25.02.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:30.07.2019 Версия для печати Отправить на e-mail
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 30.07.2019

А41262  9(с2)(01)

Т411

Іван Тимів – історик і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Калуська міськрада, Упр. культури, національностей та релігій, Музейно-виставк. центр, Краєзнавчий музей Калущини ; уклад. О. Кецмур ; наук. ред. О. Малярчук ; літ. ред. К. Ісаєва. -  2-е вид., випр. і допов. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. - 96 с. : табл.

Біобібліографічний анотований покажчик включає книги, статті, виступи, доповіді на конференціях, матеріали в періодиці впродовж 1990-2019 рр., а також довідкову інформацію про педагогічну, пошуково-дослідницьку, музейну та громадсько-просвітницьку діяльність історика і краєзнавця Івана Миколайовича Тиміва.

Допоміжний апарат складається з іменного та географічного покажчиків.

Видання адресоване історикам, краєзнавцям, освітянам, бібліотечним працівникам, всім, хто цікавиться історією рідного краю.

А41269  02(01)

Б594

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науково-допом. бібліогр. покажч. журн. = Library Science. Record Studies. Informology : scientific and auxiliary bibliographic index of the journal / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ;Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого ; уклад. С. Х. Литвин [та ін.]. - Київ : НАКККіМ, 2019. - 83 с.

Науково-допоміжний покажчик містить інформацію про статті, рецензії з наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», опубліковані упродовж 2004-2018 років.

Видання адресоване фахівцям у галузі бібліотекознавства, документознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, також буде корисне викладачам, аспірантам, студентам і тим, хто створює бази даних.

М3296-1  72(03)

Г674

Горбик О. О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам’яткознав. довід.). Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства / Олена Олександрівна Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Фенікс, 2017. - 147 с. : іл.

Дане видання – унікальний історико-архітектурний каталог, сучасна підбірка близько 1000 актуальних пам’яток світової архітектури від первісної доби до середньовіччя. Подібний науковий довідник вперше створено в українському архітектурознавстві, він є не лише довідковою енциклопедичною базою креслеників та зображень, але і авторським стислим систематизованим викладом світової історії архітектури.

Книга стане у нагоді, як фахівцям, так і студентам, аспірантам, докторантам спеціальностей архітектура та мистецтвознавство, історія, культурологія, широкому загалу зацікавлених архітектурою.

М3294-1  902.5(03)

Д362

Державний архів Дніпропетровської області : анот. реєстр описів. Т. 1 : Фонди дорадянського періоду / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Дніпропетров. обл. ; упоряд.: Л. М. Новікова, К. В. Попова ; ред. кол. : Н. В. Киструська, О. О. Легостаєва. - Дніпро : Ліра, 2019. - 99 с. : факс., фот. - (Архівні зібрання України). - (Спеціальні довідники).

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою «Архівні зібрання України», в яке включено інформацію про склад і зміст документів 97 фондів дорадянського періоду, що зберігаються в Державному архіві Дніпропетровської області.

Довідник розрахований на істориків, архівістів, науковців, краєзнавців та широкого загалу тих, хто цікавиться історією України.

А41264  34(01)

Н301

Народні депутати України I–VIII скликань: Хмельницька область : біобібліогр. покажч. / Хмельниц. облдержадмін., Упр. культури, національностей, релігій та туризму, Хмельницька ОУНБ ; уклад.: О. М. Шеін, В. С. Дощук ; ред. В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. - 67 с. : фот. - (Видатні особистості Хмельниччини).

Покажчик включає короткі біографічні довідки, праці депутатів, літературу про них з фондів ОУНБ та Інтернет-ресурси.

Персоналії подаються в алфавітній послідовності. Біографічна довідка містить : прізвище, ім’я, по-батькові, рік та місце народження, роки професійної діяльності, дату обрання народним депутатом України та основні функції депутатської роботи.

Праці депутатів та матеріали про них розміщені в зворотно-хронологічній послідовності.

Для прискорення пошуку додається «Іменний покажчик».

А41238  02

П88

Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обл. науково-практ. конф. 25 вересня 2018 року / Хмельниц. облдержадмін., Упр. культури, національностей, релігій та туризму, Хмельниц. ОУНБ ; уклад. : В. В. Маковська, Т. А. Шмаль ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Хмельн. ОУНБ ім. М. Островського, 2018. - 175 с.

До збірника увійшли доповіді та тези учасників обласної науково-практичної конференції, на якій розглядалися найактуальніші проблеми сьогодення бібліотек області : шляхи реформування публічних бібліотек у зв’язку із адміністративною реформою. В сучасних умовах розвитку українського суспільства публічні бібліотеки відіграють особливу роль у розвитку громад, адже залишаються доступним та безкоштовним джерелом отримання достовірної інформації, місцем, що об’єднує мешканців.

А41255  002

Р603

Родик К. СІЗІФ XX: книжка vs. політика. До 20-ліття Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» / Костянтин Родик. - Київ : Балтія Друк, 2019. - 351 с. : іл.

Ця книга – спогади про постання сучасного українського книжкового ринку на тлі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року». Про людей, які прищепили вітчизняній книжці світові стандарти, і про тих, хто «здавав» її корупціонерам та окупантам.

Мемуарна аналітика про те, що плюс-мінус-процес триває.

А41263  2(03)

С157

Сакральні пам’ятки Хмельниччини : довідково-бібліогр. вид. / Хмельниц. облдержадмін., Упр. культури, національностей, релігій та туризму, Хмельниц. ОУНБ ; уклад. В. О. Мельник ; ред.: В. В. Маковська, Т. А. Шмаль ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. - 67, [1] с.

Мета видання – систематизувати інформацію про наявні сакральні пам’ятки, сприяти формуванню цілісного уявлення про сакральну культуру краю як важливу складову духовної культури подолян, що увійшли до Державного реєстру національного надбання.

Видання містить довідковий матеріал про історію храмів і монастирів та бібліографічні списки літератури на основі фондів бібліотеки.

Матеріали розміщені за географічним принципом. Списки літератури – за абеткою авторів і назв публікацій.

Б10309  9(с2)

П335

Сергій Іванович Пирожков: життєвий шлях ученого і дипломата / відп. ред.: В. А. Денисенко, А. В. Денисенко. - Київ : Логос, 2018. - 167 с. : іл. - (Україна дипломатична ; Вип. 15).

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, дипломатичної та громадсько-політичної діяльності відомого вченого, доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, віце-президента НАН України С. І. Пирожкова.

Наукові інтереси вченого охоплюють різноманітні питання соціогуманітаристики та демографії, створення системи стратегічного аналізу та наукових засад національної безпеки держави, широкого кола проблем міжнародних відносин та конфліктології. Вагомий вклад ученого в обґрунтування цивілізаційного розвитку незалежної України.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

А41276  001(03)

Т284

Творці Української Науки / ред. кол. : Л. В. Деримедвідь [та ін.]. - Київ : АНАВІТ, 2019. - 194 с. - (Медичні науки ; Т. 1).

Книга представляє історичне становлення та сучасні тенденції розвитку медичних наук. Це своєрідний довідник та посібник у галузі, що висвітлює напрями наукових досліджень та результати багаторічної роботи провідних науковців і колективів навчальних кафедр та відділень.

Розрахована на студентів, аспірантів, науковців та людей, що працюють у сфері медицини, в яких є бажання продовжувати наукові здобутки своїх попередників та вчителів і виводити медичну сферу України та наукову думку на вищий європейський рівень.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)