18.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:23.10.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 23.10.2018 р.

Б6378

37(03)

Г624

Голубченко В. Ю. Освіта Сумщини в іменах : пед. довід. / Володимир Юхимович Голубченко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Університет. кн., 2018. - 399, [1] с. : іл.

У науково-педагогічному виданні «Освіта Сумщини у іменах» вперше зроблена спроба розповісти про видатних педагогів - уродженців Сумщини, окремих діячів культури і освіти (починаючи з XVII ст.), Вчителів та викладачів вузів, які живуть і працюють в нашому краї, відзначені урядовими нагородами, міжнародними грамотами, дипломами за успіхи в навчанні та вихованні молоді.

Книга розрахована на викладачів, студентів педагогічних вузів, вчителів, широке коло читачів.

Вона сприятиме поглибленню знань з історії педагогіки, підносити рівень освіченості в пізнанні духовної культури рідного краю.

А39760

4(03)

Е644

Енциклопедичний словник класичних мов / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; за ред. Л. Л. Звонської. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2017. - 551 с. : іл., фот.

Пропонований "Енциклопедичний словник класичних мов" є ґрунтовним довідником з античних - давньогрецької та латинської - мов та не має аналогів у світовому антикознавстві. У ньому вміщено понад 700 статей із теоретичної та історичної граматики, загальномовознавчих та специфічних законів давньогрецької та латинської мов, а також спеціальних фахових напрямів класичної філології. Словникові статті містять багатий матеріал з оригінальних текстів та, на відміну від першого видання, супроводжуються ілюстраціями. Представлено інформацію про відомих дослідників класичних мов від античних граматистів до сучасних учених із бібліографією їхніх праць.

Словник стане в пригоді студентам-філологам, філософам, історикам, фахівцям з класичних мов, а також усім шанувальникам античного слова.

А39766

34

К80

Кресін О. В. Конституція об’єднаної Європи / Олексій Веніамінович Кресін ; ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 113 с.

У книзі висвітлено етапи розробки та обставини прийняття Конституції Європейського Союзу («Договору, що запроваджує Конституцію для Європи») - унікального наднаціонального конституційного акту, підписаного главами держав та урядів усіх країн-членів ЄС у 2004 році.

Аналізуються основні положення документа щодо функціонування органів Європейського Союзу - Європейської Ради, Ради Міністрів, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, система нормативно-правових актів ЄС, засади внутрішньої та зовнішньої політики.

Розглянуто питання про прийняття до ЄС нових країн. Висвітлено сучасний стан та перспективи ратифікації Конституції Європейського Союзу.

Книга містить докладну бібліографію друкованих та електронних видань українською, російською, англійською та іншими мовами, присвячену розвитку конституційного процесу в ЄС.

Для державних службовців, дипломатів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку Європейського Союзу та європейської інтеграції України.

А39787

9(с2)

К824

Крип’якевич І. П. Біографічний словник моїх знайомих / Іван Петрович Крип’якевич ; упоряд. І. М. Мороз ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2017. - 143 с. : фот.

Публікований рукопис мемуарного характеру видатного українського історика, львів’янина І. Крип’якевича «Біографічний словник моїх знайомих», що зберігся в родинному архіві, значною мірою дозволяє відтворити колективний портрет західноукраїнської інтелігенції першої половини ХХ ст., а також робить виразнішим і живим образ самого науковця.

Для науковців-істориків, студентів, учнів, нащадків згадуваних осіб, а також усіх, хто цікавиться історією та повсякденням «старого Львова».

А39755

34(03)

М657

Місцеве самоврядування : словник-довід. / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти та науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. – 180 с. - (Публічне управління та адміністрування ; Вип. 5).

Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових місцевого самоврядування та відповідних морфологічних моделей.

Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії та практики місцевого самоврядування.

А39747

9(с2)(03)

М702

Мицик В. Ф. Полковник Петро Дерещук : “Всю Душу За Волю України” : оповідь про боротьбу за самостійну Україну на терені історичної Уманщини у 1920-х роках, про отаманів, повстанців та настрої людей / Вадим Федорович Мицик, В. П. Мовчан. - Київ : КВІЦ, 2017. - 259 с. : іл., фот.

Найбільше спаплюженою, перебреханою російсько-більшовицьким режимом є боротьба українців за свою державність у 1917–1920-х роках. Самовіддані патріоти оголошувалися «ворогами народу», обзивалися «українськими буржуазними націоналістами», «петлюрівцями», а на Тальнівщині, особливо у селі Вишнополі, ще й «дерещуківцями», «дерещуками». За цим йшло виключення із суспільного життя : переслідування, цькування, тюрми, концтабори, знищення, замовчування. Вперше найповніше про боротьбу за самостійну Україну на історичній Уманщині, Тальнівщині, Звенігородщині, про повстанців й отаманів, про рухи й настрої людей того часу на конкретних фактичних даних й оповідається у даній книзі.

В4349

9(~)

С247

Світова історія: XX століття : енциклопед. словник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. дослідж. ; ред. : І. З. Підкова, Р. М. Шуст. - Львів : Літопис, 2008. - 974 с.

У Словнику стисло висвітлено головні політичні та суспільні події світової історії XX ст., вміщено відомості про основні міжнародні організації та інституції, а також представлено короткі довідкові матеріали про політиків, громадських і релігійних діячів, діячів культури, які вплинули на історію людства у новітні часи. Коротко викладено історію провідних держав світу від початку XX ст. до сьогодення. Уперше в історико-енциклопедичному виданні історію України розглянуто як інтеґровану частину світового історичного процесу.

Для учнів, студентів, широкого читацького загалу.

А39775

355

С782

Статути Збройних Сил України / ред. О. Філюк. - Київ : Філюк О., 2016. - 448 с. : іл.

Статути Збройних Сил України — це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військовій справі, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини.

Статути зобов'язують військовослужбовців сумлінно виконувати військовий обов'язок, вивчати військову справу, бойову техніку і зброю, запам'ятовувати все, чого їх навчають командири, зразково виконувати показані їм військові прийоми. Положення і вимоги статутів є обов'язковими для всіх військовослужбовців Збройних Сил України.

Життя і діяльність Збройних Сил України визначаються військовими Статутами.

А39763

002(03)

С916

Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довідково-енциклопед. вид. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; упоряд., ред. Н. М. Сидоренко ; упоряд. О. Ю. Сухомлин ; наук. ред. В. В. Різун. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2015. - 367 с.

Представлено сучасні журнали України у різноманітті їхнього контентного наповнення, а також вивчено і проаналізовано їхні типи та властивості.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і вчених у галузі журналістики, журналістів-практиків.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)