23.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Історія китайської культури Версия для печати Отправить на e-mail

До 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки та 27-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм в читальному залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «Історія китайської культури».

Фахівці відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України підготували книжково-журнальну виставку з фонду Бібліотеки до засідання Вітальні «Зустріч» - «Історія китайської культури». Презентувала виставку завідувач відділу - Єфіменко Галина Володимирівна.

Бібліографічний список:

1. Алимов И. А. Срединное государство. Введение в традиционную культуру Китая / И. А. Алимов, М. Е. Ермаков, А. С. Мартынов. – М. : ИД «Муравей», 1998. – 287 с. : ил.

2. Алфераки С. Кульджа и Тянь-Шан : путевые заметки. – Спб. : Тип. имп. Акад. наук, 1891. – 196 с.

3. Антиквариат : энциклопедия мирового искусства / Генерал. ред. Хуон Маллалью. – М. : Белый город, 2003. – 640 с. : ил.

     Зі змісту:

     Китайская керамика. – С. 394-406.

4. Антонюк Б. О. Конкурентноспроможний розвиток Китаю у ХХІ столітті / Б. О. Антонюк // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2016. - № 1-2. – С. 5-11.

5. Богословська Б. Історія китайського чаю або чому європейці п’ють чай з молоком / Богдана Богословська // Іст. калейдоскоп. – 2019. - № 1 (5). – С. 46-3 с. : іл.

6. Ван Мен про небезпеку посередності в культурі / пер. з кит. В. Б. Урусова // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2017. - № 1-2. – С. 80-85.

7. Вэй Дзюнь. Народнопесенная культура Китая / Вэй Дзюнь. – Киев : Музична Україна, 2007. – 204 с. : 26 с. ил. : ил.

8. Го Чанлу. Сучасний оперний театр Китаю як поліструктурне явище / Го Чанлу // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (26-27 квітня 2018 р., Харків) / за ред. В. М. Шейка. – Харків, 2018. – С. 127-128.

9. Гобова Є. В. «Чайний канон» Лу Юя та інша «чайна література» періоду династії Тан: проблеми перекладу та інтерпретації / Є. В. Гобова // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2017. - № 1-2. – С. 5-11.

10. Грубе В. Духовная культура Китая. Литература, религия, культ / Вильгельм Грубе ; пер. с нем. П. О. Эфрусси. – Спб. : Брокгауз-Ефрон, 1912. – 237 с. – (Б-ка обществознания «Современное человечество» / под ред. И. М. Бикермана).

11. Джайльс Г. А. Китай и его жизнь : пер. с англ. / Г. А. Джайльс ; пер. с англ. И. Г. Гуменюка ; под ред. А. И. Иванова. – Спб. : Изд. П. П. Сойкина, 1914. – 200 с.

12. Дун Юй. Китайская культура / Юй Дун, Чжун Фан, Линь Сяолин. – Пекин : Изд-во лит. на иностран. языках, 2004. – 107 с. : ил.

13. Духовність, мораль, етика традиційних суспільств далекого Сходу / упоряд. В. Ф. Резаненко. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. – 294 с.

14. Иванов А. И. Борьба за алфавит в Китае / А. И. Иванов // Новый Восток. – 1929. - № 26-27. – С. 256-260.

15. Ісаєва Н. С. Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблема відтворення її національної специфіки в китайських перекладах / Н. С. Ісаєва // Українознавство. – 2006. - № 3. - С. 263-270.

16. Китай // Книга : энциклопедия / гл. ред. В. М. Жарков. – М., 1999. – С. 289-293 : ил.

17. Китай. Знакомство с древней культурой / Хайжуй Ли, Линъюй Фэн, Вэйминь Ши ; сост., предисл. Н. Х Ахметшина. – М. : Вече, 2004. – 207 с. : 24 с ил : ил.

18. Китай: история, культура и историография / отв. ред. Н. Ц. Мункуев. – М. : Наука, 1977. – 248 с.

19. Китай : очерки жизни и нравов Небесной империи / сост. С. К. Круковская. – 2-е изд. – Спб. : Изд. «Петербург. учеб. магазина», 1904. – 133 с. : ил.

20. Китайская культура // Китай – в истории и сегодня. – [Б. м., б. г.]. - С. 73-94 : ил.

21. Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства XVIII- перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / В. О. Кіктенко ; відп. ред. О. Д. Огнєва. – Київ, 2002. – 194 с.

22. Кіктенко В. О. Огляд розвитку філософії науки і техніки в Китаї / В. О. Кіктенко // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2017. - № 1-2. – С. 12-21.

23. Кіктенко В. О. Політичні та економічні складові стратегічного партнерства України та Китаю / В. О. Кіктенко // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу : аналіт. доп. / відп. ред. В. О. Кіктенко. – Київ, 2013. – С. 91-96.

24. Коростовец И. Китайцы и их цивилизация / И. Коростовцев. – Спб. : Изд. Книж. магазина М. М. Ледерле, [1896]. – 625 с.

25. Корсун А. Н. Загадки истории. Лики Поднебесной / А. Н. Корсун, Н. Е. Лавриненко. – Харьков :Фолио, 2010. – 380 с.

26. Кравцова М. Е. История культуры Китая / М. Е. Кравцова. – 3-е изд., испр. и доп. – Спб. ; Москва ; Краснодар : Лань, 2003. – 415 с.

27. Курц Б. Г. Колониальная политика России и Китая в XVII-XVIII вв. / Б. Г. Курц // Новый Восток. – 1927. - № 19. – С. 194-206.

28. Ландезен А. фон. Настольная книга о Китае. Вып. 1 : Справочный отдел / А. фон-Ландезен, П. Шкуркин. – Харбин : Русско-Китай. тип. газ. «Юань-ден-бао, 1909. – 65 с. : 21 л. табл.

29. Лі Хань. Програма розвитку сучасного кіномистецтва Китаю та традиційні культурні цінності / Лі Хань // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (26-27 квітня 2018 р., Харків) / за ред. В. М. Шейка. – Харків, 2018. – С. 223.

30. Лі Хань. Художник (дизайнер) костюмів в ігровому кінематографі: досвід Китаю / Лі Хань // Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листопада 2018 року, Харків) / під ред. В. М. Шейка. – Харків, 2018. – С. 219-220.

31. Макгован Дж. Китайцы у себя дома : очерки семейной и общественной жизни : пер. с англ. / Джон Макгован ; пер. с англ. В. В. Ламанского. – Спб. : Изд. Девриена, Б. р. – 225 с.

32. О Китае. Старое и новое / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы». – Спб. : Тип. А. С. Суворина, 1900. – 62 с.

33. Огнєва О. Д. Стан сучасної художньої прози тибетців: автор, мова, адресат / О. Д. Огнєва // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2016. - № 1-2. – С. 97-109. – Бібліогр. : с. 107-109.

34. Попов-Татива Н. Несколько замечаний по поводу толкований шести законов китайской живописи / Н. Попов-Татива // Ученые записки Ин-та этнических и национальных культур народов Востока. – М., 1930. – Т. 2. – С. 53-71.

35. Рудаков А. Материалы по истории китайской культуры в Гириньской провинции (1644-1902 гг.) Т. 1 / А. Рудаков ; пер. Цзи-Лин-Тун-чжи. – Владивосток, 1903. – XVII, 574 с.

36. Скачков П. Е. Библиография Китая : системат. указ. кн. и журн. ст. о Китае на рус. яз. 1730-1930 / П. Е. Скачко. – М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1932. – 844 с.

37. Столповская А. Очерк истории культуры китайского народа / А. Столповская ; изд. К. Т. Солдатенкова. – М. : Тип. М. П. Щепкина, 1891. – 477 с.

38. Тан Цяньжуй. Китайські впливи в українському мистецтві / Тан Цяньжуй // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (26-27 квітня 2018 р., Харків) / за ред. В. М. Шейка. – Харків, 2018. – С. 20-21.

39. Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е.–початок н.е.) / упоряд. : М. Г. Белік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем’єва ; редкол. : М. Ю. Відейко, О. А. Корнієвський. – Київ, 2009.

     Зі змісту:

     Давній Китай. – С. 136-151 : іл.

40. Установления о соли и чае / пер., вступ. ст. и коммент. Н. П. Свистуновой. – М. : Наука, 1975. – 279 с.

41. Фицджеральд С. П. Китай : краткая история культуры / С. П. Фицджеральд. – Спб. : Евразия, 1998. – 455 с.

42. Флуг К. К. История китайской печатной книги Сунской эпохи Х-ХIII вв. / АН СССР, Ин-т востоковедения ; подгот. к изд., предисл. и ред. З. И. Горбачевой. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, Ленингр. отд-ние, 1989. – 399 с. : 14 л. ил. и карт.

43. Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. 1 : пер. с кит. / Хуань Куань ; пер. с кит., введ., коммент. и прил. Ю. Л. Кроля. – М. : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 407 с. – (Памятники пиьменности Востока ; CXXV, 1).

44. Цапко О. М. Європейська та китайська цивілізації в контексті культурно-ціннісної взаємодії / О. М. Ципко // Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Зернецької ; Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України». – Київ, 2018. – С. 143-149. – Бібліогр. : с. 142-143 (20 назв).

45. Цзя Пінва. Бувальщини. Пити чай. Чайні історії. У рік дракона про дракона / Цзя Пінва ; пер. з кит. В. Б. Урусова // Китаєвознавчі дослідження. – Київ, 2016. - № 1-2. – С. 118-126.

46. Чжан Хао. Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю / Чжан Хао // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2018. – Вип. 53. – С. 139-148. – Бібліогр. : с. 147-148.

47. Чорномаз В. Українці в Шанхаю (перша половина ХХ ст.) : монографія / В’ячеслав Чорномаз ; Укр. Асоц. Шанхаю. – Київ : Знання України, 2017. – 135 с.

48. Шевченко Н. О. Календарні системи світу як інтеграційна форма матеріальної і духовної культури : монографія / Н. О. Шевченко. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 359 с. : іл.

49. Шер А. Я. Что нужно знать о китайской письменности / А. Я. Шер. – М. : Наука, 1968. – 211 с. : ил.

50. Энциклопедия нового Китая : пер. с англ. / редкол. : А. Н. Кузнецов (отв. ред.) и др. – М. : Прогресс, 1989. – 519 с. : ил.

51. Ян Чен. Диверсифікація інтелектуально-дозвіллєвих сервісів бібліотек Китаю / Ян Чен // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (26-27 квітня 2018 р., Харків) / за ред. В. М. Шейка. – Харків, 2018. – С. 254-255.

 

Укладач:

Єфіменко Г. В.

зав. відділу ДБНІР

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)