17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:01.08.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 01.08.2018 р.

Б9750

001

Д224

25 років ДУ “Інститут всесвітньої історії НАН України” / НАН України ; [упоряд. : Т. О. Метельова (кер.) [та ін.] ; за ред. А. І. Кудряченка]. - Київ : Ін-т всесвіт. історїї НАН України, 2017. - 532 с.

Видання присвячене 25-й річниці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» і 100-річчю Національної академії наук України й містить інформацію про установу, її структуру, історію, діяльність, здобутки, результати виконаних науково-дослідних робіт, а також перелік наукових публікацій її співробітників.

Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі соціо- гуманітаристики та інших фахівців, які цікавляться розвитком історичної науки в Україні та світі.

Б9712

9(с2)

Ж422

Жданович О. Воїни степів. Гуни на території України / Олеся Жданович ; худож. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2017. - 73 с. : рис., 4 вкл. арк. кольор. іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

Книга присвячена темі появі та перебування гунів на теренах сучасної України у пізньоантичний та ранньосередньовічний період. На основі джерел висвітлюється соціальна організація, життя, побут, звичаї гунського суспільства, матеріальна культура і військове мистецтво гунів. В процесі пересування на захід гуни асимілювались з іншими племенами і в новому вигляді з’явились у європейських степах, створивши у V ст. велике державне об’єднання під проводом Аттіли. Держава гунів стала першим великим племінним об’єднанням кочовиків, сформованим у Східній Європі. Саме гуни заклали основи для об’єднання тюркських етносів. На зміну їм у степи Причорномор’я та Подунав’я зі сходу прийшли сарагури, оногури, уроги, савіри, авари тощо.


Б9713

9(с2)

Ж422

Жданович О. Зі Скандинавії у Причорномор’я. Військове мистецтво готів на теренах України / Олеся Жданович ; худож. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2017. - 92 с. : рис., 4 вкл. арк. кольор. іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

У книзі йдеться про германські племена готів, їх переселення зі Скандинавії у Північне Причорномор’я, згадки про них в античних авторів, життя, побут, військове мистецтво, взаємини з Римом та іншими народами регіону. Готи були одними з перших, хто започаткував Велике переселення народів, та одним з головних гравців у Центрально-Східній та Південній Європі на рубежі двох епох – античності і середньовіччя. Землі Кримського півострова, Північне Причорномор’я, степова частина Європейського континенту були головним плацдармом, на якому за безпосередньою участю германських племен творилася історія Європи.

.

М3156-1

002

К59

Козак С. Раритети української діаспори : у 4 т. Т. 1 : «Українські вісті», (Німеччина: 1945–1967) / Сергій Козак ; авт. передм. І. Дзюба. - Київ : Ярославів Вал, 2016. - 589, [2] с.

До цієї книжки увійшли рідкісні матеріали, що сповна розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945-2000). Йдеться про справжні раритети, які автор - відомий журналіст, письменник, науковець - розшукав і опрацював в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади. З-поміж них - «Українські вісті» (Німеччина - СІНА), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звемо» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори. Усі вони, попри різний зміст, об’єднані наскрізною темою і створюють літопис багатолітнього буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за українську незалежну державу, за національну ідею, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання.

Інформація про тисячі імен і подій, що містить пропоноване чотиритомне дослідження, могла б бути назавжди втрачена, якби не ця унікальна, зладнана впродовж двох десятиліть праця, завдяки якій цілий материк української культури повертається до наукового та інформаційного обігу. Ретельно зібраний і сумлінно впорядкований матеріал є цінним джерелом для вивчення громадсько-політичних, наукових, освітніх, мистецьких, церковних, а також літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУРу) та Об’єднання українських письменників «Слово», хроніки різноманітних подій і змісту книжкових та періодичних видань. Водночас чотиритомник рясніє біобібліографічними документами, що дасть змогу уточнити життєписи громадсько-політичних діячів, акторів, науковців, письменників, священиків. Книга містить низку важливих відомостей, що знайдуть безпосереднє втілення в лексикографічній та енциклопедичній сферах, і стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаснект- на проблематика їхнього громадсько-політичного й літературно-мистецького життя.

М3156-2

002

К59

Козак С. Раритети української діаспори : у 4 т. Т. 2 : «Українські вісті», (Німеччина–США: 1968–2000) / Сергій Козак. - Київ : Ярославів Вал, 2016. - 558, [1] с.

До цієї книжки увійшли рідкісні матеріали, що сповна розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945-2000). Йдеться про справжні раритети, які автор - відомий журналіст, письменник, науковець - розшукав і опрацював в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади, З-поміж них - «Українські вісті» (Німеччина - США), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звено» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори. Усі вони, попри різний зміст, об’єднані наскрізною темою і створюють літопис багатолітнього буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за українську незалежну державу, за національну ідею, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання,

Інформація про тисячі імен і подій, що містить пропоноване чотиритомне дослідження, могла б бути назавжди втрачена, якби не ця унікальна, зладнана впродовж двох десятиліть праця, завдяки якій цілий материк української культури повертається до наукового та інформаційного обігу Ретельно зібраний і сумлінно впорядкований матеріал є цінним джерелом для вивчення громадсько-політичних, наукових, освітніх, мистецьких, церковних, а також літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУРу) та Об’єднання українських письменників «Слово», хроніки різноманітних подій і змісту книжкових та періодичних видань. Водночас чотиритомник рясніє біобібліографічними документами, що дасть змогу уточнити життєписи громадсько-політичних діячів, акторів, науковців, письменників, священиків. Книга містить низку важливих відомостей, що знайдуть безпосереднє втілення в лексикографічній та енциклопедичній сферах, і стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаспект- на проблематика їхнього громадсько-політичного й літературно-мистецького життя.

М3156-3

002

К59

Козак С. Раритети української діаспори : у 4 т. Т. 3 : «Нові дні», (1950–1997) / Сергій Козак. - Київ : Ярославів Вал, 2016. - 591 с.

До цієї книжки увійшли рідкісні матеріали, що сповна розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945-2000). Йдеться про справжні раритети, які автор - відомий журналіст, письменник, науковець - розшукав і опрацював в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади, З-поміж них - «Українські вісті» (Німеччина - США), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звено» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори. Усі вони, попри різний зміст, об’єднані наскрізною темою і створюють літопис багатолітнього буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за українську незалежну державу, за національну ідею, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання,

Інформація про тисячі імен і подій, що містить пропоноване чотиритомне дослідження, могла б бути назавжди втрачена, якби не ця унікальна, зладнана впродовж двох десятиліть праця, завдяки якій цілий материк української культури повертається до наукового та інформаційного обігу Ретельно зібраний і сумлінно впорядкований матеріал є цінним джерелом для вивчення громадсько-політичних, наукових, освітніх, мистецьких, церковних, а також літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУРу) та Об’єднання українських письменників «Слово», хроніки різноманітних подій і змісту книжкових та періодичних видань. Водночас чотиритомник рясніє біобібліографічними документами, що дасть змогу уточнити життєписи громадсько-політичних діячів, акторів, науковців, письменників, священиків. Книга містить низку важливих відомостей, що знайдуть безпосереднє втілення в лексикографічній та енциклопедичній сферах, і стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаспект- на проблематика їхнього громадсько-політичного й літературно-мистецького життя.

М3156-4

002

К59

Козак С. Раритети української діаспори : у 4 т. Т. 4 : Літературні часописи (Австрія, Аргентина, Канада, Німеччина, США) / Сергій Козак. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 531 с.

До цієї книжки увійшли рідкісні матеріали, що сповна розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945-2000). Йдеться про справжні раритети, які автор - відомий журналіст, письменник, науковець - розшукав і опрацював в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади, З-поміж них - «Українські вісті» (Німеччина - США), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звено» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори. Усі вони, попри різний зміст, об’єднані наскрізною темою і створюють літопис багатолітнього буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за українську незалежну державу, за національну ідею, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання,

Інформація про тисячі імен і подій, що містить пропоноване чотиритомне дослідження, могла б бути назавжди втрачена, якби не ця унікальна, зладнана впродовж двох десятиліть праця, завдяки якій цілий материк української культури повертається до наукового та інформаційного обігу Ретельно зібраний і сумлінно впорядкований матеріал є цінним джерелом для вивчення громадсько-політичних, наукових, освітніх, мистецьких, церковних, а також літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУРу) та Об’єднання українських письменників «Слово», хроніки різноманітних подій і змісту книжкових та періодичних видань. Водночас чотиритомник рясніє біобібліографічними документами, що дасть змогу уточнити життєписи громадсько-політичних діячів, акторів, науковців, письменників, священиків. Книга містить низку важливих відомостей, що знайдуть безпосереднє втілення в лексикографічній та енциклопедичній сферах, і стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаспект- на проблематика їхнього громадсько-політичного й літературно-мистецького життя.

А39018

35

Н354

Національна безпека і оборона України : правове забезпечення : навчально-довідк. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; упоряд. М. Г. Вербенський [та ін.]. - Київ : ДНДІ МВС ; Харків : Мачулін, 2016. - 77 с.

У навчально-довідковому посібнику розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи та законодавчі акти України стосовно національної безпеки і оборони України.

Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.

Б9774

902.5(03)

О-754

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / упоряд.: С. В. Старовойт [та ін.] ; ред. кол. : Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ, 2017. - 768 с. : іл.

У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.

Розрахований на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться історією, наукою та культурою України.

Б9765

2

П677

Пояснення храму і Божественної Літургії. Поведінка в храмі : катехуменат і катехиза дорослих в УГКЦ / Б. Тимчишин, Л. Цюпа, І. Расяк ; Патріарша катехитична комісія УГКЦ. - Львів : Клесо, 2016. - 61 с. : фот.

Це видання має за мету допомогти вірним краще пізнати зміст Божественної Літургії, значення храму для християнської душі, як також дотримуватись належної поведінки е храмі. Основою цих напрацювань є Святе Письмо, Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха* та пояснення Літургії відомих богословів.

А37445

9(с2)

С24

Сватенко В. Я. Вериги української нації / Володимир Якович Сватенко. - Харків : Оригінал, 2009. - 185 с.

Нова публіцистична праця Володимира Сватенка є своєрідним продовженням двох його попередніх книг — «Без права на прощу і забуття» та «Слідами Серджо Ґраденіто».

Аргументований виклад матеріалу цієї книги збагатить вас корисними знаннями про складні процеси в суспільному житті держави після здобуття Україною своєї незалежності.

Для широкого кола читачів.

Б9762

9(с2)

Т427

Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918–листопад 1919 р. / Ярослав Тинченко ; худож. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. - 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. - (MILITARIA UCRAINICA).

Дослідження присвячено історії, організації та уніформі Дієвої армії Української Народної Республіки у листопаді 1918 — листопаді 1919 років, У цей складніш та буремний період українським військам довелось вести бойові дії на кілька фронтів: проти більшовиків, білогвардійців, поляків, а також загонів отаманів різного політичного гатунку. Попри чисельну перевагу супротивників, Дієва армія УНР вистояла у цій боротьбі, аби у 1920 році знов здійснити відчайдушну спробу відстояти незалежність України. У книзі публікується чимало фотографій з тих часів, деякі — вперше.

М2078-4-1

002(0)

У453

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч.. Т. 4 : 1928—1931. Кн. 1 : 1928—1929 / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад. Л. І. Ільницька (керівник проекту) [та ін.]]. - Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. - 495, [1] с.

Видавничий проект ЛННБ України ім. В. Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914-1939 рр. Цей том реєструє видання за 1928-1931 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України — Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945 р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українського видавничого руху — Відень, Берлін, Прагу, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Для наукових працівників, дослідників історії української книги та книговидавничого процесу.

М2078-4-2

002(0)

У453

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч.. Т. 4 : 1928—1931. Кн. 2 : 1930—1931 / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; уклад. Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.]. - Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. - 499-1041, [1] с.

Видавничий проект ЛННБ України ім. В. Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914-1939 рр. Цей том реєструє видання за 1928-1931 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України — Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945 р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українського видавничого руху — Відень, Берлін, Прагу, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Для наукових працівників, дослідників історії української книги та книговидавничого процесу.

А39041

9(с2)

У45

Українська Повстанська Армія - відповідь нескореного народу : кн.-каталог виставки / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; під ред. В. М. В’ятровича. - Київ : К.І.С., 2017. - 63, [2] с. : іл. - Загол. обкл. : Українська Повстанська Армія - відповідь нескореного народу. Повстанці проти нацизму і комунізму.

Унікальні фотографії, розсекречені документи, мапи та інфографіка передають атмосферу безкомпромісної боротьби повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів.


А39005

2

Ф745

Фогт М. Принцип устойчивости. Эскиз с позиции теолого-этической перспективы : [монография] : пер. с нем. / Маркус Фогт ; под ред. А. Н. Бокотея ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т эколого-религиоз. студий. - Ужгород : Бреза, 2015. - 759 с. - (Труды высшей школы по вопросам устойчивости).

У 1992 році на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро було прийнято всесвітню програму «sustainable development» («сталий розвиток»). Автор даної праці формулює принцип сталого розвитку як соціальний принцип християнської етики. Описано нові, проте логічно похідні з ідеалів сталості підходи та напрями в дискурсах довкілля й розвитку, розглянуто основи попередньо викладеного з точки зору богослов’я. Окреслено масштаби міжгенераційної глобальної справедливості та її проблематики.

Не важливо, цікавиться читач економічними, суспільними, гуманітарними чи природничими аспектами, з кожної дисципліни тут знайдуться вельми цінні, критичні міркування , які спонукають до роздумів, втілення у життя чи подальшого дослідження.


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)