17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:08.08.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 08.08.2018 р.

В4240

902.1

Б19

Бакалець О. А. Скарби Поділля XIV-середини XVII ст. Документи та матеріали = Skarby Podolia XIV-XVII w. Dokumenty i materiały : історико-нумізмат. Дослідж. / Олексій Андрійович Бакалець. - Київ : Філюк О., 2017. - 200 с. : іл.

У науковому виданні широко представлені монетні знахідки XIV–середини XVII ст., виявлені на теренах історичного Поділля в середині ХІХ– на початку ХХІ ст., дано їх детальний опис. На основі історичного та фактичного матеріалу з 360 монетних скарбів розкриті особливості грошового обігу та лічба монет на території Поділля, яке перебувало в складі Подільського удільного князівства (1356-1403), Великого князівства Литовського (1403-1569), Польського королівства (Західне Поділля у 1449-1569) та Речі Посполитої (1569-1772), показано можливості нумізматики як джерела для вивчення актуальних питань середньовічної регіональної історії, грошового обігу і торговельних зв’язків.

Книга ілюстрована монетами, виявленими у фондах Вінницького, Хмельницького, Черкаського обласних краєзнавчих музеїв, декількох історико-культурних заповідників, а також з місцевих приватних нумізматичних колекцій.

Книга адресована історикам, економістам, нумізматам, краєзнавцям, працівникам музеїв, мистецтвознавцям, колекціонерам, ювелірам, усім, хто цікавиться середньовічною та новою історією і нумізматикою.

А39083

34

Д362

Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення / Кабмін, Секретаріат ; ред. О. С. Саєнко. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 569 с. - (Законодавство України).

У збірнику містяться основні нормативно-правові акти щодо регулювання та встановлення відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Запропонована збірка надає в робочому вигляді ключові моменти такої діяльності, основні вимоги до неї. Тут зосереджено основні нормативно-правові акти, в яких визначається низка правил щодо запобігання проявам корупції; наводиться перелік корупційних правопорушень, правила електронного декларування. Збірка надає можливість ознайомитися з механізмами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, висвітлюються правила щодо уникнення службовцями реальних та потенційних корупційних небезпек, чітко визначені алгоритми дій щодо вирішення певних службових ситуацій. Правовий масив нормативних актів загалом має охоронне призначення - він спрямовує правоза- стосовників на знання численних способів врегулювання конфлікту інтересів, усунення особи від виконання завдання; вчинення певних правоохоронних дій; перегляд обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи тощо.

А39121

352

Д396

Децентралізація влади. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів / Кабмін. Секретаріат ; за ред. В. В. Бондаренка. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 417 с. - (Законодавство України).

Пропонована збірка є першим глибоко систематизованим виданням, в якому надаються важливі нормативно-правові акти з питань децентралізації влади в нашій державі. Вона охоплює найважливіші напрями діяльності самоврядних суб’єктів : від концептуальних засад і законодавчих основ самоврядування, ролі та діяльності територіальних громад до здійснення адміністративних послуг і забезпечення сфери медицини, будівництва доріг, утримання гуманітарної сфери тощо.

Видання стане у нагоді всім, хто бере участь у державній політиці з децентралізації та перерозподілу ресурсів.

В4241

002(01)

К431

Кириличні стародруки XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. історико-культур. заповідник ; авт., упоряд. Л. Юріна. - Київ : Філюк О., 2016. - 215 с. : іл. - (Пам’ятки культури).

Збірки книг у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника формуються поступово, цілеспрямовано, і цей процес нескінчений, незважаючи на нові досягнення у галузі збереження і передачі інформації. Книга, як відображення історії цивілізації, процесу формування суспільних відносин, розвою духовності й культури, завжди буде у полі зору наукових дослідників літератури і мистецтва.

Однією з найцікавіших колекцій є група стародруків, яка презентує кириличне друкарство в Україні, Росії, Білорусі та Литви.

Видання буде цікавим не тільки науковцям, дослідникам кириличних стародруків, але й широкому колу шанувальників друкованої книги.

Б9790

34

К65

Конституція України. Науково-практичний коментар : станом на 20 травня 2018 року / ред. : К. І. Чижмарь, О. В. Лавринович. - Київ : Професіонал, 2018. - 290 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Конституції України.

Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2016 року, а також найновіші документи, що стосуються планових конституційних змін станом на 20 травня 2018 року.

Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і проблемами конституційного права України.

А39086

9(с2)

К821

Кривошея І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII–перша половина XIX ст.) : монографія / І. І. Кривошея ; М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства ; Держ. історико-архітектур. заповідник “Стара Умань”. - Київ : КНТ, 2017. - 167, [1] с.

Наукове видання присвячено уманській шляхті кінця XVIII–першої половини ХІХ століття. Головна увага приділяється процесу її інкорпорації та легітимації до стану російського дворянства, участі у польському національно-визвольному повстанні 1830–1831 років. Висвітлено механізм соціальної декласації уманської шляхти. Важливе значення має представлена в тексті монографії персональна інформація про шляхтичів Уманщини.

Видання прислужиться для генеалогічних розвідок та краєзнавчих досліджень, а також для усіх, хто цікавиться історією.

А39099

1Ф(01)

Л663

Володимир Личковах : біобібліогр. покажч. : (до 30-річчя науково-пед. діяльності в Чернігів. держ. пед. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка) / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; уклад. В. А. Личковах [та ін.] ; відп. ред. В. О. Дятлов. - Чернігів, 2006. - 56 с.

Біобібліографічний покажчик «Володимир Личковах» складений на кафедрі філософії та культурології ЧДПУ спільно з бібліографічним відділом наукової бібліотеки університету та Чернігівською ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

У покажчику вміщується наукова автобіографія та список опублікованих праць доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії та культурології ЧДПУ Личковаха Володимира Анатолійовича з нагоди 30-річчя його науково-педагогічної діяльності.

Б9797

34

Н34

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України : станом на 4 травня 2018 року / за ред. С. І. Мінченка. - Київ : Професіонал, 2018. - 294, [4] с.

Запропонований коментар враховує усі новації та зміни станом на травень 2018 року, а також досягнення і приорітети правової науки у цій галузі права.

При цьому перевага при побудові коментаря віддається саме практичному застосуванню норм права у сучасних політичних та соціально-економічних умовах нашої держави.

Видання розраховано у першу чергу на працівників пенітенціарної служби, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, правозахисників, працівників соціальної служби, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентів юридичних факультетів, просто зацікавлених читачів.

Б9798

34

Н34

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 15 березня 2018 року / за ред. В. В. Глунька. - Київ : Професіонал, 2018. - 783 с.

Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.

Б9799

34

Н34

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні : станом на 20 січня 2018 року / за ред. М. В. Лошицького. - Київ : Професіонал, 2018. - 1270 с.

Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

Б9796

34

Н34

Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 5 квітня 2018 року / за ред. Є. В. Додіна. - Київ : Професіонал, 2018. - 687 с.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на квітень 2018 року.

Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.

Б9795

347

Н34

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 3 квітня 2018 року / за ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2018. - 519 с.

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей.

Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці.

Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, здобувачам, пошукачам, магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

Б9793

347

Н34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Станом на 3 квітня 2018 року / за ред. С. О. Короєда. - Київ : Професіонал, 2018. - 1167 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 3 квітня 2018 року.

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.

В4245

8(с)(01)

С254

“Свою Україну любіть... За неї Господа моліть” : каталог виставки / Укр. православ. церква, М-во культури і мистецтв України, Голов. упр. культури і мистецтв м. Києва ; упоряд. В. Колпакова [та ін.]. - Київ : Мистецтво, 2004. - 51 с. : іл.

Каталог виставки представляє експонати з особистої колекції Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, із зібрань Національного музею Тараса Шевченка, Національного художнього музею України, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного музею історії України, Київського літературно-меморіального будинку-музею Т. Г. Шевченка, Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара», Музею книги та друкарства України, з колекції Володимира Яцюка.

Б9803

34(03)

С916

Сучасна правова енциклопедія : А–Я / авт. кол. : А. Алієв [та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. - 3-є вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 407 с.

Енциклопедія містить близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття, які найчастіше зустрічаються у нормативно- правових актах, ЗМІ, правових документах. Значну частину словникового масиву складають терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками.

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться правовими проблемами. Воно стане у пригоді вчителям і учням навчальних закладів системи загальної освіти, абітурієнтам юридичних навчальних закладів, викладачам і студентам, а також працівникам підприємств, установ і організацій, які за родом своєї діяльності мають вирішувати правові питання.

А39084

34(03)

С916

Сучасний українсько-англійський юридичний словник : близько 30000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 630 с.

Словник містить близько 30 000 термінів і стійких словосполучень, які представляють різні галузі права, цивільний та кримінальний процеси. Поряд із юридичною термінологією до словника включені терміни, що найчастіше використовуються в сфері валютно-кредитних відносин, комерції, банківської справи і страхування.

Призначений для юристів, бізнесменів, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів, усіх, хто працює з юридичною термінологією.

А39088

1Ф(03)

Ф562

Философская антропология : словарь / ред. Н. Хамитов [и др.] ; НАН Украины, Ин-т философии им. Г. С. Сковороды ;Софийский ун-т им. К. Охридского ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, Ин-т филос. образования и науки. - 4-е изд, испр. и доп. - Киев : КНТ, 2017. - 465 с.

У книзі розглянуто найважливіші терміни філософської антропології, яка є смисловим центром сучасних знань про людину та, узагальнюючи відомості часткових антропологічних наук, виступає мета антропологією – наукою про межі людської природи, походження людини й перспективи її еволюції.

Словник створений міжнародним колективом авторів (редагування відомого в Україні й за кордоном філософа Назіпа Хамітова).

Видання буде актуальним для студентів, аспірантів, викладачів і вчених, а також для усіх, хто шукає відповіді на питання про сенс людського буття, можливості гуманізма та місце людини у світі.

А39105

8(с)

Ч-582

Чибор І. Слов’янська міфологія в українській фразеології : монографія / І. Чибор. - [Чернівці], 2016. - 352 с.

Монографію присвячено аналізу особливостей репрезентації міфологічного етнокоду культури в українській фразеології. Здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої слов’янською міфологією (на матеріалі фольклорних і лексикографічних джерел XVIII–ХХІ ст.) Структуру міфологічного етнокоду культури репрезентовано через виокремлення центральної та периферійної частин. Установлено етнокультурне підґрунтя виникнення досліджуваних фразеологічних одиниць, уточнено етимології окремих із них.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей, культурологів, етнографів і всіх, хто цікавиться проблемою взаємозалежності мови і культури, мови і міфологічного мислення народу.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)