10.04.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:30.10.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 30.10.2018 р.

Б8995

9(с2)

А875

Архірейський Д. В. Махновська веремія. Тернистий шлях революційної повстанської армії України (махновців), 1918-1921 рр. / Дмитро Володимирович Архірейський ; худож. Т. Штик. - Київ : Темпора, 2015. - 296 с. - (Militaria Ucrainica).

Книжка присвячена військовим аспектам махновщини – яскравого різновиду селянського повстанського руху доби Української революції 1917-1921 рр. Висвітлюються причини селянського опору різноманітним політичним режимам, подається біографія Нестора Махна. У контексті основних подій революції розглянуто бойові шляхи Революційної повстанської армії України (махновців), способи її кадрової комплектації та матеріально-технічного забезпечення, з’ясовуються причини остаточної поразки РПАУ(м). Описано деякі важливі битви й бої махновських формувань.

Б9993

4(03)

Д696

Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - Репр. вид. 1930 р. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - XVI, 248 с. - (Словникова спадщина України).

«Словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станіславського, В. Страшкевича постав з потреб формування українськомовного простору в діловому спілкуванні, яке до поч. 20-х рр. ХХ ст. залишалося російськомовним. Використана авторами широка емпірична база, глибокі знання законів будови української мови забезпечили високий рівень Словника, який привертає увагу багатьох дослідників ще й на початку ХХІ ст.

І Словник, і авторів знищила репресивна машина 30-х. З тавром «націоналістичного» Словник перебував під забороною майже до початку 90-х років.

Сьогодні Словник може бути корисним як фахівцям-мовознавцям, так і шанувальникам української мови, оскільки в ньому збережено перлини словесної творчості, високий дух відповідальності за мову.

Для науковців, митців українського слова, перекладачів, студентів, істориків науки.

Б9976

37(01)

Л89

Львівська політехніка в публікаціях (1844–2013) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; уклад. І. О. Бєлоус [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 691 с. : фот.

Бібліографічний покажчик відображає відомості про публікації з історії Львівської політехніки за 170 років та відомості про співробітників.

Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

Б9994

413

Н644

Ніковський А. Українсько-російський словник / Андрій Ніковський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - Репр. відтворення вид. 1926 р. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - XI, 864 с. - (Словникова спадщина України).

«Українсько-російський словник» Андрія Ніковського належить до знакових лексикографічних праць золотого десятиліття українського національно-культурного відродження. У ньому відбито потужний розвиток української мови 20-х рр. ХХ ст., зростання її стильового різноманіття, активізацію словотвірних моделей. Реєстр цього лексикона перевищив відомий «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів.

Словник є однією з перших у вітчизняній лексикографії праць власне перекладного типу. Втілені в ньому принципи добору до українських слів і фразеологізмів відповідників російською мовою стали етапними в розвитку українського словникарства.

Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

М3207-2-1,2,3

413

Р75

Російсько-український словник : у 4 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; ред. рада : Л. О. Богуславська, В. М. Бріцин, Д. С. Бураго [та ін.]. - Репр. вид. 1929 р. – Київ, 2017. - (Словникова спадщина України).

Т. 2 : З–Н. Вип. 1 : З–К. - 4, VII, 392 с.

Т. 2 : З-Н. Вип. 2 : Л-Намывакин. – 744 с.

Т. 2 : З-Н. Вип. 3 : Намыл-Нять. – 1056 с.

«Російсько-український словник» у 4-х томах – видатна пам’ятка української лексикографії, монумент «українського культурного відродження 20-х років у царині мовознавства» (Ю. Шевельов), перший академічний словник, який у 20–30-х рр. ХХ ст. утверджував оновлену українську літературну мову, закладав основи поширення української мови у різних сферах її використання.

Словник відтворює результативні творчі пошуки відомих мовознавців у галузі лексикографії, сміливі рішення в доборі українських відповідників іншомовній лексиці та формальній і смисловій адаптації запозичень, а також тогочасні напрями формування норм літературної мови.

Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

М3209-д-1

4(03)

С481

Словник української мови : в 11 т. Додатковий том. 35 тис. слів : у 2 кн. / НАН України, Ін-т укр. мови ; ред. кол. : П. Ю. Гриценко (голова) та ін. ; відп. ред. Л. В. Мовчун. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017.

Кн. 1 : А–Л. - LXVIII, 555 с.

Кн. 2 : М-Я. – 575 с.

Додатковий том – словник тлумачного типу, у якому зафіксовано нові слова, а також значення слів (зокрема відтінки значень та особливості вживання слів), стійкі сполучення слів, не охоплені «Словником української мови» в 11 томах (1970–1980). Це лексика, що функціонує в художньому, публіцистичному, науково-популярному, розмовному, офіційно-діловому, конфесійному стилях української мови (загалом 35 тис. слів). Крім розгорнутого тлумачення, проілюстрованого паспортизованими цитатами, Додатковий том подає нормативну, функціонально-стильову, емоційно-експресивну та часову характеристику реєстрових одиниць і регламентує їхню сполучуваність.

Для науковців, викладачів, редакторів, журналістів, студентів, учнів, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

В4362

4(03)

С482

Словник української мови : 165 000 слів / НАН України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Всеукраїнське т-во “Просвіта” імені Тараса Шевченка ; відп. ред. В. В. Жайворонок. - 2-е вид. - Київ : Вид. центр «Просвіта» , 2016. - 1316 с.

Однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Він відбиває ті зміни, які відбулися в лексичному складі української мови на порозі нового тисячоліття, зокрема включає мовні одиниці, які ввійшли в українську літературну мову протягом останнього часу.

Матеріали Словника подано згідно з нормами і правилами останньої редакції чинного Українського правопису (1993).

Для науковців, викладачів, редакторів, журналістів, студентів, учнів, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

М3211-2

4(03)

С482

Словник української мови : у З т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; ред. рада Л. О. Богуславська [та ін.]. - Репр. вид. 1927 р. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - (Словникова спадщина України).

Т. 2 : Д–Й. - [2], XXIV, 439 с. : 1 вкл. л. факс.

Т. 3 : К-Н. - [2], XX, 479 с. : 1 вкл. л. факс.

Словник української мови» за редакцією академіка Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин українського словникарства. Він постав унаслідок доопрацювання й доповнення «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках XX ст.

Словник, що майже століття перебував у забутті з тавром «націоналістичного», сьогодні може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі, скарби вітчизняної словесності.

Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Б8344

9(с2)

Т427

Тинченко Я. Ю. Війська ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. / Ярослав Юрійович Тинченко ; худож. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2014. - 152 с. : 2 вкл. л. іл. - (Militaria Ucrainica).

Сучасні дослідники по-різному оцінюють період правління в Україні гетьмана П. П. Скоропадського у травні-листопаді 1918 року. Одні перераховують чимало здобутків останнього Гетьманату, інші засуджують Скоропадського за ухили в російську сторону та марнування часу. У військовій галузі – організації українських збройних сил, гетьман користався наробками та здобутками свого попередника – військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського. Характерною відмінність від періоду Центральної Ради стали, хіба що, зовнішні ознаки – уніформа у царині якої за часів гетьманування П. П. Скоропадського було здійснено чималі зрушення. «Барвисті» сердюки та конвойці П. П. Скоропадського, характерні «гетьманські» погони, закарбовані на відеохроніці та фотонегативах того часу, назавжди ввійшли до вітчизняної історії.

Б9983

9(с2)

Т427

Тинченко Я. Лицарі Зимових походів : 1919–1922 рр. / Ярослав Тинченко. - Київ : Темпора, 2017. - 726, [1] с. : 16 вкл. л., іл., 4 л. карти.

«Лицарі Зимових походів» - це книжка про активних учасників боротьби за незалежність України впродовж кінця 1919-1922 років. Разом з висвітленням докладної історії Першого та Другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки замальовується доля багатьох учасників цих знакових подій. Після розбиття Партизансько-повстанської армії під Базаром у листопаді 1921 року боротьба не припинилась: вцілілі воїни організували нове військо - Волинську повстанську армію, яка з підпілля гідно протистояла радянській владі у 1922 році. Попри те, що Ю. Тютюнник та деякі його побратими повернулись до Радянської України, для більшовиків вони залишились небажаним елементом, і дуже скоро всі були знищені. Монографічне дослідження побудоване на архівних джерелах, що у переважній більшості вперше вводяться в науковий обіг. Це, передусім, документи з архівно-слідчих справ репресованих українських вояків (Галузевий державний архів СБУ), радянські оперативні звіти з Російського державного військового архіву (РГВА), численні матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління в Україні. Доповнюють монографію численні списки учасників Першого та Другого Зимових походів. Волинської повстанської армії та ін. Для зручності роботи зі списками складено іменний покажчик - близько 5 тисяч прізвищ.

М3208-1

9(с2)

Т427

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1 / Ярослав Тинченко. - Київ : Темпора, 2007. - 535 с. : іл.

Книга є першим системним дослідженням біографій українських командирів часів Визвольної війни 1917–1921 рр.

Біографічний довідник містить відомості більш як про тисячу генералів та старшин Армії Української Народної Республіки, а також командирів армійських з’єднань Армії Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

Наприкінці книги подається загальний список генералів та старшин Генерального штабу Армії Української Держави з докладними біографічними відомостями.

Видання містить багатий ілюстративний матеріал, зібраний в архівах України, Польщі, Росії та у приватних колекціях.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України та її збройних сил.

М3208-2

9(с2)

Т427

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 2 / Ярослав Тинченко. - Київ : Темпора, 2011. - 422 с. : табл., іл.

Друга книга «Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки» є продовженням дослідження, присвяченого командирам часів Визвольної війни 1917–1921 рр. У першому розділі книги показано спадковість військових традицій, яка існувала між козацькою старшиною часів Гетьманщини, офіцерським корпусом Російської імператорської армії та старшинами Армії УНР. Другий розділ оповідає про створення українських збройних сил та формування їх старшинського корпусу протягом 1917–1921 рр. Нарешті, у третьому розділі розглянуто історію підготовки власних старшин – випускників військових вузів Української Республіки. Друга книга містить також біографічні дані військових священиків; списки старшин, підвищених до наступних військових звань протягом 1920–1923 рр.; імена вояків, що отримали державні нагороди УНР, а також загальний іменний покажчик на майже 7 тис. осіб.

Б9301

9(с2)

Т427

Тинченко Я. Символи нескореної держави. Нагороди уряду Української Народної Республіки / Ярослав Тинченко. - Київ : Темпора, 2016. - 211 с. : іл., табл., фот., 12 вкл. арк. іл. - (Militaria Ucrainica).

Державні нагороди – це знаки визнання заслуг особи перед його батьківщиною. Нагороди з’явилися за доісторичних часів та шанобливо передавалися із покоління в покоління. Нагородна спадщина стала невід’ємним атрибутом цивілізованого суспільства. Спочатку – аристократії, потім – гуманістів, учених, представників інтелігенції. Книжка оповідає про нагороди Української Народної Республіки, традиції яких сповідували три покоління української еміграції по всіх куточках світу. Це дослідження – не тільки про відзнаки, але й про людей, які їх розробляли, виготовляли, нагороджували та носили. Про ті три покоління українців «Вільного Світу», про які у сучасній Україні мало хто знає та пам’ятає.

Б9991

91(03)

Т896

Турчин Я. Б. Країнознавство : довід. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т Львівська політехніка”. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 294 с. : іл.

Довідник логічно доповнює теоретичну частину навчального посібника “Країнознавство”. Зібрано відомості про географічні, історичні та політичні особливості держав світу. Країнознавчі відомості доповнено інформацією про регіони та частини світу, що значно розширює інформаційну цінність довідника та робить його цілісним навчальним посібником. Крім того, подано перелік міжнародних організацій та алфавітний покажчик, що полегшує роботу із довідником.

Посібник стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, науковцям, громадсько-політичним діячам, а також усім, хто цікавиться країнознавчими проблемами, станом розвитку сучасних міжнародних відносин та зв’язку їх з Україною.

М3206-1

4(03)

У453

Український лексикон кінця XVIII–початку XXI ст. : словник-індекс : у 3 т. / НАН України, Ін-т укр. мови ; ред. кол. : П. Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго. - 2017.

Т. 1 : А–Й. - XXXII, 669 с.

Т. 2 : К-Позагусати. – 2, 637 с.

Т. 3 : Позад-Я. – 2, 747 с.

Український лексикон містить близько 300 тис. слів з найпопулярніших словників української мови: тлумачних, енциклопедичних, орфографічних і т. ін. Словник-індекс дає різноманітну інформацію про слово: написання, наголошування, наявність формальних варіантів і омонімів, фіксацію в кожному з 18 словників-джерел тощо.

Український лексикон призначений для фахівців-філологів, насамперед лексикологів і лексикографів, викладачів української мови, працівників видавництв, журналістів, перекладачів, а також для широкого кола читачів.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (74) (лютий 2020 р.)
В. 1 (73) (січень 2020 р.)
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)