29.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До Дня слов'янської писемності і культури Версия для печати Отправить на e-mail

Запрошуємо користувачів бібліотеки до читальної зали Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань (кімната 9) переглянути книжкову експозицію «Граматика» Мелетія Смотрицького (1619) – перший підручник церковнослов’янської мови».

На виставці експонуються : факсимільне видання пам’ятки ХVII ст. «Грамматіка славєнски правилноє Сгнтаґма» з науковими коментарями доктора філологічних наук Василя Васильовича Німчука; цінні видання ХІХ ст., зокрема фундаментальна праця церковного історика, професора Київської духовної академії та Київського університету Голубєва Степана Тимофійовича «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники»(1883), що не втратила свого наукового значення і до сьогодні; ряд монографій, досліджень, довідкових видань ХХ-ХХІ ст., в яких висвітлено життєвий та творчий шлях письменника-полеміста Мелетія Смотрицького.

Багато видань, що зберігаються у фонді відділу мають свої особливості – екслібриси, штампи, дарчі та власницькі написи. На книзі Омеляна Огоновського «История литературы русской » (1889) зберігся штампований екслібрис «Іван Кревецький», що свідчить про належність даного примірника до бібліотека українського історика, бібліографа, громадського діяч і журналіста Івана-Мар'яна Івановича Кревецького (1883-1940).

Цікавою для користувачів також буде книга англійською мовою видавничої серії «Гарвардська бібліотека давнього українського письменства» (Harvard Library of Early Ukrainian Literature) «Вибрані твори Мелетія Смотрицького» (2005).

«Мелетій Смотрицький – яскрава постать в українській історії ХVII ст. У нього було непростим як світське, так і церковне життя, яке він присвятив служінню Богу, літературній і науковій творчості. Завдяки лінгвістичному таланту досяг мовознавчої науки» [24,с. 79].

Складний життєвий шлях і літературна творчість церковного та громадського діяча, письменника-полеміста, архієпископа Полоцького Мелетія Смотрицького досліджені в працях українських літературознавців кінця ХІХ-початку ХХ ст. (М. С. Возняка, П. Г. Житецького, О. Макарушки) та сучасних вчених-філологів (В. В. Німчука, Л. Є. Махновця, О. Прокошиної, П. М. Кралюка та ін.).

В 2019 році виповнюється 400 років з часу виходу основної праці Мелетія Смотрицького «Граматики».

Книга надрукована в 1619 р. в друкарні Віленського братства, що знаходилась в маєтку князя Богдана Огінського (на це вказує герб на другій сторінці) в м. Єв'є (нині – м. Вевіс, Литва).

Учений-філолог вперше в історії нашого мовознавства розробив курс граматики церковнослов'янської мови, що складається з «Орфографії», «Етимології» (морфології), «Синтаксису», «Просодії» (правил віршування).

«М.Смотрицький у "Граматиці…" упорядкував уживання букв ъ, ь – тільки як знаків на позначення відповідно твердості та м'якості приголосних; літеру s ("зело") зберіг лише на позначення числа 6; узаконив уживання букви й; увів в укр. графіку букву ґ на позначення дзвінкого проривного задньоязикового приголосного; встановив правила вживання букв на позначення голосних і приголосних звуків, вживання великої літери, дав правила вживання знака переносу, розділових знаків, титл. Багато з його правил чинні по сьогодні. У "Граматиці…" виділено 8 частин мови: ім'я, містоименіє, глагол, причастіє, нарічіє, предлог, союз, междометіє. М. Смотрицький звернув увагу на дієприслівник (дієпричастіє), відкрив у слов'ян. системі місц. відмінок ("сказательний падеж"), здійснив поділ іменників на 5 відмін, які в осн. рисах зберігаються й понині; зробив поділ дієслів на 2 дієвідміни, що визнається й тепер; докладно описав незмінні частини мови, церковнослов'ян. синтаксис. Суттєво збагатив слов'ян. мовознавчу термінологію. У галузі теорії слов'ян. мовної системи "Граматика…" не мала собі рівних до 2-ї пол. 18 ст. Вона перевидавалася кілька разів протягом 17–18 ст. Як підручник церковнослов'ян. мови використовувалася ще в 1-й чв. 19 ст. Справила великий вплив на розвиток лінгвістичної думки в слов'ян. світі, частково і в ін. народів. Основоположник сучасної славістики Й. Добровський відверто визнав, що йшов "слідами Мелетія", який "показав правильну дорогу» [13].

Славнозвісна праця видатного вченого ХVII ст. Мелетія Смотрицького залишила виразний слід в історії мовознавства та за такий великий проміжок часу не втратила свого значення.

«Навіть на тлі Григорія Сковороди постать Смотрицького є набагато багатограннішою. Адже це не тільки філософ – це й літератор, романіст, який обезсмертив себе вже «Граматикою слов’янською», бо за нею навчалися і в той час, і наступні покоління, та й, зрештою, і зараз усі слов’яни навчаються», – відзначає ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук Ігор Демидович Пасічник [12].

Література

1. Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко / за ред. проф. Б. Криси. – Львів : Свічадо, 2009. – 180 с.

2. Возняк М. С. Історія української літератури : [в 3 т.]. Т. 2. Віки XVI–XVIII. Ч. 1 / М. С. Возняк. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Просвіта, 1921. – 416 с. : 46 іл.

3. Гальчук І. Акцентуаційні особливості «Граматики…» М. Смотрицького. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філософія. – 2008. – Вип. 4. – - C. 105-114.

4. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники : (опыт исторического исследования) / С. Т. Голубев. Т. 1. Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. – XII, 559, XV, 576 с.

5. Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Ч.1. Вып. 1. / П. Житецкий. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1889. – 62, 102 с.

6. Історія України в особах : IX–XVIII ст. / ред. Т. М. Теліженко ; худ. ред. Т. М. Канарська ; техн. ред. Н. С. Подоляк – Київ : Україна, 1993. – 396 с.

7. Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / упоряд.В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ: Наук. думка, 2004. – 582 с.

8. Короткий В. С. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В. С. Короткий. – Минск : Наука и техника, 1987. – 192 с.

9. Кралюк. П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П. М. Кралюк. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 192 с. (Духовні скарби України).

10. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI - початку XVII ст.: [монографія]/ П. М. Кралюк.-– Острог : [Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія»], 2007. – 206 с.

11. Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія / І. З. Мицько. – Київ : Наук. думка, 1990. – 190 с.

12.На Рівненщині та Волині відзначають 430-річний ювілей письменника-полеміста, мовознавця й політичного діяча Мелетія Смотрицького [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/971890.html (останній перегляд: 24.04.2019)

13. Німчук В.В. Граматика Мелетія Смотрицького [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2 : Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ : Наук. думка, 2004. 688 с.: іл.. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Gramatyka_Smotryckogo (останній перегляд: 24.04.2019)

14. Німчук В. В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства / В. В. Німчук.  Київ: Ізборник, 2003. – 67 с.

15. Німчук В. В. Києво-Могилянська академія і розвиток української лінгвістики XVII - XIX ст. // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів : зб. наук. праць. – Київ: Наук. думка, 1988. – С. 61-70.

16. Огієнко I. I Історія українського друкарства / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик; ред. Ю. П. Дяченк. Київ : Либідь, 1994. 448 с. (Пам’ятки історичної думки України).

17. Огієнко I. I Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу : курс, читаний в Українськім народнім університеті : з малюнками і портретами українських культурних діячів / Іван Огієнко . – Репринт. відтвор. вид. 1918 р . – Київ : Абрис, 1991 . – 272 с. : іл.

18. Огоновський О. История литературы русской . Ч. 1-4. /Омелян Огоновський . – Львів : накладом Т-ва ім. Шевченка, 1887 1894.

19. Острозька академія XVI-XVII ст.: енциклопедія / ред. І. Пасічник.. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – 512 с.: іл.

20. Прокопчук В. С. Я спасення шукав для народу (Мелетій Смотрицький в долі України) / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – 63 с.

21. Прокошина Е. С. Мелетий Смотрицкий / Е. С. Прокошина. – Минск : Наука и техника, 1966. – 160 с.

22. Сас П. Смотрицький Мелетій // Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. В. А. Смолій ; Інститут історії України НАН України. – Київ :  2012. – Т. 9 : Прил – С. – С. 676–677.

23. Українські письменники : біо-бібліографічний словник : у п'яти томах . Т. 1: Давня українська література (ХІ-ХVІІІ ст.) / Л. Є. Махновець (уклад.) ; ред. . О. І. Білецький. – Київ : Держ. вид-во худ. літ., 1966. – 979 с.

24. Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філософія. – 2008. – Вип. 4. – С. 72-79.)

25. Яременко П. К. Мелетій Смотрицькийиття і творчість / П. К. Яременко. – Київ : Наук. думка, 1986. – 160 с.

26. Collected works of Meletij Smortyc’kyj / Harvard Library of Early Ukrainian Literature: Texts: Volume I. Cambridge (Massachusetts): Harvard University, 1987.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)