15.10.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБ України
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБ України до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
З нагоди 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Версия для печати Отправить на e-mail

Святкування 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

«Що за насолода знаходитись в хорошій бібліотеці. Дивитися на книги – це вже щастя. Перед вами світ, гідний богів; ви усвідомлюєте, що можна прийняти в ньому участь й заповнити вщент сюю чашу»

Чарльз Лемб

«Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського виконуючи функції головної біліотечної установи країни, багатопрофільного науково-дослідного, науково-інформаційного та культурологічного центру, в своїй діяльності цілеспрямовано дотримується курсу на досягнення якісно нового рівня інфораційного забезпечення науки, культури, освіти, управлінських структур»

Олексій Онищенко,

академік НАН України, доктор філос. наук

Список літератури:

 


Про статус Академії наук Української РСР : Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від17 січня 1991 р. // Вісн. АН УРСР. – 1991. – № 2. – С. 3

 

Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. / Л. М. Дениско – Київ, 2007. – 134 с. : іл. Шифр : 337 с / 002 (01)/Д 332

 

Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. / редкол. : В. С. Лозицький (відп. ред.) та ін. – Київ, 1998. – 276 с.  Шифр : 902.5/А 876

 

Архівні фонди установ Національної академії наук України : путів. / авт.-упоряд. : Л. М. Яременко, О. В. Березовська, О. В. Січова та ін. ; ред. кол. : О. С. Онищенко (відп. ред.), О. В. Березовська (відп. секр.), Г. В. Боряк та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2008. – 448 с. Шифр : 902.5/А 876

 

Видатні вчені Національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918–1998) : путів. / ред. кол. : О. С. Онищенко (голова), В. Г. Врублевський, С. Г. Даневич та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадского , Ін-т рукопису , Ін-т архівознавства. – Київ, 1998. – 307 с. Шифр : 001/В 42

 

Гнатенко Л.  Євген Кивлицький – перший директор Всенародної бібліотеки України / Л. Гнатенко, М. Кульчицький  // Бібл. вісн. – 1996. –  № 1. – С. 8 ‑10 : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим : (17 назв) . Шифр : 05/Б 59

 

Голобуцький П. В. Результат творчості українського народу (Національна Бібліотека України : виникнення і перші роки існування) / П. В. Голобуцький, Е. М. Жлудько // Бібл. вісн. – 1993. – № 3-4. –С. 5–10. Шифр : 05/Б 59

 

Добко Т. З особистої бібліотеки Богдана Ясінського / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 3. – C. 42–46 . Шифр : 05 / Б 59

 

Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1918–1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1998. – 336 с. Шифр : 02 / Д 797

 

Енциклопедія історії України : в 5 т. Т. 1 : А–В / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2005. – 688 с. : іл. Шифр : 9(с2)(03)/Е 644

 

Івченко Л. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами ХVIII сторіччя. Вип. 1 / Лариса Івченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 644 c. Шифр : 78/І-258

 

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довід. / НАН Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 70 с.

 

Кириличні стародруки XV ст.—XVII ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : кат. / уклад. : Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, Т. М. Росовецька ; ред. Г. І. Ковальчук. — Київ, 2008. — 232 с. Шифр : 002 (01)/К 431

 

Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.) / Таїсія Ківшар ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1996. – 339 с. Шифр : 9(с2)/К 382

Зі змісту : Заснування Національної бібліотеки України. – C. 88–96.

 

Ковальчук Г.  Директори Всенародної бібліотеки України (20-30-ті рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2000. – № 2/4 (13/15). – C. 179–206. Шифр : 05/З 11

 

Кучмаренко В. А. Документальні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії академічної науки (1918–1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Валентина Аркадіївна Кучмаренко  ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1999. – 19 с. Шифр : 02/К 959

 

Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток : наук.-довідк. вид. / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2009. – 144 с. Шифр : 02 /М 197

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (1993–2003 рр.) : наук.-бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. М. Погребецька ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. — Київ : НБУВ, 2005. — 518 с. Шифр : 02 (01)/Н 354

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 1918–1998: до 80-річчя заснування : бібліогр. покажч. літ. за 1993–1998 рр. / відп. ред. В. Ю. Омельчук. – Київ, 1998. – 180 с. Шифр : 02 (01)/Н 355

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (кер. роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2008. – 339 c. Шифр : 02(01)/Н 354

 

«Одна з найпрацьовитіших установ Академії» [А. Ю. Кримський] : (до 75‑річчя ЦНБ ім. В. І. Вернадського) // Бібл. вісн. – 1993. – № 1–2. Шифр : 05/Б 59

 

Онищенко О. Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ( 1999) / Онищенко О., Попроцька В. // Бібл. вісн. – 2000. – №. 2. – С. 6–15. – Бібліогр. у підрядк. прим : (6+12 назв). Шифр : 05/Б 59

 

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук : нарис історії / Н. Д. Полонська‑Василенко ; АН України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Наук. думка, 1993. – 415 с. – (Пам'ятки іст. думки України). Шифр : 001/П 524

 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1998. – Вип. 4. – 303 с. Шифр : 09/Р 854

 

Савченко І. В. Українські нотні видання 1917–1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / І. В. Савченко ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 384 с. Шифр : 78/С 137

 

Степченко О. П. Українські вчені — фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. — Київ, 2008. — 217 с. Шифр : 001 (03)/С 796

 

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798–1923 : бібліогр. покажч. : у 3 т. Т. 2. 1912–1923 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : М. Д. Бойченко, С. А. Дзюбич, Т. Б. Корольова та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – Київ, 2003. – 690 c. Шифр : 02(01) / У452

 

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798–1923 : бібліогр. покажч. : у 3 т. Т. 1. 1798–1911 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : М. Д. Бойченко, С. А. Дзюбич, Т. Б. Корольова, Л. С. Новосьолова, Ж. В. Огуннаіке, В. Ю. Омельчук, Л. І. Тіманова, О. О. Фіклістова, Т. Є. Яковець ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – Київ, 2003. – 676 c. Шифр : 02(01)/У452

 

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798–1923 : бібліогр. покажч. / голова редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2003. – Т. 3 : Науково-допоміжний апарат / М. Д. Бойченко [та ін.]. – 667 с. – (Нац. бібліографія України). Шифр : 02(01)/У452

 

Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД ; ред. кол. : І. Б. Матяш (голова), І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна та ін. – Київ : Вид-во "Горобець", 2008. – 881 с. Шифр : 902.5 (03)/У 454

 
Українська архівна енциклопедія. [Т. 2] : Д–М : робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД ; ред. І. Б. Матяш. – Київ, 2006. – 348 с. Шифр : 902.5 (03)/У 453

 

Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довід. / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. : І. Б. Матяш, С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – Київ, 2007. – 752 с. Шифр : 069 (01)/У 454

 

Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. : Вип. 2 : 1940–1960-ті рр. / упоряд. : Т. В. Портнова ; Держкомархів України, УДНДІАСД. – Київ, 2002. – 254 с. Шифр : 902.5(01)/У 455

Зі змісту : Мітюков Олександр Георгійович (нар. 1923 р.) – історик , архівіст, організатор архівної справи в Україні. – C. 137–138 ; Попов Павло Миколаєвич (1890–1971) – літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець. – C. 161–163.

 

Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. Вип. 3 : 1970–1990-ті роки. – КиЇв : Держкомархів України, УНДІАСД, 2003. – 284 с. Шифр : 902.5(01)/У 455

 
 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)