23.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Історія депортації кримських татар Версия для печати Отправить на e-mail

З 6 травня у відділі довідково‑бібліографічної та інформаційної роботи (кімн. 17) експонується книжкова виставка «Історія депортації кримських татар (до 70-річчя примусового переселення татар з Криму)».
18 травня 1944 року стало днем жалоби в історії кримськотатарського народу: протягом доби десятки тисяч людей було вигнано з рідних домівок, посаджено у товарні вагони і відправлено на спецпоселення до Середньої Азії.

Постанова Державного Комітету Оборони № 5859 сс про виселення кримських татар із Кримської АРСР в Узбецьку РСР від 11 травня 1944 р. запустила у дію відпрацьований репресивний механізм. «Ворожим» оголосили цілий народ, хоча тисячі кримських татар брали активну участь у бойових діях, були відзначені високими нагородами СРСР, багато полягло на фронтах війни – за Батьківщину. Зведений план «операції переселення» передбачав, що кримських татар розмістять у 7 областях (55 районах) Узбекистану. Ешелони з Криму мали вирушити 20 травня, а на місця вивантаження – 43 станції – очікувалися до 10 червня 1944 року. Але завдяки «прискоренню» процес депортації кримських татар було проведено з 18 травня до 8 червня 1944 року. Це була подія, яка на довгі роки позбавила кримських татар батьківської землі, багатовікового коріння, обернулася трагедією для кількох поколінь, Загальна чисельність депортованих кримських татар, за різними джерелами, становить близько 200 тисяч.

Історія не вичерпувалась переселенням та ізоляцією кримськотатарського народу. Насильницьке позбавлення житла, вилучення худоби, конфіскація майна та особистих речей з подальшою передачею до державних фондів, розпродажем, або розгарбуванням є цинічним злочином. Руйнація пам’яток культури багатьох поколінь кримських татар, нищення мусульманських цвинтарів, закриття мечетей, спалення татарських книг, журналів, газет, зміна татарських назв міст, селищ, сіл – все це означає системну злочинну політику тоталітарного режиму.

Підсумком акцій депортації кримськотатарського народу стало руйнування природного і соціального оточення багатьох народів, втрата унікальних культурних надбань кримських татар, підірвані традиції дружніх зв’язків народів, економічні збитки.

Цього року виповнюється 25 років з початку практичних дій, які здійснювали урядові структури щодо реабілітації, повернення та облаштування депортованих кримських татар. Треба підкреслили, що з прийняттям політичного рішення, ще в межах СРСР, уряд Української РСР, до устрою якої 1954 року із устрою РСФСР було підпорядковано Кримську область, взяв найактивнішу участь. Щодо визначення основних концептуальних підходів у вирішенні цієї проблеми. були покладені уточнені дані стосовно 330 тис. депортованих татар, які можуть повернутися до Криму. Кримськотатарська проблема була введена в число пріоритетних напрямків розвитку народного господарства колишнього СРСР, але основне навантаження з реалізації запланованих завдань лягло на Україну.

Починаючи з 1991 року в умовах державної незалежності України, жодна з республік колишнього Союзу, на жаль, незважаючи на відповідні зобов’язання не підтримали процес репатріації татарського народу до Криму. Того ж року до України повернулося 35 тисяч кримських татар, яким надавалася можливість прописки проживання за місцям виділення земельних ділянок у Криму. Процес повернення уповільнюється через соціально-економічні ускладнення: проблема занятості, місць проживання, економічна та політична криза в Україні.

Сьогодні додатково постала гостра політична проблема анексії Криму Росією та подальшої історичної долі кримського населення загалом. Але уряд України та весь український народ і в таких складних політичних умовах активно намагається захистити і підтримати кримських татар.

Запропонована книжкова виставка знайомить з документами про історію депортації кримських татар, що зберігаються у фонді Національної історичної бібліотеки України.Бібліографічний список

CCCР. Гос. Ком. Обороны. О крымских татарах : постановление №№ 5859-сс от 11 мая 1944 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/440511.htm

СССР. Верховный Совет. О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав : декларация // Ведомости народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1989. – № 23,15 нояб. – Ст. 607.

***

Брама Сходу : Золоті сторінки кримськотатарської поезії у перекладі Миколи Мірошниченка з додатком статей про її творців / ред. Л. Н. Головко. – К. : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. – 188 с.: іл, портр. Шифр : А19452/Б873 КХ(1)

Громадські та політичні лідери кримсько-татарського народу : Інформація станом на 15 травня 1999 року. - К. : УНЦПД, 1999. – 150 с. – (Сер. «Персоналії»). Шифр : А4151 / 9(с2)/ Г82 / ДБ(1)

Гуманітарні аспекти інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство : матеріали круглого столу / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки Фонду “Ноу-Хау”. – К., 1999. – 115 с.
Шифр : А4139 / 9(с2) / Г945 / КУ(1)

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. док.: (1941–1998 рр.) / упоряд. Ю. Білуха ; Дер. ком. України у справах національностей та міграції. – К.: Абрис, 1999. – 175 с.Шифр : А10745 / 9(с2) / Д355 / КХ(1)

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : стат. материалы (1989-1999) / ред. Ю. Білуха. - К.: Абрис, 2000. - 200 с. Шифр : А10746 / 9(с2) / Д355 / КХ(1)

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989–1999) / ред. Ю. Білуха ; Держ. ком. України у справах національностей та міграції. – К. : Абрис, 1999. - 415 с: Шифр : А6378 / 9(с2) / Д355 КХ(2)

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : матеріали урядових комісій : (1989 – 2000 рр.) / упоряд. Ю. Білуха ; М-во юстиції України, Держ. ком. України у справах національностей та міграції. – К. : Абрис, 2001. – 298 с. Шифр : А10744 / 9(с2) / Д355 / КХ(1)

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. док.: (1989–2002 рр.) / упоряд. Ю. Білуха ; М-во юстиції України, Держ. ком. України у справах національностей та міграції. – К. : Абрис, 2003. – 191 с. Шифр : А10743 / 9(с2) / Д355

Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : реком. бібліограф. покажч. / М-во культури і мистецтв України, НПБУ ; Культ. центр народно-демократ. партії «Україна духовна». – К., 2000. – С. 40–42 : Кримські татари. Шифр : А 5316 / 9 (с2) (01) / Е 885.

Інтеграція кримських татар в українське суспільство : проблеми і перспективи : аналіт. оцінки Нац. ін-ту стратег. дослідж. / авт. кол. А. Гальчинський ; Нац. ін‑т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2004. – 44 с. – Шифр : А12911 / 9(с2) /І-73 КУ(1), КХ(1)

Законодавче забезпечення прав кримських татар в Україні : питання та перспективи : матеріали "круглого столу" / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки Фонду “Ноу-Хау”. – К., 1999. - 76 с
Шифр : А4138 / 9(с2)/З-194 / КУ(1)

Історія і культура кримських татар [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. - Симферополь: Яшлык, 2001. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Загол. з етикетки диска. Шифр : CD / 9(с2)/І-907 / КХ(БІТ)(1)

Кангієва Е.М. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888-1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук. (07.00.06) - історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Е. М. Кангієва ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2008. - 20 с. АР / 901.2 / К191 КХ(1).

Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти : проблема соціальної адаптації / В. О. Котигоренко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К. : Світогляд, 2005. - 221 с. Шифр : А14456 / 9(с2)/К732 / КХ(2), КУ(1)

Кримсько-татарське питання. Вип. 3 (37) : [сусп.-політ. вид.] / ред. Я. Вольвач ; Крим. незалеж. центр політ. дослідників і журналістів. – Сімферополь: Доля, 2010. – 64 с.

Кримські татари і українське суспільство : проблеми політичної та соціальної інтеграції" : матеріали конф., 26-27 листопада 1998 р., Київ, Україна / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 1998. - 123 с. Шифр : В250 / 9(с2) /К852 / КУ(1)

Кримські татари : "національна меншина" або аспекти питання : матеріали "круглого столу"/ Укр. незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки Фонду “Ноу-Хау”. – К., 1999. – 118 с. Шифр : А3981 / 9(с2) /К823 / КУ(1)

Кримські татари : шлях до повернення : кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років) очима радянських спецслужб: зб. док. та матеріалів: іст. літ. Ч. 1 / упоряд. О. Г. Бажан ; НАН України, Ін-т історії України ; Держ. арх. служба України ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – К., 2004. – 395 с. Шифр : М1093-1 / 9(с2) / К823 КХ(1), КУ(1)

Кримські татари : шлях до повернення : кримськотатарський національный рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб : зб. док. та матер. Ч. 2 / упоряд. О. Г. Бажан ; ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України ; Держ. арх. служба України ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – К., 2004. – 362 с . Шифр : М1093-2 9(с2) /К823 / КУ(1), КХ(1)

Крымские татары: хрестоматия по этн. истории и традицион. культуре / авт.-сост. М. А. Араджиони ; Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Крым. отд. Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : "Доля", 2005. – 570 с.Шифр : А17907 / 902.7 / К823 / КХ(2)

Латишева О. В. Відродження освіти та культури Кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 р.р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук (07.00.01) / Олена Володимирівна Латишева. - Х., 2004. - 17 с.Шифр : 9(с2) / Л272 / КХ(1)

Міжнародна науково-практична конференція (Бахчисарай): Культурні цінності кримськотатарського народу. Втрати. Шляхи повернення : матер. / упоряд. : О. Гайворонський, Т. Мостицька ; М-во культури і туризму України , Держ. служба контролю за переміщенням культур. цінностей через держ. кордон України ; М-во культури Автономної Республіки Крим. – Бахчисарай, 2005. – 144 с.Шифр : А24538 / 9(с2) / М581 / КХ(1)

Народы Крыма: история и современность : указ. лит. / сост. Т. Ф. Павлова ; Центр. гор. б‑ка им. Л. Н. Толстого, Информ.‑библиограф. отд. – Севастополь, 2007. – С. 15 – 19 : Крымские татары. – Библиогр.: №№ 186 – 244 (59 назв). Шифр : А 16689 / 9(с2) (01) / Н 301 / ДБ

Національні меншини в Україні : інформаційно‑бібліограф. покажч. / Ін-т дослідж. діаспори. – 2-е вид., доп. – К., 2003. – С. 215 – 228 : Татари кримські. – Бібліогр.: 240 назв. Шифр : А 10666 / 9(с2) (01) / Н 354 / ДБ

Османов Ю. Б. Белая книга Национального движения крымских татар : об обстоятельствах саботажа руководствами Украины и Крыма Постановления Верховного Совета СССР № 845-1 от 28.11.89 г. "О выводах и предложениях комиссии СН по проблемам крымскотатарского народа" и разгрома Комитета (док.) / Ю. Б. Османов. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. – 528 с. Шифр : А23835 / 9(с2) / О-749 : КХ(1)

Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар : матер. "круглого столу", 17 берез. 1999 р., Київ, Україна / Укр. Незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки фонду “Ноу-Хау”. – К., 1998. – 83 с. Шифр : А4041 / 9(с2) / С692 / КУ(1).

Усеинов С. М. Коуш и коушане: [депортація кримсько-татар. народу в 1944 р.] / С. М. Усеинов. – Симферополь : Лемешко К.А., 2012. – 328 с.: ил., портр.

Чобіт Д. В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану “зраду хана” / Д. В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. Шифр : А28568 / 9(с2) / Ч-75 / КУ(1), КХ(2)

Эмиграционный потенциал ранее депортованных крымских татар в республике Узбекистан [по состоянию на август – сентябрь 1997 г.] / Представительство МОМ в Украине. – [К.],1998. – 100 с. : табл. Шифр : В 331 / 9 (с2) / Э 55.

Юнусова Л. С. Крымскотатарская литература: сборник произведений фольклора и литературы VIII-XX вв. / Л. С. Юнусова. – Симферополь : Доля, 2002. – 344 с.
Шифр : А7918 / 8(с) / Ю564 / ДЗ(1)

Журнальні статті

Білецька С. Сталінський режим проти кримських татар (травень 1944 року) / С. Білецька // Література та культура Полісся. – 2007. – Вип. 35. – С. 193–203. – Бібліогр. : 23 назви. Шифр : Пр 3577 / 35

Бугай М. Ф. Депортація кримських татар у 1944 р. / М. Ф. Бугай // Укр. іст. журн. – 1992. – № 1. – С. 29–45.

Веліулаєва Е. І. Культурне відродження кримських татар (наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.) / Е. І. Веліулаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 18. – С. 75–84. – Бібліогр.: 12 назв. Шифр : Пр 3960 / 18.

Вітман К. М. Кримські татари – національна меншина чи корінний народ? / К. М. Вітман // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 563–571. – Бібліогр. : с. 570-571.

Газізова О. О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір / О. О. Газізова // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2010. – Вип. 4 (48). – С. 437–446. Шифр : Пр 3738 / 4(48).

Давиденко Е. Важке повернення : (про кримських татар) / Е. Давиденко // Україна. – 1991. – № 25.

Депортация : Берия докладывает Сталину // Коммунист. – 1991. – № 3. – С. 106.

Макаренко Н. Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. ХХ ст.) / Н. Ю. Макаренко // Соціальна історія. - 2007. - Вип. 2. - С. 79-85. – Бібліогр.: 28 назв.

Паин З. А. Возвращение : [репатриация депортир. народов] / З. А. Паин // Социолог. исследования. – 1990. – №12. – С. 59–60.

Полухіна О. М. Населення Криму в 1783–1917 рр. / О. М. Полухіна // Укр. іст. журн. – 1988. – № 9. – С. 27–35.

Прибыткова И. М. Возвращение : (о процесах возвращения депорти. в 1944 г. крым. татар на ист. родину) / И. М. Прибыткова, С. А. Макеев // Философ. и социолог. мысль. – 1990. – № 7. – С. 26–29.

Сеітова Е. Особливості демографічних процесів у Кримській області в другій половині 1960-х – на початку 1970-х років / Ельвіна Сеітова // Краєзнавство. – 2012. – № 3. – С. 41-44.

Хаялі Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944-1948 рр.) / Р. Хаялі // Юридична Україна. – 2013. – № 3. – С. 21–26. – Прим.

Хаялі Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954-1956 рр.) / Р. Хаялі // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 16-20. - Прим.

Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим : проблеми мови та історичної топоніміки / М. Ярмоленко // Краєзнавство. – 2012 . – № 4. – С. 58–62.


Укладачі : Єфіменко Г. В., зав. відділу ДБІР

Новицька А. І., зав. сектора інформ. роботи.

Тел.: +380 (44) 280 28 74
Е-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)