15.12.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:05.12.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 05.12.2018р.

А40067

008(01)

Б484

Берегиня народної культури Вінниччини : до 65-річчя від дня народження Т. О. Цвігун, директора Вінн. обл. центру народ. творчості, заслуж. працівника культури України : бібліогр. покажч. / Він. облдержадмін. Упр. культури і мистецтв ; Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Він. обл. центр нар. творчості ; уклад. Н. Г. Стойко. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2016. - 63 с. : 2 вкл. л. фот. - (Діячі культури і мистецтв краю).

Покажчик підготовлений до ювілею культуролога, краєзнавця, директора Вінницького обласного центру народної творчості, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня Тетяни Омелянівни Цвігун.

Любов до української пісні та народного мистецтва ювілярка успадкувала від своїх пращурів та успішно передає наступним поколінням викристалізовану у традиціях народну культуру та звичаєве буття.

Видання розраховане на широке коло читачів та працівників культури і мистецтва.

А40061

61(01)

Б721
Бобирьов В. М. 43 роки науково-педагогічної діяльності : бібліогр. / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматолог. акад. ; склад. : Т. О. Дев’яткіна, М. М. Рябушко, Л. Є. Бобирьова. – Полтава, 2018. - 92 с.

У виданні наведена науково-педагогічна діяльність відомого вченого в області експериментальної і клінічної фармакології професора В. М. Бобирьова. Віктор Миколайович має понад 500 наукових праць, автор більше 50 патентів на винаходи та корисні моделі. Серед його учнів – 3 доктори та 10 кандидатів наук.

Бібліографія представляє інтерес для дослідників, наукових робітників, студентів та викладачів медичних вишів, лікарів.

А40106

02(01)

В488

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016) : до 110-ї річниці з часу заснування : бібліогр. покажч. / Він. облдержадмін. Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. : Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; ред. С. В. Лавренюк. – Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2017. – 287 с.

Мета даного видання, присвяченого 110-річчю з часу заснування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва – представити широкій громадськості підсумок діяльності закладу за 2007 – 2016 рр.

У ньому вміщено описи книг, статей, електронних ресурсів, відео сюжетів про діяльність ОУНБ, наукові праці, статті фахівців бібліотеки в останнє десятиріччя.

Видання супроводжує іменний покажчик авторів, укладачів, редакторів, осіб згаданих у публікаціях.

Покажчик розрахований на бібліотечну громадськість, науковців, представників влади, ЗМІ, краєзнавців, зокрема дослідників історії бібліотечної справи на Вінниччині, а також широке коло читачів.

А40060

61(03)

Г463Гігієнічний українсько-російсько-англійський глосарій / М. П. Гребняк [та ін.]. - Донецьк : Вебер, 2007. - 185, [2] с.

У словнику-довіднику містяться матеріали, що відбивають сучасний стан знань з гігієни. Терміни, які розміщені за абеткою, відображають найбільш уживані в сучасній навчальній і науковій літературі поняття з основних розділів гігієни. Навчальний посібник відповідає програмам перед– та після дипломної підготовки фахівців медико-профілактичної справи.

Розрахований на студентів і інтернів міжнародних медичних факультетів, викладачів і лікарів профілактичних установ.

А40075

8(с)(01)

З-701

Знавець слова та людської душі : до 80-річчя від дня народження письменника, журналіста і публіциста І. С. Волошенюка : бібліогр. покажч. / Він. облдержадмін.; Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018. - 178 с. : 2 вкл. л. - (Письменники Вінничини).

У покажчику представлено основні книги, художні твори, опубліковані в збірниках, періодичних виданнях, публіцистику, а також матеріали про творчість письменника та інтернет-ресурси.

Видання розраховане на науковців, літературознавців, краєзнавців, учителів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, а також усіх шанувальників творчості Івана Степановича Волошенюка.

А40058

34(03)

І-877


Ісмайлов К. Ю. Довідник юридичних термінів / К. Ю. Ісмайлов, Т. А. Литвиненко, Л. А. Тихонович. - Харків : Лідер, 2017. - 217 с.

Пропоноване видання базується на сучасному рівні правових знань і досягнень як вітчизняної, так і європейської юриспруденції. Довідник включає вітчизняні й зарубіжні визначення і терміни. Вони відбивають процес суверенізації України, кардинальних змін у суспільних відносинах, реформування правової системи, мають безпосередній зв'язок з життям людини та юридичною практикою.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, викладачів та широкого кола читачів.

Б10047

37(01)

К485

Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Полтав. облдержадмін. Департамент освіти і науки, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; упоряд. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова ; голов. ред. Л. В. Литвинюк ; відп. ред. Т. О. Бондар. - Полтава, 2013. - 115, [2] с. : іл. - (Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини ; Вип. 4).

Покажчик репрезентує праці українського вченого, відмінника освіти України, доктора філософських наук, доцента, педагога, фахівця у галузі філософії освіти, головного редактора журналу «Постметодика» С. Ф. Клепка.

Видання містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності вченого, хронологічний і алфавітний переліки друкованих праць.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами освіти та філософії освіти.

А40084

008

К906


Культура – доля, натхнення, життя Анатолія Левицького : до 70-річчя від дня народження генерального директора Він. обл. філармонії, заслуж. працівника культури України: зб. матеріалів / Він. облдержадмін. Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд. П. І. Цимбалюк. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2017. - 91 с. : 2 вкл. л. фот. - (Діячі культури і мистецтв краю).

Творча біографія знаного на Вінниччині діяча культури А. Левицького багатогранна, насичена цікавими подіями, інноваційними мистецькими проектами і акціями, які неодноразово ставали загальноукраїнськими.

Видання орієнтоване на краєзнавців, представників влади, ЗМІ, працівників культури, освітян, широкий загал любителів музичного мистецтва, краєзнавців.

А40097

9(с2)

М268
Марко В. П. Заповітна зоря Івана Хланти : нарис життя і творчості / Василь Петрович Марко ; Обл. орг.-метод. центр культури, Нац. спілка краєзнавців України. Закарпат. обл. орг. - Ужгород : Патент, 2018. - 271 с. : фот.

У нарисі висвітлюється життя і творчість відомого фольклориста, бібліографа й краєзнавця І. В. Хланти, котрий невпинно працює над збагаченням скарбниці української культури, видавши понад сто книжок.

Адресується студентам, учителям, учням і всім тим, хто цікавиться усною народною творчістю й літературою Закарпаття.

А40055

61(01)

Н44

Незабутні лікарі Києва. (до ювілейних дат професорів Університету Св. Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьева, К. Трітшеля) : біобібліогр. нарис / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова. - Київ, 2018. - 100 с. : іл. - (Т-во київ. лікарів в особах).

В історії української медицини значну роль відіграла київська школа терапевтів, що сформувалася на кафедрі факультетської терапії Університету Святого Володимира, які вчили, лікували, творили історію свого міста.

До видання увійшли матеріали про життя та діяльність, бібліографічні описи друкованих праць професорів Університету Св. Володимира, членів Товариства київських лікарів.

Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.

А40117

8(с2)

П459

“Поезіє, ти іскра між словами!” : до 80-річчя від дня народження Петра Перебийноса, укр. поета, журналіста, громад. діяча : біобібліогр. покажч. / Він. облдержадмін. Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2017. - 127 с. : 2 вкл. л. - (Наші видатні земляки).

Покажчик присвячений творчості українського письменника, журналіста, громадського діяча, наставника творчої молоді, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка П. М. Перебийноса.

Посібник містить статті Д. Павличка, І. Драча, А. Подолинного, Н. Гнатюк, у яких розкривається творча біографія поета, а також відгуки інших відомих діячів про ювіляра.

У бібліографічній частині представлені окремі друки,твори, надруковані в газетах, журналах, збірниках, альманахах, а також публікації та довідкові матеріали про різнопланову діяльність письменника.

Розраховано на літературознавців, бібліотечних працівників, освітян, всіх шанувальників творчості поета.

А40056

9(с)1(03)

С481

Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії ХІ – XVIII століть / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; упоряд. : В. М. Духопельников, С. С. Кушнарьов. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 64 с.

До словника вміщено терміни і вислови, уживані в літописах, документах державного походження, духовних та договірних грамотах, особистому листуванні. Словник дасть змогу читачам ознайомитися з текстами документів, які містять слова, що побутували в мові наших предків. Значення окремих термінів, подані у словнику, допоможуть читачам зрозуміти функції і зміст документа.

Для студентів історичних і філологічних факультетів, викладачів-істориків та філологів, усіх, хто цікавиться українською й російською історією.

А40083

8(с)(01)

С883


Струни поетичної душі Валентини Сторожук : до 50-річчя від дня народження поетеси, журналістки, фольклористки : біобібліогр. покажч. / Він. обладержадмін. Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2016. - 107 с. - (Письменники Вінничини).

У покажчику представлені збірки поезій та прози ; твори, опубліковані в альманахах, збірниках, періодичних виданнях, а також рецензії на них ; твори для дітей ; новели ; фольклорні записи ; пісні ; публіцистика ювілярки. В окремому розділі подано публікації про життя і творчість поетеси.

Видання розраховане на науковців, літературознавців, педагогів, краєзнавців, бібліотечних працівників та всіх шанувальників творчості В. П. Сторожук.

А40057

8(01)

Ф687


Фиштик Й. Лауреати Міжнародної літературної премії імені Вільгельма Маґера : біобібліогр. покажч. / Й. Фиштик, І. Зимомря ; ред. : Р. Крайзелмаєр, М. Зимомря ; Нац. Спілка письменників України, Дрогоб. осередок, Дрогоб. радіоредакція “Франкова земля”. – Дрогобич ; Ужгород ; Нойштадт : TIMPANI, 2018. - 31, [1] с. : іл.

У покажчику містяться біобібліографічні відомості про осіб, удостоєних Міжнародної літературно-мистецької премії імені Вільгельма Маґера упродовж 2007 – 2018 років.

А40087

8(с)(01)

Ю142


Ювелір у майстерні слова : до 80-річчя від дня народження відомого українського поета і публіциста А. А. Бортняка : бібліогр. покажч. / Він. облдержадмін, Упр. культури і мистецтв, Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; ред. С. В. Лавренюк. - Вінниця : Він. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018. - 154 с. : 2 вкл. л. фот. - (Письменники Вінничини).

Мета покажчика – ознайомити шанувальників українського слова з творчістю талановитого українського поета, журналіста, публіциста Анатолія Агафоновича Бортняка.

Розраховано на широке коло читачів, літературознавців, бібліотечних працівників.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)