21.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
нові надходження до відділу обслуговування користувачів 15.02.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

 

1.jpg

А37217

8(с)
Ф337
Федунь
 М. Р. Українські подорожі: західноукраїнська мемуаристика перших десятиріч XX століття / М. Р. Федунь. Спогадова праця Осипа Назарука “Венеція. Катедра Святого Марка. Палата дожів” / О. Назарук ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. - 228 с. : іл.

У книзі серії «Українські подорожі» піддається рецепції західноукраїнська подорожня література перших десятиріч ХХ століття. Зроблено загальний огляд її масиву, проаналізовано поетику, подано коментар до видання Осипа Назарука «Венеція. Катедра Святого Марка. Палата Дожів» та запропоновано його текст. Предметом уваги в дослідженні стали політологічні візії письменника-галичанина, його белетристична вправність тощо.

Зміст

 

2.jpg

А37235

34
З-125
Заболотна  Г. І.
Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України: монографія / Г. І. Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 339 с. : табл.

У монографії досліджено правове регулювання сервітутів у римському праві та історико – правові аспекти становлення розвитку у сервітутів на території України. Детально проаналізовано види сервітутів, їх ознаки, підстави набуття та припинення, способи захисту у римському праві. Розглянуто правові норми про сервітути у джерелах права, що діяли на території України, зокрема у джерелах права Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, у магдебурзькому праві, у праві Української козацької держави, Російської імперії, Австрійської та Австро-Угорської імперій, а також у праві сучасної України.

Зміст

 

3.jpg

А37240

34
І-264
Ігнатко  Н. В.
Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII – початок XXI ст.): монографія / Н. В. Ігнатко. - Київ : Топ Левел, 2017. - 156 с.

Монографічне дослідження присвячено вивченню історичних закономірностей становлення й розвитку інституту дізнання національної митної служби в системі зв’язків зі становленням і розвитком основних форм української державності (середина ХVІІ – початок ХХІ ст.). Проаналізовано відповідність історичного розвитку вказаного правового інституту загальним та особливим закономірностям розвитку держави і права.

Зміст

 

4.jpg

М1876-4

9(с2)
U31

Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. 4 / НАН України. Ін-т історії України, М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; ред. кол. М. Котляр [та ін.]. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. - 293 с. : схем., табл.

У наукових статтях та розвідках пропонованого збірника розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської доби, а також важливе коло проблем, пов’язаних з ґенезою поліетнічної держави епохи пізнього  Середньовіччя – початку Нового часу – Великого князівства Литовського. Зацікавлений читач знайде у них авторське бачення широкого кола проблем, що досліджуються вперше або по-новому оцінюються, а також познайомиться з важливими джерелами, які вперше вводяться до наукового обігу.

Зміст

 

5.jpg

Б9603

9(с2)
Р338

Реєстри Полтавського полку 1654 / НАН України. Ін-т історії України, Київська археографічна група ; упоряд.: О. Алфьоров, О. Монькін. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. - 265 с. : факс.

У книзі опубліковано нещодавно ідентифіковану пам’ятку козацької доби – оригінал реєстрів Полтавського полку 1654 р. Це одне з небагатьох джерел, що засвідчує персональний склад одного з регементів гетьмана Богдана Хмельницького. Документ, окрім генеалогічної інформації подає нові факти з історії присяги 1654 р. У додатках розміщено список старшини Полтавського полку за його понад 150-ти річний час існування.

Зміст

 

6.jpg

Б9608

 901.8
І-231
Іванченко  Л. А.
Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі (кінець XVII – початок XX ст.): історико-краєзнавчий нарис / Л. А. Іванченко, І. В. Зіборова, Л. Г. Проценко. - Київ : НУБіП України, 2017. - 158 с. : нот., факс., фот.

Історико-краєзнавчий нарис про с. Дубовичі та родину Кочубеїв, яка з 1688 р. і до 1918 р. проживала на х. Ретик та в м. Дубовичі частково передає генеалогічне дерево роду Кочубеїв. І в роки історичних лихоліть, і в роки процвітання родина дбала про добробут людей та розквіт краю, де проживала – зводили церкви, відкривали школи, розвивали дрібну мануфактуру. До тексту залучено відомості зі статистичного опису Сіверщини, які дозволяють ширше поглянути на питання діяльності родини Кочубеїв. Зокрема, висвітлено характер господарювання у маєтках сіл Дубовичі та Згурівка; вплив родинних зв’язків Кочубеїв на статус, роль і місце родини в економічно-політичному та культурно-релігійному житті України, зокрема і Дубович в середині ХVІІ – на початку ХХ ст. Завдяки описові складено короткі характеристики причин кар’єрного росту окремих представників родини, вказано нагороди, описано державну  діяльність.

Зміст

 

7.jpg

А37249

8(с)
Я113

“Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал...”: листи Григорія Ґалаґана до дружини / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису, Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: М. Будзар, Є. Ковальов. - Київ : Вид-во ФОП Антоненко Л. І. “Streamline”, 2017. - 134 с. : іл., фот.

У публікації репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819-1888), одного з найпомітніших представників дворянства Лівобережної України ХІХ ст., великого землевласника, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, з дружиною, Катериною Ґалаґан, уродженою Кочубей (1826-1896). 32 листи, пронумеровані автором власноруч, охоплюють першу половину 1858 р., коли Г. Ґалаґан долучився до розробки селянської реформи в Російській імперії. Листи утворюють епістолярний цикл значної змістовної ваги.

Зміст

 

8.jpg

 

А37216

9(с2)
С247

Світ про Україну та українців / авт. проекту, упоряд. В. Кирилич. - Київ : Смолоскип, 2016. - 456, XVI с. : іл.

Зміст книги «Світ про Україну та українців» складають заяви, коментарі, витяги з документів і наукових досліджень, роздуми про Україну та українців державних діячів, політиків, дипломатів, представників міжнародних організацій, учених, письменників і митців іноземних країн, а також – духовенства різних церков. Окремим компонентом видання є стислі повідомлення іноземної періодики про Україну та фотоілюстративний матеріал.

 

9.jpg

 

А37204

9(с2)
К383

Киданці: від минувшини до сьогодення / авт.-упоряд. Г. Чечота. - Київ : Смолоскип, 2016. - 200 с. : 8 вкл. л., іл.

Книга покликана ознайомити читача чи примножити його знання з історії с. Киданці. В ній розповідається про духовне, культурне та побутове життя киданчан, описується політична ситуація в регіоні і країні загалом, що впливала на еміграційні та імміграційні процеси у селі. Праця написана за допомогою аналізу писемних, усних та речових джерел, поданих в хронологічній послідовності.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)