17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:24.07.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 24.07.2018 р.

А38082

63(01)

В148

Вакуленко Іван Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. : (до 80-річчя від дня народж.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; уклад. : В. В. Кунець [та ін.]. - 2-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2017. - 65 с. : 8 вкл. арк. фот., портр. - (Сер. : «Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах» ; Кн. 18).

У бібліографічному виданні висвітлено основні дати життя и діяльності доктора сільськогосподарських наук І. С. Вакуленка, представлено перелік його наукових праць, авторських свідоцтв, патентів, у яких послідовно викладено автором теоретичні і практичні розробки з питань щодо відтворювальної здатності та удосконалення системи одержання сперми в бугаїв-плідників, внесення суттєвих доповнень до теорії постнатального онтогенезу кролів у віковій динаміці, вивчення їх відтворювальної здатності та системи годівлі, розроблення інших основних технологічних питань інтенсивного виробництва м’яса кролів для сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Призначено для науковців і викладачів різних навчальних закладів зоотехнічного профілю, керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств і фермерів.

А38033

61(01)

Г192

Ярослав Ганіткевич : бібліогр. покажч. / уклад. : З. Служинська, Г. Белявська ; наук. ред. М. Сахелашвілі. - Львів : ПАІС, 2018. - 103 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик готувався на пошану професора Ярослава Володимировича Ганіткевича і з нагоди його 85-річчя. Доктор медичних наук, видатний український вчений у галузі фізіології та патології жовчовиділення, фізіологічної ролі поверхнево-активних речовин, біотехнології, біомінералогії, в останню чверть століття — один із провідних істориків медицини, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, член Міжнародного товариства істориків медицини (Лондон), почесний член Українського лікарського товариства, лауреат премії І. Огієнка, голова Львівського осередку Всеукраїнського товариства ївша Огієнка, державний стипендіат України.

Покажчик включає бібліографічні описи праць вченого з 1954 по 2016 рік, а також відомості про його життя, науково-дослідницьку, науково-організаторську, педагогічну та громадську діяльність. Представлено наукові монографії, енциклопедії, посібники, статті.

Бібліографічний опис документ здійснено згідно зі стандартами, які прийняті в Україні, зокрема «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. ДСГУ ГОСТ 7.1:2006», вимоги ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові» та ГОСТ 7Л 2.93.

Бібліографічні описи праць подано в хронологічному порядку. У межах року спочатку наведено монографії і книги, нижче — розміщено за назвами публікацій відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі - латинського.

У другій частині покажчика подана література про Ярослава Ганіткевича, посилання і рецензії на його праці. Матеріал розміщено в хронологічному порядку.

Видання розраховане на медиків, лікарів і студентів, бібліографів, хто цікавиться істерією української медицини, проблемами національного відродження.

А39028

9(с2)(01)

З-179

Віра Володимирівна Зайченко : біобібліогр. покажч. / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Нац. спілка краєзнавців України, Чернігів. обл. орг. ; уклад. : І. Я. Каганова, Л. П. Линюк, С. О. Половнікова. - Чернігів, 2017. - 35 с. - (Сер. : «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; Вип. 23).

Віра Зайченко – заслужений працівник культури України, член Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки майстрів народного мистецтва, визнаний авторитет з питань народної культури Чернігівщини і єдиний фахівець, який всебічно досліджує і створює чернігівську вишивку в усьому її розмаїтті.

Видання розраховане на викладачів та учителів, студентів, співробітників бібліотек, музеїв та архівів, краєзнавців.

А38054

8(с)(01)

З-198

Закоханий в українське слово : зб. матеріалів : до 170-річчя від дня народж. М. Ф. Комарова / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. І. С. Шелестович. - Одеса : Друк Південь, 2017. - 514 с. : 9 вкл. арк. фот., портр. - (Одеса в іменах і документах).

Збірник матеріалів присвячено життю і творчості Михайла Федоровича Комарова, видатного діяча культури України кінця XIX-початку XX ст., бібліографа, фольклориста, лексикографа, літературного і театрального критика, видавця, перекладача, громадського діяча.

Матеріали збірника будуть корисні науковцям, краєзнавцям, історикам літературного процесу в Україні, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією та культурою України.

Б9716

9(с2)

З-781

Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анотована історична хроніка міжнародних відносин, (2014–2016) / НАН України, Ін-т історії України ; авт. кол. : С. В. Віднянський [та ін.] ; відп. ред. А. Ю. Мартинов. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 318 с.

Видання є хронологічним продовженням попередніх анотованих історичних хронік зовнішньої політики України, присвячених відповідно періодам 1991- 2003 рр. (Київ, 2004), 2004-2007 рр. (Київ, 2014) і 2008-2013 рр. (Київ, 2015). Хронологічні межі даного видання, як і попередніх, визначалися суто технічно, для зручності систематизації фактичного матеріалу. Разом з тим, період 2014—2016 рр. відрізняється особливою зовнішньополітичною активністю України, зокрема у напрямах захисту державного суверенітету країни, відновлення її територіальної цілісності й реалізації євроінтеграційного курсу, що набуло актуальності після анексії Криму Росією і розгортання нею війни на Сході України.

Автори хроніки використали щоденну інформацію про факти зовніїшньої політики й дипломатичної діяльності України, зафіксовані у провідних періодичних виданнях України. Більшість фактів анотовано посиланнями на відповідне джерело інформації. Робота структурована за регіональним принципом. Зокрема, подано фактаж відносин України з державами-членами Європейського Союзу, іншими країнами Європи, СНД, Північної Америки та Південної Америки, Азії та Близького Сходу і Африки. У хроніці також фактологічно висвітлено особливості розвитку відносин України з основними міжнародними організаціями.

Видання розраховано на студентів, аспірантів, науковців, викладачів, експертів з міжнародних відносин, усіх читачів, які цікавляться сучасними міжнародними відносинами та зовнішньою політикою України.

А39039

8(с)

Н42

Недавній А. В. Народження прізвища: вуличні і козацькі прізвища / Анатолій Володимирович Недавній. - Полтава : Полтав. літератор, 2017. - 263 с.

В історії України подібної книжки ще не було. Читач має унікальну нагоду особисто бути присутнім при народженні прізвища.

Стати свідком численних історій : трагічних і кумедних, неймовірних і буденних, міфічних і реальних, стародавніх і зовсім свіжих. Кожна з яких, започаткувала народження Українського прізвища.

А39025

9(с2)(01)

О-596

Микола Онуфрійчук. Народжений Холмською землею : біобібліогр. покажч. / Волин. облдержадмін., Упр. культури, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба. - Луцьк : Терези, 2017. - 118, [2] с. : портр.

Біобібліографічний покажчик «Микола Онуфрійчук. Народжений Холмською землею» присвячений українському письменнику, краєзнавцю, діячу культури і громадському діячу, голові Волинського обласного ветеранського грамадсько-культурного товариства «Холмщина», заслуженому працівнику культури України, члену Національної спілки письменників України з 2005року.

До видання включені бібліографічні записи окремо виданих творів, публікацій у збірниках, альманахах, антологіях та періодичних виданнях, матеріалів про його життя і творчість та громадську діяльність.

Посібник адресований краєзнавцям, літературознавцям, усім, хто цікавиться життям і творчістю відомих діячів України та Волині зокрема.

А38055

6(01)

О-721

Володимир Степанович Осадчук : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 103 с. : фот. - (Вчені нашого університету).

В покажчику вміщено матеріали про науково-педагогічну та громадську діяльність, основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету Володимира Степановича Осадчука.

Покажчик розраховано на студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

А39033

33(01)

П19

Пасєка Станіслава Раймондівна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. В. А. Красномовець]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 57 с. : 2 вкл. арк. фот., портр. - (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип. 35).

У покажчику із серії «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомої вченої-економіста, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри туризму і готельно- ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького С. Р. Пасєки. Покажчик приурочено до 60-річчя від дня народження вченої. Адресовано науковцям, викладачам, студентам та всім, кого цікавлять персоналії сучасної економічної науки.

А39055

801(01)

Р154

Радишевський Ростислав Петрович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; НАН України, Міжнар. шк. україністики ; упоряд. : В. Єршов, О. Янішевський. - Київ : Талком, 2018. - 303 с. : 32 вкл. арк. фот.

Біобібліографічний покажчик містить наукові праці доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Ростислава Петровича Радишевського, які він написав упродовж творчого життя. Публікації структуровано за жанрами і подано в хронологічному порядку. Вступна стаття окреслює основні етапи наукової біографії вченого. Бібліографічний покажчик знайомить читачів із науковими та науково- популярними працями, перекладами й поезіями.

Для істориків науки, дослідників біографій учених, усіх, кому небайдужа доля української полоністики та україністики.

А39020

001

Р497

Рижко О. М. Плагіат як соціальнокомунікаційне явище : монографія / Олена Миколаївна Рижко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Паливода А. В., 2017. - 387 с. : табл.

У монографії досліджується плагіат як багатоаспектне і контроверсійне явище, що має соціальнокомунікаційну природу. Зокрема розглянено історію плагіату, його дефініції та сутнісні ознаки, причини вдавання до плагіату, розвиток проблеми в контексті академічної чесності; а також юридичний, аксіологічний і філософський вияв проблеми. Проаналізовано види та класифікації плагіату, способи його вчинення, тексти з ознаками девіацій («плагіат ідей», «авторське дублювання наукових результатів» / «самоплагіат», «перенасиченість тексту цитатами»), технології вчинення плагіату - рерайт, копіпаст, парафраз, компіляцію, а також фабрикацію і фальсифікацію як види академічного шахрайства. У тексті представлено результати опитувань - цільового й експертного - «Рецепція плагіату», а також дослідження розробки теми плагіату в ігровому кіно. Розглянено зусилля держави, громадських ініціатив і мас-медіа, спрямовані на запобігання плагіату та на боротьбу з ним.

Розраховано на дослідників, наукових співробітників, медіакритиків, медіааналітиків і практиків соціальних комунікацій.

А38067

6(01)

Р698

Олександр Никифорович Романюк : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. О. М. Немчук ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 88 с. : фот. - (Вчені нашого університету).

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці першого проректора, доктора технічних наук, професора Вінницького національного технічного університету, відмінника освіти України Олександра Никифоровича Романюка.

Покажчик розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

А38058

9(с2)(01)

С247

Світленко Сергій Іванович : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; уклад. О. Б. Шляхов, ред. Н. Ю. Яценко. - Дніпро : Грані, 2017. - 211 с. : портр.

Біобібліографічний покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору Заслуженому працівнику освіти України, декану історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара С. І Світленку. Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний та видовий покажчики наукових, навчально- методичних і публіцистичних праць ученого.

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.

А38065

001(03)

Т284

Творці Української Науки. [Економічні науки] : [історичний розвиток, напрями наукових досліджень та результати роботи провідних науковців] / ред. кол. : О. І. Амоша [та ін.]. - Київ : АНАВіТ, 2018. - 174 с. - (Економічні науки ; Т. 1).

Книга є джерелом сучасних тенденцій розвитку економічних наук, своєрідним довідником та посібником у галузі. Представляє історичний розвиток, напрями наукових досліджень та результати багаторічної роботи провідних науковців.

Розрахована на студентів, аспірантів та людей, що працюють у сфері економіки, яким цікавий та не байдужий економічний прогрес нашої країни, в яких є бажання продовжувати здобутки своїх попередників та вчителів і виводити Україну та наукову думку на вищий рівень.

А38064

001(03)

Т284

Творці Української Науки. [Технічні науки] : [напрями наукових досліджень та результати роботи провідних науковців та наукових організацій] / ред. кол. : Й. С. Мисак [та ін.]. - Київ : АНАВіТ, 2016. - 284 с. - (Технічні науки ; Т. 1).

Книга є джерелом сучасних тенденцій розвитку технічних наук, своєрідним довідником та посібником у галузі. Представляє напрями та результати багаторічної роботи провідних науковців та наукових організацій.

Розрахована на студентів, аспірантів та людей, яким не байдужий науковий прогрес нашої країни, в яких є бажання продовжувати здобутки своїх попередників та вчителів.

А39026

9(с2)(01)

Х434

Василь Михайлович Хижняков (1842–1917) : біобібліогр. покажч. / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; Нац. спілка краєзнавців України, Чернігів. обл. орг. ; [склад. : О. Б. Коваленко, О. Я. Рахно, А. Л. Курданов, наук. ред. О. Б. Коваленко]. - Чернігів, 2016. - 171 с. - (Сер. : «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; Вип. 22).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію «Історики та краєзнавці Чернігівщини» і має на меті систематизувати доробок громадського діяча, публіциста і краєзнавця Василя Хижнякова (1842-1917).

Видання розраховане на викладачів та учителів, студентів, співробітників бібліотек, музеїв та архівів, краєзнавців.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)