17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День Державного Прапора України Версия для печати Отправить на e-mail

День Державного Прапора України.

Книжкова виставка експонується з 21 серпня 2018 року

в читальному залі Бібліотеки.

Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України!


Державний Прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що символізує її суверенітет й уособлює самобутність та спадкоємність державотворчих традицій. Опис Державного Прапора фіксується в законодавчому порядку, здебільшого в Конституції.

Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг : верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини Прапора до його довжини 2 : 3. Державний Прапор України офіційно був затверджений Постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року.

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих.

Утвердження синьо-жовтого прапора, як державного відбулося з проголошенням Української Народної Республіки (УНР) 1918–1920 рр.

Переконливе утвердження синьо-жовтих барв як національно-державних всього українського народу згодом засвідчили нормативні та конституційні акти Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської Української Республіки.

Довший час перебуваючи у підпіллі, український прапор знову замайорів 14 березня 1990 року на ратуші в містечку Стрий ( Головою облради на той час був В’ячеслав Чорновіл), через дев’ять днів – над Тернопільською міською Радою, потім у Львові, Івано-Франківську та Житомирі, і в липні 1990 року над Київрадою столиці було піднято наш легендарний прапор.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради України. Якраз до цієї події у серпні 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України».

Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

На сьогоднішній день цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається в музеї Верховної Ради України.

Експозицію книжково-журнальної виставки підготовлено бібліографами відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБ України і розгорнуто в читальному залі Бібліотеки.


Бібліографічний список

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ, 1997. – С. 9.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. текст. – Київ, 2015. – С. 10.

Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : у 2 кн. / авт.-упоряд. : С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2004. – Кн. 1. – С. 9 : Ст. 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Про День Державного Прапора України: Указ Президента України № 987/2004 від 23 серп. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2332. – С. 42.

Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України : постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

Червінський В. І. Історія України : джерельний літопис / Віктор Іванович Червінський, Микола Іванович Обушний. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2016.

Зі змісту: Постанова Верховної Ради України про Державний Прапор України від 28 січня 1992 р. [№ 2067 – XII]. – С. 608-609.

Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Український парламентаризм : історія і сучасність. – 1998. – Вип. 23-24. – С. 90 – 102.

Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк ; редкол. : Л. В. Войтович, А. Б. Гречило, В. П. Грицеляк та ін. ; Наук. т-во імені Шевченка. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2013. – 127 с. : іл., карт.

Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років : конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 с.

Ващенко О. За Україну, за її волю : фотокн. (нариси, новели, замальовки) : вид. Київ. міської Ради до 10-річчя підняття прапора України на Хрещатику / Олекса Ващенко. – Київ : Мистецтво, 2000. – 95 с. : іл.

Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

Зі змісту: Державний прапор України. – С. 159.

Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009.

Зі змісту: Державна символіка. – С. 154-155.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ, 1995.

Зі змісту: 1991, 4 вересня – над будинком Верховної Ради України піднято прапор. – С. 666.

Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах : енциклопедія українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 8, 50.

Гай-Нижник П. Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність у ХХ ст. (про Державний Прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) / П. Гай-Нижник // Музеї України. – 2014. – 3 січ.

Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

Зі змісту: Прапор. – С. 349.

Государственные символы Украины, символы Автономной Республики Крым : док., метод. рек., ст. / сост. Л. В. Боброва. – Симферополь, 2012. – Текст рос., укр.

Зі змісту : Савчук Ю. Про Державний Прапор України. – С. 71-74.

Гречило А. Національний Прапор / А. Гречило // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

Гречило А. До питання про Національний Прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

Гречило А. Питання про порядок кольорів на українському прапорі у 1917–1920 рр. / А. Гречило // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 10-11.

Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917–1920 рр. / А. Гречило // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. ССLII. – С. 114-142.

Дем’янюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988 – 1991 роки : на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с. : іл.

Державний Прапор // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті : Традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С . 30.

Державний прапор України : довідка // Новий довідник : Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

Довідник з історії України : в 3 т. Т. 2 : (К-П) / упоряд. : К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

Зі змісту: Прапор України.. – С. 420-421.

Енциклопедичний словник символів культури України / за ред. О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – 6-е вид., випр. – Корсунь-Шевченківський, 2915.

Зі змісту: Прапор (знамено, стяг). – С. 648-655.

Енциклопедія історія України / редкол. : В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

Т. 8 : “Па-Прик”. – 2011.

Зі змісту: Прапор Державний України. – С. 488-490.

Енциклопедія українознавства : для школярів і студ. : історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 2001.

Зі змісту: Прапор. – С. 335.

Знайомтесь, Україна : атлас / уклад. : Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

Зі змісту : Адміністративно-територіальний устрій України, карта. – С. 18-19.

Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд. : О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

Зі змісту: Прапор України. – С. 163.

Історія еволюції Державного Прапора України. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1874314-istoriya_evolyutsiii_dergavnogo_prapora_ukraiini_infografika_2084779.html

Історія української Конституції / Укр. правн. фундація ; упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

Карелін О. Ф. Прапори над Україною / Олег Карелін. – Львів : Каменяр, 2011. – 35 с. : іл.

Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; В.Б.Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін. – Київ, 1996. – 376 с.

Клейноди України : (з історії держ. і нац. символіки) : к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

Зі змісту: Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий. – Лист № 20;

Проекти державних відзнак (за М. Битинським): Прапори. – Лист № 30.

Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

Зі змісту: Прапор України. – С. 9-17.

Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007-2013 роки / за ред. І. Б. Коліушка ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 165 с.

Конституційне право України : слов.-довід. / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

Конституція незалежної України: у 3 кн. Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков. – Київ : Вид-во «Право», Укр. правн. фундація, 1995.– 381 с.

Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

Конституція України : наук.-практ. коментар : станом на 20 травня 2018 року / за ред. Катерини Іванівни Чижмарь, Олександра Володимировича Лавриновича. – Київ : ВП «Професіонал», 2018. – 290 с.

Литвин В. М. Україна : хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

Зі змісту: Фото прапора України. – С. 18, 19;

Підняття прапора України. – С. 21.

Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза. – Київ, 2015.

Зі змісту: 24.07.1990 – Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міськради. – С. 283.

Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

Підкова І. Україна 1991-1996 : хроніка подій / Ігор Підкова. – Львів, 2001. – С. 9.

Прапор // Енциклопедія українознавства : словник. ч. : у 11 т. Т. 6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308 – 2311.

Романюк Т. Синьо-жовтий день календаря / Тарас Романюк // Віче. – 2015. - № 15 (395). – С. 26 : іл.

Рус М. Наш прапор : [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 22.

Савельєв О. М. Історія України : довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

Зі змісту: “Прийнято Державну символіку України”. – С. 311.

Сергійчук В. І. Національна символіка України : наук.-художня книжка / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с.

Зі змісту: Прапори. – С. 31-86.

Сергійчук В. Соборна пам'ять України : календар-альм. – 2017 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – 284 с.

Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор / Вололодимир Сергійчук. – 2-ге вид., доп. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 181 с.

Символіка Білоцерківщини : історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква : Вид-во О. В. Пшонківського, 2004. – [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

Стрижак А. А. Установча влада : основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. видання. – Київ : Логос, 2013. – 132 с.

Супруненко В. П. Ми – українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999.

Зі змісту: Трисуття : (прапор). – С. 19-21.

Сухомозький М. Україна у світі : енциклопед. довід. / Микола Сухомозький, Надія Аврамчук. – Київ, 2007. – С. 18.

Сучасні символи та атрибути державності України: довід. : в 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн. 1 : Державний Прапор України. – Київ, 2008. – С. 45–47.

Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918-листопад 1919 р. / Ярослав Тинченко ; худож. Богдан Піргач. – Київ : Темпора, 2017. – 163 с.

Україна // Політико-адміністративний атлас України. – Київ, 2006.

Зі змісту: Прапор. – С. 94.

Україна в словах : мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004.

Зі змісту: Прапор. – С. 76-77.

Україна – наш дім // Україна : дит. енциклопедія. – Xарків, 2006.

Зі змісту: Прапор України. – С. 76.

Україна : повна енцикл. / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків, 2006.

Зі змісту: Державний флаг незалежної України. – С. 73.

Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991 – 1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005.

Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 56.

Українське козацтво : мала енцикл. – 2-е вид. , доповн. і переробл. / Наук.-дослід. ін-т козацтва при Запоріз. нац. ун-ті. – Київ ; Запоріжжя , 2006.

Зі змісту: Прапор. – С. 484-485.

Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

Зі змісту С. 10 : Походження та значення блакитно-жовтих барв. – С. 10;

Прапор України. – С. 14.

Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол. : С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001.

Зі змісту: Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р. : (фотоіл.). – С. 570.

Чмир М. «Командні хоругви» Галицької Армії (серпень 1919 р.) // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 8-9.

Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011.

Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 197.

Ярещенко А. П. Земле, моя всеплодющая мати… : нариси з історії укр. культури /Артур Петрович Ярещенко. – Харків, 2010.

Зі змісту: Про Державний Прапор України. – С. 65-69.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)