23.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО (1954) Версия для печати Отправить на e-mail

До 65 річниці вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО».

12 травня 1954 р. Україна була прийнята до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки i культури (ЮНЕСКО).

Постійне представництво держави при ЮНЕСКО діє в Парижі з 1962 року. Основною метою співробітництва є стратегічна орієнтація на сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових, освітніх і культурних установ та організацій шляхом їх участі у програмах ЮНЕСКО.

Україна є стороною низки конвенцій ЮНЕСКО у сфері культури. Це, зокрема, Гаазька конвенція про захист культурної спадщини у випадку збройного конфлікту (1954 р.) та Перший Гаазький протокол (1954 р.), Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності (1970 р.), а також Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) і Європейська конвенція про захист археологічної спадщини (1992 р.).

Найважливішим напрямом роботи Нацкомісії у сфері культури є співпраця з ЮНЕСКО у сфері збереження об'єктів культурної і природної спадщини.

Сім українських культурних та природних пам’яток внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Києві це Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами; Києво-Печерська лавра. У Львові — ансамбль історичного центру. В Чернівцях — резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів (нині будинок Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича). Також — транскордонний (10 країн) об’єкт науково-культурної спадщини «Дуга Струве» (геодезичні пункти Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин ); «Букові праліси Карпат» (спільна українсько-словацька транскордонна номінація); дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (спільна українсько-польська номінація); стародавнє місто Херсонес Таврійський.

Бібліографічний список:

100 фільмів українського кіно: анотований каталог за проектом ЮНЕСКО “Національна кінематографічна спадщина” = 100 Films of the Ukrainian Cinema: Annotated Catalogue (under UNESCO Project “National Cinematic Heritage”) / М-во культури і мистецтв України, Головне управління кінематографії, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. - Київ: Спалах, 1996. - 126 с.: фот. - 100-річчя світового кінематографа.

Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21-25 травня 2018 р., Київ) / М-во культури України, Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, Нац. музей укр. нар. декор. мистецтва, Нац. музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків; ред. кол. О. В. Рудник [та ін.]. - Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культур. заповідник; Київ: Фенікс, 2018. - 111 с.

Білокінь С. Довідкова книга з культурної спадщини України: метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо / С. Білокінь; Національна академія наук України, Інститут історії України . - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 514 с. - (Джерела до культурологічних студій; Вип. 4-7).

Гамор Ф. Д. Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент: матеріали з нагоди десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини” / Ф. Гамор; Карпатський біосферний заповідник. - Львів: Тиса, 2017. - 248 с.

Десятиріччя створення об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Україна, м. Рахів, 26–29 вересня 2017 року) / М-во екол. та природн. ресурсів України, Закарпатська облдержадміністрація, Карпатський біосферний заповідник; відп. ред. Ф. Д. Гамор. - Львів: Растр-7, 2017. - 414 с.

Духовні витоки українського суспільства : Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молодих вчених (Україна, Дніпропетровськ, 18 травня 2016 р.) – Дніпропетровськ, 2016. – 98 с.

Закон України «Про охорону культурної спадщини»: За станом 15 березня 2005 р. / Верховна Рада України. - Київ: Парламентське вид-во, 2005. - 40 с. - (Закони України).

Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса – ЮНЕСКО): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, Одеська обласна державна адміністрація, Державний архів Одеської області, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури; ред. кол. В. С. Дорофєєв (гол. ред.) [та ін.]. - Одеса: Астропринт, 2015. - 244 с.

Збірник наукових статей, матеріалів регіональних практик та творчих поглядів учнів - 2016 = Book of articles, materials of regional practices and creative proposals of students 2016 / М-во освіти і науки України, Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, Департамент освіти і науки, молоді та спорту [та ін.]. - Вінниця: Едельвейс і К, 2016. - 224 с.

Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: (станом на 01 грудня 2006 року) / Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк. - Київ: Артліт, 2006. - 320 с.

Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; авт., упоряд. О. М. Сердюк. - Чернігів: Деснянська правда, 2011. - 796 с.

Історико-культурні заповідники: номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, що запропоновані Україною для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; ред. Т. Боровський. - Київ, 2014. - 279 с.

Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; кор. В. Божок. - Київ: Фенікс, 2012. - 80 с.

Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко ; ред. В. Ф. Шевченко. - Київ: Україна, 2012. - 384 с.

Культурна спадщина України: бібліографічний покажчик / Київський національний університет культури і мистецтв, Бібліотека; уклад. В. В. Степко [та ін.]. - К., 2012. - 92, 1 с.

Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей : (зб. док.) / М-во закордон. справ України ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України ; Ін-т укр. археографії АН України. – Київ, 1993. – 76 с.

Нерухомі об’єкти культурної спадщини: інвестиції в збереження, досвід оцінки, законодавче регулювання: міжнародна конференція, Львів 22-23 листопада 2012 р. : збірник доповідей / Українське товариство оцінювачів, Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів: Арт Економі, 2012. - 90 с.

Охорона культурної спадщини: Нормативна база / авт.-упоряд. М. Т. Пархоменко. - 3-е вид., доп. і перероб.. - Київ: Центр пам’яткознавства НАНУ, 2010. - 580 с.

Памятники национального культурного наследия Украины “Неизведанная Украина”: автомобильно-туристический атлас / сост.: А. Глазовой, Ю. Ференцева. - К.: Балтия-Друк, 2012. - 288 с.

Проблеми сталого розвитку України / Національна академія наук України, Наукова Рада НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку, Національний комітет України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"; ред. В. В. Волошин. - 3-є вид., доп. і перероб.. - Київ: БМТ, 2001. - 421 с.

Рубаник К. П. Международно-правовые проблемы ЮНЕСКО / К. П. Рубаник. – М.: Издательство «Международные отношения», 1969. – 166 с.

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини: матеріали науково-практичної конференції, 23-24 червня 2017 року / Харківська облдержадмін. Упр. культури і туризму, Обласний орг.-метод. центр культури і мистецтва. - Харків, 2017. - 359 с.

Тронько П. Т. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник / [авт. кол. П.Т. Тронько та ін.]. - Киев : Наукова думка, 1987. - 736 с. : ил.

Український національний комітет = ICOMOS Ukraine: Збірка документів і матеріалів / Ред. Л. Прибєга. - Київ: Пам'ятки України, 2008. - 63 с. - (Бібліотека журналу "Пам’ятки України" ; Кн. 40).

Феномен дерев’яної церкви: збірник статей міжнародної наукової конференції (у контексті українсько-польського транскордонного подання групи церков Карпатського регіону до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО) / Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Національний Інститут Спадщини Міністерства Культури та Національної Спадщини Польщі. - Львів: Растр-7, 2012. - 178 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)