18.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:18.09.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 18.09.2018

А39501

9(с2)(03)

Б811

Бондар О. М. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини в XV–XVIII ст. : ілюстр. довід. / Олександр Миколайович Бондар ; Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського. - Київ : Філюк О., 2017. - 176, [1] с. : іл., плани.

У довіднику подаються загальні тенденції розвитку фортифікаційної справи на теренах сучасної Чернігівщини з XV до XVIII ст. Окремо виділяються відомі на сьогодні оборонні комплекси, замки, фортеці, укріплені монастирі та церкви. Описи укріплень супроводжуються значною кількістю документальних свідоцтв, описів очевидців. Доповнюють ці дані картографічні матеріали, тогочасні зображення та сучасні графічні реконструкції найбільш значущих пам’яток фортифікаційної справи Чернігівщини.

Довідник буде корисним для істориків, археологів, краєзнавців, вчителів та викладачів історії, студентів та всіх небайдужих до історії українського містобудування.

А39541

901.8(01)

Г34Генеалогія : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. М. В. Бривко. - Київ : Філюк О., 2016. - 111 с.

В покажчику вміщено біля 1000 назв праць з різних питань генеалогії, біографічні довідники, некрополі, виданих української чи російською мовами в Україні, Російській Федерації, або інших країнах СНД.

Покажчик призначений для користування істориків, бібліотечних працівників та усіх, хто цікавиться генеалогією, щоб допомогти їм у їх дослідженнях.

А39506

02

Д509


Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2017 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-будівел. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. : Г. А. Войцехівська, Н. В. Світла. - Київ, 2018. - 184 с.

Видання підготовлене за матеріалами звітів про діяльність структурних підрозділів бібліотеки.

Розраховане на працівників бібліотек та інформаційних структур різного відомчого підпорядкування, фахівців архітектурно-будівельного комплексу й житлово-комунального господарства України.

А39513

9(с2)(03)

Д222


Двадцять дев’ять зупинок від Хмільника до Хмельницького : путівник / Д. Малаков. - [2-е вид., стер.]. - Київ : Грані-Т, 2010. - 111, [1] с. : іл., фот. - (Сер. : «Путівники»). - Загол. обкл. : 29 зупинок від Хмільника до Хмельницького.

У цьому путівнику ми разом із бувалим мандрівником, відомим істориком Дмитром Малаковим вирушаємо в захоплену подорож Поділлям. Подорожуючи шляхами, які були прокладені багато століть тому, ми ознайомимся з історією краю та його основними культурними пам’ятками. Цей путівник буде цікавий і корисний не лише для пересічених туристів, але й для людей, які цікавляться архітектурою. Цікаві леґенди та екскурси в історії краю не залишать байдужим жодного читача.

В4297

34

Д362


Державні нагороди та нагороджені в Україні : енциклопед. вид. / авт.-упоряд. О. М. Войналович. - Київ : Новий Час, 2015. - 287 с. : іл., портр.

Енциклопедичне видання інформує громадськість про розвиток нагородної справи в країні, діяльність Президента України щодо нагородження державними нагородами України, а також широко висвітлює досягнення осіб, відзначених ними.

На сторінках книги можна ознайомитися із системою державних нагород України, дізнатися про Комісію державних нагород та геральдики, розміщено зображення всіх державних нагород та атрибутів.

А39479

91(03)

Д377


Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва : [путівник] / О. Романенко. - Київ : Грані-Т, 2010. - 83 с. : карт., фот. - (Путівники). - Загол. обкл. : 10 маршрутів вихідного дня навколо Києва.

Маршрути путівника розроблено й подано так, аби подорожуючий зміг побачити цілий ансамбль – просторовий і емоційний, котрий буде доповнено текстом, настільки ж інформативним, як і відвертим.

До путівника додано карти кожного маршруту з дороговказами, кілометражем і додатковими відомостями, які зроблять кожну із мандрівок досить комфортною.

Б9889

901.9(01)

І-496

Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; Музей Шереметьєвих ; упоряд., авт. передм. В. О. Гавриленко. - Київ : Антиквар, 2015. - 230, [1] с. : 16 вкл. арк. фот., факс.

Сфрагістика займається інтерпретацією і вивченням історичних пам’яток : печаток, пломб, гем, скарабеїв, керамічних клейм.

У ньому розписана література з української сфрагістики з кінця XVIII ст., коли в Україні почалося вивчення печаток, і до 2015 р. Бібліографія складена за тематичним принципом, чимало позицій анотовано.

Розраховано на істориків, працівників архівів, музеїв, бібліотек, краєзнавців, колекціонерів, студентів, усіх, хто цікавиться історією, культурою, мистецтвом.

А39483

4

К658Коваль А. Крилаті слова в українській літературній мові / Алла Коваль, В. Коптілов. - 2-е вид. - Київ : Ярославів Вал, 2013. - 699, [1] с. : іл.

У книжці зібрано й витлумачено різноманітний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвами «крилаті слова» та «крилаті вислови». За цими словами – тисячоліття культури, унікальний ландшафт історії.

Книга підвищить освітній рівень кожного, хто її прочитає.

А39512

37(01)

М677


Мітюров Борис Никифорович (1910-2007) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; уклад. Ю. М. Чередняк. - Рівне : Зень О., 2018. - 51 с.

Покажчик містить праці видатного вченого Бориса Никифоровича Мітюрова, подані в хронологічному порядку з 1952 до 2007 року. Виокремлено літературу про життя, освітню діяльність професора. Включено праці видатних учених минулого.

Покажчик є спробою систематизувати праці вченого-історика за його педагогічну діяльність.

А39500

9(с2)(03)

О-721


Осадчий Є. М. Замки та фортеці Сумщини XVII–XVIII ст. : ілюстр. довід. / Євген Миколайович Осадчий, О. В. Коротя ; НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культурb, Центр пам’яткознавства. - Київ : Філюк О., 2015. - 155 с. : іл., плани.

У довіднику подаються загальні тенденції фортифікаційного будівництва Сумщини з XVII до XVIII ст. Окремо виділяються відомі на сьогодні оборонні комплекси, серед яких є замки, фортеці, укріплені монастирі та козацько-старшинської садиби. Описи укріплень супроводжуються документальними свідоцтвами, картографічними матеріалами та сучасними графічними реконструкціями.

Довідник буде корисним для істориків, археологів, краєзнавців, вчителів історії, студентів та всіх небайдужих до історії українського містобудування.

А37936

9(с2)

С899

Супруненко О. Б. Верхній Вал у Лубнах / Олександр Борисович Супруненко, К. М. Мироненко, О. В. Сидоренко ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Лубен. міськрада, Упр. культури і мистецтв. - 2-е вид. - Лубни : Інтер Парк, 2018. - 35 с. : іл., карт., фот., 2 вкл. арк. фот.

Науково-популярний нарис про відомий археологічний комплекс на Полтавщині у складі стародавнього поселення, городища і решток укріплень полкової фортеці з культурними нашаруваннями епохи енеоліту – бронзового віку, скіфського часу, розвинутого і пізнього середньовіччя, історико-ландшафтну пам’ятку в урочищі Верхній Вал.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України та Полтавщини.

А39525

9(~)(03)

С916


Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред. О. Лисенко ; наук. консультант Г. Боряк ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2018. – 573 с.

Представлено літературу, що вийшла друком у Російській Федерації з 1991 по 2016 роки і відображає погляди сучасних російських істориків і публіцистів на події Другої світової війни. Довідник не претендує на всеохопність, має довідково-інформаційний характер.

Стане корисним науковцям, дослідникам, викладачам, воєнним історикам.

А39505

9(с2)(03)

Т67Три шляхи Закарпаттям : путівник / І. Магдиш. - [2-е вид., стер.]. - Київ : Грані-Т, 2010. - 57 с. : іл., фот. - (Путівники). - Загол. обкл. : 3 шляхи Закарпаттям.

Подорожувати Закарпаттям можна різними шляхами. Автор путівника запропонувала три можливих варіанти, проілюстровані картами й сучасними фотографіями. Зовсім необов’язково їх суворо дотримуватися, навпаки – подорожуйте вільно, без будь-яких обмежень і настанов. А путівник нехай буде додатком до ваших вражень і допоможе зберегти спогади якомога довше.

А39515

72(03)

Т676Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : путівник / Д. Малаков. - Київ : Грані-Т, 2011. - 61, [1] с. : іл., фот. - (Путівники). - Загол. обкл. : 13 київських зустрічей із Городецьким.

Пропонований путівник знайомить із творчим доробком архітектора Владислава Городецького, що його він залишив на зламі ХІХ–ХХ століть у спадок прийдешнім поколінням киян. Митець протистояв прагматичному підходу до зміни архітектурного образу Києва, тому кожна його споруда особлива й створює відчуття візуальної несподіванки.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)