16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Перша світова війна і Україна Версия для печати Отправить на e-mail
Історичний календар
День в історії
Перша світова війна і Україна
До 100-річчя початку Першої світової війни

Перша світова війна – війна між блоками найбільших світових країн початку 20 ст. – Центральними державами (Німеччина та Австро-Угорщина), та Антантою (Велика Британія, Франція і Російська імперія), в яку було втягнуто 38 держав із населенням 1,5 млрд. осіб (¾ населення земної кулі) ; бойові дії велися із серпня 1914 по листопад 1918 рр. За цей час було вбито 10 млн. осіб (стільки, скільки загинуло у всіх європейських війнах за тисячу років до початку Першої світової війни) і поранено близько 20 млн.

Одним з найбільш драматичних стали перебіг подій Першої світової війни та її наслідки для українського народу, розділеного на східно-європейському театрі воєнних дій політичними кордонами імперій, які вступили між собою у війну. Українські землі зазнали значних руйнувань внаслідок війни – від самого початку боїв улітку 1914 територія Галичини, Волині і (меншою мірою) Центральної України стала одним із основних воєнних театрів на сході Європи. Аж до початку 1918 лінія фронту проходила через українську територію, і протягом усієї війни тут перебував російський штаб Південно-Західного фронту. Ключове геополітичне розташування, а також значні природні та людські ресурси спричинили запеклу боротьбу за них Німеччини та Австро-Угорщини, з одного боку, і Російської імперії – з іншого. За роки війни до лав російської армії було мобілізовано 3,5 млн. українців, а до складу австрійської армії – близько 300 тис. (9% від особового складу австро-угорської армії).

На українських землях проходив Південно-Західний фронт довжиною більше 400 км., польове управління якого дислокувалося в Києві. Вже з початку війни було зафіксовано ряд негативних явищ у суспільстві : подорожчання продуктів, масові заворушення, спад в економіці. Війна виявила колосальний вплив на промисловість, економіку та торгівлю. Найбільшого потрясіння зазнало сільське господарство та селяни.

На початку війни російські війська переможно зайняли більшу частину Галичини і майже всю Буковину. Відразу ж розпочалася насильницька русифікація регіону. Мережа українських шкіл і культурно-освітніх установ ліквідовувалась. Понад 12 тис. представників місцевої інтелігенції, в тому числі греко-католицький митрополит А. Шептицький, були депортовані до Сибіру.

Однак контрнаступ австро-угорських і німецьких військ змусив до осені 1915 р. Росію залишити Буковину й більшу частину Галичини. Навесні 1916 р. унаслідок Брусиловського прориву російська армія знову підійшла до карпатських перевалів. Далі війна набула позиційного характеру.

З початком війни серед українських політиків стався розкол. Більшість західноукраїнців вирішили взяти бік Австро-Угорщини. В серпні 1914 р. у Львові було засновано Головну Українську Раду – міжпартійний блок за участю радикальної, соціал-демократичної та національно-демократичної партій. Раду очолив Кость Левицький (1859–1941). Розпочалося формування українських військових підрозділів. 2,5 тис. добровольців склали легіон Українських січових стрільців, який брав участь у воєнних діях в районі Стрия та на інших ділянках фронту.

Тоді ж з ініціативи емігрантів зі Східної України Д. Донцова (1883–1973), В. Дорошенка, О. Скоропис-Йолтуховського, М. Меленевського та інших у Відні постав Союз визволення України. Його політична програма передбачала створення самостійної Української держави з конституційною монархією, демократичним устроєм, свободою для всіх національностей, самостійною українською церквою. Для досягнення цієї мети Союз вважав за доцільне співробітництво з Німеччиною та Австро-Угорщиною.

Що ж стосується Наддніпрянської України, то газета «Рада», що виражала лінію Товариства українських поступовців, закликала українців до захисту Російської держави. Водночас значна частина українських соціал-демократів за участю В. Винниченка зайняла антивоєнні позиції під гаслами «Геть війну! Хай живе автономія України!»

Перша світова війна значним чином вплинула на українське суспільство. Переважна більшість українських солдатів і офіцерів обох імперій виконували свій військовий обов’язок і воювали в арміях тих держав, де вони народилися і жили, вважаючи супротивника своїм кровним ворогом. Патріотичний підйом на початку війни з обох сторін був значним, чому посприяла й позиція провідних суспільно-політичних сил, у тому числі українських, спрямована на підтримку війни. Лише згодом конфлікт між Австро-Угорщиною і Росією почав розглядатися українськими політиками Галичини і Наддніпрянщини як можливість здобуття для українських земель більшої автономії, а то й незалежності. Для політичної орієнтації українського народу і захисту його національних інтересів були створені Головна українська рада, Союз визволення України, Загальна українська рада, Українська парламентська репрезентація.

Отже, під час Першої світової війни українці становили близько третини складу російської армії. З українців складалася більшість елітних бойових підрозділів імперії. Російське командування позитивно ставилося до них і допускало створення частин, в яких українці становили більшість особового складу, вважаючи, що створення таких частин сприятиме піднесенню їхнього бойового духу.

В армії українці ідентифікували себе як окрему етнічну групу, але на початку світової війни їхня поведінка принципово нічим не відрізнялася від поведінки росіян.

Незважаючи на спільність етнічного походження українців Наддніпрянщини та українців Галичини, перші з початком війни не могли усвідомити цього факту. Тому поведінка воїнів-українців на території Галичини і Буковини включала в себе погромну діяльність. Втім через обставини крайньої бідності українців Австро-Угорщини солдатська агресія була спрямована головним чином проти євреїв, поляків і німців.

Особливістю та однією з ключових гуманітарних проблем Першої світової війни стало біженство, яке широко охопило українські землі по обидва боки кордону. В юридичній термінології вперше у ХХ ст. саме цього періоду стало функціонувати поняття «переміщені особи». Евакуаційні заходи були застосовані як австрійською владою в Галичині і Буковині, так і російським імперським урядом. Українські землі в загальноукраїнському вимірі зіграли значну роль у формуванні системи органів допомоги біженцям. Спільними зусиллями працівників провідних громадських організацій, місцевого самоврядування різних рівнів, етнічних спілок вдалося встановити певну схему стихійного руху біженців та організувати надання їм різнопланової допомоги. Українське суспільство в надзвичайних умовах воєнного часу взяло на себе складне завдання – створити належні умови життя сотням тисяч евакуйованих. За досить короткий час ці люди отримали тимчасовий притулок, їх було забезпечено харчуванням, одягом і взуттям, медичною допомогою, було організовано навчання для дітей, зроблено спроби задовольнити духовні запити етнічних біженців. Питання реевакуації біженців Першої світової війни підняли саме українські дипломати у складі делегації у Бересті-Литовському (Брест-Литовському). Процес підготовки та повернення біженців з України за час правління П. Скоропадського відбувався за участю Української держави, та був вдалим лише у тій частині, що стосувалася вивозу біженців-іноземців та повернення українців із західних країн. Повернення українців із Росії набуло спонтанного і довготривалого характеру. На початку ХХІ ст. проблема біженства більш, ніж актуальна, і потребує міжнародного вирішення.

Підсумовуючи вищесказане, слід відзначити що, розкол і непорозуміння всередині українського національно-визвольного руху, його орієнтація на зовнішні сили, замість того, щоб «своє майбутнє будувати на власній перемозі» (В. Липинський), не дозволили українцям утвердитися у власній державності. Українські політичні керманичі не врахували зміни геополітичних реалій, коли Антанта і США взяли під свій контроль національно-визвольні процеси у Східній Європі. У той час, як загальновідомі «14 пунктів В. Вільсона» гарантували всім народам, що входили до складу Австро-Угорської імперії, право на національне самовизначення, українські національні інтереси були проігноровані.

Бібліографічний список документів з фонду НІБ України

Акимов Ф. И. Большевики Украины в борьбе за солдатские массы (1914-март 1917 гг.). – К. ; О. : Вища шк., 1989. – 183, (1) с.

Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст. : програмні документи перших українських політичних партій / [упоряд. В. С. Журавський]. – К., 1992. – 96 с.

Бережинський В. Г. Україна в роки Першої світової війни / Володимир Григорович Бережинський ; Наук.-дослід. центр гуманіт. проблем Збройних сил України. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2001. – 89 с. : іл. – Бібліогр. : с. 44-49.

Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр. / О. В. Богуславський ; Гуманіт. ун-т, Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр. – Запоріжжя, 2003. – 236 с.

Бойченко О. М. Молодість : повість / Олександр Максимович Бойченко ; [автобіографія : с. 3-6 ; іл.. : А. Резніченко]. – К. : «Молодь», 1964. – 552 с. : 11 л. іл., портр.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / упоряд. О. П. Реєнт ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : КЛІО, 2013. – 784 с.

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 8 : Праці з історії, філософії та організації науки / Володимир Іванович Вернадський ; голов. ред. Б. Є. Патон ; ред. А. Г. Загородній ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Центр досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К. : Фенікс, 2012. – 658 с.

Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914-1923 рр. : у 2 т. Т. 2 / Василь Верига ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – 2-е вид., доповн. – Л., 2005. – 496 с.

Война. 1914-1917 гг. : из личного фотоальбома генерала графа Ф. А. Келлера / ред. Д. Табачник ; Центр. гос. кинофотоарх. Украины имени Г. С. Пшеничного. – Х. : Фолио, 2012. – 328 с. : фот.

Головченко В. І. Українське питання в роки Першої світової війни : моногр. / В. І. Головченко, В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парламент. вид-во, 2009. – 447 с.

Гордиенко И. М. Из боевого прошлого. (1914-1918 гг.) / И. М. Гордиенко. – М. : Госполитиздат, 1957. – 215 с. : 1 л портр.

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський ; [упоряд. А. Ф. Трубайчук]. – К. : Либідь, 1992. – 42, [2] с. : портр.

Добросельский П. П. Об очередной задаче Земства в послевоенный период : доклад. записка гл. П. П. Добросельского очередному земскому собранию сессии 1915 г. / П. П. Добросельский ; Харьк. губерн. земская управа. – Х. : Печ. С. П. Яковлева, 1916. – 8 с.

Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні : док. і матеріали (1914-1918) / Любов Миколаївна Жванко. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 359 с. : табл.

Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни : навч. посіб. / Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 148 с.

Загребельна Н. І. Велика війна : українство і благодійність (1914-1917 рр.) / Н. І. Загребельна, І. Коляда ; Ін-т історії України НАН України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 193 с.

Записка об украинском движении за 1914-1916 годы с кратким очерком истории этого движения, как сепаратистко-революционного течения среди населения Малороссии. – [Б. м.],1916. – 75 с.

Зорик В. А. Політичні партії України та Росії в роки Першої світової війни, (1914-1917 рр.) : моногр. / Вадим Анатолійович Зорик ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 216 с.

Зорик А. С. Политические партии России и Украины в годы Первой мировой войны / Анатолий Семёнович Зорик ; Харьк. гос. акад город. хоз-ва. – Х. : Основа, 2002. – 256 с. – Библиогр. : с. 228-250.

Имшенецкий Б. Великая Галицийская битва. Взятие Львова и Галича. Разгром австрийской армии у Томашова, у р. Сана и под Гродоком. Очищение Восточной Галиции от неприятельских войск. Взятие Миколаева, Стрыя, Ярослава и других важнейших центров. Характеристика русских и австрийских воинов… Вып. 6 / Б. И. Имшенецкий. – Пг. : Тип. Леонтьева, 1914. – 32 с. – (Сер. сб. «Великая Всемирная война).

Кобець О. Записки полоненого : пригоди і враження учасника Першої світової війни / Олекса Кобець. – 5-е вид. – К. : Глобус, 1993. – 331 с.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. / Костянтин Костянтинович Кондратюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 260 с.

Кошик А. К. Рабочее движение на Украине в годы Первой мировой войны и Февральской революции. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – 324 с.

Критский П. Взятие Львова / П. Критский. – Ярославль : Тип. Некрасова, 1914. – 116 с. – (Б-ка войны, №13).

Кудлай О. Б. Законодавча діяльність Народного міністерства судових справ Української Центральної Ради / Олександра Борисівна Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2002. – 72 с. – (Іст. зошити).

Летицький Є. Листи з Німеччини / Євген Летицький . – Відень : Союз Визволення України, 1916. – 47 с.

Литвин М. Р. Українські Січові Стрільці : до 500-річчя козацької слави. – К. : Вид-во Т-ва «Знання» України, 1992. – 48 с. – (Сер. 5 : «Вдумливим, допитливим, кмітливим (ВДК), №1).

Мороз В. Україна у двадцятому столітті / Валентин Мороз. – Тернопіль : Вид. від. упр. по пресі, 1992. – 128 с.

Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 года / Центр. гос. воен.-ист. арх. – М. : Воениздат, 1940. – 548 с. : 22 табл. – (Сб. док. мировой империалист. войны на русском фронте (1914-1917).

Новиков Н. Операции флота против берега на Черном море в 1914-1917 / Н. Новиков. – 3-е изд. – М. :Воениздат, 1937. – 263 с.

Олексенко Г. С. Прапор над Карпатами : роман / Галина Савеліївна Олексенко. – К. : Держлітвидав УРСР, 1964. – 401 с.

Павлович М. Украина как объект международной контрреволюции / М. Павлович. – М. : Госиздат, 1920. – 31 с.

Рабочее движение на Украине в период Первой мировой империалистической войны. Июль 1914 г.-февр. 1917 г. : сб. док. и материалов / сост. : Н. П. Панчик, Т. Б. Слюдикова, Л. Д. Хмель и др. ; Арх. упр. при Совете Министров УССР, Центр. Гос. ист. арх. УССР в г. Киеве ; Ин-т истории АН УССР. – К. : Наук. думка, 1966. – 434 с. – Библиогр. : с. 398-399.

Реєнт О. П. Перша світова війна і Україна / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк ; Ін-т історії України НАН України. – К. : «Генеза», 2004. – 480 с. : табл.

Реєнт О. П. Робітництво України і Центральна Рада / Олександр Петрович Реєнт ; АН України, Ін-т історії України. – К., 1993. – 43 с. – (Іст. зошити).

Сергійчук В. Погроми в Україні : 1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах / Володимир Сергійчук. – К. : Вид-во Олени Теліги, 1998. – 543 с.

Соколов А. Губернский съезд крестьян в г. Николаеве (Херсон. губ.) 30/IV-4/VI 1917 г. / А. Соколов. – Николаев : Тип. Совета рабочих и военных депутатов, [1917]. – 96 с.

Стахів М. Україна проти большевиків : нариси з історії агресії совєтської Росії. Кн. 1 / М. Стахів. – Тернопіль : Ред.-вид. від. упр. по пресі, 1992. – 171 с.

Українські січові стрільці : галицькі воїни Архистратига Михаїла / С. Липовецький. – К. : Укр. Вид. Спілка, 2010. – 96 с. : рис., фото. – (Вид. проект «SERVUS»).

Українські січові стрільці 1914-1920 : матеріали до альбому / зібрали І. Іванець, В. Софроні-Левицький ; текст зред. Б. Гнатович. – Л. : Накладом Ювіл. ком., 1935. – 155 с. : іл.

Усенко П. Г. Воєнні дії на Чорному морі у 1914-1917 рр. / Павло Георгійович Усенко ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – 81 с.

Хома І. Я. Січові Cтрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / Іван Ярославович Хома. – К. : Наш час, 2011. – 104 с. : іл. – (Плац Д’арм).

Чехословацьке військо в Україні під час Першої світової війни : корот. іст. нарис / упоряд. : І. Г. Гофман та ін. – Прага : Чехословац. громада легіонерів, 2002. – 45 с. : іл. – Бібліогр. : с. 43-44.

Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. – М. : Воениздат, 1938. – 122 с. – (Воен. Б-ка). – Перед загл авт. : комдив Шафалович.

Шухевич С. Д. Видиш, брате мій (8 місяців серед УСС-ів) / Степан Др. Шухевич. – Л. : Червона Калина, 1930. – 232 с.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

Андрусишин Б. Україна у роки Першої світової війни / Б. Андрусишин // Історія в школі. – 1998. – № 5-6. – С. 10–14.

Віднянський С. В. Перша світова війна, модерна демократія та Т. Г. Масарик / С. В. Віднянський, І. І. Вовканич // Міжнародні зв’язки України : наук. пошуки і знахідки : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України. – К.,1995. – Вип. 5. – С. 144–148.

Вільшанська О. Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни / О. Л. Вільшанська // Укр. іст. журн. – 2004. – № 4. – С. 56–71.

Вєдєнєєв Д. Інформаційно-пропагандистська діяльність «Союзу визволення України» за кордоном, (1914-1918 рр.) / Д. Вєдєнєєв, Д. Будков // Розбудова держави. – 1996. – №9. – С. 52–54.

Волковинський В. М. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни / В. М. Волковинський // Укр. іст. журн. – 2004. – № 4. – С. 38-56.

Габсбург Вільгельм фон : (Василь Вишиваний) . Уважаю українців найкращими жовнірами : (Перша світова війна) // Україна. – 1993. – № 10, 12.

Герасимчук О. Виступи селянства Чернігівської губернії проти столипінського землевпорядкування в роки Першої світової війни (серпень1914–червень 1917 р.) / Олександр Герасимчук // Сіверян. літопис.– 2012. – № 3 / 4. – С. 102–110.

Головченко В. Політичний портрет Мар’яна Меленевського / В. Головченко // Київська старовина. – 2000. – № 4. – С. 96–109.

Городня Н. Становлення української державності в роки Першої світової війни : пошук союзників / Н. Городня // Людина і політика. – 2008. – № 3. – С. 13–32.

Горбань Т. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни / Т. Горбань // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Історія. – 2011. – №107. –С. 12–15.

Гордійчук І. В. Протиповітряна оборона сухопутних військ європейських армій під час Першої світової війни /І. В. Гордійчук // Історичні студії / Волин нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – Вип. 7. – С. 21–35.

Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни / Гриник І. І. // Гілея : зб. наук. пр. – К. , 2012. – Вип. 59. – С. 39–43.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле / Д. Дорошенко // Укр. іст. журн. – 1992. – № 6, 7, 8 ; 1993. – № 2 – 3. – С. 104–105.

Жванко Л. Ad fontes = зовнішнє відомство Української Народної Республіки та врегулювання проблеми біженців Першої світової війни / Любов Жванко // Зовнішні справи : суспіл.-політ. журн. – 2009. – № 8 / 9. – С. 53 – 56.

Жванко Л. Іноземні біженці Першої світової війни в Україні / Л. Жванко // Київ. старовина. – 2005. – № 3. – С. 77–94.

Забутий герой забутої війни : [про Василя Гамалію, командира першої сотні Першого Уманського полку Кубанського козацького війська, який здійснив шедевр операції військового спецназу 27 квіт. 1916 р. на Південному фронті Першої світової війни] // Наук. – інформац. вісн. / Акад. наук вищ. освіти України. – К., 2011. – № 2 (73). – С. 129–131.

Камчала В. Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни / Вікторія Камчала // Київ. старовина. – 2011. – № 4. – С.97–107.

Кліщинський П. В. Становище сільського господарства Правобережної України в період Першої світової війни / П. В. Кліщинський // Вісн. Кам’янець-Поділ. ун-ту ім. І. Огієнка : Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 3. – С. 282–290.

Коляда І. Україна в Першій світовій війні : (історія України) / І. Коляда // Історія в школі. – 2003. – № 8. – С. 27–39.

Кураєв О. Політика Центральних держав щодо українського чинника у Першій світовій війні / О. Кураєв // Київ. старовина. – 2006. – № 1. – С. 73–87.

Кучера І. Наслідки політики російського окупаційного режиму для східногалицьких земель (1914–1917 рр.). – К., 2005. – Вип. 5, ч 3. – С. 253–261.

Лавров Ю. П. Початок діяльності Союзу Визволення України / Ю. П. Лавров // Укр. іст. журн.. – 1998. – № 4. – С. 17–33.

Машкін А. «… Кров талер гора к небу вопиет !» ( або дещо про відношення українських ліберал-демократів до русинів Галичини, Буковини та Закарпаття в роки Першої світової війни / А. Машкін // Історія в школі. – 2008. – № 10. – С. 4–10.

Мороз В. До і після пострілу в Сараєві : Україна в ХХ столітті / В. Мороз // Україна. – 1992. – №8, 9. – ( Див. також : 1991. – № 23, 25).

Нахтігаль Р. Дарницький табір військовополонених під час Першої світової війни / Р. Нахтігаль //Укр. іст. журн. – 2010. – № 2. – С.103–116.

Пилипенко О. Вивіз цукру з українських земель напередодні і в роки Першої світової війни / Олександр Пилипенко // Університет. – 2011. – № 4. – С. 22–28.

Платформа Союзу визволення України ( серпень 1914 р.) // Україна в ХХ столітті (1900-2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд. А. Г. Слісаренко та ін. – К., 2000. – С. 22–24.

Реєнт О.П. Перша світова війна й Україна : історико – теоретичні аспекти вивчення проблеми / О. П. Реєнт // Історія України. – 2004. – № 10. – С. 1–5.

Реєнт О. Світова війна і загострення суспільної кризи в Україні / О. Реєнт // Історія в школі. – 1998. – № 5-6. – С.15–18.

Реєнт О. П. Україна в період Першої світової війни : історіограф. нарис / О. Реєнт, Янишин Б. // Укр. іст. журн. – 2004. – № 4. – С. 3–38.

Реєнт О. П. Перша світова війна і Україна / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк.– К. : Ґенеза, 2004. – 480 с.

Самотюк О. Українське питання у роки Першої світової війни – виникнення і розвиток : за публ. німецькомов. преси 1914 – 1917 рр.) // Укр. варіанти. – 1997. – № 1. – С. 35–39.

Сарнацький О. Діяльність царських жандармів в Галичині під час Першої світової війни / О. Сарнацький // Іст. журн. – 2010. – № 1 – 3. – С. 63–74.

Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників : [1914 р.] / В. Сергійчук // Історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 95–106.

Сердюк Н. З історії економічного розвитку України в роки імперіалістичної війни (липень 1914-лютий 1917 рр.) / Н. Сердюк // Історія в школі. – 1998. – № 5-6. – С. 24–27.

Савченко В. Н. Восточная Галиция накануне Первой мировой войны / В. Савченко // Отечеств. история. – 2005. – № 6. – С. 32–42.

Соломахіна Н. Україна в Першій світовій війні / Н. Соломахіна // Історія в школі. – 2001. – № 10. – С. 30–34.

Субтельний О. Україна : історія [від початку Першої світової війни до падіння Центральної Ради - квітень 1918 р.] / Орест Субтельний //Укр. іст. журн. – 1991. – № 4. – С. 125–139.

Усенко П. Г. З історії Великої війни 1914 – 1917 рр. на Чорному морі / П. Г. Усенко // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 73–88.

Участь трудящих України у боротьбі народних мас Росії за припинення Першої світової війни : [публ. арх. док.] / підгот. О. Ф. Овсієнко // Арх. України. – 1984. – № 4. – С. 52–56.

Фурман Л. Причини та характер Першої світової війни. Початок першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / Л. Фурман // Історія в шк. – 2001. – № 6. – С. 23–25.

Цвенгрош Г. За вільну й незалежну : укр. питання у Швейцарії періоду Першої світової війни / Г. Цвенгрош // Дзвін. – 1992. – № 3-4. – С. 117–124.

Чернега П. До причин розв’язання Першої світової війни / Чернега П., Кучер В., Байраківський А. // Історія в школі. – 1998. – № 5-6. – С. 5–10.

Чуткий А. Київський університет в 1914 – 1916 рр. : забута історія першої евакуації / А. Чуткий // Істор. журн. – 2008. – № 4. – С. 71–81.

Юрченко Д. Ю. Допомога родини Харитоненків в Першій світовій війні /Д. Ю. Юрченко // Гілея : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 33–37.

Юшкевич В. Пастирські листи Никити Будки в справі Першої світової війни, їх значення і резонанс в українсько-канадському середовищі / В. Юркевич // Пам’ять століть. – 2010. –№ 1/ 2. – С. 188–200.

Яцина О. «Вестник Европы» і українське питання ( 1904 – 1914) / Олег Яцина // Київ. старовина. – 2008. – № 1. – С. 29–38.


Над списком працювали : Єфіменко Г. В., Вовк Л. П., Бергілевич І. О.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)