16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Історія мечеті Узбека і медресе (до 700-річчя побудови) Версия для печати Отправить на e-mail

З 19 серпня в у Відділі довідково-бібліографічної та інформаційної роботи Бібліотеки експонуэться книжкова виставка «Історія мечеті Узбека і медресе» присвячена 700-річчю побудови.

           

                        

Історія мечеті Узбека і медресе

(до 700-річчя побудови)

 

Територія м. Старого Криму багата на архітектурні пам’ятки татарських мусульман. З археологічних джерел відомо, що у ХІІ столітті цією місцевістю пролягав Великий Шовковий шлях торгівельних караванів, що пов’язував Азію з Європою. Перша письмова згадка про Кирим, або Солхат (давні назви м. Старий Крим, в перекладі з тюркського «рів, фортеця») датується 1266 роком. Зазначено, що це був великий торгівельний центр з кріпосними стінами та ровом, залишки яких можна оглянути і нині. Шуміли базари, йшла жвава торгівля льоном, шовковими тканинами, коштовним камінням, хутром, оксамитами, прянощами, ковдрами, зброєю, міддю, залізом, сіллю та багатьма іншими товарами. Чутно було італійську, вірменську, грецьку, арабську, тюркську мови купців. Саме для них в м. Киримі будувалися караван-сараї, бані, торжища та ін., про що свідчать залишки руїн 700-річної давнини у північно-східній околиці міста. Це час правління одного з найвидатніших правителів Золотої Орди хана Узбека (1282 — 1342). Яке ж значення мала ця постать для України?

Основні культурні зв’язки Золотої Орди були налагоджені з Середньою Азією, тому більшість філософських та релігійних традицій знайшли своє продовження у Кримському ханстві. 1313 року хан Золотої Орди Узбек прийняв і запровадив іслам як державну релігію. Над базарами, вуличками та околицями вже наступного 1314 року з мінарету мечеті-Узбека залунали заклики муедзина до молитви. З часом у 1332-1334 рр. за розпорядженням Інджи-бей-хатун (жіночий титул) було побудовано медресе – мусульманське духовне училище, про що вказує тарих (напис) перед міхрабом цієї мечеті, над дверима медресе «Приказала построить это благословенное медресе во время султана справедливого Мухаммед Герай-хана, да продлится его счастливое правление, о, Благий, Повелитель мира здешнего и Податель благополучия, Инджи-бей-хатун, дочь бея Кылбуруна, эмира эмиров, покойного, да освятит Бог его могилу, в году 733 (733 г. X. = 1332/33 г.)» . Мечеть-Узбека з медресе стали важливим центром поширення мусульманства у Кримському юрті Золотої Орди, а саме місто стало столицею татарського-мусульманського Криму, звідки почали поширюватися нинішніми українськими землями ісламська філософія та політичний вплив.

Будівля мечеті-медресе неодноразово перебудовувалася. Від першої забудови мечеті збереглися частина північної стіни з порталом і колони з арками в інтер’єрі. Прямокутна в плані будівля, видовжена з півночі на південь, східні і західні стіни складено з бутового каменю з дерев’яними ув’язками. Портал та північно-східний кут з масивним фундаментом мінарету виконано з обробленого каменю. Вхід до мечеті з півночі оздоблено різьбою з датованим написом у ніші порталу.

Внутрішній простір пам’ятника архітектури поділено на три нефи двома паралельними рядами тонких огранених колон зі сталактитовими капітелями. Дерев’яні плоскі перекриття підтримували двоскатний дах, критий черепицею. У південній стіні – різний міхраб, який  визначає напрямок, куди повертаються обличчям під час мусульманської молитви.

 Міхраб – ніша в стіні мечеті, яка прикрашалася двома колонами й аркою. Вона вказує напрям на Мекку (нині Саудівська Аравія), де розташована головна святиня мусульманської релігії — Кааба.

З південної сторони до мечеті було прибудовано прямокутне  медресе, залишки якого нині потребують відновлення. Через південний вхід  медресе повз стрілчастий портал, оздоблений різьбою, можна було потрапити до великого відкритого двору, покритого плитами, з фонтаном у центрі. З півночі, півдня та заходу були обернені три глибокі ніші, з’єднані аркадами, за якими розташовувалися приміщення для проживання та навчання. У північно-східному куті медресе розташовано невелике дюбре-мавзолей зі склепом засновниці духовного навчального закладу. Бутовий камінь, з’єднаний вапняним розчином є основним будівельним матеріалом культового будинку початку ХІV ст.  

Найдавніша мечеть-медресе Узбека, що збереглася в Криму, в 1963 році зареєстрована пам’ятником архітектури та містобудування національного значення з охоронною околицею. Силами релігійної організації «Ватан» у 1988 – 1992 рр. пошкоджена часом, перебудовами, нецільовим використанням, фізичними та механічними ушкодженнями культова споруда була частково відреставрована та передана мусульманській громаді м. Старий Крим. Нині мечеть-Узбека знаходиться у задовільному стані, в ній здійснюються богослужіння.

На підтримку 700-річного пам’ятника розроблено та затверджено проект реставраційних заходів, які заплановано виконати до 2015 р. відповідно до вимог законодавства про охорону культурного надбання України.

Вагомі історичні  здобутки часів Золотої Орди, Кримського ханства,  Османської імперії — це частина української історії, яка містить у собі багато білих плям, складних сторінок, об’єктивну оцінку яких ще належить зробити, адже лише осмислення міжкультурних взаємодій минулого може допомогти усвідомити культурну реальність нашого сьогодення.

 

Література :

 

1. Автономна Республіка Крим. Місто Севастополь / ред. кол. : Акимова Э., Аличева Т., Архипенко О. и др. – К., 2009. – C. 178. – (Міста і села України).

2. Большая энциклопедия : словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 11: Киты – Ландана / Изд. : Библиограф. ин-т (Мейер) в Лейпциге и Вене ; Книгоиздат. т-во «Просвещение» в С.‑Петербурге ; под ред. С. Н. Южакова. – СПб., 1903.

     С. 604 : Крым Старый.

3. Городские поселения в Российской империи / составлено по приказанию Министра Внутр. Дел . – Т. 4. – СПб, 1864.

      С. 741 – 742 : Старый Крым.

4. Ломакин Д. А. К истории становления научного подхода к исследованию комплекса мусульманских памятников ХIII-XV веков в Старом Крыму / Д. А. Ломакин ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК // Праці центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип.: 22. – С. 28-49 : іл.

5. Ломакин Д. А. Мусульманские памятники Старого Крыма XIII – XV века: современное состояние / Д. А. Ломакин ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК // Праці центру пам'яткознавства: зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 23. – С. 30-50 : ил.

6. Ломакін Д. Центральні державні реставраційні майстерні та дослідження комплексу мусульманських пам'яток XIII–XV століть у Старому Криму / Д. Ломакін // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 137-143.

7. Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму: украшенный картинами, планами, видами и виньетами и предваренный          введением о разных способах переезда из Одессы в Крым / Ш. Монтандон ; пер. с фр. В. В. Орехова ; сост., подгот. текста и вступит. ст. В. В. Орехова.- К. : Издат. дом. «Стилос».2011. – 409 с. : ил. – [Репринт. изд. : Одеса, 1834].

8. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : (иллюстриров. справочник-каталог ) : в 4 т. Т. 2 : Винницкая область ; Волынская область… Крымская область / редкол. : И. А. Игнаткин (отв. ред.), И. М. Кравец, Е. И. Лопушинская и др. – К., 1985.

     С. 332 : Мечеть Узбека в г. Старый Крым.

9. *Памятники и память: (мечети и святые места Крыма) : методико–информац. материалы / сост. Ф. Куртмалаева ; ред. Р. Фетислямов ; Крымскотатар. б‑ка им. И. Гаспринского. – Симферополь, 2010. - (Краеведение: сохранение и развитие истор. памяти и любви к родному краю).

10. Потиенко А. А. Старый Крым: город музеев, город-музей: историко-краеведч. очерки / А. А. Потиенко. – Симферополь: Фирма "Салта ЛТД", 2009. – 255 с. : ил.

11. Семенов П. Географо‑статистический словарь Российской империи : в 2 т. Т. 2 / П. Семенов. – СПб., 1865.

       С. 810 : Старый Крым.

12. Спасский Г.Старый Крым : (из путевых записок о Крыме) // Записки Одесскаго общества истории и древностей. Т. 4. отд. 1. – О., 1858. – С. 85 – 102.

Т13. каченко С. Н. Старый Крым и вокруг него : путеводитель / С. Н. Ткаченко. – К. : Гранмна, 2004. – 96 с.

15. Романцов В. Н. Старый Крым: история и современность : ист.-этнограф. исследования / В. Романцов, Г. Наметченюк, С. Арабаджи. – Мариуполь : ММК им. Ильича, 2010. – 328 с. : ил., табл., портр.

16. Яшний Д. Мусульманські пам'ятки Старого Криму на дореволюційних ілюстрованих листівках (1899-1917 рр.) / Д. Яшний ; Наук.-дослід. центр "Часи козацькі" ; Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Іст.-культ. асоціація "Україна-Туреччина" // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Вип. 20., Ч. 2. – С. 150-153. – (Б-чка "Часи козацькі").

17. Энциклопедический словарь. Т. 14 «а» : Коялович – Кулон / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1895.

       С.878 : Крым Старый.

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)