19.06.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Іоанн Павло ІІ. Візит до Биківнянських поховань Версия для печати Отправить на e-mail

28 листопада 2018 року у Національній історичній бібліотеці України відбулося засідання у вітальні «Зустріч» з нагоди вшанування 85-х роковин Голодомору та 80-х роковин Великого терору.

З лекцією про діяльність понтифіка Папи Римського Іоанна Павла ІІ виступила Тамара Бойко, старший науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Відомий усьому світу Папа Римський Іоанн Павло ІІ – перший слов’янин на Святійшому Престолі, який понад чверть століття очолював Римо-Католицьку Церкву і ввійшов в історію як реформатор, великий мораліст та особистість, яка суттєво вплинула на хід історичних подій другої половини ХХ століття.

Візит понтифіка 2001 року до української Голгофи – Биківнянських поховань відбувся завдяки зусиллям Артура Луковського американського громадянина, корінного киянина, батько якого Йосиф Луковський був розстріляний у застінках НКВС і таємно похований у Биківнянському лісі.
Артур Луковський доклав надзусиль, щоб спонукати Іоанна Павла ІІ відвідати могильник у Биківнянському лісі. За допомогою Монастиря Кармеліток у м. Мюнстері (США) Луковський зібрав і передав до Ватикану понад 10 тисяч підписів з проханням відвідати Биківню. Українські товариства політвязнів та жертв репресій також зібрали підписи з проханням до Іоанна Павла ІІ відслужити месу по невинно убієнних жертвах репресій у Биківнянському лісі.
24 червня 2001 року Папа  Іоанн Павло ІІ відвідав Биківнянський могильник і провів 10 хвилинну службу в присутності кількох сотень прихожан.

Візит Папи Іоанна Павло ІІ до української Голгофи Биківні є домінантою в освячені Биківнянських поховань.

У засіданні вітальні «Зустріч» взяли участь науковці НІМЗ «Биківнянські могили», родичі Артура Луковського – Анна Попова з родиною; науковець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України Ірина Ходак; представниця польської громади м. Києва Ірина Големба, режисер Олександра Степашко, студенти з Польщі – Олексій Разовський та інші гості.

Під час заходу експонувалася книжково-журнальна виставка документів з фонду Бібліотеки:

1. Вайґель Дж.  Кінець і початок. Папа Іван Павло II: перемога свободи, останні роки, спадщина: пер. з англ./ Дж. Вайґель ; Укр. католиц. ун-т. Ін-т історії Церкви. – Львів : УКУ, 2013. – 583 с.: 8 вкл. л. Шифр : Б9952 / 2 / В14 / ЧЗ

2. Відмер А. Папа і бізнесмен: про те, як Іван Павло II навчив молодого гвардійця науки лідерства : пер. з англ./ А. Відмер ; пер. Р. Скакун. – Львів : Вид-во Укр. католиц. ун ту, 2012. – XIX, 196 с.: 4 л. фот. Шифр : Б7798 / 2 / В422 / КХ

3. Войтыла К. Любовь и ответственность / К. Войтыла. – Москва : Круг, 1993. – 349 с. Шифр : 17 / В656

4. Грабовський В. Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії / В. Н. Грабовський. – 2-е. вид. – Київ : Просвіта , 2013. – 159 с.: іл. Шифр : А39808 / 2 / Г751 / КХ

5. Папа Римський та українська Голгофа // Укр. культура. – 2014. – № 7/8. – С.12–15 : фот. кол.

6. Савинська І. Ексцентричність та подвійна трансценденція особи: зв’язок смислів антропологічних проектів Кароля Войтили та Гельмута Плеснера / І. Савинська // Філософ. думка.  – 2012. – № 4. – С. 69–82.

7. Увесь твій. Папа Римський Іван Павло II. – Київ, 2001. – 27 с.: фото.

Шифр : А20821 / 2 / У187 / КХ

8. Федорів О. Я.  Іоанн Павло ІІ – Папа миру / О. Я. Федорів, О. Михайлов. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2001. – 96 с.: іл. Шифр : А6927 / 2 / Ф331/ КХ

9. Якимець Н. Р. Соціально етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини / Н. Р. Якимець // Вісн. Київ. нац. ун т ім. Тараса Шевченка. Сер., Філософія. Політологія – Київ : Вид.-поліграф. центр “Київ. ун-т”, 2012. – Вип. 109. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст.

Биківнянські могили.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2001 № 546 «Про створення Державного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/546-2001-%D0%BF

2. Указ Президента України від 17.05.2006 № 400/2006 «Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу національного» [Електрон. ресурс] – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/546-2001-%D0%BF

3. Амонс А. І. Биківнянська трагедія : док. й матеріали / А. І. Амонс; Постійна комісія з питань поновлення прав реабіліт. при Київміськ. Раді. – Київ : Укр. Центр дух. культури, 2006. – 560 с. Шифр : А14966 / 9(с2) /А623 / КУ

4. Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 20 листопада 2013 року : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. історико-меморіал. заповідник “Биківнянські могили”, Укр. ін т нац. пам’яті; голов. ред. Ю. І. Шаповал. – Київ : Пріоритети, 2014. – 200 с. Шифр : А30875 / 9(с2) /Б602 / КХ.

5. Биківнянські жертви або Як працювала "Вища двійка" на Київщині: док. та матеріали / МАУП, Центр українознавства ; авт.-уклад. А. І. Амонс. – Київ : МАУП, 2007. – 607 с.: фото. Шифр :  Б4758 / 9(с2) /Б602 / КУ

6. Кінько Т. А. Камінь спотикання: [про пошук. діяльність члена т-ва "Меморіал" М. Г. Лисенка, Бровари, Київ. обл.] / Тарас Андрійович Кінько // Людина і світ . – 1990 . – №7 . – С. 13–23.

7. Лист Щербицькому про пошук місць захоронення жертв політичних репресій (1989 рік) [Електрон. ресурс].– Режим доступу :http://www.ssu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=86712

8. Лисенко М. Г.. Биківня: злочин без каяття / М. Г. Лисенко. – Бровари : Криниця, 1996. – 134 с.  Шифр : А17122 / 9(с2) /Л631/КУ

9. Лисенко М. В.  Биківня-наш вічний біль/ М. В. Лисенко; Укр. ін т нац. пам’яті. - К.: Олени Теліги, 2009. - 365 с. Шифр : А21793 / 9(с2) /Л631/КУ

10. Лисенко М.Г. Могили Биківні чекають... : листи наших читачів / М. Г. Лисенко (голова) Комісія по Биківні Укр. т ва «МЕМОРІАЛ». – Режим доступу : http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1997/432.pdf

11. Лисенко М. Биківнянські могили застерігають : [громадськість стурбована виконанням проекту про розбудову Биківнянського заповідника] / Микола Лисенко // Уряд. кур'єр. – 2013. – 17 трав. (№ 86). - С. 3 : фото.

12. Матеріали 10-х Липневих академічних читань. Вип.1 / Всеукр. т во політ. в’язнів і репресованих, Київ. міська рада. Комісія з питань поновлення прав реабілітованих, Наук. т во ім. М. Трохименка ; Відп. за вип. М. М. Роженко. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2002. - 72 с.

13. Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили"/ М-во культури України. - [К.], [2013]. - 32 с.: фот.цв. Шифр : А27915 / 9(с2)/Н354/КХ

14. Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" : сайт закладу [Електрон. ресурс].– Режим доступу : http://ua.bykivnya.org/

15. Роженко М. М. Биківнянський людомогильник – злочин проти людства: в 3 кн. вип. 1.5 / М. М. Роженко. – Київ, 2010. – 64 с. Шифр : М2495-1-5 / 9(с2)/Р625 / КХ

16. Роженко М. М. Биківнянський людомогильник – злочин проти людства: в 3 кн. Вип. 1.6 / М. М. Роженко. – К., 2009. – 48 с.Шифр : М2495-1-6 / 9(с2)/Р625

17. Роженко М. Сосни Биківні свідчать: злочини проти людства, Кн. 1 / М. М. Роженко, Е. Л. Богацька. – Київ : Укр. центр дух. культури, 1999. - 566 с.

18. Роженко М. Сосни Биківні свідчать: злочини проти людства, Кн. 2 / М. М. Роженко. – Київ : Укр. центр дух. культури, 1999. – 580 с.

19. Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. Кн.2 / М. М. Роженко, Е. Л. Богацька ; Держ. міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни і політ. репресій, Всеукр. т во політ. в’язнів і репресованих. - Київ : Укр. Центр дух. культури, 2001. – 570 с. : іл.

20. Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. Кн.3 / М. М. Роженко ; Всеукр. т во політ. в’язнів і репресованих. - Київ : Укр. Центр духовної культури, 2002. - 600 с. : іл.

21. Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. Кн.4 / М. М. Роженко ; Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих, Київ. міська рада. Комісія з питань поновлення прав реабілітованих, Наук. т-во ім. М. Трохименка .- Київ : Укр. Центр духовної культури, 2003.- 600 с. : іл.

22. Роженко М. М. Поминальні дні Биківні: (22 жовтня 1936 р. – 21 вересня 1941 р.) : (в 7 вип.), Кн. 2. Вип. 1.1 / М. М. Роженко.- Київ : [б. и.], 2010.-76 с.

23. Роженко М. М.  Поминальні дні Биківні: (22 жовтня 1936 р.- 21 вересня 1941 р.)  : (в 7 вип.), Кн. 2. Вип. 2 / М. М. Роженко. - Київ : [б. и.], 2009.-175 с.

24. Роженко М. М. Поминальні дні Биківні: (22 жовтня 1936 р.- 21 вересня 1941 р.) : (в 7 вип.), Кн. 2. Вип. 3 / М. М. Роженко. – Київ : [б. и.], 2009. -119 с.

25. Служба безпеки України встановила та оприлюднює імена 14 191 жертви Биківні [Електрон. ресурс] /  Прес-центр СБ України, 14 травня 2009. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=86716&cat_id=39574

26. У Биківні перепоховали 2 тисячі жертв політичних репресій , 27 жовтня 2007 р. [Електрон. ресурс].– Режим доступу : http://www.newsru.ua/ukraine/27oct2007/bykivnia.html

27. Українська Гельсінська Спілка (1988–1990 рр.) у світлинах і документах : фотоальб. / концепція і упорядкування Олександра Ткачука. – Київ : Смолоскип, 2009. – С. 33–40. – (Українські катастрофи: Голодомори, Биківня, Чорнобиль).

28. Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» імені Василя Стуса [Електрон. ресурс].– Режим доступу :http://memorial.kiev.ua/

29. Шаповал Ю. Биківня: матеріалізація історичної пам’яті / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. – 2007. – 19 трав.

Укладач : Новицька А. І., зав. сектора інформ. роботи

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)