20.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: липень 2014 Версия для печати Отправить на e-mail

Надходження до відділу ДБІР за липень 2014 року


А22807-3
9(с2)
Є701
Єременко М. М.

Солдати Перемоги : біограф. відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігів. р-ну Запоріз. обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне госп-во. Ч. 3 / М. М. Єременко. - Чернігівка : Пенежко В. А., 2014. - 60 с. : портр.

Вашій увазі пропонується книга, яка містить біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни – жителів Чернігівського району Запорізької області, котрі повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство.

Особливістю цього видання є те, що в ньому представлені в переважній більшості відомості про фронтовиків – жителів Владівської сільської ради (сіл Владівка, Степове) та Обіточненської сільської ради (сіл Обіточне, Салтичія).

А30231 9(с2)(03А851
Арсенич П.

Просвітянський календар на 2013 рік / П. Арсенич ; Івано-Франків. обл. об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. - 104 с.

Календар знайомить читачів із ювілейними датами визначних діячів України та краю. Подаються також дати відомих історичних подій і перших письмових згадок про населені пункти.

Матеріали календаря стануть у нагоді, всім, хто цікавиться історією та культурою України й, зокрема, Прикарпаття.

Б8235 8Ф(03)
Б447
Беляев Ю. А.

Зверобоги древности : мифолог. энцикл. / Ю. А. Беляев. - М. : Книга и бизнес, 1998. - 232 с. : ил.

Книга написана на основе мифологий Египта и Ближнего Востока, Античного мира, Индии и Китая. Энциклопедия содержит множество новых сведений о внешнем облике и образе жизни великих и малых богов древности. Она иллюстрирована репродукциями с древних рисунков и барельефов, эмблем, медалей, гравюр.

Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся мифологией, историей религий, загадками и тайнами древности.

А30055 9(с2)
Б617
Билык А. А.

Влюбись в Одессу : путеводитель / А. А. Билык, Л. И. Саенко. - К. : Картографія, 2013. - 88 с. : ил.

Путеводитель позволяет почувствовать неповторимость и колорит Южной Пальмиры. Улицы, бульвары, архитектура, памятники поведают Вам о прошлой и современной Одессе. Авторы не оставили без внимания театры, филармонию и музеи города.

Путеводитель рассчитан на тех, кто был и кто только мечтает посетить Одессу.

А30137 002(01)
Я775

Валентина Олександрівна Ярошик - бібліограф, краєзнавець : біобібліограф. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва. - Х. : ХДНБ, 2013. - 38 с. - (Краєзнавці Слобожанщини).

У біобібліографічному покажчику відображені матеріали про життя та бібліотечно-бібліографічну діяльність бібліографа і краєзнавця, заслуженого працівника культури України В.О.Ярошик.

Б8232 9(с2)
Д509

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності: 1841–2008 : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / ред.: А. П. Коцур, В. П. Коцур, Н. В. Терес. - К. ; Чернівці : Книги-XXI, 2010. - 688 с. : фотогр.

Посібник містить 201 нарис про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у ХХ столітті.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України.

В3263 336(03)
Е644

Енциклопедія банківської справи України / Нац. банк України; Ін-т незалежн. експертів ; ред. кол.: В. С. Стельмах (голова) [та ін.]. - К. : «Молодь» ; Видавн. Дім «Ін Юре», 2001. - 680 с. : 88 вкл. л. фотогр.

Ця енциклопедія – перше в Україні наукове довідкове видання про банківську діяльність та банки, побудоване за принципами національної галузевої енциклопедії. Близько 1500 статей становлять цілісне коло систематизованих різнобічних знань про банківську справу в її становленні й розвитку загалом та в конкретно-історичних умовах України зокрема.

Видання містить низку додатків та значний ілюстративний матеріал довідкового й історико-пізнавального змісту.

Розрахована як на фахівців банківської справи, фінансистів, так і на широкий загал читачів.

А30064 9(5Ки)
К427

Кипр : история и драма острова. – [ Кипр : Бюро Прессы и Информации, 1997]. - [24] с. : фотогр.

На этих страницах повествуется история острова и описывается трагедія, выпавшая на его долю. Здесь Кипр взывает о помощи ко всему человечеству для сохранения своей страны и культуры.

А30189 34(03)
У45

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Сьоме скликання Верховної Ради України : інформац. довід. / упоряд. М. В. Нехоца. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 24 с. : фотогр.

Інформаційний довідник містить відомості про склад, структуру й діяльність Комітету.

Видання розраховане на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, секретаріатів комітетів, депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, органів місцевого самоврядування, політологів, науковців та тих, кого цікавить робота Верховної Ради України.

А30048 6
С594

Лев Николаевич Соколов. Время. Жизнь. События / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбасс.гос. машиностр. акад. ; ред. И. С. Алиев. - Краматорск : ДГМА, 2012. - 180 с. : ил.

Книга посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося ученого в области обработки металлов давлением, участника Великой Отечественной войны и ветерана труда, Заслуженного работника высшей школы Украины, доктора технических наук, профессора Л. Н. Соколова.

В книге приведен автобиографический очерк о молодых годах Л.Н.Соколова.

В воспоминаниях его современников, учеников и последователей освещены основные этапы жизни, научной, организационной и общественной деятельности Льва Николаевича Соколова.

А17825 52(03)
О417

Одесский астрономический календарь: 2014 : [сб. науч. статей]. Вып. 15 / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Астроном. обсерватория. – О.: Астропринт, 2013. - 248 с.

В календаре даются описания основных астрономических явлений года и таблиц, определяющих положение небесных светил и время наблюдений астрономических явлений на небе. Включены также очерки по интересным вопросам астрономии и юбилейным датам.

Данный выпуск календаря посвящен одной из важнейших проблем астрофизики – природе переменных двойных звёзд.

Календарь предназначен для широкого круга читателей : от школьников до астрономов-профессионалов.

В3240 9(~)21
С362
Силиотти А.

Египет. Долина Царей / А. Силиотти. - М. : [Бертельсманн Медиа], 2001. - 168 с. : фот. - (Атлас чудес света)

Долина Царей и гробницы знатных людей, равно как и пирамиды Гизы, - это наиболее часто посещаемые и наиболее известные археологические центры всего Египта.

В данной книге использованы топографические и рельефные карты, приводятся самые последние и точные данные, которые до последнего времени печатались в специализированных журналах для людей, не занимающихся профессионально египтологией. Впервые дано сжатое, но полное описание каждой гробницы, и все они снабжены планами, на которых указаны наиболее важные и интересные настенные изображения.

Эта уникальная книга – плод пятилетних трудов и полевых исследований – завершается словарем с перечнем терминов и имен богов, который помогает читателю пользоваться книгой.

В3240 9(~)21
С362
Силиотти А.

Египет. Пирамиды / А. Силиотти ; авт. предисл. З. Хавасс. - М. : [Бертельсманн Медиа], 2001. - 168 с. : фот. - (Атлас чудес света)

Уникальное явление, одно из Семи чудес Древнего мира, великие пирамиды Гизы выстояли против разрушающего воздействия времени.

В книге впервые дается полное и исчерпывающее описание всех важнейших пирамид, а также Меймфисского некрополя Древнего царства, выполненное с учетом результатов последних археологических раскопок и научных исследований современности.

А30149 001
Ш131
Шаблій О.

Володимир Кубійович : енцикл. життя і творення / О. Шаблій ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Європі. - Париж ; Л. : Фенікс, 1996. - 704 с. : іл.

У монографії розповідається про визначного українознавця – географа, демографа, картографа, громадського діяча, головного редактора та організатора видання у діаспорі “Енциклопедії Українознавства”, професора Володимира Кубійовича (1900-1985).

На базі архівних та інших маловідомих матеріалів розкрито складний життєвий шлях ученого і організатора української науки.

Окремий розділ присвячений картографічній діяльності вченого (підготовка і видання фундаментального “Атласа України й сумежних країв” та ін.).

Розрахована на широке коло читачів.
М2527-3 8(с)(03)
Ш379

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 3 : І—Л / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; ред. тому В. Л. Смілянська. - К., 2013. - 888 с. : [1176] іл, 8 вкл. л. іл.

В енциклопедії викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півтора сторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Том містить 1192 статті.

М2527-4 8(с)(03)
Ш379

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 4 : М—Па / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; ред. тому О. В. Боронь. - К., 2013. - 808 с. : [953] іл., 8 вкл. л. іл.

В енциклопедії викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півтора сторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Том містить 816 статей.

А30220 8(с)
Ш936

Штрихи до біографій : [зб. статей] / авт.-упоряд. В. М. Бурій. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. - 100 с. : іл.

До збірника статей увійшли маловідомі тексти Валерія Бурія, Марії Галич, Юхима Кримського, Петра Кулаковського та Ервіна Скорецького.

Книга адресується, насамперед, краєзнавцям, учням, студентам, учителям, бібліотекарям, широкому загалу читачів.

А30044 34
Ю702

Юридический справочник соотечественника: (юридич. обоснование и практ. инструменты защиты права на использование родного рус. яз. и др. регион. яз. или яз. меньшинств в Украине) / Всеукр. Обществ. орг. “Правозащитное обществ. движение “Русскоязычная Украина”. - К., 2014. - 256 с.

В книге представлено полный юридический анализ и обоснования защиты права на использование родного русского языка, региональных языков или языков меньшинств во всех ведущих сферах социально-экономической жизни и государственного управления в Украине, а также, что самое важное, конкретные примеры и образцы жалоб и заявлений.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)