07.04.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День пам’яті примусово виселених автохтонних українців Версия для печати Отправить на e-mail

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VІІІ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» 8 вересня цього року в Україні вшановується пам’ятна дата – 75-ті роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках українців - автохтонних мешканців цих регіонів.

Протягом багатьох століть українці на цих територіях піддавалися утискам та переслідуванням від колонізаторів за свої віру, мову, землю, зазнавали численних духовних і матеріальних втрат, а в середині XX століття стали жертвами примусового виселення.

// Золоті ворота. – 1994. – № 1(7). – С. 49-70.

// Український історичний журнал. – 2016. – №6. – С. 226-233.

Бібліографічний список:

"Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. : збірник документів / Національна академія наук України, Інститут національної памяті у Львові ; Національна академія наук України, Інститут національної памяті у Львові. - Львів : "Піраміда", 2010. - 592 с.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2 кн. / І. Г. Білас. - К. : Либідь-Військо України, 1994 - .Кн. 1. - 1994. - 432 с.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2 кн. / І. Г. Білас. - К. : Либідь-Військо України, 1994 - .Кн. 2. - 1994. - 688 с.

Винниченко І. І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. - Київ : Рада, 1994. - 126 с.

Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. У 3 т. Т. 1. Дослідження / Ю. І. Макар [та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2011. - 880 с.

Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. Т. 2 / Ю. І. Макар, М. М. Горний, В. Ю. Макар ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2014. - 899 с.

Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. Т. 3 / Ю. І. Макар, М. М. Горний, В. Ю. Макар ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2015. - 960 с.

Вронська Т. В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу" в Україні (1917-1953 рр. ) / Т. М. Вронська ; Національна академія наук України, Інститут історії України, Служба безпеки України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 487 с.

Вятрович В. М. Друга польсько-українська війна 1942 – 1947 / В. М. Вятрович ; Центр досліджень визвольного руху. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 288 с.

Губка І. М. Правда про Норильськ (повстання 1953 року) / І. М. Губка. - Львів : Афіша, 2005. - 156 с.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х-початку 50-х рр. : документи, матеріали, спогади. У 3 томах. Т. 3. Спогади / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича ; ред. Ю. Сливка. - Львів : [б. и.], 2002. - 391 с.

Депортовані : матеріали науково-практичної конференції “70-ти річчя депортації українців із Закерзоння”, Львів, 12 грудня, 2015 р. / Об’єднання товариств депортованих українців “Закерзоння”: Лемківщина, Західна Бойківщина, Надсяння, Дюбачивщина, Холмщина ; ред. кол. В. Середа [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2016. - 44 с.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 7. Г – Ді / НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень, Наукове товариство ім. Шевченка. - Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2007. - 707 с.

Етнонаціональний розвиток України: Терміни, визначення, персоналії / АН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, АН України. Ін-т української мови ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. - Київ : [б. и.], 1993. - 807 с.

Історія України : підручник для вузів. / ред. Ю. Сливка. - 3-є вид. перероб. і доп. - Львів : Світ, 2002. - 520 с.

Історія українського селянства : нариси в 2-х томах. Т. 2 / Національна академія наук України, Інститут історії України ; ред. В. М. Литвин. - Київ : Наук. думка, 2006. - 652 с. + 80 л. фото.

Кідонь Й. М. Між жорнами часу / Й. М. Кідонь. - Броди : Просвіта, 2013. - 96 с.

Літопис нескореної України : документии, матеріали, спогади. Кн. 1 / АН України, Інститут українознавства, Інститут української археографії, Всеукраїнське братство вояків УПА, Всеукраїнське товариство політв’язнів та репресованих ; відп. ред. Я. Лялька. - Львів : Просвіта, 1993. - 796 с. : 32 л. фот.

Павлів Ю. З. Депортації українців з польсько-українського прикордоння 1944–1951 рр. у регіональній пам’яті України : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. З. Павлів ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України. Ін-т народознавства. - Львів, 2018. - 20 с.

Пам’ятники жертвам депортації українців на Тернопільщині : фотокаталог пам’ятних знаків / Тернопільська облдержадмін. Упр. культури, Тернопільська облрада, Тернопільський обл. центр охорони та наук. дослідж. пам’яток культурної спадщини ; керівник проекту М. Ягодинська ; ред.: Л. Строцень, П. Козловський. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 47 с. :

Порендовський Володимир-Ігор. У кігтях Степлагу: Кенгір 1949-1954 / В. -І. Порендовський ; Центр досліджень визвольного руху. - Львів : Сполом, 2005. - 267 с.

Реабілітовані історією. Львівська область . Кн. 1 / Видавничий центр “Пам’ять” ; упоряд., наук. ред. В. М. Савчак, наук. конс. Р. В. Маньківська. - Львів : Астролябія, 2009. - 768 с. : фот. - (Реабілітовані історією : у 27 т. / ред. кол.: П. Т. Тронько (голова) [та ін.]).

Україна-Польща: важкі питання : матеріали XI Міжнародного семінару істориків “Укаїнсько-польські відносини під час Другої світової війни” Варшава. 26-28 квітня 2005 року. Т. 5 / ред. Є. Місило. - Варшава : [б. и.], 2006. - 359 с.

Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2016. – №6. – 240 с.

Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2001. – №1. – 167 с.

Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 1990. – №10. – 165 с.

Українці Закерзоння : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та спогади з нагоди 60-річчя депортації автохтонних українців з Польщі, м. Бучач, 29-30 вересня 2005 р. / Бучацький інститут менеджменту і аудиту, Львівська національна академія мистецтв ; упоряд.-ред. В. Бадяк. - Львів : ЛНАМ-Сполом, 2007. - 291 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії: (Україна як об’єкт сталінських політичних репресій) : автореферат дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ю. І. Шаповал ; Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 1994. - 37 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (74) (лютий 2020 р.)
В. 1 (73) (січень 2020 р.)
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)