10.04.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:14.11.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 14.11.18 р.

А39901

34

Б98Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року : (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 147, [1] с. - (Кодекси України).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

А39900

57(01)

В433


Викопні хребетні України : бібліогр. покажч. (1829—2012) / НАН України, Нац. науково-природн. музей ; уклад. О. М. Ковальчук. - Суми : Університет. кн., 2018. - 231 с.

У бібліографічному покажчику подано опис 1670 праць вітчизняних і зарубіжних учених з 1829 по 2012 рр., присвячених вивченню викопних решток хребетних тварин на території України. Книга містить предметно-тематичний, стратиграфічний, регіональний (географічний) та іменний покажчики.

Для палеонтологів, археозоологів, геологів, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

А39917

002

Г363

Георгієвська В. Преса політичних партій України (кінець XIX– початок XXI ст.): від витоків до сьогодення : монографія / Вікторія Георгієвська. - Київ : Талком, 2018. - 269 с. : іл.

У виданні розглядається специфіка становлення та розвитку партійної преси на всіх територіях України : від Галичини, Буковини, Наддніпрянщини, Закарпаття кінця ХІХ– початку ХХ ст., що перебували в складі різних держав, до створення різнопартійних ЗМІ періоду «гласності та перебудови» (кінець 80-х - початок 90-х рр. ХХ ст.) та відтворення проблемно-тематичного та жанрового аспектів партійного сегменту сучасного медіа простору України як незалежної держави (кінець ХХ– початок ХХІ ст.)

Розраховано на фахівців у галузі соціальних комунікацій та історії, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться динамікою розвитку преси політичних партій України.

А39916

001

І-907

Історія науки і техніки в Україні : анот. кат. доктор. і кандидат. дис. вчених України, захищених в ДЕТУТі (2007–2017 рр.) / Держ. економіко-технол. ун-т транспорту, Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна ; уклад. : О. Я. Пилипчук, О. О. Пилипчук. - Київ : Талком, 2018. – 192 с.

У анотованому каталозі подано інформацію про захищені вченими України протягом 2007–2017 рр. докторські і кандидатські дисертації зі спеціальності історія науки і техніки.

Кожна дисертація описана за такою схемою : місце захисту дисертації, її офіційне опонування, анотація та список опублікованих праць за темою дисертації. Усі дисертації захищені в ДЕТУТІ протягом 4-х каденцій.

Для всіх, хто цікавиться проблемами історії науки і техніки.

А39914

34

К65


Конституція України. Станом на 1 жовтня 2018 року : (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 63 с.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

А39909

34

М18

Мала енциклопедія канонічного права / НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Талком, 2017. - 358 с. : 1 вкл. л.

У виданні наведено статті, які висвітлюють основні поняття теорії канонічного/церковного права, що стосуються його принципів, історії формування, джерел, церковної ієрархії, організації церковної влади – законодавчої, виконавчої, судової. Особлива увага приділена співвідношенню канонічного/церковного права з сучасним законодавством та розвитком церковно-державних відносин.

Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів та студентів, а також адресуються всім, хто цікавиться питаннями релігійно-правової тематики, церковного устрою, ієрархії та ін.

М3013-3-1

778

М653

Миславский В. Н.

Фактографическая история кино в Украине 1896–1930 : монография. Т. 3 : у 2 ч. / Владимир Наумович Миславский ; Харьков. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. - Харьков : Дім Реклами, 2017.

Ч. 1 - 677 с. : ил.

Ч. 2. – 527 с. : ил.

У монографії вперше у вітчизняному кінознавстві на основі розгляду широкого спектра маловідомих публікацій в українській та російський періодичній пресі та архівних документів реконструюється становлення і функціонування кінофікації і кінопрокату на початку ХХ ст., а також модель структури і організації управління українським кінематографом в 1920-ті роки.

Видання буде корисним як професіоналам, так і всім, кому цікава історія та становлення українського кінематографа.

М3013-4

778

М653

Миславский В. Н.

Фактографическая история кино в Украине 1896–1930. Т. 4 : Приложения / Владимир Наумович Миславский ; Харьковский нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. - Харьков : Дім Реклами, 2017. - 349 с. : ил.

Четвертий том включає різноманітні додатки : перелік виданих в Україні книг про кінематограф і періодичних кіновидань : літопис подій української історії кіно ; синхронічні таблиці динаміки кіновиробництва та кінопрокату ; хронологічний перелік державних указів і постанов у галузі української кінематографії ; перелік кінотеатрів, кіновиробничих і кінопрокатних установ, кіноплакати ; іменний покажчик, індекс фільмів і т. д.

В4374

34

Н34

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / за ред. С. В. Пєткова. - Київ : Центр учбової літ., 2018. - 580 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень.

Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2016-2017 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. У додатках подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами, уповноваженими на їх розгляд.

Розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей ВНЗ та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин.

Б10017

34

Н34Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 12 лютого 2018 року / за ред. С. О. Короєда. - Київ : Професіонал, 2018. - 495 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 12 лютого 2018 року. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.

В4376

9(с2)

Н37

Наш герб : українські символи від княжих часів до сьогодення : альб. / упоряд., за ред. Б. Завітій, текст А. Гречило. - Київ : Родовід, 2018. - 399 с. : іл., фот.

У гарно ілюстрованій книзі зібрано іконографічні пам’ятки з більш ніж 50 музеїв, архівів, бібліотек і приватних збірок. Тризуб – знак графічно красивий, лаконічний, самобутній, стародавній – став міцним містком, що легітимізував історичний зв'язок модерної України з Київською Руссю. Упродовж усього ХХ століття наш герб надихав багатьох українських мистців – їхнім роботам у цьому альбомі присвячено немало сторінок.

А39899

709

П418


Побожій С. І. З історії українського мистецтвознавства : зб. ст. / Сергій Іванович Побожій. - Суми : Університет. кн., 2018. - 183, [1] с.

У книзі досліджується інтелектуальна спадщина представників Харківської школи мистецтвознавства – Є. К. Рєдіна, М. Ф. Сумцова, Ф. І. Шміта, О. І. Білецького, Д. П. Гордєєва, С. А. Таранушенка та ін.

Адресовано історикам мистецтвознавства, викладачам і студентам та всім, хто цікавиться історією Слобожанщини в її культуротворчому аспекті.

А39895

902.7

Р639


Романова М. Ю. Месяцеслов. Традиции. Обычаи. Приметы и советы / Марина Юрьевна Романова. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 286 с. - (Полезная книга).

Що таке Місяцеслов? Чому недотримання традицій може стати причиною великих невдач? І навіщо наші предки так багато значення надавали прикметами? Про це та про багато іншого - в цій книзі, де зібрані і систематизовані народні традиції та звичаї, прикмети і забобони, молитви і замовляння, дати іменин і багато іншого.

Для широкого кола читачів.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (74) (лютий 2020 р.)
В. 1 (73) (січень 2020 р.)
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)