18.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До Дня пам’яті голодоморів Версия для печати Отправить на e-mail

Повернення правди …

(До Дня памяті голодоморів, 22 листопада)

До вшанування пам’яті жертв голодоморів в Національній історичній бібліотеці України 22 листопада відкрито виставку документів: «Повернення правди…», яка експонується в залі каталогів.

Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946‑1947 років, яких зазнала Україна впродовж двох з половиною десятиріч, є найтрагічнішими сторінками історії українського народу ХХ століття, найбільшою трагедією українського народу за всю її історію, трагедією, яка не має аналогів у світі. Здійснені більшовицькою владою проти свободолюбивого народу голодомори – це геноцид – вбивство української нації.

Довгий час причини, перебіг, наслідки, масштабні жертви, постаті керівників та виконавців замовчувались та приховувалися від кількох поколінь співвітчизників і світової громадськості.

Вістря цього жахливого нелюдського апокаліпсису було спрямоване в першу чергу проти українського селянства. Не змігши ані економічними, ані політичними важелями (серед них: розкуркулення, виселення, розстріли сотень тисяч українських хліборобів, так званих «куркулів») примусити селянство змінити свій світогляд, який формувався протягом сотень років, а також методи господарювання, яке вони вели з діда-прадіда, сталінський тоталітарний режим таким дикунським методом перетворив волелюбних, економічно незалежних селян – землевласників (тих, хто вижив) на покірливих наймитів в одержавлених колгоспах.

Голодомор виявився наслідком політики радянського керівництва – насильницької колективізації сільського господарства. Колективізація і голодомори – невід’ємні кільця одного більшовицького ланцюга і ці жахливі процеси розглядаються в одному контексті нашої історії.

Спричинивши Великий Голод в Україні, сталінське політбюро переслідувало злочинну мету – викорінення національної автентичності, самобутності українців. Масове фізичне винищення мільйонів українських хліборобів штучним голодом було свідомим політичним актом більшовицької системи проти мирних людей, внаслідок якого зникли цілі покоління селян – землеробів, які любили землю, плекали її, як рідну дитину.

Засудження Голодомору 1932-1933 років в Україні відображено у Законі України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», актах парламентів Австралії, Італії, США, Канади та багатьох інших країн світу.

1. Україна.Закони. Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : [прийнятий Верховною Радою 28 листоп. 2006 р. № 376-V] // Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. – 2006. – № 50. –Ст. 504.

2. Україна. Президент (2014 -…; П.O.Порошенко) Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів : Указ Президента України 830/2014 від 29 жовт. 2014 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу:http://www.president.gov.ua/documents/18337.html

3. Україна. Президент (2010 – 2014; В. Ф. Янукович). Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні : Указ Президента України № 430/2013 від 19 серп. 2013 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15962.html.

4. Україна. Президент (2005 – 2009; В. А. Ющенко). Про вшанування памяті Джеймса Мейса : Розпорядження Президента України № 1260 / 2005-рп від 2 груд. 2005 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3601html.

5. Україна. Президент (1994 – 2004; Л. Д. Кучма). Про заходи у звязку з 70-ми роковинами голодомору в Україні : Указ Президента України № 275 / 2002 від 20 берез. 2002 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/175html

6. Україна.Президент (1994– 2004; Л. Д. Кучма). Про встановлення Дня памяті жертв голодоморів та політичних репресій : Указ Президента України № 1310 / 98 від 26 листоп. 1998 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5271html.

7. Україна. Президент (1991 – 1994; Л. М. Кравчук). Про заходи у звязку з 60-ми роковинами голодомору в Україні : Указ Президента України № 38 / 93 від 19 лют. 1993 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/5271.

8. Голод 1932 – 1933 років на Україні : очима істориків, мовою док. / [упоряд. Р. Я. Пиріг (кер.), А. В. Кентій, І. Л. Комарова та ін. ; ред. кол.: Ф. М. Рудич (голова), І. Ф. Курас, М. І. Панчук, та ін.] ; Ін-т історії партії при ЦК Компартії України – філіал Ін-ту марксизму‑ленінізму при ЦК КПРС. – К. : Політвидав України, 1990. – 605 с.

9. Голодомор в Україні 1932 – 1933 років : за док. Політ. архіву М-ва закордон. справ ФРН / упоряд., [вступ ст., пер. з нім.] А. І. Кудряченко ; [передм. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін.‑т стратег. дослідж. – К., 2008. – 335 с.

10.Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. : бібліогр. покажч. / [упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика (Австралія) ; ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович] ; Одес. держ. наук. б‑ка ім. М. Горького ; Ін‑т історії України НАН України ; Фундація українознав. студій Австралії. – О. ; Л. : Вид‑во М. П. Коць, 2001. – 654 с.

11.Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. : бібліогр. покажч. / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; [редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика (Австралія) ; ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович] ; Одес. держ. наук. б‑ка ім. М. Горького ; Ін‑т історії України НАН України. – Вип. 2. – О. : Вид‑во «Студія «Негоціант», 2008. – 573 с.

12.Голодомор 1932 – 1933 рр. на теренах Чернігівського району / упоряд. С. М. Горобець ; Черніг. райдержадмін. – Чернігів, 2008. – 195 с.

13.Голодомор 1932 – 1933 рр. на Україні : (до 70‑річчя) : бібліогр. покажч. / [уклад.: О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; наук. ред. М. М. Вегеша] ; М‑во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун‑т, Наук. б‑ка Ужгород. нац. ун‑ту ; Закарпат. Ін‑т ім. А. Волошина ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Каф. гуманіт. та суспіл. дисциплін. - Ужгород, 2004. – 144 с.

14.Голодомор 1932 – 1933 років на Хмельниччині : бібліогр. покажч. / [уклад.: В. О. Мельник, В. М. Борейко] ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельн. облдержадмін. ; Хмельн. обл. універс. наук. б‑ка М. Островського. – Хмельницький, 2008. – 63 с. – (До 75‑х роковин Голодомору в Україні).

15.Донеччина : голодомор 1932 – 1933 рр. :бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Кучерява ; ред.: О. В. Башун, О. Г. Полева ; відп. за вип. Л. О. Новакова] ; Донец. упр. культури облдержадмін., Донец. обл. універс. наук б‑ка ім. Н. К. Крупської ; Донец. від‑ня Наук. т‑ва ім. Шевченка. – Донецьк, 2002. – 10 с. – (до 70‑річчя голодомору в Україні).

16.Звіт Державного архіву Львівської області про роботу з теми: «Голодомор 1932 – 1933 років в Україні» : (станом на 10 листоп. 2008 р.) / [уклад., відп. за вип. В. В. Клювак] ; Держ. ком. архівів України ; Львів. облдержадмін. ; Держ. арх. Львів. обл. – Л., 2008. –28 с.

17.Колективізація і голод на Україні 1929 – 1933 : зб. док. і матеріалів / упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; ред. кол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.), Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор та ін. ; АН України, Ін‑т історії України, Археограф. коміс. ; Голов. архів. упр. при Каб. Міністрів України ; Центр. держ. архів Жовтневої революції, вищих органів держ. влади і органів держ. упр. України. – К. : Наук. думка, 1992. – 734 с.

18.Кому був вигідний голодомор? : [статті] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2003. – 54 с. – (Б‑ка журн. «Персонал»).

19.Кульчицький С. В. 1. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні ; Єфіменко Г. Г. 2. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні : док. та матеріали / Станіслав Кульчицький ; Геннадій Єфіменко ; НАН України, Ін‑т історії України. – К., 2003. – 192 с.

20.Минувшини чорні рядки і памяті світла скорбота : (голодомор 1932 – 1933 років на Хмельниччині) : довід.‑бібліогр. вид. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2008. – 76 с.

21.Нестихаючий біль України : пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років на Дніпропетровщині : бібліогр. покажч. / (у вих. дан.: упоряд. І. Голуб ; ред. О. Літуча) ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б‑ка, Краєзнав. від. – Д. : ДОУНБ, 2008. – 95 с.

22.Ні могили, ні хресного знаку : голодомори 1932 – 1933 і 1946 – 1947 рр. у Чорнухин. р‑ні Полтавщини : док. і матеріали, свідчення / [упоряд. Микола Булда] ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; Ін‑т історії України НАН України ; Чорнухин. центр. район. б‑ка ім. Г. С. Сковороди. – Чорнухи ; К. : Ін‑т історії України НАН України, 2004. – 479 с.

23.Попільнянщина пам’ятає… : кн. пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років Попільнян. р‑ну Житомир. обл. : [мемуар. вид.] / Попільнян. райдержадмін., Від. культури та туризму. – Житомир : «Полісся», 2008 . – 323 c.

24.«Серп і молот – зате голод» : пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині : бібліогр. покажч. / [упоряд. І. Голуб] ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б‑ка. – Д., 2003. – 42 с.

25.Трагедія голодомору на Вінничині 1932 – 1933 рр. : бібліогр. покажч. / уклад. О. Ніколаєць ; вступ. ст. В. Петренка ; Упр. культури Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 2003. – 78 с.

26.Український голокост 1932 – 1933 : свідчення тих, хто вижив / [кер. проекту о. Юрій Мицик] ; Нац. ун‑т «Києво‑Могилянська акад.» ; Ін‑т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. Грушевського НАН України ; Укр.‑канад. дослід.‑док. центр (Торонто). – Т. 6. – К. : «Києво‑Могил. акад.», 2008. – 690 c.

27.Чорні жнива : голод 1932 – 1933 років у Валків. та Коломац. р‑нах Харківщини : (док., спогади, списки померлих) / упоряд. Т. Поліщук ; Асоц. дослідників голоду‑геноциду 1932 – 1933 р. в Україні ; Східноєвроп. дослід. ін‑т ім. В. К. Липинського ; Ін‑т східноєвроп. дослідж. НАН України ; Валків. краєзнав. музей. – К. ; Х. ; Нью‑Йорк ; Філадельфія : Вид‑во М. П. Коць, 1997. – 356 с.

Укладач: Новицька А.І.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)