справа Унії. Церква і націоналізм  / Д. Донцов ; відп. ред., упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова, Українське богословське наукове товариство, Дрогобицька філія. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 48 с.

До книжки увійшли три знакові статті на церковно-релігійну тематику видатного українського мислителя, культуролога та ідеолога Д. Донцова: «Справа Унії»(1916), «Церква і націоналізм»(1924), «Патрія чи Еклезія?»(1928). Своєю проблематикою вони увиразнюють роль Церкви у цивілізаційному зміцненні України, трактують питання активізації громадянської і національної місії Церкви, її впливів на культурну самосвідомість нації.

 

М727-1 / 1ф

Д678

Донцов Д.І. Твори. Т.1 . Геополітичні та ідеологічні праці / Д. І. Донцов ; Інститут української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України, Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Львів : Кальварія, 2001. – 488 с.

До першого тому увійшли три етапних твори, які великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей в Україні ХХ ст. Це: «Сучасне політичне положення нації і наші завдання» (1913), «Підстави нашої політики» (1921) і «Націоналізм» (1926). Вони являють собою певну цілість. Це той масив Духу та Ідеї, з якого народилася т.зв. «донцовська людина», людина Волі, Характеру і Героїки, і в цьому сенсі, а також з урахуванням глибини і якости аналітики, ці твори є класичними.

 

А20891 / 8(с)

Д678

Донцов Д.І. Туга за героїчним : постаті та ідеї літературної України / Д. Донцов. – Київ : Веселка, 2003. – 99 с.

У цій книжці пропонуємо читачам статті Дмитра Донцова про трьох найвидатніших українських письменників – Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка.

 

 

М2311-1

Д678

Донцов Д.І. Хрестом і мечем : твори. [Т.1]. Від містики до політики / Д. Донцов. – Львів : Панорама, 2012. – 60 с.

Цей збірник есеїв Дмитра Донцова (1883-1973) належить до найкращих у його спадщині. До книжки ввійшли твори міжвоєнного й повоєнного періодів, які концентрують у собі головні ідеологічні, культурологічні, історіософські та націософські ідеї автора. Збірник дає цілісне уявлення про спосіб мислення, критерії оцінок Д. Донцовим політичних та історичних явищ, які в сумі яскраво передають головні принципи ідеології українського націоналізму.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)