18.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:30.01.2019 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 30.01.2019 р.

А40360

02

Д64

Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Тетяна Олексіївна Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

А40372

9(с2)(01)

М801

Володимир Морозюк : “Болить мене історія” : до 80-річчя від дня народж. івано-франків. краєзнавця : пам’ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. Від. краєзнав. літ. ; уклад. : О. Шаран, Х. Шовкопляс ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2018. - 23 с. : іл.

У виданні представлений перелік книжкових та електронних видань, публікацій у книгах і періодичних виданнях, відомості про краєзнавця та його потужну діяльність, які зберігаються у фондах Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка.

Матеріали у розділах розташовані у зворотно-хронологічному порядку, в межах року – за алфавітом авторів або назв.

Пам’ятка стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться постаттю ювіляра.

А40355

02

П141

Палеха Ю. І. Бібліотечне фондознавство : навч. посіб. / Юрій Іванович Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с. : іл., табл. - (Сер. посібників з інформац., бібліотеч. та арх. справи).

У посібнику розкрито суть і структуру сучасної системи бібліотечних фондів, охарактеризовано основні процеси формування, використання бібліотечного фонду та управління ним.

Посібник призначено для студентів, аспірантів та викладачів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», слухачів бібліотечних курсів, академій перепідготовки керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів системи підвищення професійної кваліфікації.

А40391

006

П141

Палеха Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Юрій Іванович Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, Європей. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2018. - 219 с.

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

Для керівників та працівників інформаційних організацій, служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто має справу з інформаційними ресурсами як у традиційному, так і в електронному форматі й цікавиться стандартизацією в документально-інформаційній сфері.

Б10120

9(с2)

Р338

Реєстр Війська Запорозького 1649 року : (алфавітний покажчик прізвищ) / упоряд. В. Ф. Ковальчук. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 293, [1] с.

Пропонований покажчик присвячений дослідженню історії українського козацтва. Автор видання прагнув дослідити процес творення прізвищевих назв (прізвиськ, прізвищ) українських козаків, застосувавши нові методологічні підходи та оригінальні концепції історичного процесу.

Розраховано на спеціалістів і широке коло читачів.

М3246-1

4

С481

Словник українських прізвищ історико-етимологічний : (з поясненнями давніх значень і оригінальних словоформ, висвітленням титулів аристократії і шляхти, досягнень видатних діячів і звань достойників, посад відомих представників) : у 2 ч. / упоряд. В. Ф. Ковальчук. - Київ : Ліра-К, 2018.

Ч. 1. – 710 с.

Ч. 2. - 727 с.

Пропонований словник містить понад 154 200 прізвищ, створених нашими предками починаючи з глибин первомови і початково зафіксованих з часів Середньовіччя Європи й Русі Київської, коли появилися документально оформлені перші прізвищеві назви

Досліджуючи їх виникнення і усталення, автор-упорядник пов’язує весь процес із розвитком мови наших пращурів, відображаючи через часові паралелі розширення словникового запасу людей.

Розрахований словник як на спеціалістів, так і на широкий загал свідомої публіки, на кожного, хто цікавиться минулим своєї нації і свого роду, творить сучасне і дбає про майбутнє своїх нащадків!

А40367

4

С916

Сучасний фразеологічний словник української мови : фразеолог. звороти, тлумачення, приклади, фразеологізми-антоніми, етимолог. довідки / А. П. Ярещенко, О. В. Козир, В. І. Бездітко. - Харків : Торсінг : Навч. літ., 2018. - 639 с. - (Словники).

Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. У ньому простежується граматичне використання, специфіка й сфера вживання фразеологічних одиниць.

Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. Їх значення ілюструється цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніше не використовувався.

Словник адресовано широкому колу читачів, усім, хто цікавиться народною мудрістю і кому не байдужі барвистість і краса рідного слова, мовна культура України.

А40364

4

Т495

Тлумачний словник української мови : з грамат. додатками і прикладами сталих виразів / упоряд. Т. В. Ковальова ; худож. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2018. - 590, [1] с. : 8 вкл. л., іл. - (Учись даром!).

Сучасний стан розвитку української мови робить актуальним видання лексикографічних праць. Цей словник – активний шар лексики української мови кінця ХХ–початку ХХІ ст. До словника увійшла загальновживана українська лексика, зокрема професійна і термінологічна, а також новітня лексика, у тому числі й іншомовна, що набула широкого вжитку впродовж останніх років.

Словник стане у нагоді усім, хто цікавиться українською мовою.

А40341

34

Ц58

Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. = Codex civilis pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII / наук. ред. : О. Д. Кутателадзе, В. М. Зураб. - 2-е вид., доопр. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 659 с. : іл.

До уваги читачів пропонується друге видання латинського тексту з паралельним перекладом на українську мову Цивільного кодексу для Східної Галіції 1797 р. Це не лише зразок одного з перших повних кодифікацій приватного права Габсбургської монархії, а й однієї з перших кодифікацій приватного права у Європі. Особливий інтерес для досліджувачів становить той факт, що зазначений документ застосовувався на частині території сучасної України.

Видання розраховане на наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів, докторантів юридичних та історичних напрямів і широкий читацький загал.

А40354

01

Ш634

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Галина Євгенівна Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 174 с. : іл.

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

А40382

9(с2)(01)

Ш645

Широкий світ малої батьківщини : історія населених пунктів Івано-Франківщини : каталог краєзнав. видань 2013–2017 рр. Вип. 4 / Івано-Франків. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; вступ. ст. А. Королько ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2018. - 75 с. : іл.

Даний каталог відображає основні краєзнавчі видання, присвячені історії, сьогоденню, етнографічним особливостям населених пунктів Івано-Франківської області, які вийшли друком в Україні та діаспорі і надійшли у фонди Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка впродовж 2013–2017 років.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв та географічного покажчика.

Відбір літератури закінчено у березні 2018 року.

Видання стане в нагоді науковцям, вчителям, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентам вищих навчальних закладів та всім тим, хто цікавиться історією краю.

А40384

4

Я474

Яковлева А. М. Сучасний тлумачний словник української мови : 55 000 слів / Антоніна Миколаївна Яковлева, Т. М. Афонська. - Харків : Торсінг ; Харків : Навч. літ., 2017. - 670, [2] с.

Пропонований тлумачний словник містить 55000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів або іншомовних слів подано українські відповідники.

Основний принцип і оригінальність словника - це тлумачення основного слова синонімами, які з’ясовують найтонші його значення, та фразеологізмами. До багатьох слів подаються граматичні форми, що значно розширює сферу охоплення лексики української мови.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)