17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:16.08.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг відділу ДБНІР 16.08.2018 р.

А39173

8(с)(03)

Д134

Давня українська література : слов.-довід. : 650 статей / за ред. П. В. Білоуса, авт.-уклад. : Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко. - Київ : Академія, 2015. - 207 с. - (Nota Bene).

Словник-довідник містить художню і наукову інформацію з української літератури XI—XVIII ст.: основні поняття медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні твори. Сукупність його статей (їх 650) — своєрідна літературознавча мозаїка, яка відображає особливості розвитку української художньої словесності Середньовіччя і доби Бароко, а також стан супровідних явищ — фольклору, конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та естетичних концепцій. Прислужиться дослідникам культури і літературного процесу, викладачам і студентам вищої школи, філологічно й історично зорієнтованим учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться самобутністю української літератури давнього часу.

А39205

4

З-173

Зайковскі С. А. Шкільний країнознавчий довідник. Велика Британія. США. Англійська мова = English School Reference Book. Great Britain. The USA / Світлана Андріївна Зайковскі, Л. М. Адамовська. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2009. - 55 с. : іл.

У пропонованому посібнику в алфавітному порядку подано основний інформативний матеріал про Велику Британію та США згідно з програмою середньої загальноосвітньої школи. Це дасть змогу розширити кругозір школярів та зробити урок більш цікавим.

До кожного терміна подано транскрипцію, яка допоможе учням правильно прочитати слово чи фразу.

А39189

9(с2)

І-907

Історія України : довід. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, [2013]. - 613 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання).

Це унікальне видання - довідник з історії України. Готуючи його, автори намагалися зробити близькою для учнів сиву давнину та епоху середньовіччя, зацікавити минулим і вселити у юні душі віру та надію у майбуття.

У довіднику втілено нові ідеї, нові погляди і підходи до висвітлення вітчизняної історії, її вивчення у школі та вищих навчальних закладах, широко представлено нові постаті як метропольної України, так і діаспори.

Гортаючи сторінки посібника, ви дізнаєтеся багато нового й цікавого про витоки українського народу та його традиції, тисячолітній опір поневолювачам, який заслуговує на повагу, про становлення нашої державності. Пишаймося нашою історією!

Усі пропоновані вчителям історії матеріали об’єднує спільна тема - особа в історії та історія в житті особи і цілого народу.

Усі ми, в Україні сущі, відповідальні як за її минуле, так і за її майбутнє. Відповідальні перед тими, хто творив підвалини нашої державності.

І цілком зрозуміло, що розробка і визначення шляхів подальшого розвитку України великою мірою ґрунтується на історичному досвіді народу, на теорії та практиці визвольного руху, засадних настановах визначних громадських і політичних діячів, видатних представників вітчизняної науки та культури. Саме тому основну увагу в довіднику зосереджено на історично достовірних фактах і подіях, неупередженому підході до історії України з найдавніших часів і до початку III тисячоліття.

А39180

059

К492

Климишин І. А. Календар і основи Пасхалії / Іван Антонович Климишин. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2013. - 64 с. : табл.

Подано стислий виклад основ календаря, суть календарної реформи 1582 р., основи Пасхалії, а також причини неприйняття Східними Церквами григоріанського календаря з його новою Пасхалією.

М3168-1

8(03)

Л642

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 1 : А (аба)–Л (лямент) / авт., уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ : Академія, 2007. - 607 с. - (Енциклопедія ерудита).

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.

Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою. Том перший містить 3180 статей.

М3168-2

8(03)

Л642

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2 : М (Маадай-Кара) – Я (я-форма) / уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ : Академія, 2007. - 622 с. - (Енциклопедія ерудита).

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння І фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.

Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.

Том другий містить 3383 статті.

А39188

413

Л272

Латинсько-український словотвірний словник / уклад. Г. В. Петрова. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. - 877 с.

Слово може бути цікавим не лише у тексті, а і як самостійна сутність зі своєю історією, властивостями, значеннями. Кожне значення слова є елементом складної системи багатьох його значень. Кожне слово — елемент ще більш складної поліфонічної структури багатьох споріднених слів, які об’єднані гармонічною єдністю спільного початкового значення.

Загалом ця поліфонія слова є віддзеркаленням асоціативності мислення людини, у ньому відображена мовна картина світу, в якому живе народ-творець мови.

Для вивчення слова у такій якості І призначений латинсько- український словник гніздової структури, де кожне слово подано з найближчою етимологією і в оточенні споріднених слів. Такий словник також необхідний при вивченні мови. Оскільки лексична система будь-якої мови влаштована саме гніздовим способом, запам’ятати слово легше і цікавіше, розуміючи його походження і зв’язки із спорідненими словами.

«Латинсько-український словотвірний словник» надає читачу практичний матеріал для вивчення феномена слова у латинській мові для дослідження і викладання латинської лексикології та словотворення.

Крім того, внаслідок генетичних відносин латинської мови із сучасними європейськими, такий словник може бути корисним у роботі з англійською й усіма романськими мовами.

«Латинсько-український словник» — не лише довідник, в якому можна знайти незнайоме слово, а й книга для читання, адресована всім, кому цікаво розмірковувати про слово і думку, що ним виражається.

Б9814

796(03)

Л386

Легкий Л. М. Футбол. Історія та статистика : енциклопед. довідник / Левко Михайлович Легкий. - Вид. 2-е вид., переробл. і допов. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 614 с. : 16 вкл. л.

Підсумком творчої праці Левка Легкого - відомого аналітика, який займається тематично» статистикою вже майже півстоліття, — стало перше в Україні й уже тим унікальне довідкове видання “Історія світового футболу”,

У книзі подано ретроспективу зародження популярної гри, основні зміни в її правилах, а також становлення ФІФА та регіональних футбольних конфедерацій, 3 енциклопедичною скрупульозністю автор висвітлює основні події, що відбувалися упродовж усіх 10 чемпіонатів світу, наводить вичерпну інформацію про чемпіонати Європи, здобутки національних збірних окремих країн; знайомить із хронологією виникнення літніх та зимових олімпійських змагань (передусім футбольних) і досягненнями славетних олімпійських спортсменів, Окремо відображено не менш цікаві матеріали про розвиток футболу в Росії і незалежній Україні, участь клубів у боротьбі за еврокубки, яскраву еру легендарного Валерія Лобановського та історію шкіряного м’яча в Галичині з кінця XIX століття.

Щедро проілюстрована кількома сотнями унікальних архівних фото, “Історія світового футболу” розширить ваші уявлення про цю справді народну гру, Ви довідаєтесь про відомі чи досі незнані баталії на зелених килимах планети, Європи, рідного краю.

У семи розділах книги обсягом близько 600 сторінок подано багатий аналітичний і статистичний матеріал, котрий стане у пригоді спортивним журналістам, коментаторам, викладачам, студентам профільних вищих навчальних закладів та спортивних шкіл, — зрештою, усім любителям цієї неперевершеної гри мільйонів.

А39206

4

М483

Мельничайко В. Я. Українська мова: пишемо без помилок : підготовка до ЗНО і ДПА / Володимир Ярославович Мельничайко. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2018. - 63 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання).

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови.

У виданні подаються поради щодо цілеспрямованої самопідготовки до письмових робіт контрольного характеру — диктантів, переказі творів, наводяться приклади типових помилок, вказуються орієнтири для їх запобігання і виправлення.

Посібник призначений для випускників загальноосвітніх навчальних закладів та учителів-словесників.

М3170-1

901.2

М74

Модзалевский В. Л. Малоросийский родословник. Т. 1 : А–Д / Вадим Львович Модзалевский ; вступ ст. Миколи Бривка. - [Репринт. изд., Киев, 1908]. - Киев : Филюк О., 2017. - 519 с. : ил. - Загол. тит. л. : Малороссійский Родословникъ.

Репринтне видання найкращого генеалогічного довідника в Україні, серйозної синтетичної праці, своєрідної енциклопедії економічного й культурного життя Лівобережної України XVII- початку ХХ ст. містить чимало матеріалу з історії землеволодіння, станового поділу, звичаєвого права. До першого тому «Малороссийского родословника» включено 59 розписів родин Чернігівщини.

В4249

9(с2)

С657

Сорочинська Н. М. Історія України : зовнішнє незалежне оцінювання : комплексне вид. / Наталія Миколаївна Сорочинська, В. М. Герасимчук. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 359 с. : ил. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2018).

Посібник являє собою комплексне видання призначене для повноцінної підготовки до ЗНО з історії України. Він містить всі теми КУРСУ.

У кожній з них подано короткий перелік основних подій, поняття і терміни, інформацію про персонали, стислий виклад навчального матеріалу, тестові завдання. Наприкінці посібника містяться тренувальні тести у форматі ЗНО.

Для учнів 11 класів, абітурієнтів, вчителів.

М3171-1

4

Т485

Ткачук Т. П. Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. Ч. 1 : Довідник / Тарас Павлович Ткачук. - Тернопіль : Навч. кн..-Богдан, 2018. - 175 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання).

У довіднику коротко викладено основні теоретичні відомості з української мови, які учні вивчають упродовж усього шкільного курсу. Основний акцент зроблено на ті теми, які є обов’язковими для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Таблиці, схеми, поради щодо написання творчої роботи, фразеологічний словник, словник основних орфограм, зразки тестів за минулі роки —- усе це дасть змогу якісно підготуватися до ЗНО.

В електронному додатку до довідника подано словники наголосів, фразеологізмів, синонімів, таблиці типових помилок, аудіокоментарі до складних випадків слововживання.

М3171-2

4

Т485

Ткачук Т. П. Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. Ч. 2 : Тести / Тарас Павлович Ткачук. - Тернопіль : Навч. кн.. -Богдан, 2018. - 211, [2] с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2018).

Посібник містить тестові завдання з української мови, створені для тренування до тестів ЗНО, зразки реальних тестових завдань, малі та великі тексти з питаннями до них, а також тестові зошити ЗНО за 2015-2017 роки.

Для учнів, абітурієнтів та вчителів-філологів.

А39122

78(03)

У45

Українські композитори : довідник школяра / упоряд. В. Островський. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2018. - 50 с. : портр.

У пропонованому виданні подано стислі відомості про життєвий і творчий шлях видатних вітчизняних митців у царині музики.

Для учнів загальноосвітніх, музичних шкіл та шкіл мистецтв.

Г65

78(03)

У45

Українські композитори : навч. вид. : [комплект арк. з портр. і біогр. інформ.] / упоряд. В. М. Островський. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2009. - [1], 24 арк. : портр.

Пропоноване видання у форматі плакатів-портретів подає стислі відомості про творчий доробок сорока восьми видатних вітчизняних митців у царині музики.

В4250

4(03)

У591

Універсальний словник української мови / упоряд. З. Й. Куньч. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2007. - 847 с.

Пропонований словник — це перша в українській лексикографії спроба вмістити в одній книзі найширше уявлення про слово: про його граматичні особливості, написання, наголос, змінюваність, лексичне значення, сполучуваність, керування, для іншомовних слів — також етимологію. У ньому проаналізовано активну, найуживанішу лексику сучасної української мови, значною мірою відображено термінологію сучасної науки і техніки. Побудований за алфавітно-гніздовим принципом, він містить близько 40 тисяч словникових статей, в яких проаналізовано понад 100 тисяч українських слів. У словнику наведено й розтлумачено також найбільш уживані стійкі словосполучення та фразеологізми.

Словник враховує інтереси широкого кола читачів, зокрема й тих, хто не має спеціальної філологічної підготовки; він призначений для школярів, студентів, фахівців різних галузей знань — усіх, хто вивчає українську мову, кого цікавить українська культура.

А39183

Ф561

Філософи. 60 портретів : пер. з нім. вид. / [пер. А. Цяпа ; голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2010. - 368 с. - (Метцлер компакт = Metzler kompakt).

Ця книга - переклад тому зібраних портретів філософів (2004), створеного на основі 3-го німецького видання метцлерівського "Словника філософів" (2003).

Видання продовжує серію книг із "Метцлер компакт", започатковану словником "Літературознавство".

А39198

39

Я733

Яринко Л. О. Звичаї українського весілля / Лідія Олександрівна Яринко. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2009. - 44, [3] с. - (Б-ка вчителя).

Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, обряди, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Обряд весілля є важливим складником національної культури. У ньому відбито світогляд, мораль, поетичні уявлення і багатство фантазії народу. Це урочистий момент не тільки в житті двох молодих люблячих сердець, а й двох родин. Чим міцнішою буде родина, тим міцнішою буде й держава.

У збірці вміщено повідомлення про традиції весілля в Україні, сценарії свят, прикмети та перестороги, календар весільних річниць.

Для вчителів, студентів, старшокласників.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)