17.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:29.08.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 29.08.2018 р.

М3177-1

34(03)

В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 846 с. : іл.

Видання є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського державотворення.

Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історією держави і права України.

М3177-2

34(03)

В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 2 : Філософія права / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 1127 с.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття і проблеми філософії права як світоглядно-методологічної основи правознавства, а також історію головних філософсько-правових ідей із давнини до наших часів, містить відомості про видатних вітчизняних та зарубіжних філософів права.

Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами та історією філософії права.

М3177-3

34(03)

В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 3 : Загальна теорія права / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 951 с. : іл.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням сучасних знань про основні поняття, найбільш значущі концепції та цілісні доктрини, висунуті та опрацьовані загальною теорією права як фундаментальною юридичною науковою дисципліною.

Розраховане як на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, так і на суддів, адвокатів, прокурорів, інших фахівців у галузі права, а також на всіх тих , кого цікавлять актуальні проблеми права та правового регулювання.

М3177-17

34(03)

В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 17 : Кримінальне право / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 1062 с.

Видання є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми й інститути кримінального права, окремі злочини та їх групи, основні міжнародно-правові акти у сфері кримінального права. Розглядаються основні теоретичні і практичні проблеми науки та практики застосування кримінального законодавства України. Наводяться відомості про науково-дослідні установи, наукові видання з кримінального права, а також про відомих вчених України у галузі кримінально-правової науки.

Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників органів кримінальної юстиції, а також усіх, хто цікавиться кримінальним правом.

М3177-20

34(03)

В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2018. - 951 с. : іл.

Видання є систематизованим зведенням про поняття, категорії, теорії та вчення криміналістики, судової експертизи та юридичної психології, їх окремі засоби, прийоми, методи та рекомендації. Розглядається теоретико-методологічне підґрунтя наукових концепцій та практика реалізації криміналістичних, психологічних та експертних методів, методик і технологій. Наводяться відомості про наукові та інші видання з криміналістики, судової експертизи та юридичної психології. Надаються довідкові дані про відомих українських та зарубіжних учених.

Розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, співробітників органів кримінальної юстиції, судових експертів, судових психологів, а також усіх, хто цікавиться проблемами криміналістики, судової експертизи та юридичної психології.


А39315

34

К653

Конституція Французької Республіки : прийнята на референдумі 4 жовтня 1958 р. : станом на 30 серпня 2015 р. / уклад. П. В. Романюк. - Харків : Право, 2015. - 65, [2] с. - (Законодавство зарубіжних країн).

Видання містить неофіційний переклад українською мовою тексту Конституції Франції, отриманого з офіційного сайту Конституційної Ради Франції станом на 30.08.2015 р.

Для юристів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів.


А39346

34

М207

Малишева Н. Р. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” / Наталія Рафаелівна Малишева, М. І. Єрофеєв ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Харків : Право, 2017. - 413, [1] с.

Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами станом на 1 вересня 2017 р.

Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним законодавством.

А39353

34

О-57

Омарова А. А. (кизи). Правовий статус України у період перебудови (1985–1991 рр.) : монографія / Айсел Азад Омарова ; Нац. юридич. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 190 с.

Монографія присвячена дослідженню питань зміни правового статусу України у період перебудови (1985–1991 рр.). У роботі проаналізовано конституційно-правовий та міжнародно-правовий статус України до початку й у період перебудови. Особлива увага приділяється дослідженню нормативно-правових актів 1985–1991 рр., які привели до розширення правового статусу України у зазначений період.

Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, працівників державного апарату, усіх, хто цікавиться історією держави і права України.

А39347

34

О-76

Остафійчук Г. В. Розслідування посягань на територіальну цілісність і недоторканність України : наук.-практ. посіб. / Григорій Володимирович Остафійчук, Д. О. Олєйніков, В. В. Сичевський ; Служба безпеки України, Нац. юридич. ун-т ім. Я. Мудрого, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ. - Харків : Право, 2018. - 181, [1] с.

Посібник містить докладний аналіз сучасної судової практики у справах про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, визначає кримінальні процесуальні та криміналістичні характеристики розслідування злочину.

Посібник розрахований на використання в практичній діяльності під час розслідування кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ознаками вчинення злочину передбаченого ст. 110 КК України.

Може бути корисним для курсантів, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, кола інтересів яких стосується означена тематика.

Б9850

П503

Політологічний енциклопедичний словник / Нац. юридич. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів ; ред. М. П. Требін. - Харків : Право, 2015. - 814, [1] с.

Словник охопив аналіз основних категорій політичної науки. Основний зміст словника розкриває сутність, поняття, цінності та значення політики, її ролі в житті особи та суспільства, нації і держави, у долі народів і людства загалом.

Призначення Словника – сприяти формуванню нової політичної культури українського суспільства, що орієнтована на ідеї демократії, свободи і європейські цінності. У Словнику розглянуто понад 600 найважливіших понять політології.

Для науковців, політичних діячів, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

В4263

34

П841

Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / ред. кол. : В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 191, [1] с. : іл.

Представлена книга – стислі біографічні нариси про професорів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які працювали у різні роки його становлення та розвитку – від юридичного факультету Харківського університету до інституту, від інституту до академії та від академії до університету.

Завдяки творчим зусиллям професорів Університет інтенсивно розвивається як лідер юридичної освіти і науки, вносячи свій вклад у побудову демократичної, правової держави в Україні.

Б9849

34

С481

Словник сучасного правничого терміновживання : укр.-рос.-англ. : близько 30 тисяч слів і словосполучень / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. : В. С. Калашник, С. М. Бервено. - Харків : Право, 2017. - 365 с.

Словник містить як власне юридичні терміни, так і спеціальну лексику суміжних галузей (насамперед суспільно-політичну, економічну, фінансову) – в її стосунку до правничої сфери. Українські слова-терміни, словосполучення, у тому числі багатокомпонентні номінативні одиниці, супроводжуються російськими та англійськими відповідниками.

Призначений для фахівців-правознавців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей, усіх, кого цікавить правнича термінологія.

А39334

9(с2)

С764

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки : документ. свідчення, спогади, оголошення, накази революц. доби / упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 175 с. : іл. - (Моє місто ; № 16).

Цей випуск із серії «Моє місто» - збірка документів, споминів і статей про українське місто Станиславів у революційну добу 1918 – 1919 рр., час творення держави західних українців. Це оповідь про людей і події, які на історичних скрижалях української нації навічно вирізьбили чесноти Волі, Правди, Свободи.

Видання проілюстроване унікальними за своїм інформаційним насиченням кілька мовними афішами, відозвами, оголошеннями революційної доби, які свого часу були приховані у фондах спеціального зберігання від широкого загалу дослідників.

Б9852

34

Т485

Ткачук О. М. Законодавство України про працю : постатейний покажч. правових позицій Верховного Суду України / Олег Миколайович Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 172 с.

У збірнику впорядковано правові позиції Верховного Суду України по відповідних статтях Кодексу законів про працю України, а також деяких законах, які регулюють трудові правовідносини.

Довідник призначений для практичного використання при вирішенні трудових спорів, а також буде корисний усім тим, хто цікавиться практикою застосування та тлумачення норм трудового законодавства.

Б9846

34

Т485

Ткачук О. М. Цивільний кодекс України : постатейний покажч. правових позицій Верховного Суду України / Олег Миколайович Ткачук. - Харків : Право, 2018. – 497 с.

Покажчик є доповненим та переробленим виданням збірника «Цивільний та Цивільний процесуальний кодекси : постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України», який вийшов на початку 2017 року. Новизною даного видання є виключення розділу, який стосувався старого Цивільного процесуального кодексу. Натомість, з’явились нові статті ЦКУ, щодо яких вищою судовою інстанцією надавались роз”яснення у правозастосуванні, а також переглядались уже існуючі правові позиції.

Даний збірник містить у собі практично всі основні висновки колишнього Верховного Суду України, що стосуються Цивільного кодексу України, які для зручності пошуку та використання згруповані по відповідних статтях.

Книга призначена для полегшення роботи практикуючих юристів-цивілістів, а також усіх тих, хто цікавиться практикою застосування цивільного права.

А39340

16(03)

Ц147

Цалін С. Д. Логічний словник-довідник / Степан Дмитрович Цалін. - 4-е вид., випр. і допов. - Харків : Факт, 2006. - 383 с. : табл.

Словник містить найуживаніші терміни традиційної і сучасної формальної логіки.

Наведені короткі відомості про деякі нові напрямки у розвитку логічної теорії. Зокрема, розглянуто часову, деонтичну, паранесуперечну та епістемічну логіку, а також логіку уподобань та причинності.

Для науковців, які вивчають питання логіки та філософії, студентів та аспірантів гуманітарних ВНЗ, для юристів-теоретиків і практиків.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)