17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:19.06.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 19.06.2018 р.

А37967

059(01)

З-721

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік : календар і короткі бібліогр. списки / Запоріз. облрада, Запоріз. ОУНБ ; уклад. І. В. Шершньова ; відп. за вип. О. В. Волкова. - Запоріжжя : Статус, 2017. – 482 с.

49-й випуск цього краєзнавчого видання містить довідковий матеріал про визначні події історії, суспільно-політичного, громадського та культурного життя області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язані із Запоріжжям.

Видання адресоване представникам владних структур, працівникам культурно-освітніх установ, науковцям, викладачам, студентам, учням, журналістам, краєзнавцям, усім, хто любить і займається розповсюдженням знань про історичне минуле та сьогодення Запоріжжя.

Б9729

37

К532

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. В. М. Медведєва ; ред. кол. : М. М. Поплавський [та ін.]. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 673 с. : табл., фот. - (Наукові школи).

Цим виданням наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв започатковує серію під загальною назвою «Наукові школи», яка почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства, як складової державотворення, перше видання у серії присвячується книгознавчій школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею судилося творити Історію університету,

В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об'єктивно, через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв.

Видання розраховане як на професійних книгознавців, педагогів, бібліотечних працівників, представників соціогуманітарних наук, так і тих, кого цікавить книгознавчий контекст.

Антологія може бути використана студентами при вивченні навчальних дисциплін, підготовці науково-дослідних робіт, курсових, магістерських робіт, аспірантами та докторантами при написанні дисертаційних досліджень.

А37957

4

К562

Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди : навч.-метод. посіб. / Наталія Дмитрівна Коваленко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2017. - 115 с.

У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових індивідуальних досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у посібнику транскрибовані тексти народного мовлення про зимові, весняні, літньо-осінні традиційні обряди, записані від носіїв говірок південно-західного наріччя.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, фольклористів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

М3149-3

002

К931

Курилишин К. Часопис “Діло”, (Львів, 1880–1939 рр.) : матеріали до біобібліографістики. Т. 3 : 1895–1899 рр. / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Дрогобич : Коло, 2017. - 711 с.

У видання вміщено біобібліографічні матеріали про понад три тисячі відомих, малознаних і забутих представників українства та інших національностей, долі яких пов’язані з Галичиною. Інформаційне наповнення сформовано на основі відомостей, зафіксованих на шпальтах часопису «Діло» (Львів, 1895–1899 рр.).

Це насамперед некрологи, подієва інформація, а також аналітичні й публіцистичні статті, рецензії, нариси, огляди, рекламні оголошення.

Для наукових працівників, істориків, джерелознавців, бібліографів, краєзнавців, працівників ЗМІ, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історичним минулим.

В4216

9(с2)Київ

Л96

Люта Т. Ю. IMAGO URBIS: Київ на стародавніх мапах / Тетяна Юріївна Люта. - Харків ; Київ : Олександр Савчук, 2017. - 189 с. : 2 вкл. арк. карт., іл., факс.

Видання присвячене історії вимірювання та зображення київського простору з найдавніших часів : від античної традиції, коли терени сучасної України були у фокусі Птолемеєвої картографії до західноєвропейської, де Київ представлений як екзотичний об’єкт на краю християнського світу. Перші ж вітчизняні пам’ятки картографії передають виміряні образи сакральної топографії міста, зафіксовані у дереворитах. Ці шедеври вітчизняного штихарства та друкарського мистецтва поклали початок інструментальному київському картографуванню. Мапи використовувалися в Києві на побутовому рівні, свідченням чого є опублікована у запропонованому виданні карта міста і київських околиць 1650-х років за підписом Юрія Немирича, відомого політичного діяча та київського підкоморія.

Мапи відповідають на багато питань, що цікавлять допитливого читача, але разом з тим самі ставлять питання перед дослідником, відповіді на які знайти непросто.

А37948

72(01)

П304

Галина Петрівна Петришин : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. Наук.-техн. б-ка ; уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2017. - 123 с. : іл. - (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; Вип. 57).

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність кандидата архітектури, професора, завідувача кафедри «Містобудування» Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» Г. П. Петришин. Покажчик містить інформацію про науковий доробок вченого.

Покажчик має довідково-інформаційне призначення, розрахований на наукових працівників, істориків, бібліотекознавців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також працівників бібліотек та інформаційних служб.

А37700

9(с2)

С307

Семкіяш М. С. Важкі часи в Україні / Михайло Степанович Семкіяш. - Надвірна : Надвірнян. друк., 2017. - 211 с.

Автор прагне довести, що через «піт, кров і сльози», але з великим оптимізмом і наполегливістю український народ добився незалежності, а тепер в окопах Донеччини і Луганщини відстоює її. Матеріал теж охоплює період від першого російсько-українського військового протистояння 1918 р. до російсько-української гібридної війни 2014 – 2017 рр. Приділяється увага висвітленню проблем Волинської трагедії 1943 р., боротьбі загонів УПА з німецькими та угорськими загарбниками, процесу становлення українського олігархату, характеризуються проблеми розвитку вітчизняної економіки, процеси, що відбуваються в релігійному середовищі.

А37984

01

С316

Сенченко М. І. Бібліографічний покажчик книжкових видань : [кат. творів автора] / Микола Іванович Сенченко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 112 с. : іл.

Бібліографічний покажчик містить відомості про книги М. І. Сенченка 1985-2018 років видання у галузі геополітики, інформаційних систем, бібліотекознавства, історії, політології та конспірології.

Книги, які знайшли відображення в покажчику, орієнтовані на широку аудиторію.

А37958

02(01)

С447

Скорохватова Алла Віталіївна : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. : О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; відп. за вип. С. І. Смілянець. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 14).

Чотирнадцятий випуск серії біобібліографічних видань «Національна історична бібліотека України в особах» присвячено Аллі Віталіївні Скорохватовій – Генеральному директору Національної історичної бібліотеки України, яка понад сорок років працює в Історичній книгозбірні, десять з них – успішно очолює її колектив.

Покажчик висвітлює творчий доробок А. В. Скорохватової за 2005-2017 роки.

Видання розраховане на фахівців у галузі бібліотекознавства та бібліографознавства, а також всіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи в Україні.

Б9725

01(01)

С606

Солонська Н. Г. Українська канадіана = Ukrainian Canadiana : анотов. покажч. вид. з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Наталія Гаврилівна Солонська, Г. О. Борисович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - 171, [4] с.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги українською та англійською мовами з історії поселення українців у Канаді, які зберігаються у фондах відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Праця розрахована на істориків, політологів, етнологів, бібліографів, культурологів, емігрантознавців, дослідників української культури, працівників інформаційно-бібліотечних і видавничих структур, широке коло читачів, які виявляють інтерес до історії України, зокрема, до історії української діаспори.

М3036-2

72

Ш708

Шляхи дерев’яної сакральної архітектури в Карпатському регіоні України. II-й шлях : Сколе – Вишка / упоряд. В. Герич. - Львів : Растр-7, 2017. - 63 с. : іл.

Путівник подає огляд дерев’яної сакральної архітектури. Інформує про найкращі зразки деревяного сакрального будівництва різних стилів, малярство різних шкіл. Шлях проходить територією українських Карпат, Львівщиною та Закарпаттям.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)