17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:15.08.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 15.08.2018 р.

А39139

34

З-192

Закон України “Про Конституційний суд України” : науково-практичний коментар / за ред. С. В. Пєткова. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 96 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар Закону України “Про Конституційний суд України”.

Коментар до Закону України «Про Конституційний суд України» розрахований на суддів, присяжних, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності, працівників Державної судової адміністрації України та Національної школи суддів України, прокурорів, слідчих, детективів, адвокатів, а також на студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

В4256

34

З192

Закон України “Про національну поліцію” : науково-практичний коментар : станом на 5 вересня 2017 року / за ред. : В. В. Чернєя, С. В. Пєткова. - 8-е вид., перероб. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 678 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар Закону України “Про національну поліцію”.

Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.

Б9815

34

З-192

Закон України “Про прокуратуру” : науково-практичний коментар : станом на 20 травня 2018 року / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; за ред. М. В. Лошицького. - Київ : Професіонал, 2018. - 538 с.

У науково-практичному коментарі надано повне тлумачення Закону України «Про прокуратуру» згідно з чинним національним законодавством.

Основу видання становить постатейне роз’яснення норм цього Закону з урахуванням останніх змін у законодавстві та сучасної прокурорської практики.

Коментар розрахований на прокурорів, кандидатів на посаду прокурора, суддів, адвокатів та студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців у галузі права.

В4257

34

З-192

Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : науково-практичний коментар : станом на 5 вересня 2017 року / [Ю. О. Буглак [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 567 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Коментар до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розрахований на суддів, присяжних, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності, працівників Державної судової адміністрації України та Національної школи суддів України, прокурорів, слідчих, детективів, адвокатів, а також на студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені станом на 5 вересня 2017 р.

Б9820

34

З-513

Земельний кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 12 лютого 2018 року / за ред. І. В. Гиренко. - Київ : Професіонал, 2018. - 687 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар Земельного кодексу України.

Даний Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.

Б9823

34

Н34

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 4 травня 2018 року / за ред. В. Я. Мацюка. - Київ : Професіонал, 2018. - 302 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов'язаний з фінасово- грошоврю системою, а також правників, викладачів, аспірантів, студентів фінасово- економічних та юридичних факультетів.

Б9822

34

Н34

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 3 квітня 2018 року / за ред. В. В. Галунька. - Київ : Професіонал, 2018. - 751 с.

У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників судових і правоохоронних органів, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних та економічних закладів освіти.

Б9821

34

Н34

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 20 січня 2018 року / за ред. С. О. Короєда. - Київ : Професіонал, 2018. - 399 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Мета коментаря дати чітке системне уявлення про господарський процес як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій суду, органу державного виконання та учасників процесу з їх реалізації.

Б9817

34

Н34

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 4 травня 2018 року / за ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2018. - 303 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української PCP з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів.

В4258

34

Н34

Науково-практичний коментар Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” / [авт. кол. : Д. В. Журавльов [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 351 с.

В порівнянні з попередньою редакцією Практичного коментаря до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» оновлена редакція містить зміни та доповнення, які відбулися з липня 2014 року по даний час.

Практичний коментар розрахований на суддів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

Б9818

34

Н34

Науково-практичний коментар Закону України “Про виконавче провадження” : станом на 5 квітня 2018 року / за ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2018. - 423 с.

Науково-практичний коментар розрахований на державних виконавців, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

В4255

34

Н34

Науково-практичний коментар Закону України “Про вищу освіту” / [авт. кол. : А. В. Молдован [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 367 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар до закону України “Про вищу освіту”.

Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів), інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (слухачів, асистентів-стажистів, інтернів тощо), а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.

В4254

34

Н34

Науково-практичний коментар Закону України “Про запобігання корупції” : практ. посіб. / за ред. С. В. Пєткова. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 509 с.

Коментар розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, які є суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», на уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм, суддів, прокурорів, слідчих, детективів, адвокатів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

А39135

34

Н34

Науково-практичний коментар Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” : практ. посіб. / авт. кол. : В. О. Воронін [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 349 с.

Посібник розрахований на працівників Фонду державного майна України, оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів-стажистів, викладачів навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, членів саморегулівних організацій оцінювачів, суддів, адвокатів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права

Б9819

34

Н34

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : станом на 1 березня 2018 року / за ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2018. - 415 с.

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на березень 2018 року.

Детально розглянуто усі 8 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених новелам апеляційного і касаційного провадження в адміністративних справах та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації адміністративного судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування окремих положень КАСУ.

Мета коментаря - дати чітке системне уявлення про адміністративний юрисдик- ційний процес як врегульовану нормами адміністративного процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов’язаних адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації.

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного судочинства.

Б9816

34

Н34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 15 березня 2018 року / за ред. : Д. В. Журавльова, О. М. Обушенка. - Київ : Професіонал, 2018. - 335 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар, призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)