18.06.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Микола Хвильовий – поет Розстріляного Відродження Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! В рамках рубрики «Репресована інтелігенція України» у Виставковомі залі експонується книжкова виставка до 125-річчя від дня народження Миколи Хвильового  «Микола Хвильовий – поет Розстріляного Відродження».

Народився Микола Григорович Фітільов (таке справжнє прізвище письменника) 13 грудня 1893 р. в селищі Тростянець на Харківщині (сьогодні райцентр Сумської області). Брав участь у Першій світовій та громадянській війнах, з 1921 р. — жив і працював у Харкові, де активно заявив про себе як один з організаторів літературно-художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій — «Г арт», В АПЛІТЕ, «Пролітфронт».

Цикли памфлетів Миколи Хвильового — «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», — а також полемічний трактат «Україна чи Малоросія?» сконденсували в собі все багатоманіття думок та ідейно-естетичних шукань періоду літературної дискусії в Україні (1925- 1928 рр.). Ці публіцистичні твори (а також його роман «Вальдшнепи») викликали гостру реакцію вульгарно-соціологічної критики та партійних ортодоксів.

Письменник змушений був існувати в умовах творчої несвободи. Хвильового звинувачували в антипартійності, «українському буржуазному націоналізмі», «намаганні відірвати українську культуру та літературу від культури російської». В атмосфері шаленого цькування, передчуваючи наближення тотального терору, на знак протесту проти арешту М. Ялового, Микола Хвильовий покінчив життя самогубством 13 травня 1933 р.

Центральною темою в творчості Хвильового була проблема історичного буття України, української культури. Микола Хвильовий проголошував орієнтацію на Європу, на стилі та напрями європейського мистецтва.

Бібліографічний список:

Вечірко О.Л. "Мертва дорога", яка не веде до храму / О. Л. Вечірко. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 91 с.

Гаєвська Н. М. Микола Хвильовий : навчально-методичний посібник / Н. М. Гаєвська, О. В. Пилипей, Л. Б. Стрюк. - Київ : Логос, 2015. - 256 с.

Ган О. Трагедія Миколи Хвильового / О. Ган. - [Б. м.] : Прометей, Б. г. - 77 с.

Григор'єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів): автореферат дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Григор'єв ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Дзюба І. Микола Хвильовий: " ренесанс" і "Психологічна Европа" / І. Дзюба. - Київ : [б. и.], 2005. - 47 с.

Жулинський М. Г. Микола Хвильовий : Письменник, основоположник течії актив. романтизму в українській літературі XX ст. / М. Г. Жулинський. - Київ : Т-во “Знання” України, 1991. - 30, [1] с.

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження / укл. О. В. Зав’язкін. - Донецьк : БАО, 2008. - 222 с.

Книги і долі. Митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / Міністерство культури і мистецтв України, Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького ; М-во культури і мистецтв України, Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. - Одеса : Друк, 2002. - 368 с.

Микола Хвильовий. Україна чи Малоросія / ред. Л. Івшина. - Київ : Українська прес-група, 2012. - 72 с. - (Бронебійна публіцистика).

Михайлин І. Л. Гамартія Миколи Хвильового : монотрагедія на 5 дій з прологом / І. Л. Михайлин. - Х. : Лінотип, 1993. - 38 с.

Повернуті імена : набір біографій українських письменників : рекламні проспекти видань. Вип. 2. - Київ : Дніпро, 1990. - 1 обкл. + 11 л. портр. з текстом.

Розстріляне Відродження. Українська репресована лірика / Ред. О. В. Зав’язкін. - Донецьк : БАО, 2009. - 254 с.

Сокіл А.  Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового “Вальдшнепи” 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. Вальдшнепи : роман / М. Хвильовий. - К. : Смолоскип, 2010. - 222 с.

Український письменник Микола Хвильовий (1893-1933) : Бібліографічний покажчик / Міністерство культури і туризму України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; укл. Т. В. Гологорська. - 2-е вид., доп. - Х. : [б. и.], 2008. - 135 с.

Хвильовий М. Г.  Арабески Миколи Хвильового : оповідання та новели / М. Г. Хвильовий. - Київ : Грані-Т, 2010. - 157 с.

Хвильовий М. Г.  Вибрані твори : навчальний посібник / М. Г. Хвильовий. - Київ : Грамота, 2006. - 495 с. - (Шкільна бібліотека).

Хвильовий М. Г.  Новели, оповідання / М. Г. Хвильовий ; вступ. ст., упоряд., авт. прим. В. П. Агеєва. - Київ : Наукова думка, 1995. - 816 с. - (Бібліотека української літератури. Радянська українська література).

Хвильовий М. Г.  Оповідання / М. Г. Хвильовий. - Київ : Просвіта, 1993. - 79 с. - (Народна бібліотека).

Хвильовий М. Г.  Синій листопад : повісті, оповідання, новели : для середн. та ст. шкіл / М. Г. Хвильовий. - Київ : Молодь, 1993. - 416 с. - (Шкільна бібліотека).

Хвильовий М. Г.  Твори : в 5 т. Т. 3 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред., авт. передм. Г. Костюк. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1982. - 505 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 40).

Хвильовий М. Г.  Твори : у 2 т. Т. 1. Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / М. Г. Хвильовий ; упоряд., авт. передм. М. Г. Жулинський. - Київ : Дніпро, 1990. - 649 с.

Хвильовий М. Г.  Твори : у 2 т. Т. 2. Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Памфлети. Листи / М. Г. Хвильовий ; упоряд., авт. прим. М. Г. Жулинський. - Київ : Дніпро, 1990. - 924 с.

Хвильовий М. Г.  Твори: 5 т. Т. 4 / М. Г. Хвильовий ; заг. ред. Г. Костюк ; вступ. ст. Ю. Шевельова ; упоряд. П. Голубенко. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1983. - 662 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 41).

Хвильовий М. Г.  Твори: в 5 т. Т. 1 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред., вступ. ст. Г. Костюк. - 2-е вид. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1984. - 436 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 48).

Хвильовий М. Г.  Твори: в 5 т. Т. 2 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред. Г. Костюк. - 2-е вид. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1984. - 409 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 47).

Хвильовий М. Г.  Твори: в 5 т. Т. 5 / М. Г. Хвильовий ; заг. ред. Г. Костюк. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1986. - 834 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 52).

Хвильовий М. Г.  Україна чи Малоросія? : памфлети / М. Хвильовий ; заг. ред. М. Г. Жулинський. - Київ : Смолоскип, 1993. - 289 с.

Хвильовий М. Г. Вибрані твори / М. Хвильовий. - Х. : Ранок, 2008. - 347 с.

Хвильовий М. Г. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. - Харків : Основа, 2009. - 506 с.

Хвильовий М. Г. Сині етюди : новели / М. Г. Хвильовий. - Львів : Каменяр, 1991. - 148, [2] с. - (Бібліотечка “На добрий вечір”).

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)