15.12.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:18.12.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 18.12. 2018 р.

А40190

61(01)

В191

Константин Константинович Васильев : биобиблиогр. указ. / М-во культуры и туризма Украины, Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. Г. Кушнир. - Одесса, 2011. - 117, [2] с. - (Ученые Одессы ; Вып. 45).

Дане видання продовжує тему біобібліографічного покажчика «Костянтин Костянтинович Васильєв», який вийшов в 2001 році як 29-й випуск серії «Вчені Одеси». Покажчик охоплює публікації К. К. Васильєва за останнє десятиліття (2001-2010) і містить хронологічний і алфавітний переліки робіт вченого. У покажчик включені також біографічна довідка вченого, список літератури про нього, покажчик імен і співавторів і періодичних видань.

Посібник розрахований на істориків науки, викладачів і студентів медичних вузів, організаторів охорони здоров'я, краєзнавців.

А40205

9(с2)(03)

В272

Велика українська енциклопедія : темат. реєстр гасел з напряму “Історичні науки” (Історія України. Всесвітня історія) / Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во” ; уклад. : С. І. Гірік, А. М. Киридон, С. С. Троян. - Київ : Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во”, 2017. - 237, [2] с.

Тематичний реєстр підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Історичні науки». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів, студентів соціогуманітарного профілю, науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.

А40179

34(03)

В272

Велика українська енциклопедія : темат. реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во” ; уклад. : В. Л. Бабка, М. М. Шумило ; ред. А. М. Киридон. - Київ : Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во”, 2017. - 149, [2] с.

Тематичний реєстр підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Юридичні науки». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів, студентів соціогуманітарного профілю, усіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі правознавства.

М3236-1,2

02

В855

Всеукраїнська науково-практична конференція (20 ; 26 жовтня 2017 ; Харків). Короленківські читання 2017. “Бібліотеки, архіви, музеї : динамічний розвиток і пошук нових форматів” : матеріали : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури ; ред. кол. В. Д. Ракитянська [та ін.]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Ч. 1. - 2018. - 185 с. : фот.

Ч. 2. – 2018. – 190 с. : фот.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

А40178

8(с)(01)

Г20

Володимир Михайлович Гаранін : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. - Одеса, 2008. - 90, [1] с. - (Письменники Одеси ; Вип. 26).

Черговий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Письменники Одеси» присвячено творчій діяльності поета й публіциста В. М. Гараніна.

Посібник призначено для літературо-та книгознавців, журналістів, бібліофілів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів. Він також буде корисним для учителів середньої школи, які ведуть уроки літератури рідного краю.

А40206

001(03)

Е644

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі : колективна монографія / Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во” ; авт. кол. А. М. Киридон [та ін.]. - Київ : Держ. наук. установа “Енциклопед. вид-во”, 2017. – 310, [1] с. : іл.

Для сучасного інформаційного суспільства характерними є зростання швидкості обміну інформацією та тенденція до щільного по’єднання подій та інформації. Все більшої популярності набувають інтернет-енциклопедії та електронні видання довідково-енциклопедичного характеру. У розділах колективного видання вміщено інформацію з історії вітчизняної енциклопедистики, засади створення електронних енциклопедій та е-ВУЕ, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо.

Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процессом укладання енциклопедій.

А40189

61(01)

К376

Николай Иванович Кефер : биобиблиогр. указ. / М-во культуры и туризма Украины, Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. : К. К. Васильев, О. Г. Кушнир. - Одесса, 2008. - 28, [3] с. - (Ученые Одессы ; Вып. 39).

Цей випуск серії біобібліографічних покажчиків "Вчені Одеси" присвячений медику - одного з піонерів ортопедії в Російській імперії і СРСР, професору Миколі Івановичу Кефер. Покажчик містить хронологічний і алфавітний переліки робіт вченого, список літератури про його життя і діяльність, покажчик авторів. У покажчик включено біографічну довідку.

Посібник розрахований на істориків науки, викладачів і студентів медичних вузів, організаторів охорони здоров'я, краєзнавців.

А40192

9(с2)(01)

К65

Микола Олександрович Константинович (1844—1886) : (біобібліогр. покажч.) / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Нац. у-т “Чернігів. колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України. Чернігів. обл. орг. ; Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Нац. у-т “Чернігів. колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України. Чернігів. обл. орг. - Чернігів : Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2017. - 78 с. - (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; Вип. 24).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію «Історики та краєзнавці Чернігівщини» і має на меті систематизувати його доробок.

Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків.

Видання розраховано на викладачів та учителів, студентів, працівників музеїв та архівів, краєзнавців.

А40191

02(01)

Р192

Валентина Дмитрівна Ракитянська : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. В. Непочатова. - Харків, 2018. - 128 с. : іл. - (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; Вип. 1).

У покажчику містяться біографічні та бібліографічні відомості про життєвий шлях і професійний доробок директора Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, голови Харківського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» В. Д. Ракитянської.

Видання адресоване бібліотечній спільноті, усім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи Харківського регіону.

А40174

4

С439

Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови : до 80-річчя від дня народження / Віталій Григорович Скляренко ; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 2018. - 685, [1] с.

Книга містить праці, присвячені питанням етимології та історичної лексикології української мови. У першому розділі викладено нову концепцію походження назв Русь і варяги. У другому розділі розглянуто питання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа. Третій розділ присвячено аналізу «темних місць» у «Слові о полку Ігоревім». Розглянуто 56 «темних місць», які досі ще не розгадані або пояснені непереконливо. У четвертому розділі висвітлюється етимологія цілого ряду «темних» слів української мови, у тому числі и назва Україна.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів і широкого кола зацікавлених читачів.

А40188

8(с2)(01)

С852


Станіслав Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. – Одеса, 2007. - 83 с. - (Письменники Одеси ; Вип. 25).

Черговий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Письменники Одеси» присвячено творчій діяльності поета й публіциста С, С. Стриженюка.

Посібник призначено для літературо-та книгознавців, журналістів, бібліофілів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів. Він також буде корисним для учителів середньої школи, які ведуть уроки літератури рідного краю.

А40199

9(с2)

Т191

Тарасов В. В. Образ перебудови (1885-1991) в сучасній історіографії : проблема термінології та інтерпретації / Володимир Володимирович Тарасов ; ред. О. Коляструк. - Вид. 2-е, допов. - Харків : Раритети України, 2016. - 119 с.

Ця книга присвячена термінологічним проблемам історії перебудови в Україні. Історія перебудови є об’єктом уваги вітчизняної історичної науки практично від часу розпаду СРСР. Відтак, чимала кількість досліджень на цю тему є цілком достатньою джерельною базою для історіографічних гіпотез. На такому розлогому тлі питання проблематики ключової термінології історії кінця 1980-х — початку 1990-х рр. лише загострює питання історичної сутності перебудови та методологічної й джерелознавчої основи її дослідження.

Одним із варіантів відповіді на запропоновані для розгляду запитання, є ця книга. Сподіваємось, що її поняттєво-термінологічна спрямованість допоможе у розв’язанні проблеми образу перебудови в Україні.

А40204

8(с2)(01)

Т281

Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : кат. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. - 193 с.

Каталог містить відомості про колекцію видань творів Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Пропоновані відомості є джерельною базою для філологічних, культурологічних, історичних, книгознавчих досліджень.

Видання розраховане на фахівців гуманітарної сфери, усіх небайдужих до слобожанського шевченкознавства та шевченкіани.

М3237-2,3

61

Ю196

“Южно-русская медицинская газета” (1892–1897) : хронолог. розпис змісту. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. І. В. Бабушкіна. – Одеса.

Вип. 2 : (1894 р.). – 2013. - 228 с.

Вип. 3 : (1895р.). – 2013. - 188 с.

Пропонуємо увазі читача другий випуск хронологічного розпису "Южно-русской медицинской газеты" за 1894 р. (№№1-52).

Також пропонуємо вашій увазі третій випуск хронологічного розпису "Южно-русской медицинской газеты" за 1895 р. (№№1-52).

ОННБ ім. М. Горького – єдина установа в Україні, де зберігаються майже в повному обсязі (№7 за 1892 рік– ксерокс) всі випуски "Южно-русской медицинской газеты", яка видавалася з 1892 по 1897 роки й донині має дуже важливе значення в історії медичної науки.

Це видання є бібліографічною рідкістю, тому виникла потреба у створенні хронологічного розпису "Южно-русской медицинской газеты".

Покажчик хронологічного розпису газети відображає всі матеріали, надруковані в "Южно-русской медицинской газете", в тому числі інформаційні замітки та короткі повідомлення; подаються анотації до хронікальних заміток.

Кожний випуск матиме іменний алфавітний покажчик. В останній випуск хронологічного розпису газети буде включено предметний покажчик та покажчик періодичних видань до усіх випусків.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)