15.12.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:11.09.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 11.09.2018 р.

А39420

9(с2)

Д644

Долі репресованих земляків. Чернігівський район / Чернігів. район. ЦБС, Чернігів. центр. район. б-ка, Нац. спілка краєзнавців, Чернігів. район. осередок ; відп. за вип. В. П. Стельмах. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 711 с. : іл.

Ця книга від сучасного покоління мешканців Чернігівського району є символічним визнанням подвигу патріотів-українців Чернігівщини, поверненням їхніх чесних імен та вшануванням світлої пам’яті, які постраждали в часи Великого терору.

Численні архівні справи свідчать, що відстоювати свою думку, залишатися самим собою в тих умовах та віддавати за це власне життя було виявленням особистою мужності в ім’я непорушних цінностей справедливості.

Книга стане в нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям, журналістам, учителям, студентам, викладачам вишів.

А39457

І-907

Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довід. / Соціол. асоц. України. Львів. обл. від-ня ; наук. ред. В. М. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 686 с.

Словник висвітлює погляди представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, України, Росії і Білорусії, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії. Акцентується увага на персоналіях.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів.

Б9866

4(03)

К604

Колібаба Л. М. Словник дієслівного керування / Лариса Миколаївна Колібаба, В. М. Фурса. - Київ : Либідь, 2017. - 653, [2] с.

Систематизовано типові нормативні відмінкові форми залежних від дієслів іменників. Це перша спроба повернути до активного вжитку питомі, органічні для української мови словоформи та синтаксичні конструкції. Запропоновані граматичні форми іменників ґрунтуються на нормах української літературної мови та сучасних здобутках теоретичного й прикладного українського мовознавства.

Для широкого читацького загалу.

Б9881

9(с2)(03)

Н372

Наші Чернівці : інтеракт. путівник / М. Никирса, А. Сєрікова. - Чернівці : Букрек, 2018. - 47 с. : фот.

«Маленький Париж», «маленький Відень», столиця зеленої Буковини… Так називають місто Чернівці. Воно вражає вишуканими аристократичними спорудами, історичними пам’ятками різних епох, гармонійним поєднанням старовини й сучасності, неповторним міксом культур і традицій.

Для всіх, хто цікавиться історією України, Буковини, Чернівців.

А39473

9(с2)

П479

Поимённая книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979–1989 годов / Криворож. гор. орг. Укр. Союза Ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов). - Кривой Рог : Дионат, 2018. – 71 с. : фот.

Ця книга є ще одним пам’ятником «афганцям» Криворіжжя, які пішли від нас протягом афганської війни (25.12.1979-15.02.1989). Відомості про шістдесятьох загиблих і померлих наведено станом на 2018 рік.


А39476

1Ф(03)

П503


Політологія: сучасні терміни і поняття : короткий навч. слов.-довід. для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації / наук. ред. : Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. - 3-є вид., випр. і допов. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 514 с. - (Вища освіта в Україні).

Видання містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політології, у практичній політичній діяльності.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, усіх, хто цікавиться політичною наукою.


А39405

15(03)

П775


Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : навч. посіб. / Юлія Олексіївна Приходько, В. І. Юрченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Каравела, 2016. - 327 с. : іл.

У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.

Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності «Психологія», «Практична психологія», а також майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою.

М3186-1, 2

339(03)

Р517


Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. екон. слов.-довід. Т. 1 : А–Н / М-во освіти і науки України ; авт.-уклад. : Є. Я. Агєєв, С. В. Піча, В. В. Кулішов. - Львів : Новий світ-2000, 2017. - 506 с. - (Вища освіта в Україні).

Даний термінологічний словник-довідник у двох томах містить найпоширеніші поняття та визначення сучасної термінології із економіки, маркетингу, менеджменту, логістики та інших ринкових елементів.

Усі термінологічні визначення та поняття розміщені за абеткою та подані в розширеній формі викладу.

Може бути корисним для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки, а також студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям, управлінцям тощо.

А39412

37

С29Сележан Й. Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : хрестоматія / Йосип Юрійович Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. - 304, [1] с.

У посібнику висвітлено культурно-історичне та національне підґрунтя виховного процесу в сім’ї та навчальних закладах.

Осмислено засади та методи відродження національної педагогіки в історичному, філософському та релігієзнавчому аспектах, беручи за основу національну символіку, проблеми духовності як консолідації суспільства, духовності особистості в сучасному суспільстві, риси української ментальності, мови.

Для широкого кола читачів.

А39411

37

С29


Сележан Й. Ю. Основи національного виховання: Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців : хрестоматія / Йосип Юрійович Сележан. - 2-е вид. - Чернівці : Книги-XXI, 2007. - 270, [1] с. : табл.

Хрестоматія складена у відповідності до програми навчально-виховного процесу у навчальних закладах України з проблем українознавства та національного виховання.

Видання здійснене в рамках програми «Українознавство» в системі освіти, науки, культури, ментальності, історичної місії українців.

Розраховане на широке коло читачів.

Б9875

37(01)

С914


Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження :біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. О. В. Сухомлинська. - Вінниця : Твори, 2018. - 395 с. - (Видатні педагоги світу ; Вип. 12).

У виданні представлено бібліографію праць та дослідження видатного українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського, які присвячені науково-практичній діяльності вченого, що опубліковані впродовж 1945–2017 рр.

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам,

Бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського.

А39477

4(03)

С916


Сучасна політична лексика : енциклопед. слов.-довід. / за наук. ред. Н. М. Хоми. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 394 с. - (Вища освіта в Україні).

Видання охоплює новітню політичну термінологію, включивши понад 1200 термінів у їх лаконічному вигляді. Словник підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, істориками, соціологами, філософами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

А39467

355

Ш25


Шаравара Т. О. Випускники віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Тамара Олексіївна Шаравара. - Київ : Ліра-К, 2017. - 215 с. : факс., фот.

Книга присвячена випускникам Віленського військового піхотного училища (1864–1918 рр.), які пройшли вишкіл у його стінах як до 1915 року, так і протягом липня 1915–січня 1918 рр., після евакуації навчального закладу до Полтави. Патріотично налаштовані віленці проявили себе в організації місцевих виборів до Всеукраїнських Установчих зборів 1917 р., у створенні культурно-освітніх відділів для інтернованого українського війська на теренах Польщі, і в боях за Україну в скрутні часи перебування її в трикутнику смерті.

Видання розраховане на усіх, хто цікавиться історією.

А39425

02

Ш25


Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Тамара Олексіївна Шаравара ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграрна акад. - Київ : Ліра-К, 2017. - 255 с.

Навчальне видання містить роз’яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено особистості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек ; порядок підготовки дисертації до захисту тощо.

А39414

34(03)

Ш708


Шляхтун П. П. Конституційне право : слов. термінів / Петро Панасович Шляхтун. - Київ : Либідь, 2005. - 563, [3] с.

Словник містить визначення та опис близько 2000 понять і термінів конституційного права як науки і галузі права. Відповідно до предмета конституційного права визначаються поняття і терміни, що характеризують конституційні засади організації економічного, соціального, політичного й духовного життя суспільства, організацію і функціонування державної влади, основи взаємовідносин держави та особи. Наводиться фактичний матеріал з практики зарубіжних країн та України.

Для політиків, державних службовців, журналістів, науковців, викладачів, студентів.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)